Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

/1 Wiercenie - teoria CoroKey 2006 – Products / Drilling theory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "/1 Wiercenie - teoria CoroKey 2006 – Products / Drilling theory."— Zapis prezentacji:

1 /1 Wiercenie - teoria CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

2 /2 Proces wiercenia Wiertło w czasie pracy jest zawsze zagłębione w materiale, co uniemożliwia obserwację obróbki Usuwanie wiórów i podawanie chłodziwa jest sprawą zasadniczą, jeśli chodzi o otrzymaną jakość otworu, trwałość narzędzi i niezawodność Usuwanie wiórów musi być opanowane niemal w każdym zastosowaniu CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

3 /3 Definicje n = Prędkość obrotowa wrzeciona (obr/min) v c = Prędkość skrawania przy D c (m/min) D c = Średnica wiertła (mm) l 4 = Maks. zalecana głebokość wiercenia (mm) a p = Głębokość skrawania f n = Posuw na obrót (mm/obr) v f =Prędkość posuwu (mm/min) l4l4 fnfn apap vfvf n DcDc apap apap vcvc CoroKey 2006 – Products / Drilling theory 1000 n D c c v nfv nf

4 /4 Wiertło na płytki wymienne Jedna centralna i jedna zewnętrzna płytka CoroKey 2006 – Products / Drilling theory v c maks. v c =0 v c maks. /2 v c maks. /2 v c maks. /2 f n = f z

5 /5 Wiertło pełnowęglikowe Dwie krawędzie skrawające od osi do zewnętrznej średnicy f n = 2 x f z CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

6 /6 Ścin wiertła Wiertło z węglika spiekanego kontra wiertło z HSS Siła osiowa w trakcie wiercenia diametralnie spada, dzięki prawie całkowitej eliminacji ścinu w wiertle z węglika spiekanego Kształt litery S w centralnej części wiertła poprawia odprowadzanie wiórów i zwiększa precyzję położenia otworu. Nie należy stosować wiercenia wstępnego. 118 stopni 140 stopni CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

7 /7 Zmiana posuwu - f n Daje kontrolę nad tworzeniem się wióra Wpływa na jakość otworu –Głównie wpływa na jakość powierzchni Wpływa na siłę posuwu Przyczynia się do odkształceń mechanicznych i termicznych fnfn CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

8 /8 Zmiana prędkości - v c Najważniejszy czynnik określający trwałość narzędzia Zwiększenie prędkości powoduje wyższą temperaturę i zwiększa zużycie, szczególnie na zewnętrznej średnicy (naroże zewnętrzne) Większa prędkość jest korzystna dla formowania wiórów w materiałach dających długie wióry, np. stal niskowęglowa vc CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

9 /9 Obliczanie mocy, kW К r =70° fzfz К r =88° Patrz katalog główny C-2900:4 strona D158 CoroDrill ® 880 CoroDrill ® Delta-C CoroKey 2006 – Products / Drilling theory γ 0 =15° γ 0 =30° cccn c kDvf P sin 0 1 c m rzcc fkk

10 /10 Obliczanie momentu obrotowego (Nm) i siły posuwowej (N) CoroKey 2006 – Products / Drilling theory n P M c c rn c cf f D kF sin 2 5.0

11 /11 Dostarczanie chłodziwa Wewnętrzne podawanie chłodziwa –Jest zawsze zalecane dla najlepszego usuwania wiórów i najwyższej niezawodności –Jest ważne w przypadku wiercenia materiałów dających długie wióry (stal niskowęglowa, lub nierdzewna), oraz dla głębszych otworów (>3xD). Zewnętrzne podawanie chłodziwa –Nowoczesne wiertła takie jak CoroDrill Delta-C czy CoroDrill 880 może wiercić z zewnętrznym podawaniem chłodziwa w zwykłej stali, lub żeliwie dla otworów o głębokości do 3xD. Mgła olejowa, lub minimalna ilość chłodziwa –W niektórych przypadkach daje bardzo dobre rezultaty. Obróbka na sucho –Wiertło na płytki wymienne CoroDrill 880 w korzystnych warunkach może być użyte bez chłodziwa. Patrz kolejny slajd. Zalecana mieszanina (chłodziwo bazujące na wodzie): - Wiercenie żeliwa3 - 5 % - Wiercenie stali4 - 7 % - Wiercenie stali nierdzewnej % Należy użyć oleju z dużą ilością dodatków (EP) CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

12 /12 Procedura wyboru wiertła 1.Określić materiał obrabiany, średnicę i głębokość otworu, oraz wymaganą tolerancję i chropowatość powierzchni. 2.Wybrać rodzaj wiertła 3.Wybrać gatunek i geometrię 4.Wybrać chwyt i oprawkę wiertła CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

13 /13 CoroDrill ® 880 Średnica i głębokość otworu Zastosowanie wierteł do płytkiego wiercenia CoroDrill ® Delta-C Coromant Delta ® CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Wiertło na płytki wymienne CoroDrill 880, zawsze powinno być pierwszym wyborem aby osiągnąć najniższy koszt. Jest to także uniwersalne narzędzie. Pełnowęglikowe wiertło CoroDrill Delta-C jest pierwszym wyborem dla mniejszych średnic i dla mniejszych tolerancji. Wiertło Coromant Delta jest alternatywą dla CoroDrill Delta-C, gdy potrzebna jest większa średnica, a stabilność jest słaba (np. w mało sztywnych korpusach).

14 /14 Jakość powierzchni Różne możliwości R844 R840, 842, 850 Ra 0,3-1μmRa 0,5-2μm Ra 1-4μmRa 0.5-5μm Uzyskana jakość powierzchni w dużym stopniu zależy od stabilności (tendencji do wpadania w drgania), od materiału obrabianego i od posuwu na obrót. Również mieszanina olejowa wpływa na wykończenie powierzchni. Wyższa zawartość oleju zwiększa jakość powierzchni. Coromant Delta ® CoroDrill ® 880 CoroDrill ® Delta-C CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

15 /15 Ra µmPosuw Do 0,5Niski 2,0-4,0Wysoki Jakość powierzchni CoroDrill ® 880 – Jak ją dodatkowo poprawić CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Powierzchnia końcowa –Jeśli wymagana jest dobra jakość powierzchni należy zastosować wyższą prędkość skrawania i mniejszy posuw –Powierzchnia końcowa: z Ra 0.5 m jest możliwa do osiągnięcia w stabilnych warunkach w stali o twardości HB

16 /16 CoroDrill ® Delta-C Tolerancje otworu Różne możliwości R844 R840, 842, 850 Coromant Delta ® CoroDrill ® 880 CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Krótkie precyzyjne otwory Średnia tolerancja otworuNiska tolerancja otworu IT 6-7IT 8-10IT Krótkie wiertła i sztywność układu OUPN poprawiają dokładność otworu. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji o klasyfikcji tolerancji wg ISO.

17 /17 Tolerancja otworu Zmniejszanie tolerancji poprzez nastawienie IT Coromant Delta ® CoroDrill ® 880 CoroDrill ® Delta-C CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Otwory precyzyjne Średnia tolerancja otworu Niska tolerancja otworu Możemy zwiększyć dokładność otworu, poprzez nastawienie wiertła CoroDrill 880 na tokarce, lub przy użyciu tulejek mimośrodowych lub uchwytów regulowanych w zastosowaniu obrotowym. Regulowany uchwytTuleja mimośrodowa Wiertło nieruchome

18 /18 CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Gdy odejmiemy D min od D max dostaniemy pole tolerancji, zwane po prostu IT 1. Otwór ISO – klasy tolerancji

19 /19 CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Klasy tolerancji Szerokość pola tolerancji (IT) Im niższy numer IT, tym lepsza tolerancja otworu Tolerancja IT rośnie wraz ze wzrostem średnicy Przykłady: Łożysko, kołki ustalające Otwory pod wygniataki Otwory pod gwintowniki

20 /20 H J JS P F FG G KM N CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Klasy tolerancji Otwór Pole tolerancji (IT) Wielka litera oznacza położenie pola tolerancji Wymiar nominalny D

21 /21 Przykład standardowych tolerancji - D c DcDc Wymiar nominalny wiertła D c m7 js7 h7 Coromant Delta CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

22 /22 Jakość otworu Oprawki również wpływają na rezultat Aby uzyskać najlepszą stabilność i jakość otworu, należy stosować oprawki CoroGrip lub Hydrogrip, wraz z zalecanym systemem mocowania Coromant Capto. Zawsze należy używać możliwie najkrótszego wiertła i wysięgu. Sztywne zamocowanie narzędzia pozwala zastosować wyższe parametry skrawania i zwiększa trwałość narzędzia. CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

23 /23 Bicie jest równie ważne 0,02 mm Niespełnione wymagania odnośnie bicia spowodują, że: –nastąpi nierówne zużycie powierzchni zewnętrznych –otwór nie zachowa swojej okrągłości –otwór znajdzie się poza polem tolerancji –wiertło złamie się w okolicach wrzeciona CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

24 /24 Co powinna zapewnić obrabiarka Stabilność obróbki – Wrzeciona i ogólną Prędkość obrotową wrzeciona – Czy prędkość jest wystarczająca dla małych średnic? Przepływ chłodziwa – Czy jest wystarczający dla dużych otworów? Ciśnienie chłodziwa – Czy wystarczy dla małych średnic? Mocowanie przedmiotu obrabianego – Czy jest stabilne?? Wrzeciono poziome czy pionowe –Poziome wrzeciono ułatwia odprowadzanie wiórów Moc i moment obrotowy –Czy jest wystarczający? –Jeśli nie, otwór można wykonać wiertłem trepanacyjnym lub poprzez interpolację kołową/śrubową narzędziem frezarskim Magazyn narzędzi –Jeśli posiada ograniczenia, można zastoswać na przykład wiertła stopniowe. CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

25 /25 Nieruchome wiertło Powinny być rozpatrzone dwie dodatkowe sprawy w stosunku do obrotowego zastosowania wiertła: Stabilność głowicy Współosiowość CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

26 /26 Stabilność głowicy Siła posuwowa W wielu obrabiarkach głowica może się odkształcić na skutek siły posuwowej Aby sprawdzić stabilność należy: –Wywiercić jeden otwór z małym posuwem, drugi z dużym posuwem –Zmierzyć średnicę otworów –Jeśli różnica jest duża, głowica ma tendencje do wychyleń CoroKey 2006 – Products / Drilling theory

27 /27 Stabilność głowicy Rozwiązywanie problemów 1.Pierwszym krokiem jest redukcja momentu obrotowego poprzez inne zamocowanie. Pozycja B jest bardziej zalecana niż A. 2.Wiertło powinno być zamocowane tak, by płytka zewnętrzna była położona jak na rysunku –Wielkość otworu będzie większa, ale nie będzie problemu z działaniem. –Jeśli wiertło zamocowane będzie odwrotnie, spowoduje to rysowanie powierzchni i zużycie korpusu wiertła CoroKey 2006 – Products / Drilling theory Poz. A Poz. B

28 /28 Współosiowość Wiertło na płytki wymienne CoroDrill ® 880 Całkowite bicie między osią narzędzia a osią przedmiotu obrabianego nie może przekroczyć 0,03 mm. Wiertło powinno być zamocowane tak, aby górna powierzchnia płytki peryferyjnej była równoległa do poprzecznego posuwu narzędzia (zwykle oś X). CoroKey 2006 – Products / Drilling theory


Pobierz ppt "/1 Wiercenie - teoria CoroKey 2006 – Products / Drilling theory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google