Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 1 Mazowiecki Oddział Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 1 Mazowiecki Oddział Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 1 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU ORAZ PROGNOZA NA 2013 ROK

2 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 2 Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego Proces zabezpieczania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego uwzględnia: - możliwości finansowe Mazowieckiego Oddziału NFZ tj. plan finansowy, - potrzeby zdrowotne społeczeństwa (dane epidemiologiczne i demograficzne), - poziom wykonania świadczeń za okres styczeń – czerwiec 2012 r. (ekstrapolowany na rok), - wymogi określone przez MZ w rozporządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych.

3 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 3 Wartości umów w 2012 i 2013 roku w poszczególnych typach umów zakontraktowanych przez MOW NFZ Nazwa typu umowy WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 R. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE ,80 zł ,30 zł ,10 zł11,55% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH ,76 zł ,58 zł ,05 zł4,19% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS) ,00 zł ,00 zł ,00 zł3,09% LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA ,00 zł ,23 zł ,00 zł3,30% LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE ,95 zł ,37 zł ,98 zł2,20% LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE) I ZDOROWOTNE (LEKOWE) ,00 zł ,34 zł ,00 zł18,95% LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA ,00 zł ,00 zł ,00 zł-4,56% OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ,43 zł ,25 zł ,60 zł6,15% REHABILITACJA LECZNICZA ,87 zł ,34 zł ,55 zł6,37% LECZENIE STOMATOLOGICZNE ,09 zł ,08 zł ,61 zł-0,93% PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ,03 zł ,55 zł ,00 zł40,87% ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ,00 zł ,87 zł ,00 zł11,28% ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ,21 zł ,37 zł ,00 zł7,87% OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ,00 zł ,80 zł ,00 zł4,53%

4 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 4 Nakłady w roku 2013 w rodzaju -Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 4,16%. Największy wzrost zaplanowano w: zakresie kardiologii – o 11,7%, zakresie geriatrii – o 17,0%, zakresie hematologii – o 27,9%, zakresie nefrologii – o 16,6%, zakresie onkologii – o 13,8%, zakresie otolaryngologii – o 5,9%, zakresie transplantologii – o 11,2%, zakresie urologii – o 11,3%, co wynikało z rosnącego zapotrzebowania na w/w świadczenia. Zmniejszenie nakładów w wybranych zakresach świadczeń wynikało z wykonania poniżej planu, określonego na rok

5 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 5 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW – PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ALERGOLOGIA zł zł zł5,29% ANGIOLOGIA zł zł zł13,21% AUDILOGIA I FONIATRIA zł zł zł8,39% CHIRURGIA DZIECIĘCA zł zł zł-8,03% CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ zł zł zł12,62% CHIRURGIA OGÓLNA zł zł zł-3,12% CHIRURGIA ONKOLOGICZNA zł zł zł11,16% CHIRURGIA PLASTYCZNA zł zł zł-15,89% CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA zł zł zł-6,26% CHOROBY METABOLICZNE zł zł zł8,11% CHOROBY ZAKAŹNE zł zł zł13,48% DERMATOLOGIA zł zł zł-2,34% DIABETOLOGIA zł zł zł6,66%

6 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 6 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach c.d. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ENDOKRYNOLOGIA zł zł zł9,48% GASTROENTEROLOGIA zł zł zł1,83% GENETYKA zł zł zł-26,33% GERIATRIA zł zł zł16,99% GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC zł zł zł5,17% HEMATOLOGIA zł zł zł27,88% IMMUNOLOGIA zł zł zł51,69% KARDIOCHIRURGIA zł zł zł23,06% KARDIOLOGIA zł zł zł11,69% LOGOPEDIA zł zł zł-5,82% MEDYCYNY SPORTOWEJ zł zł zł13,46% NEFROLOGIA zł zł zł16,58% NEONATOLOGIA zł zł zł3,71%

7 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 7 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach c.d. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. NEUROCHIRURGIA zł zł zł-6,41% NEUROLOGIA zł zł zł-4,65% OKULISTYKA zł zł zł5,31% ONKOLOGIA zł zł zł13,76% ONKOLOGIA I HEMTAOLOGIA DZIECIĘCA zł zł zł3,97% ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU zł zł zł0,99% OTOLARYNGOLOGIA zł zł zł5,83% POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA zł zł zł4,00% REUMATOLOGIA zł zł zł0,29% TRANSPLANTOLOGIA zł zł zł11,14% UROLOGIA zł zł zł11,33% RAZEM zł zł zł4,19%

8 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 8 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 11,6% Największy wzrost zaplanowano w: zakresie badania MR – o 15,5%, zakresie badania echokardiograficznego płodu – o 11,1%, zakresie badania TK – o 10,5%, co wynikało z rosnącego zapotrzebowania na w/w świadczenia. 8

9 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 9 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 R. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. MEDYCYNA NUKLEARNA zł zł zł1,72% BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO zł zł zł5,08% BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU zł zł zł11,07% BADANIA TK zł zł zł10,53% BADANIA MR zł zł zł15,54% RAZEM zł zł zł11,55%

10 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 10 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne W 2013 roku zwiększono nakłady finansowe w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 2,2%. Największy wzrost zaplanowano w: zakresie chirurgii szczękowo –twarzowej – o 30,1% ( świadczenia dedykowane dzieciom), zakresie ginekologii onkologicznej – o 141,7% (wynika to z przekwalifikowania oddziału położniczo – ginekologicznego w oddział onkologiczny), zakresie diabetologii – o 26,5%, zakresie onkologii – o 7,9%, zakresie transplantologii – o 7,4%, zakresie neurochirurgii – o 5,6%, zakresie neurologii – o 4,9%, zakresie kardiologii – o 2,53%, zakresie świadczeń w SOR i Izbie przyjęć, co jest związane z aktualizacją stawek za dobową gotowość zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2011/DSOZ Prezesa NFZ. 10

11 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 11 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ALERGOLOGIA zł zł zł12,53% ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWAN TERAPIA zł zł zł0,96% AUDILOGIA I FONIATRIA zł zł zł0,00% CHIRURGIA DZIECIĘCA zł zł zł-7,50% CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ zł zł zł0,00% CHIRURGIA NACZYNIOWA zł zł zł3,88% CHIRURGIA OGÓLNA zł zł zł0,82% CHIRURGIA ONKOLOGICZNA zł zł zł-0,19% CHIRURGIA PLASTYCZNA zł zł zł3,06% CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA zł zł zł30,09% CHOROBY PŁUC zł zł zł0,46% CHOROBY WEWNĘTRZNE zł zł zł0,60% CHOROBY ZAKAŹNE zł zł zł-2,69%

12 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 12 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne cd. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW – PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. DERMATOLOGIA zł zł zł3,19% DIABETOLOGIA zł zł zł26,49% ENDOKRYNOLOGIA zł zł zł1,94% GASTROENTEROLOGIA zł zł zł7,57% GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA zł zł zł141,72% HEMATOLOGIA zł zł zł8,65% IMMUNOLOGIA zł zł zł10,39% IZBA PRZYJĘĆ zł zł zł11,39% KARDIOCHIRURGIA zł zł zł-0,69% KARDIOLOGIA zł zł zł2,53% NEFROLOGIA zł zł zł-4,78% NEONATOLOGIA zł zł zł1,63% NEUROCHIRURGIA zł zł zł5,59%

13 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 13 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne cd. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. NEUROLOGIA zł zł zł4,88% OKULISTYKA zł zł zł2,46% ONKOLOGIA zł zł zł7,85% ONKOLOGIA I HEMTAOLOGIA DZIECIĘCA zł zł zł4,72% ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU zł zł zł1,52% OTOLARYNGOLOGIA zł zł zł2,65% PEDIATRIA zł zł zł2,11% POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA zł zł zł-3,44% REUMATOLOGIA zł zł zł0,13% SOR zł zł zł10,90% TOKSYKOLOGIA zł zł zł1,37% TRANSPLANTOLOGIA zł zł zł7,42% UROLOGIA zł zł zł-5,64% RAZEM zł zł zł2,20%

14 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 14 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 6,2%. Zwiększenie nakładów finansowych we wszystkich formach opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych: w warunkach środowiskowo – domowych, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które przebywają w psychiatrycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych. Jako realizacji założeń: 1. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. 2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (KPPN), określonych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. 14

15 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 15 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. IZBA PRZYJĘĆ zł zł zł0,00% OPIEKA PSYCHIATRYCZNA DLA DOROSŁYCH zł zł zł6,38% OPIEKA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIEICI zł zł zł8,70% LECZENIE UZALEŻNIEŃ zł zł zł5,02% RAZEM zł zł zł6,15%

16 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 16 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Rehabilitacja lecznicza W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 6,4%, Największy wzrost zaplanowano w: zakresie rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej – o 11,1%, zakresie rehabilitacji w ośrodkach dziennych – o 9,7%. Zwiększono nakłady finansowe w pozostałych zakresach w celu poprawy dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych jako realizacja priorytetów ogólnopolskich m.in.: ograniczenia skutków urazów powypadkowych w szczególności poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych oraz zmniejszenia przedwczesnej zachorowalności i ograniczenia negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno – stawowego. ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r.) 16

17 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 17 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Rehabilitacja lecznicza SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW – PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA zł zł zł3,72% REHABILITACJA DZIENNA zł zł zł9,74% REHABILITACJA STACJONARNA zł zł zł4,57% REHABILITACJA STACJONARNA NEUROLOGICZNA zł zł zł11,10% REHABILITACJA STACJONARNA KARDIOLOGICZNA zł zł zł4,28% RAZEM zł zł zł6,37%

18 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 18 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 7,9%. Zwiększenie nakładów finansowych we wszystkich zakresach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych: w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych/ opiekuńczo – leczniczych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na świadczenia. 18

19 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 19 Nakłady w poszczególnych formach opieki w rodzaju – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW – PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ŚWIADCZENIA DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ zł zł zł1,28% ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCE W ZPO zł zł zł10,95% RAZEM zł zł zł7,87%

20 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 20 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Opieka paliatywna i hospicyjna W 2013 nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 4,5%. Zwiększenie nakładów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych w opiece hospicyjnej domowej w celu zwiększenia liczby ośrodków i świadczeń na terenie powiatów dotychczas niezabezpieczonych. 20

21 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 21 Nakłady w poszczególnych formach opieki w rodzaju – Opieka paliatywna i hospicyjna SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. MEDYCYNA PALIATYWNA zł zł zł-0,10% OPIEKA HOSPICYJNA zł zł zł8,55% RAZEM zł zł zł4,53%

22 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 22 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Leczenie stomatologiczne W 2013 roku nastąpiło zmniejszenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o – 0,9%. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika głównie z niewykonania umów w 2012 roku. 22

23 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 23 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie stomatologiczne SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. IZBA PRZYJĘĆ zł zł zł91,23% ORTODONCJA zł zł zł-1,78% PROTETYKA zł zł zł-4,60% STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ zł zł zł-1,10% CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I PERIDONTOLOGIA zł zł zł1,61% STOMATOLOGIA DZIECIĘCA zł zł zł-1,83% RAZEM zł zł zł-0,93%

24 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 24 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Profilaktyczne programy zdrowotne W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 40,9%. W związku ze wzrostem liczby osób zgłaszających się do programów profilaktycznych, rosną środki na profilaktyczne programy zdrowotne, które pozwolą na zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zwiększenie odsetka wyleczeń oraz obniżenie kosztów leczenia. Zwiększenie nakładów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych w: - profilaktyce raka piersi o 54%, - badaniach prenatalnych o 40,9%, - profilaktyce chorób odtytoniowych o 16,3%. 24

25 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 25 Nakłady w poszczególnych programach zdrowotnych w rodzaju – Profilaktyczne programy zdrowotne SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY zł zł zł4,02% PROFILAKTYKA RAKA PIERSI zł zł zł54,05% PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH zł zł zł16,29% BADANIA PRENATALNE zł zł zł40,92% RAZEM zł zł zł40,87%

26 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 26 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 11,3%. Proces zabezpieczania świadczeń uwzględnia zapotrzebowanie na dializoterapię otrzewnową i hemodializoterapię. Zmniejszanie częstości powikłań oraz poprawa jakości życia chorych wymagających leczenia nerkozastepczego poprzez upowszechnianie leczenia metodą dializoterapii otrzewnowej. Zwiększenie nakładów na dializoterapię o 5,7%. 26

27 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 27 Nakłady w rodzaju – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW - PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE zł zł zł19,12% DIALIZOTERAPIA zł zł zł5,71% RAZEM zł zł zł11,28%

28 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 28 Mazowiecki OW NFZ - plany finansowe w latach


Pobierz ppt "Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Sekcja Analiz i Planowania Świadczeń 1 Mazowiecki Oddział Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google