Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej Zespół tworzy: Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Szkolne Schronisko Młodzieżowe

3 Budynek szkoły Budynek szkolnego schroniska młodzieżowego

4 Budynek B: klasa pierwsza i oddział przedszkolny

5 Funkcjonowanie szkoły – zasięg Szkoła Podstawowa
Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu urodzonych w roku: Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Z liczby ogółem będzie uczyło się w szkole 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Tej innej Głobikowa 8 4 11 9 7 10 56 Dobrków 1 2 Siedliska Bogusz Mała Dolna 3 5 Grudna Górna 6 Niedźwiada Gorzejowa Kamienica G. Razem poza obw. szkolnym 17 Razem w klasie I II III IV V VI 73 13 Uczniowie „dojeżdżający” 12

6 Gimnazjum Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu urodzonych w roku: Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Z liczby ogółem będzie uczyło się w szkole 1996 1995 1994 1993 Tej innej Głobikowa 16 10 1 32 31 Siedliska Bogusz 3 Mała Dolna 6 Dobrków Skrzyszów Razem poza obw. 4 12 Razem w klasie I II III 46 19 13 14 Uczniowie „dojeżdżający” 2

7 3. Kadra pedagogiczna Liczba nauczycieli Ogółem: Pełnozatrudnionych:
Niepełnozatrudnionych: 20 14 6 Status zawodowy stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani liczba nauczycieli 1 5 3 11 Kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów dwa przedmioty Więcej 7 2 Liczba nauczycieli uzupełniających kwalifikacje Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje Poziom wykształcenia mgr z pp mgr wyższe zaw. licencjat SN kol. jęz. inne

8 Ocenianie wewnętrzne: Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji w szkole podstawowej
Rok szkolny 2009/ 2010 Klasa IV V VI Język polski 3,36 3,70 4,10 Język angielski 3,45 3,60 3,80 Historia 3,82 3,30 Przyroda 4,91 4,50 Matematyka 4,09 3,90 Średnia ocen 3,92 3,76 4,00 Muzyka - 4,80 Plastyka 5,00 Technika Informatyka Wych.fiz. Religia 5,20 4,96 4,94 Średnia klasy 4,55 4,34 Uczn. z oc. ndst Wyróżnieni 5 2

9 Zestawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach IV - VI
Zestawienie ocen w klasie 2009/ 2010 Kl. IV Kl. V Kl. VI Ogółem /bez przed. artystycznych/ 55 50 Celujących 1(1%) Bardzo dobrych 28(25%) 13(30%) 15(17%) Dobrych 12(11%) 20(20%) 24(27%) Dostatecznych 11(10%) 9(9%) 7(8%) Dopuszczających 5(5%) 8(8%) 4(4%) Niedostatecznych /przed. artystycznych i religii/ 40 0(10%) 6(7%) 49(45%) 36(36%) 28(31%) 3(2%) 0(0%) Razem 110(100%) 100(100%) 90(100%)

10 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2010
Punkty % punktów Szkoła 27,70 69% Gmina 24,53 61% Powiat 25,15 63% Województwo 25,16 Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki Nazwa wyniku Najniższy Bardzo niski Niski Niżej średni Średni Wyżej średni Wysoki wysoki Najwyższy Liczba uczniów 1 2 4 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym 7

11 Średnia liczba punktów
Porównanie wyników uzyskanych podczas sprawdzianu w latach 2002 – 2010 Rok Liczba uczniów z dysortografią Średnia liczba punktów Stanin szkoły 2002 1 15 27,60 3 2003 10 29,10 5 2004 11 20,18 2 2005 17 28,00 4 2006 14 24,00 2007 13 25,85 2008 25,57 2009 19 17,30 2010 27,70 8

12 Liczba uczniów w Staninach
Porównanie wyników uczniów w skali standardowej dziewiątki w latach Rok Liczba uczniów Średni wynik szkoły Stanin szkoły Liczba uczniów w Staninach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2005 17 28,00 2006 14 24,00 2007 13 25,85 2008 25,57 2009 19 17,30 2010 10 27,70

13 Wyniki oceniania wewnętrznego: Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji w gimnazjum
Rok szkolny 2009/ 2010 Klasa I II III Język polski 3,32 3,69 3,92 Język angielski 3,05 3,23 3,31 Język niemiecki 3,42 X Historia 3,74 3,85 3,62 Biologia 3,11 4,00 Geografia 3,53 3,38 4,08 Matematyka 2,79 3,54 Chemia 3,79 Fizyka 2,47 3,15 WOS - 3,77 Średnia ocen 3,25 3,66 3,70 Muzyka 4,11 4,54 Plastyka 4,47 4,85 4,77 Technika 4,37 5,15 . Informatyka 4,32 4,46 5,08 Wych. fiz 3,95 4,62 Religia 4,21 5,31 4,24 4,81 4,96 Średnia klasy 3,64 4,01 4,20 Uczn. z oc. ndst Wyróżnieni 5 4

14 Zestawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach /bez przed. artystycznych/
Zestawienie ocen w klasie 2009/ 2010 Kl. I Kl. II Kl. III Ogółem /bez przed. artystycznych/ 117 Celujących 3(2%) 8(5%) Bardzo dobrych 21(7%) 25(13%) 32(19%) Dobrych 48(17%) 33(17%) 22(13%) Dostatecznych 54(19%) 46(24%) Dopuszczających 10(5%) 33(20%) Niedostatecznych /przed. artystycznych i religii/ 114 77 52 2(0,7%) 13(7%) 13(8%) 40(14%) 48(25%) 17(10%) 56(20%) 16(8%) 21(12%) 15(5%) 1(0,5%) 1(2%) Razem: 285(100%) 194(100%) 169(100%)

15 Wyniki oceniania zewnętrznego Egzamin Gimnazjalny 2010
Punkty % punktów Szkoła 62,8 63% Gmina 54,2 54% Powiat 56,7 57% Województwo 55,6 56%

16 Porównanie wyników uzyskanych podczas egzaminu gimnazjalnego w latach 2005 – 2010

17 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)
Rok Liczba uczniów EWD GH EWD /stanin EWD GMP 2005 12 -0,68 4 6,77 9 2006 10 3,78 8 -0,94 2007 11 2,42 7 9,58 2008 16 1,29 6 3,06 2009 15 0,89 4,66 2010 4,07 4,11

18 Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki
Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część humanistyczna Punkty % punktów Szkoła 35,00 70% Gmina 30,60 61% Powiat 32,20 64% Województwo 31,30 63% Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki Nazwa wyniku Najniższy Bardzo niski Niski Niżej średni Średni Wyżej średni Wysoki wysoki Najwyższy Szkoła 2 3 1 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim Potencjale Uczniowie o znacznym 7 5

19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2005-2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stanin 6 8 3 4

20 Wartość wskaźnika EWD egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2005-2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EWD -0,68 3,78 2,42 1,29 0,89 4,07

21 Stanin szkoły dla EWD egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2005-2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EWD 4 8 7 6 9

22 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

23 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część matematyczno-przyrodnicza
Punkty % punktów Szkoła 27,80 55% Gmina 23,60 47% Powiat 24,50 49% Województwo 24,30 48% Wyniki uczniów w skali stanikowej dziewiątki Nazwa wyniku Najniższy Bardzo niski Niski Niżej średni Średni Wyżej średni Wysoki wysoki Najwyższy Szkoła 1 2 4 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim Potencjale Uczniowie o znacznym 7

24 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stanin 8 5 7

25 Wartość wskaźnika EWD egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EWD 6,77 -0,94 9,58 3,06 4,66 4,11

26 Stanin szkoły dla EWD egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EWD 9 4 8

27 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

28 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część język angielski
Punkty % punktów Szkoła 26,00 52% Gmina 26,80 54% Powiat 29,80 59% Województwo 29,40

29 Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych
Sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych I i II miejsce w gminnym konkursie czytelniczym dla klas II „W Krainie Baśni Andersena” II i III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Ekologiczno – przyrodniczym „Niech bije zielone serce Ziemi” II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „To mój świat” I miejsce w gminnym konkursie matematycznym „Procenty w banku i na co dzień” III miejsce w kategorii film w XVI Edycja Międzyszkolnego Konkursu „Wybieram trzeźwość” I miejsce w Powiatowym konkursie literacko – profilaktycznym „Mówimy stop uzależnieniom” Wyróżnienie w Powiatowym konkursie matematycznym „Rusz globusem bierz życie na logikę” II m-ce chłopcy, III m-ce dziewczęta w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie krajoznawczym „Poznajemy ojcowiznę”

30 Uczniowie uczestniczą w akcjach humanitarnych i pomocowych takich jak:
Góra Grosza 2009 Cegiełki Fundacji „Pomóż i Ty”, Kampanie Polskiej Akcji Humanitarnej Akcja Edukacja oraz Zbieram Wodę Pola Nadziei Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Kolęda Misyjna Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomóż dzieciom przetrwać zimę Zbiórka darów dla poszkodowanych podczas powodzi

31 Organizujemy lub współorganizujemy:
kuligi zimowe spotkania opłatkowe Powiatowe Grzybobranie Rajd samochodowy dziennikarzy rajd rowerowy „Bicyklomania” organizowany wspólnie z firmą produkującą rowery „Arkus” i Gminą Dębica imprezę plenerową zimową „Znane postacie w śnieżnej oprawie”

32 Organizacje uczniowskie:
Wymiana młodzieży: Gimnazjum w Rudkach Ukraina, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej Organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski Spółdzielnia Uczniowska „Smerfetka” Szkolne Koło Misyjne Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS Głobikowa” Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy „Viator” w Podgrodziu

33 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” Szkolny plac zabaw w ramach programu Rządowego Radosna Szkoła Pomoc w dożywianiu z Fundacji Maciuś „Razem bezpieczniej” – program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - dotacja Gminy Dębica w 2009r. Pozyskujemy także środki z organizacji imprez o charakterze lokalnym (kuligi, festyn rodzinny) oraz z wynajmu pomieszczeń szkoły.

34 Wypoczynek wakacyjny Kolonia w miejscowości Płaska na Podlasiu
Półkolonia organizowana z wolontariuszami działającymi w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA” realizującymi projekt wakacyjnych zajęć psychologiczno pedagogicznych i obywatelskich w ramach grantu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

35 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Schronisko otrzymało w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych brązowy medal.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google