Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY EGZAMINY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ CZĘŚĆ PISEMNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY EGZAMINY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ CZĘŚĆ PISEMNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY EGZAMINY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ CZĘŚĆ PISEMNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY MATEMATYKA JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ EGZAMINY DODATKOWE

2 EGZAMINY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNACZĘŚĆ PISEMNA Język polski – nie określa się poziomu Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym Język mniejszości narodowej – nie określa się poziomu Język polski – na poziomie podstawowym Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowymMatematyka Język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

3 EGZAMINY DODATKOWE W CZĘŚCI USTNEJ Z: W CZĘŚCI PISEMNEJ Z: a) języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym, jeśli język zdawany był w części obowiązkowej na poziomie podstawowym - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w pozostałych przypadkach b) języka mniejszości etnicznej c) języka regionalnego – języka kaszubskiego kaszubskiego - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym a) matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym b) biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, i astronomii, geografii, historii, historii sztuki, historii muzyki, historii sztuki, historii muzyki, informatyki, języka łacińskiego informatyki, języka łacińskiego i kult. antycznej, języka obcego i kult. antycznej, języka obcego nowożytnego (drugiego), WOS-u, nowożytnego (drugiego), WOS-u, wiedzy o tańcu, języka mn. narod., wiedzy o tańcu, języka mn. narod., języka regionalnego języka regionalnego - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Absolwent wybiera od jednego do trzech przedmiotów

4 Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym 4 Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Część ustna Część pisemna Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym

5 zdawana na poziomie podstawowym treści sprawdzane na maturze według podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 czas trwania egzaminu – 170 minut

6 zdawana na poziomie rozszerzonym treści sprawdzane na maturze według podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 czas trwania egzaminu – 180 minut

7 o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera: najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami opis struktury i formy egzaminu wymagania egzaminacyjne szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy dwa przykładowe arkusze z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziam Informator dostępny jest na stronie internetowej www.cke.edu.pl Informator dostępny jest na stronie internetowej www.cke.edu.pl

8 Trzy grupy zadań: I grupa: 20-30 zadań zamkniętych (ZZ), w których wśród czterech odpowiedzi dokładnie jedna jest poprawna (każde zadanie punktowane w skali 0-1) II grupa: 5-10 zadań krótkiej odpowiedzi (KO) (każde zadanie punktowane w skali 0-2) III grupa: 3-5 zadań rozszerzonej odpowiedzi (RO) (po 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów za każde zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

9 III grupa: 9-12 zadań rozszerzonej odpowiedzi (RO) (po 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów za każde zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

10 testowanie zadań pilotaż arkuszy na poziomie podstawowym standaryzacja arkuszy matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym (jesień 2009) sprawdzana przez egzaminatorów matura próbna z matematyki (marzec 2010)

11


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY EGZAMINY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ CZĘŚĆ PISEMNA JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google