Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - Sektorowy Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - Sektorowy Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1a Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz COMBIDATA Poland sp. Z o.o pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

2 Kierownictwo projektu Uniwersytet w Białymstoku – lider projektu Koordynator projektu – dr hab. Elwira Kryńska Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Koordynator projektu – Zbigniew Kaliszyk Krajowa Izba Gospodarcza Koordynator projektu – Adam Frankowski COMBIDATA Poland Kierownik projektu – Jaromir Kupka

3 Siedziba Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach

4 Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe w Stanowicach powstało z inicjatywy Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu Pani Urszuli Olszewskiej. Ochotnicza Straż Pożarna w której planowano utworzyć centrum, musiała spełniać odpowiednie warunki lokalowe i techniczne. Uciążliwością dla osób, które chciały otworzyć u siebie centrum było sporządzanie coraz to większej ilości dokumentacji w tym również zdjęciowej. Dokumentację dla naszego centrum kompletowano już od stycznia 2007 roku. Wiele OSP z powiatu świdnickiego złożyło deklarację utworzenia w swoich siedzibach centrum, ale zabrakło determinacji w działaniach, aby chęci zamienić na finalny efekt. Jest to jedyne centrum, które utworzono na bazie ochotniczych strażach pożarnych w powiecie świdnickim.

5 PRACOWNICY CENTRUM W STANOWICACH Dariusz Hańbicki – personel dydaktyczny do obowiązków personelu dydaktycznego należy: 1.prowadzenie szkoleń dla beneficjentów z zakresu: a)systemów edukacyjnych w Polsce b)systemów szkoleń elektronicznych LMS c)norm etycznych w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją d)wymiany doświadczeń i informacji w sieci e)roli internetu jako źródło aktualnej informacji f)oprogramowania edukacyjnego 2.prowadzenie seminariów szkoleniowych dla beneficjentów centrum, 3.bezpośrednie wsparcie użytkowników centrum w procesie uczenia się na odległość, oraz w procesach szkoleniowych i edukacyjnych. 4.poradnictwo z zakresu uzupełnienia kwalifikacji oraz podejmowania nauki wyższego stopnia. 5.organizowanie bieżącej pracy Centrum

6 Natalia Żybura – personel szkoleniowo – techniczny do obowiązku personelu szkoleniowo – technicznego należy: 1.prowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu; a)obsługi systemu Microsoft Windows Server 2003, b)obsługi systemu operacyjnego Windows Vista, 2.prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera, w tym m.in.. a)obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – Microsoft Word b)obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – Microsoft Excel c)obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – Microsoft PowerPoint 3.bezpośrednie wsparcie użytkowników centrum w procesie uczenia się na odległość, szkoleniach elektronicznych oraz w procesach szkoleniowych i edukacyjnych. 4.organizowanie bieżącej pracy Centrum

7 CELE PROJEKTU Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Dodatkowym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich.

8 FUNKCJE CENTRUM Najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami. Oferta kursów jest wynikiem przeprowadzonej analizy w dwóch aspektach: - pozyskanie nowej pracy - doskonalenie swojego wykształcenia i kwalifikacji. Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, a w tym: udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia; zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym; udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet; wspomaganie beneficjentów w przystępowaniu do egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności; organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń na żywo z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów; okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum. Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.

9 Wyposażenie centrum: 5 stanowisk komputerowych (dwuosobowych - w przypadku szkoleń oraz seminariów) wraz z internetem szerokopasmowym 1 komputer przenośny wraz z projektorem – do prezentacji multimedialnych i pokazów filmów dla 25 – 100 osób odbiorców, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner, fax) meble ( 6 stołów komputerowych, 20 krzeseł, szafa aktowa, wieszak ubraniowy, tablica suchościeralno – magnetyczna, gablota informacyjna podwieszana)

10 Godziny otwarcia centrum: Od poniedziałku do piątku 17.00 - 21.00 Sobota i Niedziela 12.00 - 22.00

11 WSZYSTKICH MIESZKA Ń CÓW gminy strzegom SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z INFORMATYCZNEGO CENTRUM EDUKACYJNO – O Ś WIATOWEGO w naszej OSP.


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - Sektorowy Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google