Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gliwice "Miasto Sukcesu"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gliwice "Miasto Sukcesu""— Zapis prezentacji:

1 Gliwice "Miasto Sukcesu"
Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Miasta

2 Początek przemian Na początku lat 90 tych Gliwice były jednym z najbiedniejszych śląskich miast Dominowały zakłady przemysłu ciężkiego Miasto odziedziczyło archaiczny dośrodkowy układ drogowy Dochód budżetu miasta na 1 mieszkańca w 1995 r. źródło GUS

3 Skala przemian – wzrost dochodów
W ciągu ostatnich kilkunastu lat awansowaliśmy do grona najbogatszych miast regionu i kraju (7 miejsce wśród miast na prawach powiatu w dochodach własnych na 1 mieszkańca) Dochód budżetu na 1 mieszkańca w 2008 r. źródło: GUS

4 Skala przemian – wzrost produkcji
Gliwice są jednym z krajowych liderów produkcji przemysłowej Produkcja sprzedana przemysłu (na 1 mieszkańca) źródło: GUS

5 Skala przemian – budżet miasta
Budżet miasta zwiększył się czterokrotnie (uwzględniając inflację)

6 Skala przemian – rynek pracy
– Woj. Śląskie – Gliwice Wzrost liczby prywatnych firm Radykalny spadek bezrobocia wzrost przeciętnego wynagrodzenia źródło: GUS

7 Opel i Specjalna strefa ekonomiczna
Lokalizacja fabryki Opla oraz utworzenie Gliwickiej podstrefy KSSE dało miastu niesłychany impuls rozwojowy. Dzisiaj strefa to: 4,5 mld zł bezpośrednich inwestycji, 11 tysięcy miejsc pracy ok. 25 mln zł rocznego dochodu dla budżetu miasta w tym 13,3 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości.

8 Układ drogowy - Autostrady
Gliwicki samorząd przez lata skutecznie zabiegał o: przebieg autostrad A1 i A4 z ich skrzyżowaniem w granicach miasta brak odpłatności za przejazd w granicach metropolii zmianę nazw tzw. węzłów autostradowych Budowa węzła Gliwice - Sośnica Aktualny i pierwotnie planowany przebieg autostrad A1 i A4

9 Układ drogowy – obwodnica miasta
Trwa budowa obwodnicy miasta W pierwszej kolejności przebudowano drogę krajową nr 88, będącą północna obwodnicą miasta: przebudowano odcinek ok. Cmentarza Centralnego do Kleszczowa kosztem 71 mln zł przebudowano 6 zjazdów za kwotę 33 mln zł oraz Obecnie trwają prace nad częścią południową: ukończono odcinek od drogi krajowej 88 do ul Sowińskiego koszt prac – 33 mln zł trwają wykupy gruntów i procedury administracyjne dla kolejnego odcina do ul. Sowińskiego przez ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej

10 Układ drogowy – obwodnica centrum
Gliwice odziedziczyły koncentryczny układ drogowy Od lat prowadzone są prace nad zmianą tego układu na obwodnicowy W ramach tego projektu budowano szereg nowych ulic łączących główne drogi z pominięciem centrum: przedłużenie ul. Kosów połączenie Dolnej Wsi z osiedlem Sikornik przedłużenie ul. Toruńskiej połączenie ul. Rybnickiej z ul. Bojkowską połączenie ul. Bojkowskiej z ul. Okrężną ul. Panewnicką z nowym mostem na Kłodnicy (most Baildona) Planowane są kolejne inwestycje tego typu min.: połączenie mostu Baildona z ul Chorzowską (zapewnienie połączenia ul. Chorzowskiej z ul. Pszczyńską) Połączenie ul. Tarnogórskiej z ul. Dworcową

11 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Wybudowano 112 km kanalizacji sanitarnej 54 km kanalizacji deszczowej oraz renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano i zmodernizowano kanalizację w Brzezince Żernikach Łabędach Sośnicy Ligocie Zabrskiej okolicach ul. Kozielskiej na Starówce całkowicie zmodernizowano również 37 km ulic Do 2011 roku zakończą się prace w Czechowicach Ligocie Zabrskiej II Całkowity koszt projektu wg. Memorandum Finansowego – 50,9 mln € dofinansowanie UE wyniesie do 27 mln €

12 Obiekty Sportowe Od roku 2002:
oddano do użytku 10 nowych ogólnodostępnych obiektów sportowych, w tym: 7 kompleksów boisk kryty basen lodowisko rolkowisko nakłady inwestycyjne - ponad 18 mln zł kosztem ponad 23 mln zł zmodernizowano w sumie 51 szkolnych boisk i sal gimnastycznych Prowadzone są prace związane z dokumentacją projektową budowy sal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 ul. Partyzantów 25 (nowa obiekt sportowo – kulturalny w Łabędach) Termin realizacji – 2009/2011 Przewidywany koszt – 20,5 mln zł Kompleks boisk przy ZSO nr 5 Wizualizacja hali przy ZSO nr 11

13 Duże obiekty sportowe Stadion Miejski Hala Podium
Basen Olimpijski Stadion Miejski Hala Podium 50 metrowy kryty basen na Kąpielisku Leśnym Koszt budowy – 34 mln zł Planowany termin oddania do użytku – grudzień 2009 Stadion z zadaszonymi trybunami na ok. 10 tys. miejsc z możliwością rozbudowania do15 tys. Koszt inwestycji – ok. 52 mln zł. Wstępny termin oddania do użytku – koniec 2010 roku Hala widowiskowo sportowa na 15 tys. miejsc. Wartość projektu – 360 mln zł Projekt kluczowy RPO Województwa Śląskiego Planowane ukończenie – 2012

14 Modernizacja obiektów publicznych
W latach 2006 – 2008 wykonano termomodernizację 30 obiektów oświatowych budynku szpitala miejskiego nr 2 budynku ŁTS Łabędy Hali widowiskowo sportowej w Sośnicy Nie tylko termomodernizacja 2006 2007 2008 21,4 mln zł 22,14 mln zł 16,54 mln zł. z WFOŚiGW w Katowicach w 2008 r. Wydatki inwestycyjne w gliwickiej oświacie

15 ogródek jordanowski na
Przestrzeń publiczna Dbamy o to by nasze miasto było coraz piękniejsze Od początku kadencji: przebudowano teren wokół Radiostacji Gliwickiej (9,5 mln zł) zrewitalizowano Plac Grunwaldzki zmodernizowano skwer Dessau przebudowano 11 placów zabaw (w mieście pojawiło się kilkanaście ciekawych kwietników) Radiostacja Gliwicka ogródek jordanowski na Placu Grunwaldzkim kwietnik przy Palmiarni skwer Dessau

16 Nowe Gliwice Zakończony projekt rekultywacji i modernizacji terenów i obiektów po byłej KWK Gliwice Centrum jest miejscem europejskich spotkań, gościło w nim wiele znamienitych gości mi.n w miejscu kopalni powstała strefa biznesu i edukacji z siedzibami: Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Georg Poettering – były przewodniczący Parlamentu Europejskiego rozlicznych firm, inkubatora przedsiębiorczości, Gunter Verheugen – wieceprzewdniczący Komisji Europejskiej Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Kolegium Języków Obcych Domu Współpracy Polsko Niemieckiej

17 Dziedzictwo Kulturowe
Miasto prowadzi politykę wykupu i odnawiania cennych obiektów zagrożonych upadkiem Przed takim losem uratowano: Kino Bajka, które miało ulec likwidacji – miasto kupiło budynek i poddało gruntownej modernizacji (9,5 mln zł.) obecnie mieści się tam kolejna scena Gliwickiego Teatru Muzycznego i Kino Amok Budynek Dyrekcji Huty Gliwice – zakupiony od banku, który był wierzycielem huty – ten cenny obiekt został zabezpieczony, wyremontowano dach i obecnie oczekuje na nowego gospodarza Tzw. Małą Synagogę – przejętą w celu przeprowadzenia renowacji i przeznaczenia na cele kulturalne

18 Instytucje Miejskie – spółki komunalne
Miasto Gliwice jest właścicielem: Agencji Rozwoju Lokalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Śląskiego Centrum Logistyki S.A. Zarządu Budynków Miejskich  I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Firmy te przeszły w ostatnich latach gruntowną restrukturyzację – obecnie są w dobrej kondycji finansowej Miejskie firmy dobrze służą Gliwicom – potwierdzeniem wysokiej jakości ich pracy jest szereg nagród jakie zdobyły

19 Instytucje Miejskie - szpitale
Miasto jest właścicielem nieruchomości zajmowanych przez trzy gliwickie szpitale: NZOZ Szpital Miejski w Gliwicach przy ul. Kościuszki 29 NZOZ VITO-MED Sp. z o. o. przy ul. Radiowej 2 NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1 W procesie restrukturyzacji szpitali miasto przejęło do spłaty ich długi w kwocie ponad 16 mln zł. Gliwice były jednym z prekursorów procesu prywatyzacji szpitali Działania podjęte przez miasto uratowały te placówki przed katastrofą finansową. Dzisiaj ich sytuacja jest stabilna i możliwe jest dalsze podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych.

20 Miejska Sieć Szerokopasmowa
W ubiegłym roku miasto wygrało przetarg na 14 letnią rezerwację częstotliwości z zakresu 3,6-3,8 GHz, Gliwice występowały jako lider konsorcjum kilkunastu śląskich miast – dla obsługi projektu powołano spółkę pod nazwą Śląska Sieć Metropolitalna. Częstotliwości posłużą do obsługi wielu miejskich systemów informatycznych, w oparciu o system radiowy WiMAX W pierwszym etapie realizowany jest projekt uruchomienia nowego systemu monitoringu wizyjnego miasta W kolejnych latach system będzie wykorzystywany m.in. do: zarządzania sygnalizacją świetlną integracji działalność służb ratunkowych dostarczania bezprzewodowego internetu placówkom miejskim (urzędy, szkoły) dostarczania internetu mieszkańcom

21 Jakość administracji publicznej
Gliwicki urząd miejski jest od lat liderem rozwiązań służących poprawie obsługi klienta Jako jeden z pierwszych urzędów administracji samorządowej wprowadził Biuro Obsługi Interesantów urząd jest laureatem wielu wyróżnień min: Konkursu Lider Informatyki 2009 Konkursu Lider Innowacji 2008 nagrody "Zaangażowanie w doskonalenie" konkursu „Lider Zarządzania” Stale wprowadzane są kolejne udogodnienia – ostatnio strona internetowa do przeglądania w telefonach komórkowych oraz możliwość komunikowania się z urzędem przez Skype Urząd na bieżąco monitoruje zadowolenie swoich klientów z obsługi – wg ostatniego badania opinii publicznej pozytywnie funkcjonowanie urzędu ocenia ponad 65 % mieszkańców

22 Sukcesy sportowe i kulturalne
Piast Gliwice w Ekstraklasie P.A. Nowa mistrzem Polski i zdobywcą Superpucharu w Futsalu Sukcesy szermierzy Sukcesy bokserek Sukcesy modelarzy Sukcesy kolarzy …. "Złote Maski" dla Gliwickiego Teatru Muzycznego za: spektakl "42 Ulica" spektakl "Carmen" Sybilla 2007 – II nagroda w ogólnopolskim konkursie muzealnym za wystawę "Żeliwo europejskie. Gliwice – Berlin – Sayn"

23 e-mail: pm@um.gliwice.pl
Dziękuję za uwagę Zygmunt Frankiewicz ul. Zwycięstwa 21 Gliwice tel. 032 / faks 032 /


Pobierz ppt "Gliwice "Miasto Sukcesu""

Podobne prezentacje


Reklamy Google