Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł tematyczny: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KOD studiów: ZSB1/S/0021

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Rynek pracy – analiza sytuacji Przegląd podstawowych wskaźników rynku pracy

3 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Okrężny obieg dochodów w gospodarce FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE DOCHODY (płace, renta, zyski, odsetki ) PRACA ZIEMIA KAPITAŁ KOSZTY ZASOBY WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYCHODY FIRM DOBRA I USŁUGI DOBRA I USŁUGI CENY NA RYNKACH CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH CENY NA RYNKACH DÓBR I USŁUG

4 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Procesy zachodzące na rynku pracy 4 Konkurencja pomiędzy sprzedającymi pracę - pracobiorcami Konkurencja pomiędzy kupującymi pracę - pracodawcami Gospod. domowe Firmy Procesy negocjacji Podaż pracy Popyt na pracę

5 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Przemiany na rynku pracy Postępująca globalizacja rynku pracy (outsourcing, offshoring, migracje zarobkowe ludności) Zmiana oczekiwań pracowników wobec pracy (m.in. postępujące procesy emancypacyjne) Indywidualizacja relacji między firmą a pracownikiem Wzrost znaczenia umiejętności i kapitału ludzkiego – potrzeba ciągłej edukacji o wysokiej jakości

6 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Tempo wzrostu PKB w odniesieniu do roku poprzedniego w cenach stałych region Świat3,33,73,4 Ameryka Północna3,13,02,3 Stany Zjednoczone3,12,92,2 Ameryka Południowa i Środkowa5,66,06,3 Europa1,92,92,8 UE-271,83,02,7 WNP6,77,58,4 Afryka i Bliski Wschód5,65,5 Azja4,24,7 Chiny10,411,111,4 Japonia1,92,42,1 Indie9,09,79,2 Nowo uprzemysłowione gospodarki azjatyckie* 4,95,55,6 *Hong Kong, Republika Korei, Singapur, Tajwan Źródło: DAP MG na podstawie danych WTO z czerwca 2008.

7 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Mierniki, dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy ogólna liczba pracujących, czyli czynnych zawodowo ogólna liczba pracobiorców, czyli osób zatrudnionych na zasadzie stosunku pracy ogólna liczba osób aktywnych zawodowo, stanowiąca sumę liczby osób pracujących oraz bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy stosunek liczby aktywnych zawodowo do liczby ludności w wieku produkcyjnym ogólna liczba ludności biernej zawodowo, stanowiąca różnicę między liczbą ludności w wieku produkcyjnym a liczbą pracujących aktualny popyt na pracę oraz aktualna podaż pracy

8 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wybrane indykatory rynku pracy wg UE (eurostat) Wskaźniki zatrudnienia i aktywności ekonomicznej Wskaźniki struktury (wg wieku, wykształcenia, itp.) i dynamiki zatrudnienia Przeciętny wiek wejścia i opuszczenia rynku pracy Pracujący wg standardowych i niestandardowych (tzw. elastycznych) form pracy Produktywność i koszty pracy; klin podatkowy Mierniki jakości zasobów pracy (np. % osób poddających się dokształcaniu, wskaźnik skolaryzacji, publiczne wydatki na edukację) Wskaźniki wielkości, struktury i dynamiki bezrobocia

9 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

10 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Liczba ludności ogółem od 1997 roku (tys.)

11 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Liczba osób w wieku produkcyjnym od 1997 roku (tys.)

12 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Prognozowana struktura wiekowa ludności Polski (w tys.)

13 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Liczba osób pracujących od 1997 roku (tys.) Opracowanie własne w oparciu o GUS

14 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Zasoby pracy w Polsce w 2009 roku – średnie dane roczne opracowanie na podstawie BAEL

15 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Aktywność ekonomiczna Polaków od 1997 roku - dane roczne (tys.) Liczba ludności ogółem Liczba osób w wieku produkcyjnym Liczba osób pracujących Liczba osób bezrobotnych Liczba osób nieaktywnych zawodowo Opracowanie własne w oparciu o GUS i EUROSTAT

16 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Osoby nieaktywne zawodowo według wieku w II kwartale 2009 (%)

17 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Aktywność ekonomiczna ludności wg BAEL

18 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

19

20 Współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE 27 i UE 15 w latach 1997–2007

21 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

22 BEZROBOCIE

23 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Liczba osób bezrobotnych od 1997 roku (tys.)

24 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Dynamika stopy bezrobocia rejestrowanego w latach

25 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

26

27 Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach w czerwcu 2010 roku

28 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Udział pozornych i prawdziwych bezrobotnych wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w latach Opracowanie na podstawie Raportów z badań: Diagnoza społeczna 2003, 2005, 2007 i 2009;

29 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

30 Stopa bezrobocia (%) w Unii Europejskiej w latach dane roczne Kraj UE Austria5,54,7 4,04,8 5,35,24,74,4 Belgia9,38,66,66,26,97,77,48,48,27,5 Bułgaria--16,219,918,113,712,010,19,06,9 Cypr--5,04,03,34,14,35,34,53,9 Czechy5,98,58,88,07,07,58,27,97,15,3 Dania5,05,14,54,24,35,45,24,83,93,8 Estonia9,511,613,112,49,410,710,07,95,94,7 Finlandia13,211,711,110,310,410,510,48,47,76,9 Francja12,112,010,28,68,78,59,28,8 7,9 Grecja10,811,911,210,49,99,310,29,88,98,3 Hiszpania18,715,513,810,311,211,311,19,28,58,3 Holandia4,43,62,72,12,63,64,64,73,93,2 Irlandia7,75,84,33,74,24,5 4,34,44,6 Litwa13,713,415,916,813,012,911,38,35,64,3 Luksemburg2,82,42,31,82,63,75,14,54,74,1

31 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Stopa bezrobocia (%) w Unii Europejskiej w latach dane roczne (cd) Kraj UE Łotwa14,513,814,213,113,210,69,98,96,86,0 Malta--6,37,16,97,57,3 6,5 Niemcy9,88,97,97,88,59,810,711,110,28,6 Polska9,912,316,318,419,919,419,117,713,89,6 Portugalia4,74,63,8 4,56,16,37,67,78,0 Rumunia5,66,27,06,68,16,97,77,27,36,4 Słowacja12,215,919,119,418,717,118,616,313,411,1 Słowenia7,47,36,95,75,96,56,06,56,04,8 Szwecja8,97,65,54,75,05,66,77,87,16,2 Węgry8,96,96,65,75,65,8 7,27,57,4 Wielka Brytania6,26,05,54,75,04,84,64,75,35,2 Włochy12,111,710,89,69,28,97,97,76,86,1 UE*10,29,48,47,37,78,08,29,08,27,1

32 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Stopa bezrobocia na świecie

33 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie MŁODZI NA RYNKU PRACY

34 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wskaźnik aktywności zawodowej obywateli państw UE w wieku lata w czwartym IV 2007 r. (w %)

35 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Stopa bezrobocia obywateli państw UE w wieku lata w IV kwartale 2007 r. (w %)

36 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Procentowy udział absolwentów kierunków studiów z grup nauka, technika, przemysł, budownictwo wśród wszystkich absolwentów szkół wyższych danego kraju w 2007 roku

37 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Liczba studentów w Polsce w latach

38 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie % osób w wieku posiadających wykształcenie wyższe (2005) (źródło: OECD Factbook 2007)

39 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Absolwenci szkół wyższych według kierunków wykształcenia w roku 2005/2006

40 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Ranking zawodów najbardziej odpornych na recesję: 1. Licencjonowana pielęgniarka 2. Pracownik handlu detalicznego 3. Pomocnik kierowcy firmy UPS 4. Doradca finansowy 5. Terapeuta zajęciowy 6. Sprzedawca 7. Specjalista ds. obsługi klienta 8. Kontroler 9. Księgowy 10. Analityk finansowy

41 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KOSZTY PRACY

42 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Klin podatkowy jako % całkowitych kosztów pracy w wybranych krajach świata w 2009 roku

43 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Klin podatkowy jako % kosztów pracy w Polsce, krajach OECD oraz UE-15 w latach

44 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Podatek dochodowy oraz ubezpieczenie płacone przez pracownika jako % płacy brutto w zależności od wysokości zarobków w wybranych krajach świata w 2009 kraj 67%100%167% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Australia 15,6%22,0%28,3% Austria 26,8%32,7%37,2% Belgia 34,4%41,5%48,5% Czechy 17,7%22,2%25,8% Dania 37,7%39,4%48,6% Francja 25,7%27,7%33,1% Hiszpania 14,6%19,7%25,0% Irlandia 14,2%20,9%32,5% Japonia 18,5%20,1%24,0% Kanada 17,9%22,8%26,8% Korea Południowa 8,9%11,8%15,2% Niemcy 35,5%41,3%45,5% Norwegia 25,6%29,3%35,7% Polska 23,0%24,3%34,9% Słowacja 17,0%21,3%24,5% Szwecja 22,7%25,3%35,5% USA 18,9%22,4%28,7% Węgry 28,9%38,2%44,7% Wielka Brytania 22,4%25,3%29,8% Włochy 24,7%29,3%36,0% OECD 21,0%25,6%31,4% UE-15 24,2%29,2%36,1%

45 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Kraje Europy o najwyższych godzinowych kosztach pracy (EUR) w 2007 roku

46 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Godzinowe koszty pracy (EUR) w wybranych krajach Europy w latach Kraj Austria25,1526,0626,8327,5 Belgia29,229,730,636,7 Bułgaria1,51,61,72,0 Czechy5,86,67,17,9 Cypr12,012,713,1- Dania-30,731,833,3 Estonia4,34,75,56,6 Finlandia24,926,226,627,3 Hiszpania15,015,516,216,9 Islandia25,230,832,4- Litwa3,33,64,35,1 Luksemburg30,331,432,433,3 Łotwa2,62,93,64,7 Malta8,79,59,7- Niemcy26,927,027,427,6 Polska4,95,86,37,0 Portugalia11,311,712,112,5 Rumunia1,82,42,83,6 Słowacja4,24,65,26,2 Słowenia11,111,512,012,7 Szwajcaria33,4-34,3- Szwecja29,029,430,230,9 Węgry5,76,66,57,4 Wielka Brytania24,524,925,926,9

47 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Polska na tle krajów Europy o najwyższych miesięcznych kosztach pracy [EUR] 2007 roku Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

48 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Miesięczne koszty pracy [EUR] w wybranych krajach Europy w latach Kraj Belgia3 659,23 720,13 831,1 Bułgaria218,6234,7249 Czechy837,3948,81 030,6 Dania-4 059,84 221,2 Niemcy Estonia644711,8827,1 Hiszpania2 069,82 125,22 196,7 Cypr2 058,92 189,62 276,9 Łotwa402,8448,5552,4 Litwa494,9545,1636,6 Luksemburg Węgry875,31 018,5994,8 Malta1 368,21 523,31 554,3 Polska687,9808,4878,4 Portugalia1 603,41 669,41 734,6 Rumunia273,4365,1434,2 Słowenia ,8 Słowacja583,2619,9711,4 Finlandia Szwecja4 072,14 133, Wielka Brytania3 727, Islandia3 953,84 812,45 031,9

49 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie % osób w wieku posiadających wykształcenie wyższe (2005) (źródło: OECD Factbook 2007)

50 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie PRODUKTYWNOŚĆ PRACY

51 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

52 Publiczne wydatki na cele społeczne (% PKB, 2003)

53 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY

54 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Indeks regulacji rynku pracy (OECD, 2003)

55 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Liczba pracodawców-użytkowników, korzystających z pracowników tymczasowych w latach

56 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie % osób zatrudnionych na umowę na czas określony w latach (% wszystkich pracowników najemnych)

57 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie % osób podnoszących kwalifikacje zawodowe w 2009 roku według wykształcenia (www.rynekpracy.pl)

58 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google