Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków:"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków:
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1a Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz COMBIDATA Poland sp. Z o.o pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

2 Kierownictwo projektu
Uniwersytet w Białymstoku – lider projektu Koordynator projektu – dr hab. Elwira Kryńska Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Koordynator projektu – Zbigniew Kaliszyk Krajowa Izba Gospodarcza Koordynator projektu – Adam Frankowski COMBIDATA Poland Kierownik projektu – Jaromir Kupka

3 Siedziba Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego
Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach

4 Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe w Stanowicach powstało z inicjatywy Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu Pani Urszuli Olszewskiej. Ochotnicza Straż Pożarna w której planowano utworzyć centrum, musiała spełniać odpowiednie warunki lokalowe i techniczne. Uciążliwością dla osób, które chciały otworzyć u siebie centrum było sporządzanie coraz to większej ilości dokumentacji w tym również zdjęciowej. Dokumentację dla naszego centrum kompletowano już od stycznia 2007 roku. Wiele OSP z powiatu świdnickiego złożyło deklarację utworzenia w swoich siedzibach centrum, ale zabrakło determinacji w działaniach, aby chęci zamienić na finalny efekt. Jest to jedyne centrum, które utworzono na bazie ochotniczych strażach pożarnych w powiecie świdnickim.

5 PRACOWNICY CENTRUM W STANOWICACH
Dariusz Hańbicki – personel dydaktyczny do obowiązków personelu dydaktycznego należy: prowadzenie szkoleń dla beneficjentów z zakresu: systemów edukacyjnych w Polsce systemów szkoleń elektronicznych LMS norm etycznych w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją wymiany doświadczeń i informacji w sieci roli internetu jako źródło aktualnej informacji oprogramowania edukacyjnego prowadzenie seminariów szkoleniowych dla beneficjentów centrum, bezpośrednie wsparcie użytkowników centrum w procesie uczenia się na odległość, oraz w procesach szkoleniowych i edukacyjnych. poradnictwo z zakresu uzupełnienia kwalifikacji oraz podejmowania nauki wyższego stopnia. 5. organizowanie bieżącej pracy Centrum

6 Natalia Żybura – personel szkoleniowo – techniczny
do obowiązku personelu szkoleniowo – technicznego należy: prowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu; obsługi systemu Microsoft Windows Server 2003, obsługi systemu operacyjnego Windows Vista, prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera, w tym m.in.. obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – Microsoft Word obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – Microsoft Excel obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – Microsoft PowerPoint 3. bezpośrednie wsparcie użytkowników centrum w procesie uczenia się na odległość, szkoleniach elektronicznych oraz w procesach szkoleniowych i edukacyjnych. 4. organizowanie bieżącej pracy Centrum

7 CELE PROJEKTU Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Dodatkowym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich.

8 FUNKCJE CENTRUM Najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami. Oferta kursów jest wynikiem przeprowadzonej analizy w dwóch aspektach: pozyskanie nowej pracy doskonalenie swojego wykształcenia i kwalifikacji. Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, a w tym: udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia; zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym; udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet; wspomaganie beneficjentów w przystępowaniu do egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności; organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów; okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum. Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.

9 Wyposażenie centrum: 5 stanowisk komputerowych (dwuosobowych - w przypadku szkoleń oraz seminariów) wraz z internetem szerokopasmowym 1 komputer przenośny wraz z projektorem – do prezentacji multimedialnych i pokazów filmów dla 25 – 100 osób odbiorców, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner, fax) meble ( 6 stołów komputerowych, 20 krzeseł, szafa aktowa, wieszak ubraniowy, tablica suchościeralno – magnetyczna, gablota informacyjna podwieszana)

10 Godziny otwarcia centrum:
Od poniedziałku do piątku Sobota i Niedziela

11 WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW gminy strzegom SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z INFORMATYCZNEGO CENTRUM EDUKACYJNO – OŚWIATOWEGO w naszej OSP.


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google