Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia przypadków Comarch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia przypadków Comarch"— Zapis prezentacji:

1 Studia przypadków Comarch

2 Telekomunikacja

3 Wdrożenie Comarch InterPartner Billing dla Netia SA
Celem projektu było usystematyzowanie kontaktów Netia SA z istniejącymi partnerami oraz zarządzanie rozliczeniami interconnect (stawki jakie płacą sobie wzajemnie operatorzy telekomunikacyjni w zamian za realizowanie połączeń międzysieciowych) od początku do końca tego procesu.

4 Comarch w 6GMOBILE, Holandia
Wdrożenie dla nowopowstającego operatora komórkowego w Holandii, świadczącego innowacyjne usługi (min. Karty Multi-IMSI SIM, tzw. callback calls, umożliwiające uniknięcie wysokich kosztów rozmów roamingowych itd.) oraz prezentującego rewolucyjny model biznesowy (klienci korporacyjni, jako główna grupa docelowa, brak bezpośredniej sieci sprzedaży, maksymalny zakres outsourcing - IT, sieć, wsparcie itd). Projekt zrealizowany dla 6GMOBILE (była nazwa - InMo do lutego 2008 oraz BT InMo do kwietnia 2009) obejmował wdrożenie nowoczesnego i wysoce efektywnego rozwiązania dedykowanego operatorom wirtualnym, opartego na modułach Comarch BSS i OSS Suite. Wdrożenie rozwiązania B2B Gateway w 6GMOBILE. Po owocnym wdrożeniu Platformy Comarch BSS Suite, 6GMOBILE postanowiło rozszerzyć zakres o interfejs B2B

5 Wdrożenie Comarch dla Polkomtel S.A.
Głównym celem projektu było wdrożenie nowych rozwiązań billingowych, wspierających Polkomtel w działaniach wholesale dla segmentu B2B. Zastosowane rozwiązanie pozwala na zarządzanie transakcjami w ramach interconnect, interworking, jak również usprawnia rozliczenia ze wszystkimi rodzajami operatorów wirtualnych.

6 NASK W zakresie telekomunikacji NASK koncentruje się na projektowaniu, budowie i utrzymaniu zintegrowanych systemów teletransmisyjnych. Buduje sieci korporacyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Oferuje szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie całego kraju. Potrzeby klienta Dynamiczny rozwój firmy w obszarze telekomunikacyjnym wymagał systemowego wsparcia procesów biznesowych, zarówno od strony przepływu pracy ludzkiej pomiędzy działami firmy, jak i integracji systemów informatycznych. Poszukiwano jednego, kompleksowego i jednocześnie elastycznego rozwiązania. Projekt wdrażany był wieloetapowo. Pierwsza faza – uruchomienie produkcyjne wybranych modułów - zakończona została już po kilku miesiącach, co pozwoliło na odnoszenie pierwszych korzyści biznesowych z wdrożonego systemu (moduł windykacyjny, poprawa wydajności w kontekście skrócenia ustawowego terminu przedawnienia roszczeń z 3 do 2 lat). Wdrożenie zakończone zostało w 2009 roku, przechodząc całkowicie w tryb wsparcia i utrzymania serwisowego.

7 Finanse

8 Bank BPH Najważniejszymi wymaganiami stawianymi przed poszukiwanym systemem CRM było zapewnienie wysokiej ergonomii pracy użytkownika oraz umożliwienie mu szybkiego dostępu do kompleksowej informacji o kliencie. Istotne było wymaganie wielokanałowości rozwiązania, co pozwoliłoby gromadzić i prezentować spójną informację niezależnie od wykorzystywanego przez klienta kanału kontaktu z Bankiem. System Wsparcia Sprzedaży (SWS) zaprojektowany przez Bank miał również realizować wychodzące kampanie marketingowe oraz akcje cross-sell i up-sell. Wszystkie założenia zostały spełnione po wdrożeniu i uruchomieniu w Banku Systemu Wsparcia Sprzedaży opartego o Comarch CRM Sales Management. Wdrożenie trwało 4 miesiące. Rozwiązanie Comarch zastępuje 6 istniejących wcześniej aplikacji bankowych i jest podstawowym narzędziem współpracy z klientem dla doradców w oddziałach, pracowników Call Center oraz Biura Maklerskiego Banku. Współpracując z równolegle wdrożonymi modułami analityczno–planistycznymi (CRM Analityczny, Campaign Management) tworzy wyjątkowo wydajne narzędzie wpierające sprzedaż w Banku BPH.

9 BNP Paribas Polska Sukcesem zakończyło się wdrożenie systemu prowizyjno-motywacyjnego Comarch Commission & Incentive w BNP Paribas Polska. System pod wewnętrzną nazwą Fortis Broker wspiera zarządzanie strukturami i rozliczenia prowizyjne z zewnętrzną siecią sprzedaży Banku. Na rozwiązanie składa się aplikacja centralna wspierająca prace zespołu bankowego oraz portal dla zewnętrznych doradców finansowych, za pomocą którego mogą oni przeglądać wyniki swojej sprzedaży, realizację przydzielonych im celów do wykonania oraz weryfikować przygotowane przez bank rozliczenia prowizyjne. Najważniejszym modułem systemu jest konfigurator wyposażony w wielowymiarowy model naliczania prowizji. Dane stanowiące podstawę do rozliczeń są automatycznie pobierane z głównego systemu transakcyjnego banku. Faktury prowizyjne wystawione z systemu są automatycznie dekretowane na odpowiednie konta kosztowe i przesyłane do księgi głównej.

10 Handel i usługi

11 Lotos Paliwa Firma Lotos Paliwa przesyłała miesięcznie tysiące dokumentów do swoich klientów, dystrybuujących paliwa do różnego rodzaju jednostek (fabryki, punkty budowy autostrad, itd.). Były to zarówno faktury, jak i dowody wydania. Ze względu na bardzo wysokie koszty ich obróbki (wprowadzanie do systemu, koszty wysyłki, papieru itp.), możliwość ciągłego występowania błędów wskutek znacznego zaangażowania czynnika ludzkiego (np. błędy przy przenoszeniu danych, zgubione dokumenty) oraz kosztami archiwizacji faktur, podjęta została decyzja o kompletnym wdrożeniu EDI. Comarch ECOD, opiera się na wysyłce faktur usługowych i paliwowych w postaci elektronicznej oraz na możliwości rezygnacji z faktur papierowych.

12 Wawel SA Firma Wawel SA od przeszło 6 lat wykorzystywała rozwiązanie mobilne do wsparcia sił sprzedaży Comarch ECOD Agent pierwszej generacji. System ten został wdrożony w 2004 roku i był dostosowany do wymagań firmy Wawel. Rozwiązanie w owym czasie spełniało bieżące oczekiwania firmy, lecz aby osiągnąć dodatkowe korzyści, zyskać przewagę konkurencyjną oraz móc dalej się rozwijać Wawel potrzebował nowego rozwiązania, które m.in. umożliwi mu komunikację z partnerami biznesowymi, głównie w kanale tradycyjnym sprzedaży. Wdrożenie systemów zostało poprzedzone serią spotkań analitycznych, których wynikiem było powstanie opisu finalnego rozwiązania funkcjonalnego oraz procesu migracji systemu mobilnego z wersji 1.0 do 2.0. Proces wdrożenia odbywał się etapami – w pierwszym etapie nastąpiła migracja systemu mobilnego, przeszkolenie pracowników z nowego rozwiązania. Kolejnym etapem jest proces wdrożenia Comarch ECOD Dystrybucja oraz Comarch ECOD Business Portal, który rozpoczął się początkiem 2011 roku i będzie realizowany przez kilka najbliższych miesięcy.

13 Administracja

14 ePUAP Główny cel jaki postawiono projektowanemu systemowi to zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych. Podstawowym zadaniem było poprawienie przejrzystości pracy administracji i zdolności do szybkiego dostosowania jej funkcjonowania do zmian prawa, a także większe otwarcie na potrzeby obywateli i biznesu. Koncepcja elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Kompletna koncepcja elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Polsce została opracowana w grudniu 2002 roku i jest elementem koncepcji o nazwie Wrota Polski. „Wrota Polski” miały być zintegrowanym systemem informatycznym, umożliwiającym świadczenie usług publicznych on-line, a w szerszym znaczeniu jako nazwa projektu, symbolizującego otwarcie Polski na nowe techniki, współpracę z innymi krajami oraz otwarcie państwa na potrzeby obywateli.

15 Comarch Energia w Ministerstwie Skarbu Państwa
Projekt został sfinansowany z pożyczki Banku Światowego. W jego ramach wykonano zintegrowany system informatyczny poprzez stworzenie dedykowanych dla Ministerstwa Skarbu Państwa podsystemów, wspierających pracę merytoryczną MSP oraz integrację z gotowym, oferowanym przez COMARCH systemem do zarządzania przedsiębiorstwem, Egeria. ZSI został zintegrowany z systemem obiegu dokumentów Lotus Notes oraz użytkowaną przez MSP aplikacją Analizator Managera. System umożliwia pracę w sieci lokalnej (LAN) w strukturze klient-serwer oraz w strukturze sieci rozległej (WAN), przy pomocy przeglądarek internetowych (delegatury terenowe MSP, inne organy władzy i administracji państwowej).

16 System SINDBAD w Ministerstwie Finansów
Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów w zakresie następujących działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki (PF) w ramach Ministerstwa Finansów zajmuje się m.in. opracowywaniem: - analiz w zakresie przebiegu realizacji dochodów budżetu państwa, skutków zmian w systemie podatkowym oraz miesięcznych i dziennych prognoz dochodów budżetu państwa dla potrzeb zarządzania płynnością budżetu państwa; - analiz i prognoz podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz kategorii dotyczących sektora finansów publicznych w zakresie: dochodów, deficytu budżetu państwa oraz deficytu sektora finansów publicznych. Comarch wytworzył i wdrożył analityczny system informatyczny SINDBAD dla Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

17 Projekt zakładał budowę hurtowni danych oraz dostarczenie zestawu elastycznych narzędzi, stanowiących platformę analityczną dla Departamentu PF oraz wszystkich zainteresowanych jednostek organizacyjnych Resortu Finansów. System umożliwia m.in.: - bieżącą analizę stanu dochodów budżetu państwa i finansów publicznych, - badania makroekonomiczne, - prognozowanie skutków podejmowanych decyzji, - symulowanie wyników zmian systemowych w podatkach, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych polepszających jakość i zmniejszających czas uzyskiwania wyników, - agregowanie danych budżetowych na potrzeby konsolidacji finansów sektora publicznego.


Pobierz ppt "Studia przypadków Comarch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google