Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl KONFERENCJA METODYCZNA SIERPIEŃ 2013 28.08.2013 1

2 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL KOMPETENCJE PRAGMATYCZNE GWARANCJĄ EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 2

3 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL TRADYCYJNY TRAKTUJE PROGRAM JAKO ZESTAW JEDNAKOWO WAŻNYCH INFORMACJI PRZEKAZUJE WIEDZĘ PROGRAMOWO- PODRĘCZNIKOWĄ PRZYGOTOWUJE PLAN I TREŚĆ LEKCJI NAUCZYCIEL NOWOCZESNY PROGRAM JEST MATERIAŁEM KSZTAŁCENIA STOSUJE ZRÓŻNICOWANE METODY KSZTAŁCENIA PLANUJE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ-USTALA CELE ORAZ ELEMENTY TREŚCI PROWADZĄCE DO ICH OSIĄGNIĘCIA 3

4 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL TRADYCYJNY JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ UCZEŃ UJAWNIA POPRZEZ REPRODUKOWANIE WIEDZY PODRĘCZNIKOWEJ W PRACY NAUCZYCIELA DOMINUJĄ METODY WERBALNE NAUCZYCIEL NOWOCZESNY JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ UCZEŃ WYKAZUJE POPRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TWÓRCZE STOSOWANIE WIEDZY UCZEŃ KORZYSTA Z CAŁEGO BOGACTWA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH 4

5 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL TRADYCYJNY W PROCESIE NAUCZANIA GÓRUJĄ PIERWIASTKI POZNAWCZE A NAUCZANIE I WYCHOWANIE MA CHARAKTER ZAMKNIĘTY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY EDUKACJA MA CHARAKTER OTWARTY A OBOK SCHEMATÓW JEST W NIEJ DUŻO MIEJSCA NA POCZYNANIA NOWATORSKIE I TWÓRCZE 5

6 KOMPETENTNI NAUCZYCIELE W SZKOLE PODSTAWOWEJ DOSTOSOWUJĄ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDNIEJ WIEDZY, KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW DO NATURALNEJ W TYM WIEKU AKTYWNOŚCI DZIECI UMOŻLIWIAJĄ IM POZNANIE ŚWIATA W JEGO JEDNOŚCI I ZŁOŻONOŚCI WSPOMAGAJĄ ICH SAMODZIELNOŚĆ UCZENIA SIĘ INSPIRUJĄ ICH DO WYRAŻANIA WŁASNYCH MYŚLI ORAZ ROZBUDZAJĄ ICH CIEKAWOŚĆ POZNAWCZĄ 6

7 KOMPETENTNI NAUCZYCIELE W GIMNAZJUM WPROWADZAJĄ UCZNIÓW W ŚWIAT WIEDZY NAUKOWEJ WDRAŻAJĄ ICH DO SAMODZIELNOŚCI POMAGAJĄ IM W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCEJ KIERUNKU DALSZEJ EDUKACJI I PRZYGOTOWUJĄ DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM 7

8 KOMPETENTNI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WSPOMAGAJĄ PRZYSWOJENIE PRZEZ UCZNIÓW OKREŚLONEGO ZASOBU WIADOMOŚCI NA TEMAT FAKTÓW, ZASAD, TEORII I PRAKTYK POMAGAJĄ UCZNIOM WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I POSIADANE WIADOMOŚCI PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW KSZTAŁTUJĄ U UCZNIÓW POSTAWY WARUNKUJĄCE ICH SPRAWNE I ODPOWIEDZIALNE FUNKCJONOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 8

9 ZADANIA ZAWODU NAUCZYCIELA ROZWIJANIE SIŁ TWÓRCZYCH I ZDOLNOŚCI MŁODZIEŻY POBUDZANIE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRAKTYCZNEJ UCZNIÓW POSŁUGIWANIE SIĘ NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANIE DO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 9

10 MODELOWY NAUCZYCIEL SZKOLNY CECHY I PRZYMIOTY EMPATIA KULTURA OPTYMIZM POMYSŁOWOŚĆ OPIEKUŃCZOŚĆ MOTYWACJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSEKWENCJA KOMPETENTNOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ RACJONALNE DYSCYPLINA MYŚLENIE 10

11 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz zmienione ramowe plany nauczania obowiązują od: 1 września 2009 r. dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazja) oraz szkoły policealne. 1 września 2012 r. dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz IV etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące. 11

12 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 12

13 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Okres obowiązywania podstaw programowych Uwaga: Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego. 13

14 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Od 1 września 2012 r. : szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe. gimnazjum – jedna podstawa programowa. liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe. 14

15 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Rok szkolny trwa średnio 35 - 36 tygodni nauki. Podstawa programowa planowana jest na: 32 tygodnie rocznie w szkole podstawowej i gimnazjum. 30 tygodni rocznie w szkole ponadgimnazjalnej. 15

16 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013-2014 16

17 17 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wych. 2 września 2013 r. 2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2013 r. 3Ferie zimowe17 lutego - 2 marca 2014 r. 4Wiosenna przerwa świąteczna17 - 22 kwietnia 2014 r. 5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 01 kwietnia 2014 r. 6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: - część humanistyczna - część mat.-przyrodnicza - część z j. obcego nowożytnego 23 kwietnia 2014 r. (środa) 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) 25 kwietnia 2014 r.(piątek) 7 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 25 kwietnia 2014 r. 8 Egzamin maturalny: - część pisemna język polski-pp-9.00 05 maja 2014 r. (pon) matematyka-9.00 06 maja 2014 r. (wt) język ang.-pp-9.00 07 maja 2014 r. ( śr) język ang.-pr-14.00 07 maja 2014 r. (śr) język polski-pr-9.00 08 maja 2014 r. (czw) matematyka-pr-9.00 09 maja 2014 r. (piąt) 9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wych. 27 czerwca 2014 r. 10Ferie letnie28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

18 PRIORYTETY MEN NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 18

19 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PRZEMYSŁAW JACKOWSKI jackow007@interia.pl Tel. 603 882 007 ODN – ZCEMiP – ul. HOŻA 6 19


Pobierz ppt "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google