Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie."— Zapis prezentacji:

1 WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Dokumenty szkoła przyjmująca + mentor 1. Formularz wniosku ucznia (kopia, podpisany przez ucznia, rodzica/opiekuna, przekazany do szkoły przyjmującej po dokonaniu wyboru ucznia) 2. Porozumienie o programie zajęć (oryginał, dla każdego wyjeżdżającego ucznia) 3. Raport o porozumieniu o programie zajęć (kopia, dla każdego ucznia) 4. Plan działania w sytuacjach kryzysowych (dla każdego ucznia oddzielnie lub wspólny dla wszystkich) 5. Zasady zachowania (oryginał, dla każdego ucznia) 6. Formularz zgody rodziców/opiekunów (oryginał) 7. Formularz informacyjny o rodzinie goszczącej 8. Karta rodziny goszczącej 9. Wniosek o płatność 10. Potwierdzenie otrzymania płatności przez szkołę przyjmującą 11. Zaświadczenie o niekaralności (dla pełnoletnich członków rodziny goszczącej) 12. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (kopia dla każdego ucznia) 13. Certyfikat ubezpieczenia ucznia (kopia dla każdego ucznia) 14. Ubezpieczeniowa Karta Identyfikacyjna (kopia dla każdego ucznia) 15. Raport końcowy z realizacji projektu (do opracowania wspólnie ze szkołą wysyłającą i uczniem) 16. Przewodnik do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2011 17. Przewodnik dla uczniów. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa 18. Przewodnik po krajach 19. Moduł dotyczący radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – Przykłady sytuacji kryzysowych 20. FAQ – najczęściej zadawane pytania. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa 21. Przegląd dokumentów/formularzy stosowanych przez strony/aktorów uczestniczące w realizacji akcji WIUC WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

3 Dokumenty uczeń 1. Formularz wniosku ucznia (kopia w posiadaniu ucznia) 2. Formularz o stanie zdrowia – Część 1 (kopia w posiadaniu ucznia) 3. Formularz o stanie zdrowia – Część 2 (oryginał, uczeń posiada go podczas wyjazdu, do wglądu jedynie przez lekarza w przypadku konieczności wizyty) 4. Porozumienie o programie zajęć (oryginał, dla każdego wyjeżdżającego ucznia) 5. Raport o porozumieniu o programie zajęć (oryginał, dla każdego ucznia) 6. Plan działania w sytuacjach kryzysowych (dla każdego ucznia) 7. Zasady zachowania (oryginał, dla każdego ucznia) 8. Formularz informacyjny o rodzinie goszczącej (kopia, po otrzymaniu ze szkoły przyjmującej) 9. Karta rodziny goszczącej (kopia, po otrzymaniu ze szkoły przyjmującej) 10. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał, w posiadaniu ucznia podczas wyjazdu) 11. Ubezpieczeniowa Karta Identyfikacyjna (oryginał, w posiadaniu ucznia podczas wyjazdu) 12. Certyfikat ubezpieczenia ucznia (oryginał) 13. Przewodnik do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2011 14. Przewodnik dla uczniów. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa 15. Przewodnik po krajach 16. Pakiet powitalny otrzymywany po rejestracji ubezpieczenia z MSH INTERNATIONAL (ex - EBA) 17. Materiały służące promocji szkoły/regionu/kraju (zabierane przez ucznia przy wyjeździe do szkoły przyjmującej) WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

4 Dokumenty rodzina goszcząca 1. Plan działania w sytuacjach kryzysowych 2. Zasady zachowania 3. Formularz wniosku ucznia (kopia) 4. Formularz informacyjny o rodzinie goszczącej (kopia) 5. Formularz zgody rodziców/opiekunów (kopia) 6. Karta rodziny goszczącej (kopia) 7. Zaświadczenie o niekaralności (kopia, dla pełnoletnich członków rodziny goszczącej) 8. Certyfikat ubezpieczenia ucznia (kopia) 9. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (kopia, dla ucznia przyjeżdżającego) 10. Ubezpieczeniowa Karta Identyfikacyjna (kopia, dla ucznia przyjeżdżającego) 11. Przewodnik do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2011 12. Przewodnik dla uczniów. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa 13. Przewodnik po krajach 14. FAQ – najczęściej zadawane pytania. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

5 Dokumenty zalecenia ogólne brak umowy finansowej pomiędzy NA a szkołą przyjmującą brak obowiązku składania raportu końcowego z realizacji projektu do polskiej NA brak obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w kategorii koszty administracyjne (500 EUR/uczeń) szkoła przyjmująca + mentor zobowiązani są do posiadania wymaganej dokumentacji związanej z realizację projektu zaleca się, aby dokumenty/formularze kluczowe były przetłumaczone na język roboczy projektu i były w posiadaniu wszystkich zainteresowanych stron WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA


Pobierz ppt "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google