Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 X 2005 – 31 X 2007 PODSUMOWANIE – GRUDZIEŃ 2007

2 Ludzie w Programie Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – stały kontakt: mgr Maciej Biernacki, mgr Beata Banasik Wykonawcy projektu: Doktoranci Politechniki Wrocławskiej - beneficjenci ostatecznistale ok. 60 łącznie: 59+5+21+15 = 100 Obsługa projektu: Obsługa projektu: Merytoryczna:Administracyjna: Eksperci: mgr Maria Wasowicz-Kruk prof. W Andrzej Sokalskimgr Anna Zając prof. Jerzy Świątek mgr Anna Czapiga-Rogotowicz Koordynator: Jerzy Bugajny prof. Ryszard Gonczarek mgr Jolanta Nowak Recenzenci: profesorowie z PWr ok. 20 osób Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa

3 Zrealizowany cel programu Realizacja projektu winna była przyczynić się do: transferu wiedzy do przedsiębiorstw w regionie, nawiązania ścisłej współpracy z dolnośląskimi przedsiębiorstwami, stworzenia możliwości zatrudniania beneficjentów programu – przemysłowe ośrodki badawcze, własne firmy, inne uczelnie z terenu Dolnego Śląska, uzyskania stopnia naukowego doktora przez wnioskodawcę, zachowania równości szans kobiet i mężczyzn.

4 Firmy współpracujące Nawiązane kontakty - 37 zakładów lub przedstawicielstw z Dolnego Śląska: (przykłady) 1.KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe – Wrocław 2.Technology Tranfer Agency Techtra sp. z o.o. - Wrocław 3.Świdnicka Fabryka Pomp sp. z o.o. – Świdnica 4.EKO-BUD – Sobótka 5.Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – Wrocław 6.Gamma Color – Prochowice 7.Akcesoria Foteli Samochodowych Faurecia - Wałbrzych 8.KGHM Polska Miedź S.A. Departement Zabezpieczeń Wydział Pomiaru Ryzyka – Lubin 9.REHA-POL-A Sp. z o.o.- Trzebnica 10.Hewlet Packard Polska - Warszawa

5 Program unijny - folder STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW PWR Realizacja: od 1.XI.2005 do 31.X.2007 – 25 miesięcy Liczba beneficjentów: 59+ 5 + 21 + 15 = 100 Kwoty stypendiów: od 500 do 2000 zł Okres realizacji projektów doktorantów: od 6 do 23 miesięcy Całkowita wartość projektu: 1.840.832,16 PLN

6 Warunki Programu 1.Środki stypendialne Działania 2.6 ZPORR 1.Środki stypendialne na realizację Programu Stypendialnego ZPORR pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest finansowany 2. Projekt jest finansowany w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % z budżetu państwa 3. Cel badawczy 3. Cel badawczy określony we wniosku musi dotyczyć dziedzin nauki realizujących badania objęte Dolnośląską Strategią Innowacyjna oraz Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i określone w projekcie jako: inżynieria materiałowa, inżynieria elektryczna, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, zaopatrzenie w wodę, produkcja maszyn i urządzeń, energetyka, kopalnictwo, informatyka i budownictwo. 4.Przydatność celu badawczego 4.Przydatność celu badawczego dla zidentyfikowanych potrzeb regionu - podejmowana tematyka badawcza powinna być innowacyjna i związana z gospodarką Dolnego Śląska w odniesieniu do zapisów Regionalnej Strategii Innowacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 5. Uzyskania stopnia naukowego 5. Uzyskania stopnia naukowego doktora przez wnioskodawcę

7 Przystąpienie i realizacja 1. Zgłaszanie projektów – wnioski doktorantów 2. Ocena wniosków – recenzenci (profesorowie PWr.) – anonimowo laureaci konkursów 3. Decyzje stypendialne – laureaci konkursów – Komisja Programu 4. Umowa stypendialna i aneksy (co 3 miesiące) – Koordynator 5. Raporty okresowe – co 3 miesiące (opracowanie pisemne) oraz seminaria sprawozdawcze – prezentacje multimedialne i postery: luty 2006, grudzień 2006, wrzesień 2007 – stypendyści Programu 6. Ocena realizacji – recenzenci (anonimowo) i Komisja Programu 7. Opracowanie końcowe (CD-ROM) – stypendyści Programu 8. Ocena zrealizowanych projektów – recenzenci (anonimowo) i Komisja Programu 9.Ankieta w rok po zrealizowaniu projektu – beneficjenci Programu Dla wyszczególnionych faz zostały opracowane formularze elektroniczne

8 Wniosek i Regulamin

9 Umowa i realizacja Harmonogram realizacji projektu 4 etapy konkursu co 6 miesięcy I etap konkursu - listopad 2005 r. (projekty od 3 do 23 miesięcy) II etap konkursu - maj 2006 r. (projekty od 3 do 17 miesięcy) III etap konkursu - listopad 2006 r. (projekty od 3 do 11 miesięcy) IV etap konkursu - maj 2007 r. (projekty od 3 do 5 miesięcy)

10 1. Wnioski stypendialne doktorantów

11 2. Ocena wniosków – recenzent

12 3. Laureaci konkursu Komisja Programu

13 3. Laureaci konkursu beneficjenci ostateczni Doktoranci Politechniki Wrocławskiej Warunki uczestnictwa w programie: średnia 4.7 wszczęty przewód doktorski podejmowany cel badawczy stanowi część lub całość problematyki badawczej realizowanej w ramach tematu rozprawy doktorskiej podejmowana tematyka przyczynia się do wzrostu potencjału innowacyjnego na terenie Dolnego Śląska

14 4. Umowy Stypendialne i Aneksy

15 5. Raporty Okresowe – co 3 miesiące

16 6. Ocena realizacji na podstawie Raportu

17 7. Opracowanie końcowe + płyta CD

18 8. Ocena zrealizowanych projektów

19 Seminaria sprawozdawcze - 3 PIERWSZA SESJA SPRAWOZDAWCZA PPS ZPORR 8-10 LUTEGO 2006 prezentacje: 56 uczestników ROCZNE SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE PPS ZPORR 2 GRUDNIA 2006 prezentacje: 10 uczestników oraz sesja plakatowa: 50 uczestników KOŃCOWE SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE PPS ZPORR 29 WRZEŚNIA 2007 prezentacje: 5 uczestników oraz sesja plakatowa: 52 uczestników

20 9. Ankieta w rok po

21 typendia naukowe ZPORR Stypendia naukowe ZPORR Umowa stypendialna nie ingeruje w kwestie praw własności do dóbr intelektualnych realizowanego projektu, które pozostają po stronie doktoranta i Politechniki Wrocławskiej Wolne od podatku dochodowego inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Zwrot zapłaconego podatku


Pobierz ppt "Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google