Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja różnych organizmów wskaźnikowych Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja różnych organizmów wskaźnikowych Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja różnych organizmów wskaźnikowych Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

2 Koncepcja organizmów wskaźnikowych Od ponad 100 lat bakterie E.coli wykorzystywane są jako organizmy wskaźnikowe w higienie wody do spożycia. Czy potrzebujemy dodatkowych wskaźników mikrobiologicznych? EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

3 Cechy charakterystyczne organizmów wskaźnikowych: -powinny być skorelowane z zanieczyszczeniem fekalnym -powinny być skorelowane z występowaniem patogenów -ich populacja powinna być na tyle duża, by możliwe było wyizolowanie ich z małych prób wody (100 ml) -do ich oznaczania powinny istnieć metody szybkiego wykrywania -tani monitoring i bezpieczne metody wykrywania A co ze wskaźnikami wirusowymi, takimi jak wybrane bakteriofagi, zwierzęce wirusy zastępcze, czy wybrane wirusy ludzkie? EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

4 Budowa bakteriofagów i ludzkich wirusów patogenicznych Images: courtesy of J.Y. Scro Wirus DNA Wirus RNA EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

5 Występowanie bakterii wskaźnikowych i colifagów w jeziorze Tegel (Berlin) Poziomy bakteriofagów skorelowane są z występowaniem kałowych bakterii wskaźnikowych E.coli oraz I.E. EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

6 Przeżywalność bakterii i wirusów w wodach bieżących BacteriophageBacteria EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka potrzeba wskaźników wirusowych!

7 Zakład doświadczalny UBA Berlin-Marienfelde EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

8 Colifagi somatyczne 138 (CP 138); 70 (150) nm; (fag T4-podobny) Colifagi somatyczne 241 (CP 241); 28 nm (fag φX174-podobny) F+RNA fag MS2 25 nm (prototypowy RNA fag) Nasi współpracownicy – wirusy Norowirus 35-40 nm RNA wirus (obecny sezonowo) Adenowirus 70-90 nm DNA wirus (obecny stale)

9 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka http://www.epa.gov/safewater/ccl/index.html - W opraciu o Ustawie o bezpieczeństwie wody do spożycia (Safe Drinking Water Act) US EPA okresowo publikuje aktualizacje listy ( Zagrożeń kandydujących do listy zanieczyszczeń - Contaminant Candidate List - CCL) nieuregulowanych rodzajów zanieczyszczeń; służy to ukierunkowaniu badań i zbierania informacji - Lista CCL 1 (1998): 60 rodzajów zanieczyszczeń - Lista CCL 2 (2005): 51 rodzajów zanieczyszczeń (9 mikrobiologicznych / 42 chemicznych) w tym: - Lista PCCL 3 (2008): 29 mikroorganizmów na wstępnej CCL - Lista CCL 3 (projekt): 11 mikroorganizmów; …Caliciwirusy, wirus żółtaczki typu A, / 91 związków chemicznych Adenowirusy Caliciwirusy Coxsackiewirusy Echo wirusy

10 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Adenowirusy i norowirusy w wodach używanych do celów rekreacyjnych (lustracja 6-miesięczna) PROJECT 513648-VIROBATHE, PERIOD 2 ACTIVITY REPORT Adenowirus Norowirus

11 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Dlaczego musimy znać stężenia podstawowe? stężenia stałestężenia szczytowe stężenia incydentalnefluktuacja sezonowa

12 Wskaźniki bakteryjne E. coli Łatwe do zmierzenia; pochodzenie kałowe (z kilkoma wyjątkami) Niska odporność w środowisku; niska odporność na dezynfekcję chlorem; Coliformy Łatwe do oznaczeniaNiektóre coliformy mają pochodzenie niekałowe i mogą rozwijać się w środowisku Enterococci jelitowe Łatwe do zmierzenia; wskaźnik kałowy (z kilkoma wyjątkami); dłuższy okres przetrwania w środowisku, niż E.coli; bardziej odporne na dezynfekcję, niż E.coli Występują w stężeniach znacznie niższych, niż E. coli Wskaźniki wirusowe Colifagi somatyczne Łatwe do zmierzenia; bakteriofagi DNA; wskaźniki kałowe Niska odporność na dezynfekcję chlorem; Colifagi F-specyficzne Bakteriofagi RNA; wskaźniki kałowe; bardziej odporne na dezynfekcję chlorem, niż fagi somatyczne Metoda wykrywania nieco bardziej skomplikowana; obecne w wodzie w niższych stężeniach, niż fagi somatyczne Adenowirusy Przedstawiciele ludzkich wirusów patogenicznych; wskaźniki kałowe; Trudna metoda wykrywania (biologia & wirusologia molekularna); obecne w wodzie w niższych stężeniach, niż fagi somatyczne Cechy charakterystyczne wskaźników bakteryjnych i wirusowych EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

13 WIRUSY WSKAŹNIKOWE POCHODZENIE KAŁOWE WIRUSY REFERENCYJNE ROZRZEDZONE W SYSTEMACH WODNYCH– WIRUSY REFERENCYJNE PODATNOŚĆ NA DEZYNFEKCJĘ - EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Koncepcja patogenów wskaźnikowych i referencyjnych

14 Wirusy referencyjne w procedurach dezynfekcji Colifagi 241 Colifagi 138 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Bakteriofagi referencyjne muszą być dobierane uważnie! Bakterie

15 Cel: Monitoring obecności bakteriofagów i ludzkich wirusów patogenicznych w studniach w pobliżu Jamuny (New Delhi, Indie) (UBA: Lopez-Pila, Grunert) Badanie bakteriofagów: - usuwanie rzędu 3,3 log 10 na pierwszym metrze - usuwanie rzędu ok. 1,5 log 10 na kolejnych trzech metrach skuteczne usuwanie wirusów bakteryjnych przez filtrację gruntową EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Badanie terenowe: Filtracja gruntowa, rzeka Jamuna

16 OrganizmyStęż. w rzeceStęż. w studni Fagi (1)1,5 x 10 4 pfu/100 ml0 pfu/500 ml Fagi (2)4,4 x 10 4 pfu/100 ml0 pfu/500 ml Fagi (3)4,8 x 10 4 pfu/100 ml2 pfu/500 ml Fagi (Średnia)3,5 x 10 4 pfu/100 ml0,13 pfu/100 ml Współczynnik eliminacji = stęż. w studni / stęż. w rzece Współczynnik eliminacji w Nizamuddin Site, Delhi = (0,13 [pfu/100 ml])/(3,5 x 10 4 [pfu/100 ml]) = 3,4 x 10 -6 OrganizmyStęż. w rzeceStęż. w studni Adenowirusy 3,6*10 4 kopii genomu /100 ml Negatywne w 500 ml Norowirusy 5,4*10 4 kopii genomu / 100 ml Negatywne w 500 ml Wirusy żółtaczki A Pozytywne w 100 ml Negatywne w 1000 ml Wirusy żółtaczki E Pozytywne w 100 ml Negatywne w 1000 ml -eliminacja bakteriofagów somatycznych przez filtrację gruntową rzędu 3,4 x 10 6 - brak przenikania badanych patogenicznych wirusów ludzkich do studni bakteriofagi mogą zostać wykorzystane jako wirusy referencyjne przy eliminacji ludzkich wirusów patogenicznych przez filtrację gruntową EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Badanie terenowe: Filtracja gruntowa, rzeka Jamuna

17 Bakterie a bakteriofagi jako wskaźniki obecności wirusów patogenicznych Coliformy Colifagi Skraber et al., 2004 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

18 Korelacja między bakteriofagami i wirusami de Roda Husman et al., 2005 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

19 F + -specyficzne colifagi RNA: - genogrupa I - genogrupa IV - genogrupa II - genogrupa III odchody inne ludzkie odchody i ścieki Pozytywne korelacje między stężeniami fagów genogrupy II, wskaźnikami bakteryjnymi oraz ludzkimi adenowirusami Ogorzaly et al., 2009, (Water Research) Korelacje między bakteriami, fagami i wirusami ludzkimi EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

20 Biowskaźniki obecności ludzkich wirusów patogenicznych Bakteriofagi: - Bakteriofagi somatyczne (DNA) - bakteriofagi F + -specyficzne (RNA) Domniemane wirusy wskaźnikowe: - Adenowirus- Rotawirus - Polyomawirus- Norowirus - Torque teno wirus EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

21 Nie będzie uniwersalnego wskaźnika wirusowego Idea:różne wskaźniki do różnych celów EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Odpowiedniość wskaźników wirusowych (1)

22 *Wskaźniki wirusowe są narzędziem bardzo pomocnym, pod warunkiem, że uwzględni się ich ograniczenia. *Wskaźniki kałowe nie są wystarczające do przeprowadzenia analizy ryzyka Wskazanie korzystnych warunków dla wirusów lub zwiększone stężenia wskaźników bakteriofagowych lub wirusowych musi być zweryfikowane specyficznymi testami na określone ludzkie wirusy patogeniczne; w ten sposób ocena ryzyka będzie poparta dowodami. EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Odpowiedniość wskaźników wirusowych (2)

23 Dziękuję! EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka


Pobierz ppt "Ewaluacja różnych organizmów wskaźnikowych Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project."

Podobne prezentacje


Reklamy Google