Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

2 Zakup know-how technologii spektralnej tomografii optycznej jako czynnik sukcesu OPTOPOL Technology S.A. Dr inż. Irena Łącka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekonomii

3 Historia rozwoju firmy OPTOPOL z Zawiercia (1) powstanie firmy OPTOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, która była własnością rodziny Bogdani; spółka zajęła się dystrybucją i leasingiem zagranicznych (zwłaszcza niemieckich) urządzeń medycznych w Polsce utworzenie Zakładów Produkcyjnych Urządzeń Medycznych OPTOPOL Sp. z o.o., w której 100% udziałów objął OPTOPOL Sp. z o.o – rozwój ZPUM OPTOPOL i zdobywanie certyfikatów jakości. Marzec 2005 – rozpoczęcie współpracy z Zespołem Fizyki Medycznej UMK w Toruniu. Sierpień 2005 – rozpoczęcie działalności eksportowej. Kwiecień 2006 – wprowadzenie do seryjnej produkcji oraz rozpoczęcie sprzedaży optycznego tomografu optycznego SOCT Copernicus.

4 Historia rozwoju firmy OPTOPOL z Zawiercia (2) Czerwiec zmiana nazwy spółki ZPUM OPTOPOL sp. z o.o. na OPTOPOL Technology sp. z o.o. Wrzesień przekształcenie firmy OPTOPOL Technology sp. z o.o. w spółkę akcyjną – powstanie Grupy OPTOPOL, w skład której weszły: OPTOPOL Technology S.A. (spółka dominująca) oraz przedsiębiorstwa zależne: OPTOPOL Handlowy, słoweńska spółka OPTOTEK d. o.o. (sp. z. o. o.) oraz wrocławska spółka medi.com. sp. z o. o – wejście firmy OPTOPOL Technology na GPW w Warszawie. Luty 2010 – przejęcie 90% udziałów spółki OPTOPOL Technology S.A. przez japońską firmę Canon Inc.

5 Strategia sukcesu OPTOPOL Technology Decyzja o podjęciu samodzielnej produkcji urządzeń medycznych i zdobywanie certyfikatu jakości. Podstawą sukcesu stało się zakupienie prototypu innowacyjnego urządzenia diagnostyki okulistycznej – spektralnego tomografu okulistycznego SOCT Copernicus (do badania zmian w siatkówce oka) od UMK w Toruniu i jego twórców. Decyzja o seryjnej produkcji tego urządzenia i wybór rynków – krajowego i światowego - jako obszarów zbytu – firma weszła do branży high-tech w skali światowej. Realizacja długoterminowych umów o współpracy naukowo-badawczej z Zespołem Fizyki Medycznej UMK w Toruniu, kierowanego przez prof. dr hab. A. Kowalczyka – tworzenie następnych generacji urządzenia i poszukiwanie nowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników. Pozyskanie nowych źródeł finansowania rozwoju i ekspansji – publiczna oferta akcji na GPW w Warszawie.

6 Wyszczególnienie Produkcja, w tym: Okulistyka Dermatologia Inne Handel, w tym: Okulistyka Dermatologia Inne Działalność leasingowa Przychody ze sprzedaży ogółem Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży

7 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2008 r. w podziale na produkcję i handel

8 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2009 r.

9 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży firmy OPTOPOL w latach (w %)

10 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2008 r.

11 Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2009 r.

12 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2008 r. w podziale na sprzedaż krajową i eksport

13 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy OPTOPOL w 2009 r. w podziale na sprzedaż krajową i eksport

14 Przychody przedsiębiorstwa OPTOPOL z Zawiercia (w tys. zł)

15 Kształtowanie się wielkości zysku netto i wskaźnika EBIT przedsiębiorstwa OPTOPOL z Zawiercia (w tys. zł)

16 Zmiany wybranych wielkości finansowych firmy OPTOPOL w latach (w tys. zł)

17 Czynniki sukcesu OPTOPOL Technology S.A. (1) Podjęciu samodzielnej produkcji urządzeń medycznych i skupienie się na znalezieniu innowacyjnego rozwiązania w skali światowej. Śledzenie przez kierownictwo Spółki postępu nauki światowej i polskich uczonych w rozwijaniu wiedzy o metodach diagnostyki medycznej, w tym okulistycznej. Nawiązanie przez OPTOPOL kontaktu z naukowcami z Zespołu Fizyki Medycznej UMK w Toruniu i decyzja o zakupie know-how stworzonej technologii i praw ochronnych do prototypu tomografu optycznego. Podjęcia ryzyka zainwestowania znacznych własnych nakładów finansowych w przedsięwzięcie innowacyjne, które nie przeszło jeszcze żadnych badań rynku (dowód odwagi i przedsiębiorczości prezesa i właściciela). Wejście do wysoce innowacyjnego sektora sprzętu okulistycznego high-tech i zmiana pozycji konkurencyjnej firmy OPTOPOL. Możliwość współpracy technologicznej przedsiębiorstwa z profesjonalną grupą badawczą – światowej klasy fachowcami w takich dziedzinach, jak: elektronika, sterowanie, informatyka i optyka.

18 Czynniki sukcesu OPTOPOL Technology S.A. (2 ) Naukowcy (w tym doktoranci) okazali się nietypowymi przedstawicielami polskiego środowiska badaczy – nie tylko opracowali metodę, ale także dążyli do jej komercjalizacji. Stworzyli prototyp urządzenia, które dzięki ich determinacji testowano w warunkach klinicznych, podejmowali próby znalezienia inwestora, a w końcu doprowadzili do tego, że spektralny tomograf optyczny wszedł do produkcji seryjnej. Przygotowanie przez firmę odpowiednich umów o współpracy z UMK w Toruniu oraz twórcami rozwiązania, które zapewniły korzyści wszystkim ich sygnatariuszom. Zrozumienie przez przedstawiciela Spółki konieczności ciągłego rozwoju firmy w wybranym kierunku - prowadzanie dalszych prac B+R we współpracy z Zespołem Fizyki Medycznej, stworzenia Biura Badawczo- Rozwojowego na toruńskiej uczelni oraz podnoszenie potencjału kadrowego przedsiębiorstwa.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Więcej informacji o projekcie uzyskacie Państwo na stronie projektu:


Pobierz ppt "Konferencja 15 czerwca 2010 r. "Ochrona własności przemysłowej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Konferencja zorganizowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google