Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Techniczne Przygotowanie Produkcji System Technicznego Przygotowania Produkcji stanowi jeden z podstawowych modułów systemu obsługi produkcji, zapewnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Techniczne Przygotowanie Produkcji System Technicznego Przygotowania Produkcji stanowi jeden z podstawowych modułów systemu obsługi produkcji, zapewnia."— Zapis prezentacji:

1 1 Techniczne Przygotowanie Produkcji System Technicznego Przygotowania Produkcji stanowi jeden z podstawowych modułów systemu obsługi produkcji, zapewnia pełną obsługę informacji związanych z: określaniem danych o wyrobie, półprodukcie, detalu, surowcu, materiale handlowym (kartoteka indeksów materiałowych), ustalaniem marszrut technologicznych (kartoteka operacji technologicznych), definiowaniem rozwinięcia konstrukcyjnego wyrobu w postaci struktury drzewiastej, kalkulowaniem kosztów wytworzenia wyrobów finalnych i półproduktów.

2 2 Struktura ERP:

3 3 Moduł-Techniczne przygotowanie produkcji:

4 4 System umożliwia Głównemu Konstruktorowi realizację następujących zadań: tworzenie i obsługę struktur wyrobu dla pozycji zawierających składniki niższego rzędu (półwyroby, detale), obsługę kartoteki materiałowej, stanowiącej rejestr wszystkich pozycji zapasów wykorzystywanych przy produkcji wyrobów finalnych wytwarzanych we własnym zakresie i każdej pozycji kupowanej w oparciu o katalog indeksów materiałowych o dowolnej strukturze deklarowanej przez użytkownika, z użyciem klasyfikatora graficznego, specyfikowanie pozycji zastępczej, która może być zastosowana w przypadku, gdy pozycja podstawowa nie jest osiągalna oraz definiowanie wszelkich ograniczeń stosowania pozycji zastępczych, obsługę rejestru kontroli zmian, pozwalającego na zarządzanie terminami wprowadzania i wycofywania pozycji.

5 5 Kartoteka indeksów materiałowych jest rejestrem wszystkich pozycji, jakie podlegają kontroli w danym przedsiębiorstwie i służy do informowania systemu o istnieniu danej pozycji. Po zarejestrowaniu pozycji w kartotece materiałowej użytkownik może zdefiniować składniki tej pozycji, składające się na jej strukturę konstrukcyjną. Struktura konstrukcyjna jest zestawieniem wszystkich składników do montażu, specyfikującym wymagane ilości każdego składnika. System generuje strukturę konstrukcyjną na podstawie informacji pochodzących z kartoteki materiałowej, zawierającej dane o każdej pozycji ze struktury wyrobu, mówiącej o związkach i zależnościach między tymi pozycjami.

6 6 Procedura kontroli zmian konstrukcyjnych służy do nadzoru nad wprowadzaniem nowych wyrobów lub modyfikowaniem istniejących. Metoda kontroli polega na wskazaniu pozycji aktualnie ważnych w strukturze wyrobu, a następnie na wprowadzaniu nowych pozycji lub wycofywaniu pozycji istniejących. Wszelkie zmiany zapisywane są w rejestrze zmian konstrukcyjno - technologicznych.

7 7 Funkcje Głównego Technologa obejmują zakres wszystkich zadań wiążących się z projektowaniem procesów technologicznych: definiowanie zasobów, stanowisk roboczych, marszrut i operacji technologicznych, dokonywanie zmian w marszrutach technologicznych, operacjach i zasobach, przeglądanie wytwarzanych pozycji i pozycji zastępczych, przeglądanie struktur wyrobu wytwarzanych pozycji.

8 8 System umożliwia rejestrację marszrut technologicznych stosowanych w danej fabryce z uwzględnieniem lokalizacji wytwarzania produktów (wiele miejsc wytwarzania tego samego produktu). Fabryka może być podzielona na pewną liczbę wydziałów produkcyjnych. Marszruta technologiczna określa kolejność operacji i wskazuje wydziały produkcyjne zaangażowane w wytwarzanie danej pozycji. Operacje są dającymi się zidentyfikować zadaniami wykonywanymi w trakcie wytwarzania pozycji. Każda operacja ma miejsce na określonym stanowisku roboczym i wykorzystuje właściwe dla niej zasoby.

9 9 Moduł Techniczne przygotowanie produkcji, w którym należy kolejno: 1.Wybrać bazę, z którą program ma współpracować. 2.Wpisać nazwę użytkownika. 3.Podać hasło użytkownika. Menu składa się z pięciu części: Kartoteki, Przetwarzanie, Raporty, System, Pomoc:

10 10 Kartoteki > Indeksów:

11 11 Menu Podgląd: aktualny stan magazynowy danego indeksu (ilościowo i wartościowo), jego obroty (przychody i rozchody) - bieżące lub całościowe, zastosowanie indeksu (w jakich półwyrobach i wyrobach jest składnikiem struktury konstrukcyjnej), potrzeby materiałowe (jakie materiały i ile niezbędne są do produkcji danego wyrobu), rysunek konstrukcyjny. Podczas edycji indeksu materiałowego występują dane istotne dla procesu przetwarzania:

12 12 Edycja indeksów materiałowych – Dane główne:

13 13 Edycja indeksu materiałowego - zakup:

14 14 Edycja indeksu materiałowego – sprzedaż:

15 15 Edycja indeksu materiałowego - produkcja:

16 16 Edycja indeksu materiałowego - normy materiałowe:

17 17 Edycja normy materiałowej:

18 18 Edycja indeksu materiałowego – operacje:

19 19 Edycja operacji technologicznych dla wyrobu:

20 20 Edycja indeksu materiałowego - struktura:

21 21 Edycja indeksu materiałowego – marszruta:

22 22 Edycja indeksu materiałowego - kalkulacja:

23 23 Edycja indeksu materiałowego - cykl produkcyjny:

24 24 Struktura materiałowa Biurka złożonego K-4 : Lp.IndeksNazwa materiałuJedn. Miary Norma nettoNorma brutto 01.BL001Blat biurkaSZT11 01. 01.MAT001Płyta wiórowa typ AM21,481,63 02.BO001Ścianka bocznaSZT22 02. 01.MAT002Płyta wiórowa typ BM21,862,01 03.BO002Ścianka tylnaSZT11 03. 01.MAT002Płyta wiórowa typ BM222,15 04.MAT003Kołki do drewna 5x15SZT30 05.SZ001SzufladaSZT33 05. 01.MAT001Płyta wiórowa typ AM20,450,49 05. 02.MAT002Płyta wiórowa typ BM21,121,24 05. 03.MAT007Wkręty 5x15SZT88 05. 04.MAT003Kołki do drewna 5x15SZT55 06.NO001Nogi biurkaSZT44 06. 01.MAT008Materiał 0008M0,340,442 07.BIURKO1KKooperacja do biurkaSZT11

25 25 Specyfikacja technologiczna: Lp.IndeksNazwa operacjitpztj. pracownikatj. maszyny op-01M001Montowanie0,10,7 op-02M001Przyjęcie z kooperacji000 op-03M001Pakowanie0,12,3 01.BL001Blat biurkaSZT10 01. op-01M002Cięcie0,20,15 01. op-02M006Wiercenie otworów0,30,10,4 01. op-03M005Lakierowanie0,50,30,35 02.BO001Ścianka bocznaSZT20 02. op-01M002Cięcie0,20,15 02. op-02M006Wiercenie otworów0,30,10,4 02. op-03M005Lakierowanie0,50,30,35

26 26 Specyfikacja technologiczna cd: Lp.IndeksNazwa operacjitpztj. pracownikatj. maszyny 03.BO002Ścianka tylnaSZT10 03. op-01M002Cięcie0,020,0015 03. op-02M006Wiercenie otworów0,130,0010,004 03. op-03M005Lakierowanie0,150,0030,0035 05.SZ001SzufladaSZT30 05. op-01M002Cięcie0,20,15 05. op-02M006Wiercenie otworów0,30,10,4 05. op-03M005Lakierowanie0,50,30,35 05. op-04M001Montowanie0,10,20,4 06.NO001Nogi biurkaSZT40 06. op-01M004Toczenie0,10,4 06. op-02M005Lakierowanie0,50,30,35

27 27 Ceny Materiałów: Lp.IndeksNazwa materiałuCena jedn. 05. 01.MAT001Płyta wiórowa typ A12,00 zł 05. 02.MAT002Płyta wiórowa typ B13,00 zł 05. 04.MAT003Kołki do drewna 5x150,09 zł 05. 03.MAT007Wkręty 5x150,15 zł 06. 01.MAT008Materiał 00082,40 zł

28 28 Wprowadzić dane materiałowe do kartoteki indeksów materiałowych:

29 29 Wprowadzić dane o operacjach technologicznych w kartotece operacji technologicznych:

30 30 Zdefiniować wyroby w kartotece indeksów materiałowych:

31 31 Struktura indeksów materiałowych:

32 32 Marszruta:

33 33 Zdefiniować rodzaje kosztów w słowniku własnym:

34 34 Dla wyrobu Biurko złożone K-4 wyznaczyć techniczny koszt wytworzenia biurka :

35 35 Wybrać opcję Cykl produkcyjny i wyliczyć całkowity czas wytworzenia:

36 36 Literatura : 1.Durlik I.: Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych, część I i II, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1996. 2.Mleczko J., Szczotka A., Matusze J., Rekord – Manager Oprogramowanie integrujące przebieg procesów produkcyjnych, Politechnika Łódzka filia w Bielsku – Białej, Bielsko-Biała 2000. 3.Muhlemann P.A., Oakland J.S., Lockyer K. G., Zarządzanie. Produkcja i Usługi, PWN, Warszawa, 1995. Rozdziały 15-30. 4.Wróblewski K.J., Podstawy Sterowania Przepływem Produkcji, WNT, Warszawa, 1993.


Pobierz ppt "1 Techniczne Przygotowanie Produkcji System Technicznego Przygotowania Produkcji stanowi jeden z podstawowych modułów systemu obsługi produkcji, zapewnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google