Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniczne Przygotowanie Produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Techniczne Przygotowanie Produkcji
System Technicznego Przygotowania Produkcji stanowi jeden z podstawowych modułów systemu obsługi produkcji, zapewnia pełną obsługę informacji związanych z: określaniem danych o wyrobie, półprodukcie, detalu, surowcu, materiale handlowym (kartoteka indeksów materiałowych), ustalaniem marszrut technologicznych (kartoteka operacji technologicznych), definiowaniem rozwinięcia konstrukcyjnego wyrobu w postaci struktury drzewiastej, kalkulowaniem kosztów wytworzenia wyrobów finalnych i półproduktów.

2 Struktura ERP:

3 Moduł-Techniczne przygotowanie produkcji:

4 System umożliwia Głównemu Konstruktorowi realizację następujących zadań:
tworzenie i obsługę struktur wyrobu dla pozycji zawierających składniki niższego rzędu (półwyroby, detale), obsługę kartoteki materiałowej, stanowiącej rejestr wszystkich pozycji zapasów wykorzystywanych przy produkcji wyrobów finalnych wytwarzanych we własnym zakresie i każdej pozycji kupowanej w oparciu o katalog indeksów materiałowych o dowolnej strukturze deklarowanej przez użytkownika, z użyciem klasyfikatora graficznego, specyfikowanie pozycji zastępczej, która może być zastosowana w przypadku, gdy pozycja podstawowa nie jest osiągalna oraz definiowanie wszelkich ograniczeń stosowania pozycji zastępczych, obsługę rejestru kontroli zmian, pozwalającego na zarządzanie terminami wprowadzania i wycofywania pozycji.

5 Kartoteka indeksów materiałowych jest rejestrem wszystkich pozycji, jakie podlegają kontroli w danym przedsiębiorstwie i służy do informowania systemu o istnieniu danej pozycji. Po zarejestrowaniu pozycji w kartotece materiałowej użytkownik może zdefiniować składniki tej pozycji, składające się na jej strukturę konstrukcyjną. Struktura konstrukcyjna jest zestawieniem wszystkich składników do montażu, specyfikującym wymagane ilości każdego składnika. System generuje strukturę konstrukcyjną na podstawie informacji pochodzących z kartoteki materiałowej, zawierającej dane o każdej pozycji ze struktury wyrobu, mówiącej o związkach i zależnościach między tymi pozycjami.

6 Procedura kontroli zmian konstrukcyjnych służy do nadzoru nad wprowadzaniem nowych wyrobów lub modyfikowaniem istniejących. Metoda kontroli polega na wskazaniu pozycji aktualnie ważnych w strukturze wyrobu, a następnie na wprowadzaniu nowych pozycji lub wycofywaniu pozycji istniejących. Wszelkie zmiany zapisywane są w rejestrze zmian konstrukcyjno - technologicznych.

7 Funkcje Głównego Technologa obejmują zakres wszystkich zadań wiążących się z projektowaniem procesów technologicznych: definiowanie zasobów, stanowisk roboczych, marszrut i operacji technologicznych, dokonywanie zmian w marszrutach technologicznych, operacjach i zasobach, przeglądanie wytwarzanych pozycji i pozycji zastępczych, przeglądanie struktur wyrobu wytwarzanych pozycji.

8 System umożliwia rejestrację marszrut technologicznych stosowanych w danej fabryce z uwzględnieniem lokalizacji wytwarzania produktów (wiele miejsc wytwarzania tego samego produktu). Fabryka może być podzielona na pewną liczbę wydziałów produkcyjnych. Marszruta technologiczna określa kolejność operacji i wskazuje wydziały produkcyjne zaangażowane w wytwarzanie danej pozycji. Operacje są dającymi się zidentyfikować zadaniami wykonywanymi w trakcie wytwarzania pozycji. Każda operacja ma miejsce na określonym stanowisku roboczym i wykorzystuje właściwe dla niej zasoby.

9 Moduł Techniczne przygotowanie produkcji, w którym należy kolejno:
Wybrać bazę, z którą program ma współpracować. Wpisać nazwę użytkownika. Podać hasło użytkownika. Menu składa się z pięciu części: Kartoteki, Przetwarzanie, Raporty, System, Pomoc:

10 Kartoteki > Indeksów:

11 Menu Podgląd: aktualny stan magazynowy danego indeksu (ilościowo i wartościowo), jego obroty (przychody i rozchody) - bieżące lub całościowe, zastosowanie indeksu (w jakich półwyrobach i wyrobach jest składnikiem struktury konstrukcyjnej), potrzeby materiałowe (jakie materiały i ile niezbędne są do produkcji danego wyrobu), rysunek konstrukcyjny. Podczas edycji indeksu materiałowego występują dane istotne dla procesu przetwarzania:

12 Edycja indeksów materiałowych – Dane główne:

13 Edycja indeksu materiałowego - zakup:

14 Edycja indeksu materiałowego – sprzedaż:

15 Edycja indeksu materiałowego - produkcja:

16 Edycja indeksu materiałowego - normy materiałowe:

17 Edycja normy materiałowej:

18 Edycja indeksu materiałowego – operacje:

19 Edycja operacji technologicznych dla wyrobu:

20 Edycja indeksu materiałowego - struktura:

21 Edycja indeksu materiałowego – marszruta:

22 Edycja indeksu materiałowego - kalkulacja:

23 Edycja indeksu materiałowego - cykl produkcyjny:

24 Struktura materiałowa Biurka złożonego K-4 :
Lp. Indeks Nazwa materiału Jedn. Miary Norma netto Norma brutto 01. BL001 Blat biurka SZT 1 MAT001 Płyta wiórowa typ A M2 1,48 1,63 02. BO001 Ścianka boczna 2 MAT002 Płyta wiórowa typ B 1,86 2,01 03. BO002 Ścianka tylna 2,15 04. MAT003 Kołki do drewna 5x15 30 05. SZ001 Szuflada 3 0,45 0,49 1,12 1,24 MAT007 Wkręty 5x15 8 5 06. NO001 Nogi biurka 4 MAT008 Materiał 0008 M 0,34 0,442 07. BIURKO1K Kooperacja do biurka

25 Specyfikacja technologiczna:
Lp. Indeks Nazwa operacji tpz tj. pracownika tj. maszyny op-01 M001 Montowanie 0,1 0,7 op-02 Przyjęcie z kooperacji op-03 Pakowanie 2,3 01. BL001 Blat biurka SZT 10 01. op-01 M002 Cięcie 0,2 0,15 01. op-02 M006 Wiercenie otworów 0,3 0,4 01. op-03 M005 Lakierowanie 0,5 0,35 02. BO001 Ścianka boczna 20 02. op-01 02. op-02 02. op-03

26 Specyfikacja technologiczna cd:
Lp. Indeks Nazwa operacji tpz tj. pracownika tj. maszyny 03. BO002 Ścianka tylna SZT 10 03. op-01 M002 Cięcie 0,02 0,0015 03. op-02 M006 Wiercenie otworów 0,13 0,001 0,004 03. op-03 M005 Lakierowanie 0,15 0,003 0,0035 05. SZ001 Szuflada 30 05. op-01 0,2 05. op-02 0,3 0,1 0,4 05. op-03 0,5 0,35 05. op-04 M001 Montowanie 06. NO001 Nogi biurka 40 06. op-01 M004 Toczenie 06. op-02

27 Ceny Materiałów: Lp. Indeks Nazwa materiału Cena jedn. 05. 01. MAT001
Płyta wiórowa typ A 12,00 zł MAT002 Płyta wiórowa typ B 13,00 zł MAT003 Kołki do drewna 5x15 0,09 zł MAT007 Wkręty 5x15 0,15 zł MAT008 Materiał 0008 2,40 zł

28 Wprowadzić dane materiałowe do kartoteki indeksów materiałowych:

29 Wprowadzić dane o operacjach technologicznych w kartotece operacji technologicznych:

30 Zdefiniować wyroby w kartotece indeksów materiałowych:

31 Struktura indeksów materiałowych:

32 Marszruta:

33 Zdefiniować rodzaje kosztów w słowniku własnym:

34 Dla wyrobu Biurko złożone K-4 wyznaczyć techniczny koszt wytworzenia biurka :

35 Wybrać opcję Cykl produkcyjny i wyliczyć całkowity czas wytworzenia:

36 Literatura : Durlik I.: Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych, część I i II, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1996. Mleczko J., Szczotka A., Matusze J., Rekord – Manager Oprogramowanie integrujące przebieg procesów produkcyjnych, Politechnika Łódzka filia w Bielsku – Białej, Bielsko-Biała 2000. Muhlemann P.A., Oakland J.S., Lockyer K. G., Zarządzanie. Produkcja i Usługi, PWN, Warszawa, Rozdziały Wróblewski K.J., Podstawy Sterowania Przepływem Produkcji, WNT, Warszawa, 1993.


Pobierz ppt "Techniczne Przygotowanie Produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google