Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE ID grupy: T2 Lokalizacja: Toruń Opiekun: dr Aleksandra Burkowska Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Małe pstryk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE ID grupy: T2 Lokalizacja: Toruń Opiekun: dr Aleksandra Burkowska Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Małe pstryk."— Zapis prezentacji:

1

2

3 DANE INFORMACYJNE ID grupy: T2 Lokalizacja: Toruń
Opiekun: dr Aleksandra Burkowska Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Małe pstryk Semestr/rok szkolny: semestr I ; 2011/2012 3

4 Elektryczność Elektryczność to ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata. Słowo elektryczność pochodzi od greckiego słowa „elektron” oznaczającego bursztyn, ponieważ istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych przedmiotów drewnianych właśnie przez potarty bursztyn.

5 Sposoby elektryzowania ciał
Elektrostatyka Elektrostatyka to dziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi. Oddziaływania te zwane są elektrostatycznymi. Sposoby elektryzowania ciał PRZEZ ZETKNIĘCIE PRZEZ POCIERANIE PRZEZ INDUKCJĘ

6

7 Napięcie elektryczne Napięcie prądu jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między dwoma punktami do wartości tego ładunku. U = W/q

8 Jednostka Między dwoma punktami pola elektrycznego jest napięcie 1 V, jeżeli do przeniesienia między tymi punktami ładunku 1 C potrzebna jest praca 1 J. [U] = [1V]= [1J/1C]

9 Pomiar napięcia Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt, a do jego pomiaru stosuje się woltomierze. Woltomierz podłącza się do obwodu elektrycznego równolegle.

10 Źródła napięcia To element obwodu elektrycznego, które wytwarza napięcie elektryczne. bateria akumulator ogniwa sieć elektryczna

11 Rezystancja Rezystancja (opór, oporność) jest miarą oporu czynnego, z jakim element (opornik) przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Zwyczajowo rezystancję oznacza się symbolem R. Jednostką rezystancji w układzie SI jest om, której symbolem jest Ω. Rezystywność, zwana oporem właściwym, jest oporem elementu o jednostkowej długości i jednostkowym polu przekroju poprzecznego.

12 Prawo Ohma Dla większości materiałów rezystancja nie zależy od natężenia prądu, wówczas natężenie prądu jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia. Zależność ta znana jest jako prawo Ohma: I= U/R gdzie I — natężenie prądu elektrycznego, U — napięcie elektryczne.

13 Opornik Opornik, rezystor  – najprostszy element rezystancyjny, element bierny obwodu elektrycznego. W obwodzie służy do ograniczenia prądu w nim płynącego. Idealny rezystor posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje – rezystancję. W praktyce występuje jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność, co, np. w technice wysokich częstotliwości, ma duże znaczenie

14

15 Kilka zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z prądem elektrycznym:
! Podczas wyciągania kabla z gniazda elektrycznego należy trzymać go za wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód. ! Nie wolno wkładać wtyczki do uszkodzonego gniazda elektrycznego, np. iskrzącego, nietrzymającego się w ścianie, itp. ! Nie wolno dotykać przewodów będących pod napięciem i nieizolowanych.

16 Benjamin Franklin Benjamin Franklin urodził się r. w Bostonie jako jeden z siedemnaściorga dzieci w rodzinie biednego wytwórcy świec i mydła. Był jednym z twórców Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ponadto malował obrazy, prowadził działalność publicystyczną, zajmował się filozofią i dokonał wielu odkryć naukowych.

17 Osiągnięcia Franklina w dziedzinie elektryczności
Dorobek Franklina z elektryczności obejmuje teorię zjawisk elektrycznych, w których zakładał elektryzowanie dodatnie i ujemne. Stwierdził, że ciała naelektryzowane jednakowo odpychają się, zaś naelektryzowane różnoimiennie – przyciągają się. Franklin przeprowadził szereg doświadczeń z latawcami. To on wymyślił zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi poprzez uziemienie. Uważany jest więc za wynalazcę piorunochronu.

18 Anegdoty z życia Benjamina Franklina
Pewnego razu Franklin puszczał latawiec w czasie burzy. Do sznurka, który trzymał w ręku przymocował metalowy klucz. Gdy piorun uderzył w mokry sznurek latawca, prąd elektryczny spłynął w kierunku klucza i Franklina. Mogło to spowodować śmierć badacza, tak jak to się stało z niektórymi śmiałkami, którzy próbowali powtórzyć jego doświadczenie.

19 Georg Simon Ohm Georg Simon Ohm (ur. 16 marca 1789 w Erlangen, zm. 6 lipca 1854 w Monachium), matematyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze w latach i uniwersytetu w Monachium po roku Nauczyciel matematyki. Po zainteresowaniu się fizyką napisał prace głównie z zakresu elektryczności i akustyki. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem prądu elektrycznego a napięciem elektrycznym (tzw. Prawo Ohma). Badał nagrzewanie się przewodników przy przepływie prądu elektrycznego

20 Thomas Alva Edison ( ) Amerykański samouk, wynalazca (ponad 1000 patentów), właściciel wielu przedsiębiorstw. Wynalazł m.in.: Żarówkę Fonograf Kineskop Lodówkę Betoniarkę Dyktafon Płytę gramofonową

21 Kto produkuje najwięcej energii?
dominują państwa wysokorozwinięte gospodarczo oraz największe pod względem liczby ludności państwa rozwijające się liderem są Stany Zjednoczone wytwarzające 1/4 światowej energii elektrycznej dziesięć państw– największych producentów wytwarza blisko 2/3 światowej energii elektrycznej

22 Z czego produkuje się energię elektryczną na świecie?
Legenda: 1 - węgiel 2 - ropa naftowa 3 - gaz ziemny 4 - energia jądrowa 5 - energia geotermiczna 6 - energia wodna 7 - inne

23 Gdzie? Kto? Z czego?

24 A jak to wygląda w Polsce?
Dla polskiego sektora energetycznego fundamentalne znaczenie ma węgiel. Aż 92 % wyprodukowanego prądu powstaje w wyniku spalana tego surowca w elektrowniach i elektrociepłowniach.

25 Gdzie w Polsce powstaje prąd?

26 A jak to wygląda u sąsiadów?

27 Jak rosną potrzeby energetyczne w Polsce?

28 Dlaczego trzeba coś zmienić?
obecne elektrownie są w złym stanie i wymagają gruntownych remontów surowe normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery (regulacje unijne), wymuszą na polskiej energetyce zastąpienie tradycyjnych elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel przez wysokosprawne i ekologiczne technologie Polska to jeden z największych emitorów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Europie, a za nie wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań grożą wysokie kary rosnąca cena surowców alternatywnych dla węgla i w pewnym sensie uwarunkowania polityczne, które stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw

29 Jaka jest alternatywa? Energetyka jądrowa Energetyka odnawialna: Woda
Wiatr Biomasa Biogaz

30 Analiza SWOT jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy: S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

31 Energia atomowa??? Analiza SWORT

32 Mocne strony Normalnie pracująca elektrownia jądrowa nie emituje do środowiska żadnych pyłów i gazów spalinowych. Dostarcza więcej energii elektrycznej niż jakiekolwiek inne źródła naturalne. Przetwarzając energię jądrową w elektryczną można zbudować miniaturową baterię o długim czasie pracy. Elektrownie jądrowe nie są zależne od występowania surowca - można je budować w miejscach, w których są akurat potrzebne.

33 Słabe strony Energię jądrową wykorzystano do produkcji bomby atomowej.
Społeczeństwo obawia się awarii reaktorów jądrowych. W wyniku powstawania tej energii wysyłane jest promieniowanie, które ma niekorzystny wpływ na organizm człowieka, gdyż prowadzi do jonizacji cząsteczek organizmu. W wyniku eksploatacji elektrowni atomowej powstaje zużyte paliwo, które jeszcze przez długi czas pozostaje aktywne. Koszty inwestycyjne są ogromne. Wybudowanie elektrowni atomowej jest o połowę droższe od wybudowania nowoczesnej elektrowni węglowej. Wytwarza więcej ciepła odpadowego niż energetyka konwencjonalna.

34 Szanse Wprowadza do środowiska o wiele mniej substancji radioaktywnych niż elektrownia węglowa. Elektrownia jądrowa wprowadza mniej trujących substancji nie przyczyniając się do powstawania efektu cieplarnianego, wyniszczenia lokalnego ekosystemu i większej zachorowalności wśród ludzi. Wyeliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów. Ograniczy eksploatację paliw kopalnych.

35 Zagrożenia Po wybuchu w Hiroszimie i Nagasaki bomba atomowa przyniosła śmierć wielu tysiącom ludzi jak również ogromne straty materialne. Wybuch w Czarnobylu w 1986r. Skutkiem tego było skażenie ziemi na znacznym obszarze wykraczającym nawet poza granice byłego ZSRR i wiele ofiar w ludziach. Powstaje zużyte paliwo, które jeszcze przez długi czas pozostaje aktywne. Należy je, więc przechowywać w odpowiednio przygotowanym miejscu aż do czasu, kiedy przestanie być szkodliwe dla środowiska. Ze względu na długi czas połowicznego rozpadu, proces ten jest długotrwały i wymaga, aby składowisko było dobrze zabezpieczone. Zagrożeniem jest także transport odpadów radioaktywnych zwłaszcza w sytuacji ewentualnego wypadku. Odpady transportowane są głównie koleją i drogą morską w pobliżu miejsc zamieszkanych przez ludzi.

36 Dziękujemy za uwagę !

37


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE ID grupy: T2 Lokalizacja: Toruń Opiekun: dr Aleksandra Burkowska Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Małe pstryk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google