Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim

2

3 *stan na dzień r. Pozyskane środki w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z podziałem na powiaty

4

5 *stan na dzień r.

6 * - dane dotyczą terenu całego województwa Złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW (stan na dzień r.) Zakres Wartość Budowa lub remont rurociąg ó w o Ø min. 0,6 m 3,408 km Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego 121,361 km Budowa lub remont wał ó w przeciwpowodziowych 16,055 km Drenowanie641,46 ha

7

8 Odnowa i rozwój wsi *stan na dzień r.

9

10 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w 2012 r. Stan na dzień: r.

11

12 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej *stan na dzień r.

13

14 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w 2012 r. Stan na dzień: r.

15 Inwestycje realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi przez Oś 4 Leader

16

17

18

19

20

21 DZIAŁANIE ŚRODKI DOSTEPNE W RAMACH DZIAŁANIA ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW / WYDANYCH DECYZJI ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE (podpisane umowy) ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ZLECEŃ PŁATNOŚCI KWOTA ZLECEŃ PŁATNOŚCI ŁĄCZNIE ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (pozostałe z rozporządzenia, oszczędności poprzetargoowe i korekta zleceń płatności ) % WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW (do podpisanych umów) % WYKORZYSTANI A ŚRODKÓW (do zleceń płatności) ODNOWA I ROZWÓJ WSI ,18 zł zł ,65 zł ,18 zł64,20%64,54% ODNOWA I ROZWÓJ WSI PRZEZ OŚ IV LEADER ,62 zł ,60 zł ,52 zł ,02 zł77,29 %35,34 % PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ,64 zł zł ,26 zł ,64 zł99,96%51,18% PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ - TARGOWISKA ,50 zł00,00 zł ,50 zł0,00% POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKT URY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWYW ANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Schemat II Gospodaro wanie rolniczymi zasobami wodnymi ,60 zł ,01 zł nowe wyzwania ,38 zł ,91 zł (w tym ,14 zł EFRROW) ,70 zł ,01 zł nowe wyzwania 72,53%12,82% MAŁE PROJEKTY ,57 zł ,91 zł ,47 zł ,66 zł30,10 %11,06 % PROJEKTY WSPÓŁPRACY ,00 zł ,41 zł ,15 zł ,59 zł12,87 %9,64 % FUNKCJONOWANIE ,38 zł ,38 zł ,40 zł Zakontraktowana została cała pula środków. Oszczędności wynikające z realizowanych zleceń płatności będą mogły być rozdysponowane w ramach ewentualnych aneksów do umów na funkcjonowanie. 100,00%37,66 % RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł18,19 %3,07 % TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORST W ,80 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł6,59 %0,63 % ŁĄCZNIE ,30 zł ,68 zł ,36 zł ,10 zł77,67% 44,48%

22


Pobierz ppt "Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google