Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Obróbka wałów dr inż. Jan Berkan pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Obróbka wałów dr inż. Jan Berkan pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."— Zapis prezentacji:

1 PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Obróbka wałów dr inż. Jan Berkan pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan

2 Technologia wałów Charakterystyka klasy części: części o przewadze powierzchni osiowosymetrycznych zewnętrznych Podział ze względu na układ procesu technologicznego: wały gładkie o jednej średnicy wały stopniowane wały z otworem centralnym ( z dokładnymi średnicami) drobne części klasy wały

3 Warunki techniczne (orientacyjnie): dokładność średnic IT6- IT12 (najwyższa – szyjki łożyskowe, miejsca osadzenia kół zębatych, sprzęgieł) dokładność wymiarów długościowych 0.05-0.2 chropowatość Ra=0.16-20 (szyjki łożyskowe 0.16- 1.25, pow. czołowe stopni 5-10) dokładność położenia – bicie promieniowe powierzchni pod łożyska 0.01-0.03, bicie powierzchni czołowych 0.01 – 0,03 krzywizna osi wału 0.03-0.05

4 Półfabrykaty: Wały gładkie: do Ø150 z pręta, (przy małych średnicach i znacznych długościach pokrywających się z wymiarami normalnymi – pręty kalibrowane na zimno, łuszczone lub szlifowane) ponad Ø150 półfabrykaty kute lub prasowane Wały stopniowane: wybór półfabrykatu w oparciu o kalkulację (łączy koszt półfabrykatu i obróbki) Obróbka cieplna przed procesem technologicznym:: stal do 0.5% węgla – normalizowanie stal ponad 0.5% węgla – wyżarzanie zmiękczające odlewy żeliwne – wyżarzanie odprężające

5 Stopień obróbki Dokładność i chropowatość (orientacyjnie) Przygotowanie baz obróbkowych Obróbka powierzchni podstawowych Obróbka powierzchni drugorzędnych KTOCOC I do IT12 do Ra=20 obróbka baz do następnych operacji obróbka zgrubna powierzchni podstawowych ** II IT9 – IT11 Ra = 2,5-10 jeśli stały się mniej dokładne np. po OC obróbka kształtująca powierzchni podstawowych obróbka powierzchni drugorzędnych ** III IT5 – IT8 jeśli była OC, ew. uchwyty o większej dokładności ustalenia obróbka wykańczająca powierzchni podstawowych (funkcjonalnych) sporadycznie (szlifowanie wielowypustów, gwintów) KT osta tecz na * obcinanie, obróbka czół, wykonanie nakiełków toczenie zgrub ne, wiercenie głębokiego otworu poprawianie nakiełków, jeśli uległy rozbiciu toczenie kształtujące, szlifowanie szyjek otwory o małej średnicy, gwinty, rowki wpustowe ha rto wa nie poprawianie nakiełków po obróbce cieplnej szlifowanie zgrubne i wykańcz. pow. zewn. i wewn. Szlifowanie powierzchni wielowypustów, gwintów KT ost ate czn a Obr. pow. kształtowych: zębów, wielowypustów, roztaczanie otworów osiowych Ramowy proces technologiczny

6 Wykonanie nakiełków Nakiełki są znormalizowane – PN-83/M-02499 Wymagania: pewność oparcia (wymiary nakiełka są funkcją: masy PO, siły skrawania, siły odśrodkowej, siły docisku konika, wpływu temperatury) współosiowość (błąd współosiowości powoduje nierównomierne wyrabianie się boków nakiełka i błędy współosiowości stopni wałka) możliwie symetryczne rozmieszczenie naddatku na obwodzie zachowanie stałych odległości l 1 i l 2 w serii przedmiotów (jeśli nie stosowany kieł samonastawny) ARB

7 Wykonanie nakiełków ARB A – nakiełki zwykłe B – nakiełki chronione (gdy istnieje możliwość uszkodzenia powierzchni czołowych lub gdy pow, te będą obrabiane) C – nakiełki łukowe (przy materiałach trudnoobrabialnych – większa wytrzymałość nawiertaka)

8 Wykonanie nakiełków Obrabiarki: tokarki, wiertarki (produkcja jednostkowa, małoseryjna) frezarko-nakiełczarki, nakiełczarki, nakiełczarko- obtaczarki (produkcja seryjna i masowa) szlifierki do nakiełków (poprawianie nakiełków po OC – produkcja seryjna i masowa)

9 Toczenie wałów tokarka uniwersalna w jednostkowej i małej produkcji

10 Toczenie wałów długich tokarka uniwersalna +podtrzymki

11 Toczenie wałów tokarka uniwersalna - stożki

12 Toczenie wałów tokarka uniwersalna - stożki

13 Toczenie wałów Tokarka produkcyjna: uproszczona wersja tokarki uniwersalnej (bez śruby pociągowej) twardy zderzak na prowadnicach łoża i saniach poprzecznych, lub na wielokątnych wałkach ułożyskowanych w przedniej ścianie łoża na ogół bez suportu górnego, możliwość mocowania imaka tylnego lub suportu do kopiowania docisk pneumatyczny konika

14 Tokarka kłowo - uchwytowa ze sterowaniem CNC

15 Tokarka kłowo – uchwytowa ze sterowaniem CNC Uzbrojenie Głowicy narzędziowej

16 Tokarka kłowo - uchwytowa CNC dodatkowe zabiegi frezowania

17 Tokarka kopiarka Kinematyka toczenia kopiowego

18 Tokarka wielonożowa dwa suporty (przedni i tylny) duża liczba noży (do 20) uproszczona kinematyka (koła wymienne w napędzie ruchu głównego, jeden kierunek obrotów wrzeciona, napęd posuwów zwykle hydrauliczny) pracuje w cyklu automatycznym

19 Automaty tokarskie produkcja masowa obróbka z pręta

20 Zakresy stosowanie tokarek Obrabiarka (tokarka) Produkcja jednostko wa prod. małoseryj na prod. średniose ryjna prod. wielkose- ryjna prod. masowa uniwersalnazawszeczasemczasemnigdynigdy produkcyjnaczęstoczęstoczęstorzadkorzadko kłowo- uchwytowa CNC Nigdy lub Bardzorzadkoczasemczasemrzadkorzadko kopiarkanigdyrzadkoczasemczęstoczęsto wielonożowanigdyrzadkorzadkoczęstoczęsto automat tokarski nigdyrzadkorzadkoczasemczęsto

21 Wiercenie głębokich otworów Przesłanki konstruowania specjalnych narzędzi: zbaczanie wiertła z osi otworu mała wytrzymałość zwykłego wiertła gorsze odprowadzanie wiórów gorsze odprowadzanie ciepła Zbaczanie wiertła z osi otworu: nie równoważenie się sił promieniowych (niesymetryczne zaostrzenie wiertła, niejednakowe zużycie ostrzy) niska sztywność (wyginanie się wiertła) przy nieruchomym PO – skrzywienie osi otworu przy obracającym się PO wyginanie wiertła wpływa głównie na dokładność kształtu (rozbicie)

22 Wiercenie głębokich otworów Wiercenie głębokich otworów z reguły na obrabiarkach z obracającym się przedmiotem – wiertarkach specjalizowanych lub adaptowanych tokarkach (napęd mechaniczny konika, chłodzenie) Narzędzia specjalne przystosowane do gorszych warunków pracy. Na konstrukcję wpływają też wyższe wymagania co do dokładności i chropowatości. Z reguły promieniowe siły skrawania nie równoważą się – w początkowej fazie obróbki potrzebne prowadzenie – tulejka lub wstępnie wywiercony otwór o długości Ø wiertła.

23 Obróbka wielowypustów Wielowypusty prostokątne (znormalizowane) – trzy sposoby centrowania: na średnicy zewnętrznej, na powierzchniach bocznych, na średnicy wewnętrznej (najbardziej rozpowszechnione) inne – ewolwentowe, trójkątne, trapezowe

24 obrabiarkanarzędzia frezarka poziomafrez kształtowy, zespół frezów tarczowych + frez kształtowy półautomat frezarski z podzielnicą wielowrzecionową zespół frezów kształtowych frezarka obwiedniowa do wielowypustów frez ślimakowy walcarka do wielowypustów walce rolkowe lub szczękowe szlifierka do płaszczyzn ściernica kształtowa, zespół 2 lub 3 ściernic Obróbka wielowypustów

25 Metody obróbki gwintów NarzędzieObrabiarka Wielkość produkcji Uwagi narzynka- tok. uniwersalna automat tokarski jednostkowajednostkowa seryjna, masowa ręcznie aut. zmiana kier. obr. głowica gwinciarska gwinciarka tok. rewolwerowa seryjna wymagana współosiowość PO i N nóż tokarski tokarka CNC tok. uniwersalna jedn., seryjna jednostkowa frez wielokrotny do gwintu frezarka do gwintów krótkich seryjna, masowa szczęki rolkowe lub płaskie walcarka do gwintów automat tok. seryjna, masowa mniejsza chropowatość duża dokładność b. duża wydajność ściernica jednoprofilowa lub wielokrotna szlifierka do gwintów b. duża dokładność sprawdziany, rolki do walców itp..

26 Narzynka

27 Głowice do gwintowania Nóż do głowicy

28 Toczenie gwintu

29 Frezy do frezowania gwintu


Pobierz ppt "PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Obróbka wałów dr inż. Jan Berkan pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google