Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych 12 - 13 grudnia 2005, Warszawa mgr inż. Joanna Buks Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych 12 - 13 grudnia 2005, Warszawa mgr inż. Joanna Buks Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych 12 - 13 grudnia 2005, Warszawa mgr inż. Joanna Buks Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej

2 1.Skala zjawiska i tendencje zmian 2.Struktura społeczno-demograficzna ludności niechłopskiej WiekWiek WykształcenieWykształcenie 3.Źródła utrzymania rodzin bezrolnych 4.Aktywność ekonomiczna 5.Wnioski

3 Tabela 1. Rodziny niechłopskie w latach 1996, 2000 i 2005 Makroregiony* Udział rodzin bez gospodarstw rolnych w latach 199620002005 Ogółem50,954,656,9 I Środkowozachodni46,952,853,9 II Środkowowschodni42,544,846,0 III Południowo-wschodni46,147,251,0 IV Południowo-zachodni72,471,574,0 V Północny62,275,376,3 *Wyróżnionym makroregionom odpowiadają następujące województwa: I środkowozachodni – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie; II środkowowschodni – łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie; III południowo-wschodni – świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i śląskie; IV południowo-zachodni – opolskie, lubuskie i dolnośląskie; V północny – zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Źródło: Ankieta IERiGŻ 1996, 2000, 2005.

4 Mapka 1. Zróżnicowanie przestrzenne w wysokości udziału rodzin niechłopskich w 2005 r. Źródło: Ankieta IERiGŻ 2005 50-70% powyżej 70% poniżej 50%

5 Tabela 2. Struktura wieku wiejskiej ludności niechłopskiej (w procentach) wiek: przedprodukcyjny: do 17 lat włącznie; produkcyjny: 18-64 lata mężczyźni i 18-59 lat kobiety, w tym produkcyjny mobilny: 18-44 lata, produkcyjny niemobilny: 45-64 lata mężczyźni i 45-59 lat kobiety, poprodukcyjny: mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej. Źródło: Ankieta IERiGŻ 2000. Makroregiony Grupy wieku* przed- produkcyjny produkcyjny w tym poprodukcyjny mobilnyniemobilny Ogółem26,554,037,017,019,5 Środkowozachodni27,253,437,016,319,4 Środkowowschodni21,648,532,915,729,9 Południowo-wschodni29,855,038,816,215,2 Południowo-zachodni24,856,136,419,719,1 Północny28,557,439,817,614,1

6 Tabela 3. Wykształcenie ludności niechłopskiej w wieku 15 lat i więcej Źródło: Ankieta IERiGŻ 2000. Makroregiony Procent osób posiadających wykształcenie ogólnezawodowe szkolne podstawowe*zasadnicze licealne, inne średnie i pomaturalne wyższerolniczenierolnicze Ogółem 39,039,118,33,65,052,9 Środkowozachodni 46,135,714,63,66,744,9 Środkowowschodni 49,730,516,33,55,342,5 Południowo-wschodni 29,241,325,54,0 63,8 Południowo-zachodni 38,243,814,73,34,355,1 Północny 35,144,217,13,65,754,4 * Za wykształcenie podstawowe uznano poziom objęty obowiązkiem szkolnym (łącznie z gimnazjum)

7 Wykres 1. Struktura wykształcenia ludności z rodzin chłopskich i niechłopskich w 2000 roku Źródło: Ankieta IERiGŻ 2000.

8 Tabela 4. Źródła utrzymania wiejskich rodzin bezrolnych Źródło: Ankieta IERiGŻ 2000. Makroregiony Procent rodzin według głównego źródła utrzymania z pracy*emerytury i rentypozostałe** Ogółem 49,346,04,7 Środkowozachodni 47,7 4,6 Środkowowschodni 38,257,64,2 Południowo-wschodni 56,738,44,9 Południowo-zachodni 52,642,35,1 Północny 53,041,65,4 * praca najemna, na własny rachunek, zasiłek dla bezrobotnych ** w tej grupie znalazły się rodziny, w których nie można było wyznaczyć jednego dominującego przychodu.

9 Tabela 5. Aktywność zawodowa ludności niechłopskiej w wieku produkcyjnym Źródło: Ankieta IERiGŻ 2000. Makroregiony Aktywni zawodowo Bierni zawodowo Stopa bezrobocia razem w tym pracujący ogółem w tym stalebezrobotni Ogółem 68,050,346,917,732,027,1 Środkowozachodni 64,748,446,416,335,325,2 Środkowowschodni 68,450,446,918,031,627,2 Południowo-wschodni 72,255,251,117,027,826,7 Południowo-zachodni 67,652,349,015,332,422,6 Północny 64,844,140,620,735,232,2

10 Grupa populacji wiejskiej żyjącej poza gospodarstwami rolnymi stanowi coraz bardziej znaczącą część mieszkańców wsi. Z badań przeprowadzonych w 2005 roku wynika, że 57% rodzin zamieszkałych na wsi żyje poza gospodarstwem rolnym.Grupa populacji wiejskiej żyjącej poza gospodarstwami rolnymi stanowi coraz bardziej znaczącą część mieszkańców wsi. Z badań przeprowadzonych w 2005 roku wynika, że 57% rodzin zamieszkałych na wsi żyje poza gospodarstwem rolnym. Wysokość udziału rodzin niechłopskich w ujęciu przestrzennym jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej takich rodzin zamieszkuje w makroregionie północnym (76%), a najmniej w makroregionie środkowowschodnim (46%).Wysokość udziału rodzin niechłopskich w ujęciu przestrzennym jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej takich rodzin zamieszkuje w makroregionie północnym (76%), a najmniej w makroregionie środkowowschodnim (46%). Po transformacji ustrojowej coraz bardziej istotną rolę w wyodrębnianiu się ludności niechłopskiej odgrywać zaczął napływ do tej grupy emerytów opuszczających gospodarstwa rolne.Po transformacji ustrojowej coraz bardziej istotną rolę w wyodrębnianiu się ludności niechłopskiej odgrywać zaczął napływ do tej grupy emerytów opuszczających gospodarstwa rolne. Według źródeł utrzymania rodziny niechłopskie w połowie dzieli się na zarobkowe i emeryckie. Także i ten podział wykazuje znaczące zróżnicowanie regionalne.Według źródeł utrzymania rodziny niechłopskie w połowie dzieli się na zarobkowe i emeryckie. Także i ten podział wykazuje znaczące zróżnicowanie regionalne. Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych wykazuje istotną rolę tej grupy w procesach zachodzących w obrębie zasobów pracy w gospodarstwach rolnych.Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych wykazuje istotną rolę tej grupy w procesach zachodzących w obrębie zasobów pracy w gospodarstwach rolnych. Wnioski


Pobierz ppt "Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych 12 - 13 grudnia 2005, Warszawa mgr inż. Joanna Buks Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google