Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej Zespół tworzy: Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Szkolne Schronisko Młodzieżowe

3 Budynek szkoły Budynek szkolnego schroniska młodzieżowego

4 Budynek B: klasa pierwsza i oddział przedszkolny

5 Funkcjonowanie szkoły – zasięg Szkoła Podstawowa Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu urodzonych w roku: Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Z liczby ogółem będzie uczyło się w szkole Tejinnej Głobikowa Dobrków11220 Siedliska Bogusz 1120 Mała Dolna Grudna Górna Niedźwiada11220 Gorzejowa11 Kamienica G.112 Razem poza obw. szkolnym Razem w klasie 0IIIIIIIVVVI Uczniowie dojeżdżający

6 Gimnazjum Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu urodzonych w roku: Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Z liczby ogółem będzie uczyło się w szkole Tejinnej Głobikowa Siedliska Bogusz11133 Mała Dolna11166 Dobrków Skrzyszów1 Razem poza obw Razem w klasie IIIIII Uczniowie dojeżdżający

7 3. Kadra pedagogiczna Liczba nauczycieli Ogółem: Pełnozatrudnio nych: Niepełnozatrudnionych: Status zawodowystażyścikontraktowimianowanidyplomowani liczba nauczycieli15311 Kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów dwa przedmioty Więcej liczba nauczycieli72 Liczba nauczycieli uzupełniających kwalifikacje0 Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje 1 Poziom wykształceniamgr z ppmgr wyższ e zaw. licencj at SN kol. jęz. inne liczba nauczycieli

8 Ocenianie wewnętrzne: Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji w szkole podstawowej Rok szkolny2009/ 2010 KlasaIVVVI Język polski3,363,704,10 Język angielski3,453,603,80 Historia3,823,303,70 Przyroda4,914,104,50 Matematyka4,094,103,90 Średnia ocen 3,923,764,00 Muzyka4,91-4,80 Plastyka5,004,80- Technika5,00 - Informatyka-5,00 Wych.fiz.4,914,805,00 Religia5,00 5,20 Średnia ocen 4,964,945,00 Średnia klasy 4,554,344,50 Uczn. z oc. ndst000 Wyróżnieni522

9 Zestawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach IV - VI Zestawienie ocen w klasie 2009/ 2010 Kl. IVKl. VKl. VI Ogółem /bez przed. artystycznych/ 5550 Celujących1(1%)00 Bardzo dobrych28(25%)13(30%)15(17%) Dobrych12(11%)20(20%)24(27%) Dostatecznych11(10%)9(9%)7(8%) Dopuszczających5(5%)8(8%)4(4%) Niedostatecznych000 Ogółem /przed. artystycznych i religii/ Celujących1(1%)0(10%)6(7%) Bardzo dobrych49(45%)36(36%)28(31%) Dobrych3(2%)4(4%)6(7%) Dostatecznych0(0%)07(8%) Dopuszczających000 Niedostatecznych000 Razem 110(100%)100(100%)90(100%)

10 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2010 Punkty% punktów Szkoła27,7069% Gmina24,5361% Powiat25,1563% Województwo25,1663% Nazwa wyniku NajniższyBardzo niski NiskiNiżej średni ŚredniWyżej średni WysokiBardzo wysoki Najwyższy Liczba uczniów Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym potencjale 172 Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki

11 Porównanie wyników uzyskanych podczas sprawdzianu w latach 2002 – 2010 Rok Liczba uczniów z dysortografią Liczba uczniów Średnia liczba punktów Stanin szkoły , , , , , , , , ,708

12 Porównanie wyników uczniów w skali standardowej dziewiątki w latach Rok Liczba uczniów Średni wynik szkoły Stanin szkoły Liczba uczniów w Staninach , , , , , ,

13 Wyniki oceniania wewnętrznego: Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji w gimnazjum Rok szkolny2009/ 2010 KlasaIIIIII Język polski3,323,693,92 Język angielski3,053,233,31 Język niemiecki3,42XX Historia3,743,853,62 Biologia3,114,00 Geografia3,533,384,08 Matematyka2,793,923,54 Chemia3,794,003,92 Fizyka2,473,233,15 WOS -3,623,77 Średnia ocen3,253,663,70 Muzyka4,11-4,54 Plastyka4,474,854,77 Technika4,37-5,15. Informatyka4,324,465,08 Wych. fiz3,954,625,15 Religia 4,215,315,08 Średnia ocen 4,244,814,96 Średnia klasy3,644,014,20 Uczn. z oc. ndst000 Wyróżnieni054

14 Zestawienie ocen w klasie 2009/ 2010 Kl. IKl. IIKl. III Ogółem /bez przed. artystycznych/ 117 Celujących03(2%)8(5%) Bardzo dobrych21(7%)25(13%)32(19%) Dobrych48(17%)33(17%)22(13%) Dostatecznych54(19%)46(24%)22(13%) Dopuszczających48(17%)10(5%)33(20%) Niedostatecznych000 Ogółem /przed. artystycznych i religii/ Celujących2(0,7%)13(7%)13(8%) Bardzo dobrych40(14%)48(25%)17(10%) Dobrych56(20%)16(8%)21(12%) Dostatecznych15(5%)01(0,5%) Dopuszczających1(2%)00 Niedostatecznych000 Razem:285(100%)194(100%)169(100%) Zestawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach

15 Wyniki oceniania zewnętrznego Egzamin Gimnazjalny 2010 Punkty% punktów Szkoła62,863% Gmina54,254% Powiat56,757% Województwo55,656%

16 Porównanie wyników uzyskanych podczas egzaminu gimnazjalnego w latach 2005 – 2010

17 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) RokLiczba uczniów EWD GHEWD /staninEWD GMPEWD /stanin ,6846, ,788-0, ,4279, ,2963, ,8964, ,0794,119

18 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część humanistyczna Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki Punkty% punktów Szkoła35,0070% Gmina30,6061% Powiat32,2064% Województwo31,3063% Nazwa wyniku NajniższyBardzo niski NiskiNiżej średni ŚredniWyżej średni WysokiBardzo wysoki Najwyższy Szkoła Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim Potencjale Uczniowie o znacznym Potencjale 075

19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach Rok Stanin683468

20 Wartość wskaźnika EWD egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach Rok EWD-0,683,782,421,290,894,07

21 Stanin szkoły dla EWD egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach Rok EWD487669

22 Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników

23 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część matematyczno-przyrodnicza Punkty% punktów Szkoła27,8055% Gmina23,6047% Powiat24,5049% Województwo24,3048% Nazwa wyniku NajniższyBardzo niski NiskiNiżej średni ŚredniWyżej średni WysokiBardzo wysoki Najwyższy Szkoła Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim Potencjale Uczniowie o znacznym Potencjale 174 Wyniki uczniów w skali stanikowej dziewiątki

24 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach Rok Stanin858777

25 Wartość wskaźnika EWD egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach Rok EWD6,77-0,949,583,064,664,11

26 Stanin szkoły dla EWD egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach Rok EWD949899

27 Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników

28 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część język angielski Punkty% punktów Szkoła26,0052% Gmina26,8054% Powiat29,8059% Województwo29,4059%

29 Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych Sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych I i II miejsce w gminnym konkursie czytelniczym dla klas II W Krainie Baśni Andersena II i III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Ekologiczno – przyrodniczym Niech bije zielone serce Ziemi II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym To mój świat I miejsce w gminnym konkursie matematycznym Procenty w banku i na co dzień III miejsce w kategorii film w XVI Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wybieram trzeźwość I miejsce w Powiatowym konkursie literacko – profilaktycznym Mówimy stop uzależnieniom Wyróżnienie w Powiatowym konkursie matematycznym Rusz globusem bierz życie na logikę II m-ce chłopcy, III m-ce dziewczęta w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie krajoznawczym Poznajemy ojcowiznę

30 Uczniowie uczestniczą w akcjach humanitarnych i pomocowych takich jak: Góra Grosza 2009 Cegiełki Fundacji Pomóż i Ty, Kampanie Polskiej Akcji Humanitarnej Akcja Edukacja oraz Zbieram Wodę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pola Nadziei Kolęda Misyjna Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomóż dzieciom przetrwać zimę Zbiórka darów dla poszkodowanych podczas powodzi

31 Organizujemy lub współorganizujemy: spotkania opłatkowe Rajd samochodowy dziennikarzy kuligi zimowe Powiatowe Grzybobranie imprezę plenerową zimową Znane postacie w śnieżnej oprawie rajd rowerowy Bicyklomania organizowany wspólnie z firmą produkującą rowery Arkus i Gminą Dębica

32 Wymiana młodzieży: Gimnazjum w Rudkach Ukraina, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej Organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski Spółdzielnia Uczniowska Smerfetka Szkolne Koło Misyjne Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS Głobikowa Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Viator w Podgrodziu

33 Pozyskiwanie środków zewnętrznych Pozyskujemy także środki z organizacji imprez o charakterze lokalnym (kuligi, festyn rodzinny) oraz z wynajmu pomieszczeń szkoły. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szkolny plac zabaw w ramach programu Rządowego Radosna Szkoła Pomoc w dożywianiu z Fundacji Maciuś Razem bezpieczniej – program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - dotacja Gminy Dębica w 2009r.

34 Wypoczynek wakacyjny Półkolonia organizowana z wolontariuszami działającymi w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA realizującymi projekt wakacyjnych zajęć psychologiczno pedagogicznych i obywatelskich w ramach grantu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kolonia w miejscowości Płaska na Podlasiu

35 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Schronisko otrzymało w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych brązowy medal.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google