Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej Zespół tworzy: Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Szkolne Schronisko Młodzieżowe

3 Budynek szkoły Budynek szkolnego schroniska młodzieżowego

4 Budynek B: klasa pierwsza i oddział przedszkolny

5 Funkcjonowanie szkoły – zasięg Szkoła Podstawowa Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu urodzonych w roku: Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Z liczby ogółem będzie uczyło się w szkole 2003200220012000199919981997Tejinnej Głobikowa84119710756 0 Dobrków11220 Siedliska Bogusz 1120 Mała Dolna111350 Grudna Górna1221640 Niedźwiada11220 Gorzejowa11 Kamienica G.112 Razem poza obw. szkolnym 22244317 0 Razem w klasie 0IIIIIIIVVVI 730 118 1310 Uczniowie dojeżdżający 203331012 0

6 Gimnazjum Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu urodzonych w roku: Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Z liczby ogółem będzie uczyło się w szkole 1996199519941993Tejinnej Głobikowa1610 132311 Siedliska Bogusz11133 Mała Dolna11166 Dobrków111330 Skrzyszów1 Razem poza obw. 433 0 12 0 Razem w klasie IIIIII 46 1 19 1314 Uczniowie dojeżdżający 23210 0

7 3. Kadra pedagogiczna Liczba nauczycieli Ogółem: Pełnozatrudnio nych: Niepełnozatrudnionych: 20146 Status zawodowystażyścikontraktowimianowanidyplomowani liczba nauczycieli15311 Kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów dwa przedmioty Więcej liczba nauczycieli72 Liczba nauczycieli uzupełniających kwalifikacje0 Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje 1 Poziom wykształceniamgr z ppmgr wyższ e zaw. licencj at SN kol. jęz. inne liczba nauczycieli20000000

8 Ocenianie wewnętrzne: Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji w szkole podstawowej Rok szkolny2009/ 2010 KlasaIVVVI Język polski3,363,704,10 Język angielski3,453,603,80 Historia3,823,303,70 Przyroda4,914,104,50 Matematyka4,094,103,90 Średnia ocen 3,923,764,00 Muzyka4,91-4,80 Plastyka5,004,80- Technika5,00 - Informatyka-5,00 Wych.fiz.4,914,805,00 Religia5,00 5,20 Średnia ocen 4,964,945,00 Średnia klasy 4,554,344,50 Uczn. z oc. ndst000 Wyróżnieni522

9 Zestawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach IV - VI Zestawienie ocen w klasie 2009/ 2010 Kl. IVKl. VKl. VI Ogółem /bez przed. artystycznych/ 5550 Celujących1(1%)00 Bardzo dobrych28(25%)13(30%)15(17%) Dobrych12(11%)20(20%)24(27%) Dostatecznych11(10%)9(9%)7(8%) Dopuszczających5(5%)8(8%)4(4%) Niedostatecznych000 Ogółem /przed. artystycznych i religii/ 555040 Celujących1(1%)0(10%)6(7%) Bardzo dobrych49(45%)36(36%)28(31%) Dobrych3(2%)4(4%)6(7%) Dostatecznych0(0%)07(8%) Dopuszczających000 Niedostatecznych000 Razem 110(100%)100(100%)90(100%)

10 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2010 Punkty% punktów Szkoła27,7069% Gmina24,5361% Powiat25,1563% Województwo25,1663% Nazwa wyniku NajniższyBardzo niski NiskiNiżej średni ŚredniWyżej średni WysokiBardzo wysoki Najwyższy Liczba uczniów 010124011 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym potencjale 172 Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki

11 Porównanie wyników uzyskanych podczas sprawdzianu w latach 2002 – 2010 Rok Liczba uczniów z dysortografią Liczba uczniów Średnia liczba punktów Stanin szkoły 200211527,603 200301029,105 200401120,182 200531728,004 200601424,004 200721325,855 200821425,575 200901917,302 201021027,708

12 Porównanie wyników uczniów w skali standardowej dziewiątki w latach 2005-2010 Rok Liczba uczniów Średni wynik szkoły Stanin szkoły Liczba uczniów w Staninach 123456789 2005 1728,004132401312 2006 1424,004031333100 2007 1325,855022142200 2008 1425,575022212230 2009 1917,302037441000 2010 1027,708010124011

13 Wyniki oceniania wewnętrznego: Kompleksowa analiza wyników klasyfikacji w gimnazjum Rok szkolny2009/ 2010 KlasaIIIIII Język polski3,323,693,92 Język angielski3,053,233,31 Język niemiecki3,42XX Historia3,743,853,62 Biologia3,114,00 Geografia3,533,384,08 Matematyka2,793,923,54 Chemia3,794,003,92 Fizyka2,473,233,15 WOS -3,623,77 Średnia ocen3,253,663,70 Muzyka4,11-4,54 Plastyka4,474,854,77 Technika4,37-5,15. Informatyka4,324,465,08 Wych. fiz3,954,625,15 Religia 4,215,315,08 Średnia ocen 4,244,814,96 Średnia klasy3,644,014,20 Uczn. z oc. ndst000 Wyróżnieni054

14 Zestawienie ocen w klasie 2009/ 2010 Kl. IKl. IIKl. III Ogółem /bez przed. artystycznych/ 117 Celujących03(2%)8(5%) Bardzo dobrych21(7%)25(13%)32(19%) Dobrych48(17%)33(17%)22(13%) Dostatecznych54(19%)46(24%)22(13%) Dopuszczających48(17%)10(5%)33(20%) Niedostatecznych000 Ogółem /przed. artystycznych i religii/ 1147752 Celujących2(0,7%)13(7%)13(8%) Bardzo dobrych40(14%)48(25%)17(10%) Dobrych56(20%)16(8%)21(12%) Dostatecznych15(5%)01(0,5%) Dopuszczających1(2%)00 Niedostatecznych000 Razem:285(100%)194(100%)169(100%) Zestawienie ocen klasyfikacyjnych w klasach

15 Wyniki oceniania zewnętrznego Egzamin Gimnazjalny 2010 Punkty% punktów Szkoła62,863% Gmina54,254% Powiat56,757% Województwo55,656%

16 Porównanie wyników uzyskanych podczas egzaminu gimnazjalnego w latach 2005 – 2010

17 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) RokLiczba uczniów EWD GHEWD /staninEWD GMPEWD /stanin 200512-0,6846,779 2006103,788-0,944 2007112,4279,589 2008161,2963,068 2009150,8964,669 2010124,0794,119

18 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część humanistyczna Wyniki uczniów w skali staninowej dziewiątki Punkty% punktów Szkoła35,0070% Gmina30,6061% Powiat32,2064% Województwo31,3063% Nazwa wyniku NajniższyBardzo niski NiskiNiżej średni ŚredniWyżej średni WysokiBardzo wysoki Najwyższy Szkoła000232311 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim Potencjale Uczniowie o znacznym Potencjale 075

19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2005-2010 Rok200520062007200820092010 Stanin683468

20 Wartość wskaźnika EWD egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2005-2010 Rok200520062007200820092010 EWD-0,683,782,421,290,894,07

21 Stanin szkoły dla EWD egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2005-2010 Rok200520062007200820092010 EWD487669

22 Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 2006 - 20082007 - 2009

23 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część matematyczno-przyrodnicza Punkty% punktów Szkoła27,8055% Gmina23,6047% Powiat24,5049% Województwo24,3048% Nazwa wyniku NajniższyBardzo niski NiskiNiżej średni ŚredniWyżej średni WysokiBardzo wysoki Najwyższy Szkoła100124220 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim Potencjale Uczniowie o znacznym Potencjale 174 Wyniki uczniów w skali stanikowej dziewiątki

24 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2010 Rok200520062007200820092010 Stanin858777

25 Wartość wskaźnika EWD egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2010 Rok200520062007200820092010 EWD6,77-0,949,583,064,664,11

26 Stanin szkoły dla EWD egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2010 Rok200520062007200820092010 EWD949899

27 Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 2006 - 20082007 - 2009

28 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny 2010 – część język angielski Punkty% punktów Szkoła26,0052% Gmina26,8054% Powiat29,8059% Województwo29,4059%

29 Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych Sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych I i II miejsce w gminnym konkursie czytelniczym dla klas II W Krainie Baśni Andersena II i III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Ekologiczno – przyrodniczym Niech bije zielone serce Ziemi II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym To mój świat I miejsce w gminnym konkursie matematycznym Procenty w banku i na co dzień III miejsce w kategorii film w XVI Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wybieram trzeźwość I miejsce w Powiatowym konkursie literacko – profilaktycznym Mówimy stop uzależnieniom Wyróżnienie w Powiatowym konkursie matematycznym Rusz globusem bierz życie na logikę II m-ce chłopcy, III m-ce dziewczęta w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie krajoznawczym Poznajemy ojcowiznę

30 Uczniowie uczestniczą w akcjach humanitarnych i pomocowych takich jak: Góra Grosza 2009 Cegiełki Fundacji Pomóż i Ty, Kampanie Polskiej Akcji Humanitarnej Akcja Edukacja oraz Zbieram Wodę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pola Nadziei Kolęda Misyjna Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomóż dzieciom przetrwać zimę Zbiórka darów dla poszkodowanych podczas powodzi

31 Organizujemy lub współorganizujemy: spotkania opłatkowe Rajd samochodowy dziennikarzy kuligi zimowe Powiatowe Grzybobranie imprezę plenerową zimową Znane postacie w śnieżnej oprawie rajd rowerowy Bicyklomania organizowany wspólnie z firmą produkującą rowery Arkus i Gminą Dębica

32 Wymiana młodzieży: Gimnazjum w Rudkach Ukraina, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej Organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski Spółdzielnia Uczniowska Smerfetka Szkolne Koło Misyjne Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS Głobikowa Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Viator w Podgrodziu

33 Pozyskiwanie środków zewnętrznych Pozyskujemy także środki z organizacji imprez o charakterze lokalnym (kuligi, festyn rodzinny) oraz z wynajmu pomieszczeń szkoły. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szkolny plac zabaw w ramach programu Rządowego Radosna Szkoła Pomoc w dożywianiu z Fundacji Maciuś Razem bezpieczniej – program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - dotacja Gminy Dębica w 2009r.

34 Wypoczynek wakacyjny Półkolonia organizowana z wolontariuszami działającymi w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA realizującymi projekt wakacyjnych zajęć psychologiczno pedagogicznych i obywatelskich w ramach grantu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kolonia w miejscowości Płaska na Podlasiu

35 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Schronisko otrzymało w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych brązowy medal.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ PRACY SZKOŁY ZA ROK 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google