Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYPOLOGIA ZADAŃ NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Z JĘZYKA OBCEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYPOLOGIA ZADAŃ NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Z JĘZYKA OBCEGO"— Zapis prezentacji:

1 TYPOLOGIA ZADAŃ NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Z JĘZYKA OBCEGO
Alina Maciąg

2 Egzamin gimnazjalny z języka obcego w szerszym kontekście
Czy jest egzaminem doniosłym czy powszednim? (high-stake or low-stake exam) Jaki jest jego efekt zwrotny? (washback – backwash) W jakim stopniu możemy określić jego trafność i rzetelność? (validity and reliability) W jaki sposób wykorzystywane są wyniki?

3 Podstawy prawne egzaminu
Podstawą prawną regulującą zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego są następujące rozporządzenia wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 roku: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów..... (DzU nr 83, poz 562, z póżn zm.) - - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

4 Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2008/09
Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego prowadzonym od roku szkolnego 2008/ 09, CKE, Warszawa 2007

5 Co zawiera informator? Opis egzaminu: opis zestawu egzaminacyjnego
opis kryteriów punktowania opis zakresu egzaminu - standardy wymagań egzaminacyjnych - zakres struktur leksykalno-gramatycznych - tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych - przykładowe zadania egzaminacyjne

6 ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
STANDARDY ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO 1 Uczeń określa główną myśl tekstu. 2 Uczeń określa kontekst sytuacyjny. 3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

7 ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO
STANDARDY ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO 1 Uczeń określa główną myśl tekstu. 2 Uczeń określa myśli poszczególnych części tekstu. 3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje. 4 Uczeń określa intencje nadawcy tekstu. 5 Uczeń określa kontekst sytuacyjny. 6 Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

8 STANDARDY REAGOWANIE JĘZYKOWE
1 Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, a w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy. 2 Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji. 3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.

9 Pilotaże Co je łączy? model – opis egzaminu wraz z przykładowymi zadaniami (Informator o egzaminie gimnazjalnym ..) uzyskanie recenzji polskich ekspertów konsultacja „native speakera” - rodzimego użytkownika języka angielskiego uczestnicy – uczniowie III klas gimnazjów czas - maj 2008 udział w badaniach zgłoszony przez dyrektora szkoły

10 Pilotaże – Co je różni? WYDAWNICTWO KURATORIUM 10 testów
nagrania profesjonalne z udziałem „native speakerów” pilotaż w 9 szkołach (ok. 600 uczniów klas III) – każdy test w 3 klasach informacje zwrotne zbierane w sposób „nieformalny” , głównie od uczniów prace sprawdzone przez autorki wyniki przekazane bezpośrednio szkołom 1 test nagranie w studiu szkolnym z udziałem nauczycieli anglistów pilotaż w 204 szkołach Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ponad uczniów klas III) informacje zwrotne zbierane w formie ankiet wyłącznie od nauczycieli prace sprawdzone przez nauczycieli zebrane wyniki przekazane szkołom za pośrednictwem kuratorium

11 Zadania łatwe: Zamknięte – odbiór tekstu słuchanego, szczególnie z użyciem ilustracji Zamknięte – reagowanie językowe – łączenie pytań i odpowiedzi w formie zapisu Zamknięte – reagowanie językowe – dopasowanie reakcji w języku angielskim do kontekstu opisanego po polsku Zamknięte i otwarte – odbiór tekstu czytanego, przy zastrzeżeniu, że im tekst dłuższy, tym zadanie trudniejsze Zamknięte – reagowanie językowe – przetwarzanie treści przedstawionych w formie ikonograficznej

12 Zadania trudnie: Otwarte – odbiór tekstu słuchanego
Zamknięte - odbiór tekstu słuchanego – określenie głównej myśli tekstu Otwarte – reagowanie językowe – rozpoznanie i zastosowanie struktur gramatycznych Zamknięte – reagowanie językowe - połączenie części wypowiedzi w formie czytanej i słuchanej Otwarte – reagowanie językowe – przetwarzanie treści przedstawionych w formie ikonograficznej

13 PILOTAŻE Czego się dowiedzieliśmy?
Testy zadziałały w podobny sposób - rozkłady wyników były zbliżone w przypadku obu badań. Testy okazały się trudne – średni wskaźnik łatwości- 0,54, przy czym dla niektórych szkół bardzo trudne (0,30), a dla innych łatwe (powyżej 0,80). Średni wynik dla szkoły był przewidywalny (szkoły „elitarne” uzyskały lepsze wyniki).

14 PILOTAŻE Czego się dowiedzieliśmy?
Uczniowie mają trudności z zadaniami sprawdzającymi odbiór tekstu słuchanego. Do tego problemu odnoszą się zarówno uczniowie jak i nauczyciele, tłumacząc go różnymi przyczynami, na ogół zewnętrznymi. Uczniowie mają problem z zadaniami otwartymi (unikanie odpowiedzi). Ani uczniowie, ani nauczyciele nie komentują bezpośrednio tych braków. Zauważa się problem z poprawnością. Zadania odpowiadające standardowi 2 (Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji) są albo w całości wykonane poprawnie albo (częściej) błędnie. Już dziś widzimy „pułap”. Najlepsi uczniowie nie znajdują zadań, w których mogą zaprezentować swoje umiejętności i dają wyraz frustracji.

15 Badania słuchaczy NKJO w Bydgoszczy
Rzetelność próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego Rzetelność próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w stosunku do ocen szkolnych Rzetelność wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w stosunku do wyników egzaminu ustnego Rozwijanie obycia testowego u uczniów 3 klasy gimnazjów

16 Rzetelność próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego
Badania prowadzone w 3 szkołach: Gimnazjum nr 33, 34 oraz I Prywatne Gimnazjum w Bydgoszczy. Wyniki testów przeprowadzonych w październiku 2008 oraz w styczniu i lutym 2009 były w dużej mierze rzetelne wobec siebie. Pewne różnice w rozkładzie wyników autorka pracy tłumaczy stopniem trudności całego testu lub postępami w nauce.

17 Rzetelność próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w stosunku do ocen szkolnych
Badania prowadzone w 3 szkołach: Gimnazjum nr 50 i 52 w Bydgoszczy oraz Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Wykorzystano komentarze nauczycieli. Dobrzy uczniowie uzyskują dobre wyniki na egzaminach. Wśród uczniów ocenianych nisko przez nauczycieli, zdarzają się niespodzianki w postaci dobrych wyników, które autorka pracy przypisuje częstemu wykorzystywaniu języka np w grach komputerowych a zaniedbywaniu pracy szkolnej.

18 Rzetelność wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w stosunku do wyników egzaminu ustnego Badania prowadzone w Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy oraz Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich. Na egzaminie ustnym ocenianym przez nauczycielkę i słuchaczkę NKJO, wyniki są zbieżne, przy czym nauczycielka przyznaje wyższe noty. Wyniki egzaminu pisemnego i ustnego były zbieżne, z niewielką zwyżką ocen na egzaminie ustnym.

19 Rozwijanie obycia (sprytu) testowego (test taking skills/ test wiseness) u uczniów 3 klasy gimnazjów
Badania prowadzone w Gimnazjum w Kotomierzu. Wykorzystano komentarze nauczycielki. Ćwiczenia formatu testu zdecydowanie wpływa na sprawność pracy i pewność siebie uczniów. Obycie testowe wpływa na podniesienie wyniku testu u uczniów dobrych i zmotywowanych, natomiast pozostaje bez większego wpływu na wyniki uczniów słabszych.

20 Egzamin gimnazjalny z języka obcego w szerszym kontekście
Czy jest egzaminem doniosłym czy powszednim? (high-stake or low-stake exam) Jaki jest jego efekt zwrotny? (washback – backwash) W jakim stopniu możemy określić jego trafność i rzetelność? (validity and reliability) W jaki sposób wykorzystywane są wyniki?

21 Matki Polki Nauczycielki
Głos Matki Polki Nauczycielki A.M.  Głos Matki Polki Nauczycielki

22 Mam syna, rankiem gna do szkoły, ale się chyba nie pomylę,
Gdy zgadnę, że tam to na pewno nikt go nie przezwie szybkim Billem. Za to poezja przenika nawet jego streszczenia lektur szkolnych, Choć zasad polskiej ortografii trzyma się w sposób dość dowolny. Mam również córkę, ta z kolei klasykę zgłębia bez zachęty, I chociaż nie ma celnych piłek, ma za to bardzo celne puenty. Uczniów mam rocznie koło setki, przyznam, nie każdy mnie zachwyca, Dlatego czasem z pewnym trudem kieruję na nich wzrok rodzica: Czy ten nieskładny zbiór wyrazów za błysk geniuszu on poczyta? I żądzę czystej wiedzy ujrzy w jakże męczącej serii pytań? Nie wiem, lecz z obu stron tej konfliktu problem nieśmiało tu podniosę, Brak mi reformy, co zespoli szkołę wraz z domem wspólnym głosem.

23 Moja opinia na tle publicznej w procentach walor ma niewielki,
Ja jednak wnoszę, żeby uwzględnić głos Matki Polki Nauczycielki. Na koniec, taką mam refleksję, którą zawierzyć pragnę komuś, Że lubię tylko tę część szkoły, gdzie ludzie tacy są, jak w domu. A egzaminy, z obliczem Temis lecz i Fortuny mi się marzą Żebyśmy, po ich obu stronach, mogli wychodzić zawsze z twarzą. AM 

24 Dziękuję za uwagę. A.M.  Głos Matki Polki Nauczycielki


Pobierz ppt "TYPOLOGIA ZADAŃ NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Z JĘZYKA OBCEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google