Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

2 Zakup know-how technologii spektralnej tomografii optycznej jako czynnik sukcesu OPTOPOL Technology S.A. Dr inż. Irena Łącka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekonomii

3 Historia rozwoju firmy OPTOPOL z Zawiercia (1) 1992- powstanie firmy OPTOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, która była własnością rodziny Bogdani; spółka zajęła się dystrybucją i leasingiem zagranicznych (zwłaszcza niemieckich) urządzeń medycznych w Polsce. 1999 - utworzenie Zakładów Produkcyjnych Urządzeń Medycznych OPTOPOL Sp. z o.o., w której 100% udziałów objął OPTOPOL Sp. z o.o. 2002-2004 – rozwój ZPUM OPTOPOL i zdobywanie certyfikatów jakości. Marzec 2005 – rozpoczęcie współpracy z Zespołem Fizyki Medycznej UMK w Toruniu. Sierpień 2005 – rozpoczęcie działalności eksportowej. Kwiecień 2006 – wprowadzenie do seryjnej produkcji oraz rozpoczęcie sprzedaży optycznego tomografu optycznego SOCT Copernicus.

4 Historia rozwoju firmy OPTOPOL z Zawiercia (2) Czerwiec 2006 - zmiana nazwy spółki ZPUM OPTOPOL sp. z o.o. na OPTOPOL Technology sp. z o.o. Wrzesień 2007 - przekształcenie firmy OPTOPOL Technology sp. z o.o. w spółkę akcyjną. 2008 – powstanie Grupy OPTOPOL, w skład której weszły: OPTOPOL Technology S.A. (spółka dominująca) oraz przedsiębiorstwa zależne: OPTOPOL Handlowy, słoweńska spółka OPTOTEK d. o.o. (sp. z. o. o.) oraz wrocławska spółka medi.com. sp. z o. o. 2008 – wejście firmy OPTOPOL Technology na GPW w Warszawie. Luty 2010 – przejęcie 90% udziałów spółki OPTOPOL Technology S.A. przez japońską firmę Canon Inc.

5 Strategia sukcesu OPTOPOL Technology Decyzja o podjęciu samodzielnej produkcji urządzeń medycznych i zdobywanie certyfikatu jakości. Podstawą sukcesu stało się zakupienie prototypu innowacyjnego urządzenia diagnostyki okulistycznej – spektralnego tomografu okulistycznego SOCT Copernicus (do badania zmian w siatkówce oka) od UMK w Toruniu i jego twórców. Decyzja o seryjnej produkcji tego urządzenia i wybór rynków – krajowego i światowego - jako obszarów zbytu – firma weszła do branży high-tech w skali światowej. Realizacja długoterminowych umów o współpracy naukowo-badawczej z Zespołem Fizyki Medycznej UMK w Toruniu, kierowanego przez prof. dr hab. A. Kowalczyka – tworzenie następnych generacji urządzenia i poszukiwanie nowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników. Pozyskanie nowych źródeł finansowania rozwoju i ekspansji – publiczna oferta akcji na GPW w Warszawie.

6 Wyszczególnienie200420052006200720082009 Produkcja, w tym:5858901618498398764206642 377 Okulistyka5858901618498398763776932631 Dermatologia000027068475 Inne000015911271 Handel, w tym:14269 12 88615 99218 68727 40430 843 Okulistyka 13 55711 75712 91513 33917 04923 751 Dermatologia 7121 1293 0775 3489 8506 167 Inne 0000505925 Działalność leasingowa 1285324000 Przychody ze sprzedaży ogółem 20 25521 95534 51458 56369 47073 220 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży

7 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2008 r. w podziale na produkcję i handel

8 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2009 r.

9 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży firmy OPTOPOL w latach 2004-2009 (w %)

10 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2008 r.

11 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2009 r.

12 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2008 r. w podziale na sprzedaż krajową i eksport

13 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2009 r. w podziale na sprzedaż krajową i eksport

14 Przychody przedsiębiorstwa OPTOPOL z Zawiercia (w tys. zł)

15 Kształtowanie się wielkości zysku netto i wskaźnika EBIT przedsiębiorstwa OPTOPOL z Zawiercia (w tys. zł)

16 Zmiany wybranych wielkości finansowych firmy OPTOPOL w latach 2004-2009 (w tys. zł)

17 Czynniki sukcesu OPTOPOL Technology S.A. (1) Podjęciu samodzielnej produkcji urządzeń medycznych i skupienie się na znalezieniu innowacyjnego rozwiązania w skali światowej. Śledzenie przez kierownictwo Spółki postępu nauki światowej i polskich uczonych w rozwijaniu wiedzy o metodach diagnostyki medycznej, w tym okulistycznej. Nawiązanie przez OPTOPOL kontaktu z naukowcami z Zespołu Fizyki Medycznej UMK w Toruniu i decyzja o zakupie know-how stworzonej technologii i praw ochronnych do prototypu tomografu optycznego. Podjęcia ryzyka zainwestowania znacznych własnych nakładów finansowych w przedsięwzięcie innowacyjne, które nie przeszło jeszcze żadnych badań rynku (dowód odwagi i przedsiębiorczości prezesa i właściciela). Wejście do wysoce innowacyjnego sektora sprzętu okulistycznego high-tech i zmiana pozycji konkurencyjnej firmy OPTOPOL. Możliwość współpracy technologicznej przedsiębiorstwa z profesjonalną grupą badawczą – światowej klasy fachowcami w takich dziedzinach, jak: elektronika, sterowanie, informatyka i optyka.

18 Czynniki sukcesu OPTOPOL Technology S.A. (2 ) Naukowcy (w tym doktoranci) okazali się nietypowymi przedstawicielami polskiego środowiska badaczy – nie tylko opracowali metodę, ale także dążyli do jej komercjalizacji. Stworzyli prototyp urządzenia, które dzięki ich determinacji testowano w warunkach klinicznych, podejmowali próby znalezienia inwestora, a w końcu doprowadzili do tego, że spektralny tomograf optyczny wszedł do produkcji seryjnej. Przygotowanie przez firmę odpowiednich umów o współpracy z UMK w Toruniu oraz twórcami rozwiązania, które zapewniły korzyści wszystkim ich sygnatariuszom. Zrozumienie przez przedstawiciela Spółki konieczności ciągłego rozwoju firmy w wybranym kierunku - prowadzanie dalszych prac B+R we współpracy z Zespołem Fizyki Medycznej, stworzenia Biura Badawczo- Rozwojowego na toruńskiej uczelni oraz podnoszenie potencjału kadrowego przedsiębiorstwa.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Więcej informacji o projekcie uzyskacie Państwo na stronie projektu: http://ip-conference.pl/http://ip-conference.pl/


Pobierz ppt "Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google