Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Kosiorek. Frykcyjne (po zakończeniu pracy, a przed podjęciem nowej) Cykliczne (związane z cyklami koniunkturalnymi gospodarki) Naturalne (niedopasowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Kosiorek. Frykcyjne (po zakończeniu pracy, a przed podjęciem nowej) Cykliczne (związane z cyklami koniunkturalnymi gospodarki) Naturalne (niedopasowanie."— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Kosiorek

2 Frykcyjne (po zakończeniu pracy, a przed podjęciem nowej) Cykliczne (związane z cyklami koniunkturalnymi gospodarki) Naturalne (niedopasowanie popytu i podaży na pracę) Strukturalne (niewłaściwe umiejętności, lokalizacja itp.)

3 Strukturalne: Dotyczy głównie osób nieposiadających dostatecznie dobrych kwalifikacji do podjęcia pracy w Polsce Naturalne: Drenaż mózgów Zbyt niska płaca wobec alternatywnej za granicą

4 Aspekt historyczny

5 Pełne zatrudnienie, jako jeden z celów gospodarki centralnie planowanej Zmiana struktury produkcji Zbyt duża ilość pracowników w rolnictwie Miejsca pracy w nowych branżach Zbyt wysokie wyspecjalizowanie po szkołach zawodowych

6

7 YearRolnictwo (%)Produkcja (%)Usługi (%)

8 Poziom wykształcenia Nieodpowiedni wiek Zbyt młody i niedoświadczony Zbyt stary, żeby opłacało się w niego inwestować Niepożądana specjalizacja Niedogodna lokalizacja miejsca pracy

9 Burzliwe zmiany w gospodarce: Załamanie w pewnych gałęziach i powstanie nowych mogą spowodować szok Brak równowagi w mikro rynku Nieefektywna alokacja pracy Teoria oparta na modelu NAIRU. Odnosi się do zasobów pracy.

10 Niska ruchliwość pracowników między regionami pomimo dużego zróżnicowania Braki w edukacji Niedopasowanie popytu i podaży na pracę Okresowa imigracja, zmiany w stopie aktywności pracowników Niska elastyczność na zmianę specjalizacji Segmentacja rynku pracy Potrzeba dodatkowych szkoleń

11 Z względem na: charakter rolniczy, przemysłowy, usługowy PKB per capita (pogłębienie różnic) Płace Bezrobocie Fenomen dużego udziału rolnictwa przy jego niewielkiej wartości dodanej

12 Podział na sektory i wytwarzana wartość dodana Region (voivodship) Rolnict wo (%) Przemysł i produkcja (%) Usługi (%) Dolnośląskie E VA Kujawsko- E pomorskie VA 21, Lubelskie E VA Lubuskie E VA Łódzkie E VA Małopolskie E VA Mazowieckie E VA Podkarpackie E VA Podlaskie E VA Pomorskie E VA Śląskie E VA Świętokrzyskie E VA Warmińsko- E mazurskie VA Wielkopolskie E VA Zachodniopomorskie E VA E – udział w rynku; VE – udział wartości dodanej w rynku

13

14 Saldo migracji 2004 r. Emigracja z Polski 2002 r. Stopa bezrobocia 2005 r.

15 4,01-8,71% 3,01 -4% 2,01 -3% 1,01 -2% 2004 r.

16 W Polsce mamy do czynienia z niewielkim ruchem między regionami. Podział imigrantów na dwie dominujące grupy: Pracownicy z dobrym wykształceniem poszukujące dobrze płatnej, rozwijającej pracy Pracownicy, którzy podejmują trudne, brudne, nudne i niebezpieczne, ale dobrze płatne prace

17 Edukacja Chęć zmiany środowiska Podróżowanie

18 Struktura pracy odgrywa wysoką rolę dla wzrostu gospodarczego Zanikanie zdobytych umiejętności przez pracę w nieodpowiednim sektorze. Podzielone rolnictwo ma duże problemy z przystosowaniem się do globalnego rynku. Rozszerzenie niedopasowania w podaży i popycie w sektorach, regionach i zawodach skutkuje pogłębianiem się niezbalansowania na rynku pracy.

19 Drenaż mózgów Brak dopasowanej edukacji do potrzeb rynku powoduje nieefektywne wykorzystywanie nowych technologii i gałęzi rozwoju. Emigranci niekompletni nie pracując poza sezonem powodują zachwianie na rynku aktywnych zawodowo, a ponadto zatracają umiejętności. Niedopasowanie umiejętności powoduje niewykorzystanie potencjalnych miejsc pracy.

20


Pobierz ppt "Przemysław Kosiorek. Frykcyjne (po zakończeniu pracy, a przed podjęciem nowej) Cykliczne (związane z cyklami koniunkturalnymi gospodarki) Naturalne (niedopasowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google