Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F ERMENTACJA METANOWA. B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

Коpie: 1
F ERMENTACJA METANOWA. T LENOWE I BEZTLENOWE PROCESY BIODEGRADACJI Proces tlenowy: C x H y O z + O 2 CO 2 + H 2 O + biomasa Proces beztlenowy C x H y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F ERMENTACJA METANOWA. B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)"— Zapis prezentacji:

1 F ERMENTACJA METANOWA

2 B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

3 M ETAN JAKO PALIWO PaliwoWartość opałowa [kWh/m 3 ] Metan10 Gaz fermentacyjny7 Gaz ziemny9,5 Gaz miejski4,7 Benzyna8,5 Olej napędowy11

4 B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

5 B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

6 B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

7

8

9

10 P RZEBIEG REAKCJI (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

11 E FEKTYWNOŚĆ TWORZENIA METANU (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

12 E TAPY FERMENTACJI BEZTLENOWEJ (M.K. B ŁASZCZYK, M IKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA, PWN 2007)

13 P RZEBIEG PROCESU BEZTLENOWEGO ROZKŁADU (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

14 O CTANOGENEZA (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

15 M ETANOGENEZA (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

16 M IKROORGANIZMY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU FERMENTACJI METANOWEJ (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

17 M IKROORGANIZMY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU FERMENTACJI METANOWEJ (M.K. B ŁASZCZYK, M IKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA, PWN 2007)

18 K INETYKA FERMENTACJI BEZTLENOWEJ (M.K. B ŁASZCZYK, M IKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA, PWN 2007)

19 K INETYKA FERMENTACJI BEZTLENOWEJ (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

20 W PŁYW TEMPERATURY ((A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007))

21 W PŁYW TEMPERATURY (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROJPRZEM -EKO 1996)

22

23 W PŁYW TEMPERATURY

24 W PŁYW SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

25 W PŁYW INHIBITORÓW (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

26 W PŁYW INHIBITORÓW (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

27 W PŁYW INHIBITORÓW (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

28

29

30

31

32 W YDAJNOŚĆ PROCESU (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

33 S UROWCE PRZYDATNE W FERMENTACJI METANOWEJ (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROJPRZEM -EKO 1996)

34 S UROWCE PRZYDATNE W FERMENTACJI METANOWEJ (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROPRZEM -EKO 1996)

35

36 W YDAJNOŚĆ PROCESU – REDUKCJA OBJĘTOŚCI OSADU (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROJPRZEM - EKO 1996)

37 K OMORY FERMENTACYJNE (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROPRZEM -EKO 1996)

38 K OMORY FERMENTACYJNE (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROJPRZEM -EKO 1996)

39

40

41 P OKRYWY KOMÓR FERMENTACYJNYCH (K. I MHOFF O K.R. I MHOFF, K ANALIZACJA MIAST I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, P ROJPRZEM -EKO 1996)

42 K LASYFIKACJA REAKTORÓW FERMENTACYJNYCH Z pełnym wymieszaniem O przepływie tłokowym stosowane do fermentacji półsuchej i suchej Perkolacyjne

43 T YPY REAKTORÓW Z PEŁNYM WYMIESZANIEM (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

44 W ADY I ZALETY FERMENTACJI MOKREJ (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

45 R EAKTORY DO FERMENTACJI SUCHEJ (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

46 W YDAJNOŚĆ FERMENTACJI SUCHEJ (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

47

48 W ADY I ZALETY FERMENTACJI SUCHEJ (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

49 S YSTEMY FERMENTACJI JEDNOSTOPNIOWEJ (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

50 F ERMENTACJA JEDNOSTOPNIOWA MOKRA (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

51 F ERMENTACJA JEDNOSTOPNIOWA (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

52

53 F ERMENTACJA DWUSTOPNIOWA (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)

54 F ERMENTACJA JEDNO - A WIELOSTOPNIOWA (A. J ĘDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)


Pobierz ppt "F ERMENTACJA METANOWA. B IOGAZ JAKO PALIWO (A. J EDRCZAK, B IOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, PWN 2007)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google