Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna Teoria podziału Ricardo charakterystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna Teoria podziału Ricardo charakterystyka."— Zapis prezentacji:

1 1 Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna 1. Teoria podziału jako łącznik miedzy teorią wartości i teorią wzrostu Ricardo 2. Ahistoryczny charakter 3. Główne elementy składowe: a) Teoria płacy, pracy i zatrudnienia b) Teoria zysku c) Teoria renty gruntowej

2 2 Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo Pojęcie płacy naturalnej i rynkowej Płaca naturalna jest określona przez trzy czynniki Płaca naturalna jest określona przez trzy czynniki 1. Minimum kosztów utrzymania robotnika i jego rodziny – czynnik najważniejszy (pojęcie funduszu utrzymania robotników) 2. Koszty zaspakajania potrzeb wyższego rzędu 3. Koszty zdobycia kwalifikacji Wniosek: płaca naturalna nie jest pieniężnym odpowiednikiem minimum utrzymania i jest historycznie zmienna (stale rośnie) Wniosek: płaca naturalna nie jest pieniężnym odpowiednikiem minimum utrzymania i jest historycznie zmienna (stale rośnie)

3 3 Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo Płaca rynkowa: określona przez sytuację na rynku pracy (podaż i popyt) Płaca rynkowa: określona przez sytuację na rynku pracy (podaż i popyt) Prawo płacy Ricardo (zależność między płacą naturalną i rynkową) Prawo płacy Ricardo (zależność między płacą naturalną i rynkową) L S - podaż pracy, L D – popyt na pracę, t- czas Prawo płacy - długi okres

4 4 Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo Płaca rynkowa – krótki okres

5 5 Teoria płacy, pracy i zatrudnienia Ricardo Płaca naturalna i rynkowa w długim okresie W długim okresie działanie prawa płacy prowadzi do zrównania się dynamiki podaży pracy, popytu na pracę i dynamiki ludności W długim okresie działanie prawa płacy prowadzi do zrównania się dynamiki podaży pracy, popytu na pracę i dynamiki ludności Wzrost plac naturalnych (dobrobytu) jest pochodną ogólnego rozwoju gospodarczego a nie roszczeń placowych Wzrost plac naturalnych (dobrobytu) jest pochodną ogólnego rozwoju gospodarczego a nie roszczeń placowych Płace rynkowe stale oscylują wokół płac naturalnych Płace rynkowe stale oscylują wokół płac naturalnych w w(t) t w w(t) dLs/dt=dL D /dt=dL/dt

6 6 Teoria zysku Ricardo Brak rozwiniętej teorii zysku – przyczyną jest skrajnie ahistoryczne ujmowanie kapitału i kapitalizmu Brak rozwiniętej teorii zysku – przyczyną jest skrajnie ahistoryczne ujmowanie kapitału i kapitalizmu Zysk jako przekształcona forma tzw. wartości dodatkowej Zysk jako przekształcona forma tzw. wartości dodatkowej Sprzeczność między zyskiem i płacą Sprzeczność między zyskiem i płacą 1. Krótki okres: bezpośrednia 2. Długi okres: poprzez mechanizm wzrostu rent gruntowych i związany z tym wzrost plac naturalnych (funduszu utrzymania robotników) 3. Długookresowy spadek stopu zysku prowadzi do tzw. sekularnej stagnacji gospodarki Tzw. zbożowa wersja teorii zysku (corn theory of profit) jako próba pokonania wewnętrznej sprzeczności teorii wartości opartej na pracy Tzw. zbożowa wersja teorii zysku (corn theory of profit) jako próba pokonania wewnętrznej sprzeczności teorii wartości opartej na pracy

7 7 Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) Główne założenia TRG Główne założenia TRG 1. Prawo malejącej produkcyjności (MP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/418914/1/slides/slide_6.jpg", "name": "7 Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) Główne założenia TRG Główne założenia TRG 1.", "description": "Prawo malejącej produkcyjności (MP

8 8 Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) Źródło/mechanizm powstawania renty gruntowej Źródło/mechanizm powstawania renty gruntowej 1. W warunkach krańcowych (najgorszych) cena produkcji obejmuje koszty i zysk przeciętny 2. W warunkach lepszych niż najgorsze cena produkcji zawiera nadwyżkę nad zysk przeciętny i ta nadwyżka jest źródłem renty c pr = koszty + zysk przeciętny + renta 3. Teoria nie wyjaśnia, co jest źródłem zysku w warunkach najgorszych

9 9 Teoria renty gruntowej (rent naturalnych) Rodzaje renty gruntowej (różniczkowej) Rodzaje renty gruntowej (różniczkowej) 1. Pierwsza: wynikająca ze zróżnicowania warunków naturalnych 2. Druga: wynikająca ze zróżnicowania intensywności produkcji, postępu technicznego itp.. Różnice w zawłaszczaniu renty Różnice w zawłaszczaniu renty 1. Pierwsza: w całości właściciele 2. Druga: przejściowo (okres trwania umowy dzierżawnej) producenci, potem właściciele Antyfeudalny aspekt społeczny TRG Ricardo Antyfeudalny aspekt społeczny TRG Ricardo


Pobierz ppt "1 Teoria podziału funkcjonalnego EC – na przykładzie teorii Ricardo Teoria podziału Ricardo charakterystyka ogólna Teoria podziału Ricardo charakterystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google