Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach
ID grupy: 96/16 _p_g1 Opiekun: Katarzyna Glabiszewska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: RPK K83 „Kijem tego, co nie pilnuje swego” więc sprawdź kliencie jakie masz prawa. Semestr/rok szkolny: Semestr piąty / 2011/2012

3 Jako młodzi konsumenci postanowiliśmy w ostatnim temacie projektowym sprawdzić jakie mamy prawa i w jaki sposób dokonywać świadomych i rozsądnych wyborów konsumenckich.

4 W poznawaniu praw konsumenta najbardziej pomogła nam Pani Elżbieta Szweda – Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Wizyta w Starostwie Powiatowym uświadomiła nam nie tylko pułapki, w które może „wpaść” nieświadomy konsument, dowiedzieliśmy się przede wszystkim gdzie możemy szukać pomocy dotyczącej problemów konsumenckich i przekonaliśmy się, że warto walczyć o swoje prawa.

5

6 Kim jest konsument? Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje zakupu lub sprzedaży towaru na własne potrzeby. Zakup lub sprzedaż nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7 Zdolność do czynności prawnych
Typy konsumentów ze względu na zdolność do czynności prawnych: Osoby poniżej 13 roku życia - nie mają zdolności do czynności prawnych – mogą samodzielnie robić tylko drobne zakupy (np. zakup bułki czy zeszytu) Osoby między 13 a 18 rokiem życia – mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – mogą robić drobne zakupy dotyczące życia codziennego, jednak w przypadku większych zakupów np. komputera potrzebna jest zgoda rodziców. Osoby które ukończyły 18 lat – mają pełną zdolność do czynności prawnych.

8 Zakupy lub usługi to umowa
Każde zakupy lub korzystanie z usługi to rodzaj umowy konsumenckiej. Po jednej stronie występuje konsument a po drugiej sprzedawca lub wykonawca. Jeżeli towar lub usługa jest niezgodny z umową możemy go reklamować.

9 REKLAMACJE Reklamacja – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi - przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bądź obniżenia ceny.

10 Co napisać w reklamacji?
Aby reklamacja była skuteczna, muszą się w niej znaleźć podstawowe informacje: data zgłoszenia, określenie sprzedawcy i kupującego, określenie towaru, który jest niezgodny z umową oraz opisanie tych niezgodności (wad) i co wybieramy – nieodpłatną naprawę czy wymianę.

11 W JAKIM TERMINIE SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK ZAŁATWIĆ REKLAMACJE?
Ma obowiązek ustosunkować się do naszej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym ją złożyliśmy. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Powinna być wtedy załatwiona tak, jak napisaliśmy w dokumencie reklamacyjnym. Nie jest jednak powiedziane, w jaki sposób mamy otrzymać odpowiedź, dlatego należy to ustalić i zapisać w dokumencie reklamacyjnym. Czas na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę nie oznacza, że towar w tym właśnie czasie będzie naprawiony lub wymieniony.

12 ankiety Rozpoczynając pracę nad tematem projektowym przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów naszej szkoły. Ankiety dotyczyły reklamacji. Byliśmy ciekawi, jaka jest wiedza wśród młodych konsumentów na ten temat. Wyniki ankiet uświadomiły nam, że uczniowie często robią zakupy, jednak mają niewielką świadomość swoich praw konsumenckich. Mamy nadzieję rozpowszechnić podstawowe informacje o reklamacji towarów i zakupach przez internet w naszej szkole.

13 Czy często robisz zakupy?

14 W jakim czasie powinniśmy dostać odpowiedź od sprzedawcy na reklamację?

15 W jakim terminie od daty zakupu możemy reklamować towar niezgodny z umową?

16 Zakupy przez internet Pamiętaj, że jako konsument masz prawo do :
Zwrócenia bezproblemowo nieużywanego towaru w terminie do 10 dni, w tym terminie wystarczy pisemnie powiadomić sprzedawcę, a towar trzeba odesłać do 14 dni. Jasnej i pełnej informacji o oferowanych towarach i usługach. Dokładnego określenia ceny wraz z podatkiem i kosztami dostawy Pisemnego potwierdzenia informacji o dokonaniu zakupu. Informacji o sposobie dostawy i ewentualnych opóźnieniach.

17 Kiedy masz problem z towarem lub przesyłką :
Jak najszybciej powiadom o tym przedsiębiorcę Złóż skargę na piśmie Zachowaj kopie strony internetowej, umowy, zgłoszenia reklamacyjnego i korespondencji prowadzonej ze sprzedawcą Spróbuj polubownie rozwiązać spór- to najlepsze dla ciebie i przedsiębiorcy

18 Czy ceny w sklepach można zmieniać dobrowolnie?...
Wyobraźmy sobie sytuację, w której wchodzimy do sklepu z chińską porcelaną (jak wiemy – bardzo delikatną). Przypadkiem zahaczamy ramieniem o półkę. Po filiżankach zostaje tylko sterta kurzu. Dodatkowo okazuje się, że sprzedawca chciał je sprzedać za sumę znacznie przekraczającą standardowe ceny. Ile musimy zapłacić? Niestety (dla nas) musimy zapłacić tyle, na ile została wcześniej wyceniona przez sprzedawcę. Przez naszą nieuwagę po prostu nie zarobił tych pieniędzy. Miejmy nadzieję, że sklepy-pułapki nigdy nie zyskają popularności…

19 Duża firma a poszkodowany konsument.
Kupujemy bilet na pociąg czy autobus. Ten przyjeżdża z dużym opóźnieniem lub w ogóle. Walczyć o swoje? W takiej sytuacji warto spróbować odzyskać równowartość zakupionego biletu. W przypadku odmowy, pozostaje wyłącznie droga sądowa. Pamiętajmy jednak, że w przypadku przegranej, ponosimy koszty spraw sądowych.

20 Naciągacze? W ostatnim czasie bardzo rozpowszechniły się serwisy, które po zawarciu(!) umowy, wysyłają nam wiadomość, za która płacimy często duże pieniądze. Odzyskamy pieniądze? Do zawarcia umowy często wystarczy wysłanie SMS. Bardzo więc ważnym jest dokładne czytanie regulaminów konkursu itp. Nigdy nie decydujmy się na wzięcie udziału w jakiejś inicjatywie przed uprzednim szczegółowym rozpoznaniem.

21 Czytamy symbole na opakowaniach
EKO-ITB Znak przeznaczony dla produktów budowlanych. Jest przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. O znak EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu życia produktu. Oficjalny znak ekologiczny w Polsce. Gwarantuje, że wyrób nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia w trakcie całego okresu życia produktu.

22 Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej.
To główne, oficjalne wyróżnienie europejskie, przyznawane wyrobom spełniającym najostrzejsze wymogi względem norm środowiskowych. Produkt oznaczony takim znakiem jest mniej szkodliwy dla środowiska Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej.

23 Znak CE. Taki znak na produkcie informuje, że spełnia on normy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Produkt nie testowany na zwierzętach. Oznacza, że w fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Umieszczanie tego oznaczenia na opakowaniach nie jest poprzedzone weryfikacją bądź certyfikacją.

24 Znak Fair Trade umieszczany jest przeważnie na towarach importowanych z krajów ubogich. Jest wyrazem troski o pracowników z regionu świata, z którego pochodzi dany produkt. Dwie strzałki skierowane w przeciwnym kierunku oznaczają możliwość ponownego wykorzystania do tego samego celu. Znak występuje na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku, dzięki czemu nie stają się odpadem. Ten symbol znajdziemy m. in. na: beczkach, puszkach, butelkach.

25 Ten symbol zachęca do dbania o czystość
Ten symbol zachęca do dbania o czystość. Przeciętny Polak produkuje ponad 350 kg odpadów rocznie. Znak przypomina o miejscu przeznaczenia zużytych opakowania po produktach – pojemnikach na śmieci. Odpady pozostawione na ulicy, wzdłuż rzeki czy w lesie zanieczyszczają środowisko. Ten znak spotkamy na opakowaniach, które rozkładają się podczas kompostowania bez uwalniania szkodliwych substancji dla środowiska. Takie produkty są biodegradowalne. Oznaczenie to przyznaje Niemiecki Instytut Standaryzacji.

26 Trzy strzałki w obiegu (potocznie zwane mianem „recykling”) stanowią znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do przetworzenia i wyprodukowania podobnego produktu (np. z papieru torby, tektury do pakowania). Wewnątrz tej pętli może występować liczba stanowiąca procent zużytych do produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Strzałka zataczająca koło oznacza przydatność opakowania do recyklingu. Pamiętajmy o tym, by nie mieszać odpadów. Niezwykle ważny jest mechanizm segregacji śmieci!

27 Wskazuje, że owoce, warzywa, nabiał lub ich przetwory, wyprodukowane zostały w sposób przyjazny dla środowiska, a zamiast nawozów sztucznych użyto nawozów ekologicznych. Czyli zielony punkt.To informacja dla konsumenta, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol

28 Co zrobić kiedy biuro podróży oszuka nas w sprawie oferty wycieczki ?
Sporządzamy zażalenie i w sposób rzeczowy wyszczególniamy w nim nasze wątpliwości i uwagi. Pismo to przedstawiamy rezydentowi biura podróży, który opiekuje się nami na miejscu pobytu. Jeżeli wizyta u rezydenta nie poskutkuje od razu składamy reklamację w formie pisemnej i składamy ją w siedzibie biura podróży. Natomiast jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona zwracamy się do miejskiego rzecznika praw konsumentów lub innej instytucji zajmującej się prawami konsumentów.

29 Na zakończenie – garść rad:
Robiąc zakupy porównuj ceny i sprawdzaj właściwości towaru (np. symbole na opakowaniu, datę ważności, skład). Nie bój się zadawać pytań sprzedawcy, on powinien być dobrze poinformowany i pomóc Ci w dokonaniu właściwego zakupu. Pamiętaj – zachowaj paragon – stanowi on dowód zawartej umowy, na jego podstawie będziesz mógł dochodzić swoich praw.

30 4. Nie daj się nabrać na reklamy i rób zakupy rozsądnie (najlepiej z listą ;) ); zadając sobie pytanie : czy naprawdę potrzebuję tego produktu? 5.Jeżeli robisz zakupy w internecie sprawdź opinię o sprzedawcy na forum internetowym. 6. Pamiętaj – są instytucje, które w razie problemów pomogą Ci dochodzić swych praw. Oto niektóre z nich: Powiatowy Rzecznik Konsumentów Federacja Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

31 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Udanych zakupów !

32


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google