Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ"— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU ORAZ PROGNOZA NA 2013 ROK

2 Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego
Proces zabezpieczania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego uwzględnia: możliwości finansowe Mazowieckiego Oddziału NFZ tj. plan finansowy, potrzeby zdrowotne społeczeństwa (dane epidemiologiczne i demograficzne), poziom wykonania świadczeń za okres styczeń – czerwiec r. (ekstrapolowany na rok), wymogi określone przez MZ w rozporządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych.

3 WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH
Wartości umów w 2012 i 2013 roku w poszczególnych typach umów zakontraktowanych przez MOW NFZ Nazwa typu umowy 2012 2013 WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 R. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE ,80 zł ,30 zł ,10 zł 11,55% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH ,76 zł ,58 zł ,05 zł 4,19% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3,09% LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA ,00 zł ,23 zł ,00 zł 3,30% LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE ,95 zł ,37 zł ,98 zł 2,20% LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE) I ZDOROWOTNE (LEKOWE) ,00 zł ,34 zł ,00 zł 18,95% LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA ,00 zł ,00 zł ,00 zł -4,56% OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ,43 zł ,25 zł ,60 zł 6,15% REHABILITACJA LECZNICZA ,87 zł ,34 zł ,55 zł 6,37% LECZENIE STOMATOLOGICZNE ,09 zł ,08 zł ,61 zł -0,93% PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ,03 zł ,55 zł ,00 zł 40,87% ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ,00 zł ,87 zł ,00 zł 11,28% ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ,21 zł ,37 zł ,00 zł 7,87% OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ,00 zł ,80 zł ,00 zł 4,53%

4 Nakłady w roku 2013 w rodzaju -Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach
W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 4,16%. Największy wzrost zaplanowano w: zakresie kardiologii – o 11,7%, zakresie geriatrii – o 17,0%, zakresie hematologii – o 27,9%, zakresie nefrologii – o 16,6%, zakresie onkologii – o 13,8%, zakresie otolaryngologii – o 5,9%, zakresie transplantologii – o 11,2%, zakresie urologii – o 11,3%, co wynikało z rosnącego zapotrzebowania na w/w świadczenia. Zmniejszenie nakładów w wybranych zakresach świadczeń wynikało z wykonania poniżej planu, określonego na rok 2012. 4

5 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ALERGOLOGIA 5,29% ANGIOLOGIA 13,21% AUDILOGIA I FONIATRIA 8,39% CHIRURGIA DZIECIĘCA -8,03% CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 12,62% CHIRURGIA OGÓLNA -3,12% CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 11,16% CHIRURGIA PLASTYCZNA -15,89% CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA -6,26% CHOROBY METABOLICZNE 8,11% CHOROBY ZAKAŹNE 13,48% DERMATOLOGIA -2,34% DIABETOLOGIA 6,66%

6 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach c.d. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ENDOKRYNOLOGIA 9,48% GASTROENTEROLOGIA 1,83% GENETYKA -26,33% GERIATRIA 16,99% GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC 5,17% HEMATOLOGIA 27,88% IMMUNOLOGIA 51,69% KARDIOCHIRURGIA 23,06% KARDIOLOGIA 11,69% LOGOPEDIA -5,82% MEDYCYNY SPORTOWEJ 13,46% NEFROLOGIA 16,58% NEONATOLOGIA 3,71%

7 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach c.d. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. NEUROCHIRURGIA -6,41% NEUROLOGIA -4,65% OKULISTYKA 5,31% ONKOLOGIA 13,76% ONKOLOGIA I HEMTAOLOGIA DZIECIĘCA 3,97% ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 0,99% OTOLARYNGOLOGIA 5,83% POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA 4,00% REUMATOLOGIA 0,29% TRANSPLANTOLOGIA 11,14% UROLOGIA 11,33%  RAZEM 4,19%

8 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 11,6% Największy wzrost zaplanowano w: zakresie badania MR – o 15,5%, zakresie badania echokardiograficznego płodu – o 11,1%, zakresie badania TK – o 10,5%, co wynikało z rosnącego zapotrzebowania na w/w świadczenia. 8

9 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 R. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. MEDYCYNA NUKLEARNA 1,72% BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO 5,08% BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU 11,07% BADANIA TK 10,53% BADANIA MR 15,54%  RAZEM 11,55%

10 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
W 2013 roku zwiększono nakłady finansowe w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 2,2%. Największy wzrost zaplanowano w: zakresie chirurgii szczękowo –twarzowej – o 30,1% ( świadczenia dedykowane dzieciom), zakresie ginekologii onkologicznej – o 141,7% (wynika to z przekwalifikowania oddziału położniczo – ginekologicznego w oddział onkologiczny), zakresie diabetologii – o 26,5%, zakresie onkologii – o 7,9%, zakresie transplantologii – o 7,4%, zakresie neurochirurgii – o 5,6%, zakresie neurologii – o 4,9%, zakresie kardiologii – o 2,53%, zakresie świadczeń w SOR i Izbie przyjęć, co jest związane z aktualizacją stawek za dobową gotowość zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2011/DSOZ Prezesa NFZ. 10

11 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ALERGOLOGIA 12,53% ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWAN TERAPIA 0,96% AUDILOGIA I FONIATRIA 0,00% CHIRURGIA DZIECIĘCA -7,50% CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ CHIRURGIA NACZYNIOWA 3,88% CHIRURGIA OGÓLNA 0,82% CHIRURGIA ONKOLOGICZNA -0,19% CHIRURGIA PLASTYCZNA 3,06% CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA 30,09% CHOROBY PŁUC 0,46% CHOROBY WEWNĘTRZNE 0,60% CHOROBY ZAKAŹNE -2,69%

12 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne cd. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. DERMATOLOGIA 3,19% DIABETOLOGIA 26,49% ENDOKRYNOLOGIA 1,94% GASTROENTEROLOGIA 7,57% GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA 141,72% HEMATOLOGIA 8,65% IMMUNOLOGIA 10,39% IZBA PRZYJĘĆ 11,39% KARDIOCHIRURGIA -0,69% KARDIOLOGIA 2,53% NEFROLOGIA -4,78% NEONATOLOGIA 1,63% NEUROCHIRURGIA 5,59%

13 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne cd. SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. NEUROLOGIA 4,88% OKULISTYKA 2,46% ONKOLOGIA 7,85% ONKOLOGIA I HEMTAOLOGIA DZIECIĘCA 4,72% ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 1,52% OTOLARYNGOLOGIA 2,65% PEDIATRIA 2,11% POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA -3,44% REUMATOLOGIA 0,13% SOR 10,90% TOKSYKOLOGIA 1,37% TRANSPLANTOLOGIA 7,42% UROLOGIA -5,64%  RAZEM 2,20%

14 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 6,2%. Zwiększenie nakładów finansowych we wszystkich formach opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych: w warunkach środowiskowo – domowych, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które przebywają w psychiatrycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych. Jako realizacji założeń: Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (KPPN), określonych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. 14

15 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. IZBA PRZYJĘĆ 0,00% OPIEKA PSYCHIATRYCZNA DLA DOROSŁYCH 6,38% OPIEKA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIEICI 8,70% LECZENIE UZALEŻNIEŃ 5,02%  RAZEM 6,15%

16 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Rehabilitacja lecznicza
W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 6,4%, Największy wzrost zaplanowano w: zakresie rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej – o 11,1%, zakresie rehabilitacji w ośrodkach dziennych – o 9,7%. Zwiększono nakłady finansowe w pozostałych zakresach w celu poprawy dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych jako realizacja priorytetów ogólnopolskich m.in.: „ograniczenia skutków urazów powypadkowych w szczególności poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych” oraz „zmniejszenia przedwczesnej zachorowalności i ograniczenia negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno – stawowego”. ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r.) 16

17 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Rehabilitacja lecznicza
WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA 3,72% REHABILITACJA DZIENNA 9,74% REHABILITACJA STACJONARNA 4,57% REHABILITACJA STACJONARNA NEUROLOGICZNA 11,10% REHABILITACJA STACJONARNA KARDIOLOGICZNA 4,28%  RAZEM 6,37%

18 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 7,9%. Zwiększenie nakładów finansowych we wszystkich zakresach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych: w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych/ opiekuńczo – leczniczych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na świadczenia. 18

19 Nakłady w poszczególnych formach opieki w rodzaju – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ŚWIADCZENIA DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ 1,28% ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCE W ZPO 10,95%  RAZEM 7,87%

20 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Opieka paliatywna i hospicyjna
W 2013 nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 4,5%. Zwiększenie nakładów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych w opiece hospicyjnej domowej w celu zwiększenia liczby ośrodków i świadczeń na terenie powiatów dotychczas niezabezpieczonych. 20

21 Nakłady w poszczególnych formach opieki w rodzaju – Opieka paliatywna i hospicyjna
SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. MEDYCYNA PALIATYWNA -0,10% OPIEKA HOSPICYJNA 8,55%  RAZEM 4,53%

22 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Leczenie stomatologiczne
W 2013 roku nastąpiło zmniejszenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o – 0,9%. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika głównie z niewykonania umów w 2012 roku. 22

23 Nakłady w poszczególnych specjalnościach medycznych w rodzaju – Leczenie stomatologiczne
WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. IZBA PRZYJĘĆ 91,23% ORTODONCJA -1,78% PROTETYKA -4,60% STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ -1,10% CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I PERIDONTOLOGIA 1,61% STOMATOLOGIA DZIECIĘCA -1,83%  RAZEM -0,93%

24 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Profilaktyczne programy zdrowotne
W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 40,9%. W związku ze wzrostem liczby osób zgłaszających się do programów profilaktycznych, rosną środki na profilaktyczne programy zdrowotne, które pozwolą na zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, zwiększenie odsetka wyleczeń oraz obniżenie kosztów leczenia. Zwiększenie nakładów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych w: profilaktyce raka piersi o 54%, badaniach prenatalnych o 40,9%, profilaktyce chorób odtytoniowych o 16,3%. 24

25 Nakłady w poszczególnych programach zdrowotnych w rodzaju – Profilaktyczne programy zdrowotne
SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY 4,02% PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 54,05% PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH 16,29% BADANIA PRENATALNE 40,92%  RAZEM 40,87%

26 Nakłady w roku 2013 w rodzaju – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
W 2013 roku nastąpiło zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do wartości umów wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. o 11,3%. Proces zabezpieczania świadczeń uwzględnia zapotrzebowanie na dializoterapię otrzewnową i hemodializoterapię. Zmniejszanie częstości powikłań oraz poprawa jakości życia chorych wymagających leczenia nerkozastepczego poprzez upowszechnianie leczenia metodą dializoterapii otrzewnowej. Zwiększenie nakładów na dializoterapię o 5,7%. 26

27 Nakłady w rodzaju – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
SPECJALNOŚĆ WARTOŚĆ UMÓW -PIERWOTNA /NA DZIEŃ R./ WARTOŚĆ UMÓW –PO ANEKSACH PLAN ZAKUPU ŚWIADCZEŃ NA 2013 r. WZROST/SPADEK NAKŁADÓW W 2013 r. W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI UMÓW NA DZIEŃ R. ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 19,12% DIALIZOTERAPIA 5,71%  RAZEM 11,28%

28 Mazowiecki OW NFZ - plany finansowe w latach 2008-2013


Pobierz ppt "Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google