Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład V 1. ZZP 2. Zderzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład V 1. ZZP 2. Zderzenia."— Zapis prezentacji:

1 Wykład V 1. ZZP 2. Zderzenia

2 III zasada dynamiki Newtona

3 III zasada dynamiki Newtona

4 Zasada zachowania pędu
Jeśli układ cząstek jest izolowany, to całkowity pęd układu nie zmienia się bo

5 Zasada zachowania pędu
Z III zasady dynamiki Newtona: F12 F21 1 2

6 Popęd Jeśli ciało oddziałuje z cząstką w pewnym przedziale czasowym (t1, t2), to całka Jest zwana popędem. Średnia siła w tym przedziale czasowym jest równa popędowi dzielonemu przez ten przedział czasowy:

7 Zależność między pędem a popędem
W inercjalnym układzie odniesienia

8 Przykład Zmiana pędu: -wektorowo: -skalarnie: Piłeczka jest:
-twarda ( np. golfowa),czas zderzenia Dt1 -miękka (tenisowa), czas zderzenia Dt2 FŚR jest ta sama, popęd taki sam ale Fmax jest większa dla twardej piłki, bo czas zderzenia jest krótszy. Pole pod wykresem tj. popęd

9 Zderzenia nieelastyczne elastyczne
(maksimum strat energii kinetycznej) (nie ma strat energii kinetycznej) Zderzenia nie zmieniają całkowitego pędu układu cząstek.

10 Jeśli cząstki przed lub po zderzeniu mają te same prędkości to zderzenie jest nieelastyczne.
Jeśli całkowita energia nie zmienia się to zderzenie jest elastyczne.

11 Zagadka. Jaki jest kąt miedzy kierunkami ruchu kul bilardowych pozderzeniu?
Zasada zachow. pędu (1) 90° (2) j2 j1 v2f podstawiając v1f Zasada zachow. energii stąd v1i

12 Zderzenia sprężyste centralne-przykład
v va ma mb vb Zapamiętać! Dzielimy równania przez siebie i wynik podstawiamy do równania pierwszego:

13 Przykład 1 ma>>mb ma<<mb

14 Przykład 2 ma= mb Ciało, które się poruszało zatrzymuje się : oddaje cały swój pęd i energię kinetyczną ciału spoczywającemu.

15 Wnioski v va ma mb vb Wniosek:
vb-va - prędkość względna po zderzeniu; v – jest równa prędkości B względem A przed zderzeniem, ale ze znakiem minus; Wniosek: Prędkości względne przed i po zderzeniu są takie same co do wartości bezwzględnej, ale mają przeciwne zwroty. Powyższe jest prawdziwe nawet jeśli obydwa ciała poruszają się przed zderzeniem.

16 Efekt procy

17 Ruch ciał o zmiennej masie - rakieta
Rys.a) Składowa x –owa pędu rakiety w chwili t: P1= mv Rys b) vex – prędkość wypływu gazów względem rakiety; W czasie dt masa rakiety maleje o dm; ( dm<0 ); -dm (-dm>0 – masa wypływających gazów); Składowa x-owa gazów vfuel względem obserwatora na ziemi: vfuel= v + (-vex)= v - vex

18 Ruch ciał o zmiennej masie - rakieta
Składowa x – owa pędu wypływających gazów: (-dm)vfuel = (-dm)(v – vex) Po czasie dt, prędkość rakiety i paliwa ( nieużytego) wzrasta do v + dv, zaś masa maleje do m + dm (pamiętamy, że dm<0). Pęd rakiety wynosi wówczas: (m + dm)(v + dv) Całkowity pęd P2 rakiety i wyrzuconych gazów w chwili t + dt: P2= (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v – vex) Rakieta wraz z paliwem stanowi układ izolowany, więc pęd całkowity musi być zachowany: P1= P2 mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v – vex) Po uproszczeniu mamy: mdv = -dmvex – dmdv ~0

19 Ruch ciał o zmiennej masie - rakieta
mdv = -dmvex (1) Dzieląc (1) przez dt: F = mdv/dt = -vexdm/dt F nazywa się siłą ciągu. Jeśli dodatkowo działa jakaś siła zewnętrzna Przyśpieszenie rakiety: a = dv/dt = -(vex /m)dm/dt >0 Masa rakiety maleje w sposób ciągły w miarę zużywania się paliwa. Jeśli vex i dm/dt są stałe to przyśpieszenie rośnie aż do wyczerpania zapasu paliwa.

20 Ruch ciał o zmiennej masie - rakieta
Niech vex = const, i dla t = 0 m = m0 oraz v = v0. Z (1): dv = -vex dm/m Po scałkowaniu: Równanie Ciołkowskiego


Pobierz ppt "Wykład V 1. ZZP 2. Zderzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google