Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim

2

3 *stan na dzień 31.08.2012 r. Pozyskane środki w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z podziałem na powiaty

4

5 *stan na dzień 14.0 8.2012 r.

6 * - dane dotyczą terenu całego województwa Złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW 2007-2013 (stan na dzień 14.08.2012 r.) Zakres Wartość Budowa lub remont rurociąg ó w o Ø min. 0,6 m 3,408 km Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego 121,361 km Budowa lub remont wał ó w przeciwpowodziowych 16,055 km Drenowanie641,46 ha

7

8 Odnowa i rozwój wsi *stan na dzień 14.08.2012 r.

9

10 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w 2012 r. Stan na dzień: 06.09.2012 r.

11

12 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej *stan na dzień 14.08.2012 r.

13

14 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w 2012 r. Stan na dzień: 06.09.2012 r.

15 Inwestycje realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi przez Oś 4 Leader

16

17

18

19

20

21 DZIAŁANIE ŚRODKI DOSTEPNE W RAMACH DZIAŁANIA ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW / WYDANYCH DECYZJI ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE (podpisane umowy) ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ZLECEŃ PŁATNOŚCI KWOTA ZLECEŃ PŁATNOŚCI ŁĄCZNIE ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (pozostałe z rozporządzenia, oszczędności poprzetargoowe i korekta zleceń płatności ) % WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW (do podpisanych umów) % WYKORZYSTANI A ŚRODKÓW (do zleceń płatności) ODNOWA I ROZWÓJ WSI105 156 053,18 zł28967 514 889 zł20443 575 697,65 zł37 641 164,18 zł64,20%64,54% ODNOWA I ROZWÓJ WSI PRZEZ OŚ IV LEADER 59 087 930,62 zł22145 669 103,60 zł12120 882 193,52 zł13 418 827,02 zł77,29 %35,34 % PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 262 442 504,64 zł307262 328 377 zł193134 264 688,26 zł114 127,64 zł99,96%51,18% PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ - TARGOWISKA 12 043 246,50 zł00,00 zł0 12 043 246,50 zł0,00% POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKT URY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWYW ANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Schemat II Gospodaro wanie rolniczymi zasobami wodnymi 113 249 241,60 zł + 8 976 167,01 zł nowe wyzwania 2688 653 573,38 zł10 11 360 998,91 zł (w tym 8 520 749,14 zł EFRROW) 52 480 950,70 zł + 8 976 167,01 zł nowe wyzwania 72,53%12,82% MAŁE PROJEKTY27 881 628,57 zł5228 391 144,91 zł2203 083 783,47 zł19 490 483,66 zł30,10 %11,06 % PROJEKTY WSPÓŁPRACY3 029 992,00 zł22390 039,41 zł22292 090,15 zł2 639 952,59 zł12,87 %9,64 % FUNKCJONOWANIE29 287 411,38 zł5929 287 411,38 zł192 11 030 686,40 zł Zakontraktowana została cała pula środków. Oszczędności wynikające z realizowanych zleceń płatności będą mogły być rozdysponowane w ramach ewentualnych aneksów do umów na funkcjonowanie. 100,00%37,66 % RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 14 315 969,00 zł342 603 704,00 zł13438 800,00 zł 11 712 265,00 zł18,19 %3,07 % TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORST W 15 879 495,80 zł81 045 991,00 zł1100 000,00 zł14 833 504,80 zł6,59 %0,63 % ŁĄCZNIE651 349 640,30 zł1488505 884 233,68 zł976225 028 938,36 zł173 350 689,10 zł77,67% 44,48%

22


Pobierz ppt "Podsumowanie stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Województwie Kujawsko - Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google