Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania na rzecz rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania na rzecz rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Działania na rzecz rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Zadania publiczne realizowane w Małopolsce przez organizacje pozarządowe W latach 2003 – Sport 2.Mecenat kultury 3.Ochrona zabytków 4.Turystyka 5.Polityka społeczna 6.Edukacja 7.Ochrona Zdrowia 8.Bezpieczeństwo na drogach 9.Zakup wozów i sprzętu dla OSP 10.Obszary wiejskie i środowisko 11.Profilaktyka uzależnień 12.Rozwój rynku pracy 13.Promocja i organizacja wolontariatu 14.Działania na rzecz rozwoju III sektora Wraz z ustawą powiększyła się liczba zadań zlecanych organizacjom przez Województwo Małopolskie W latach 1999 – Sport 2.Mecenat kultury 3.Ochrona zabytków 4.Turystyka 5.Polityka społeczna 6.Edukacja

3 Realizacja zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w latach * * tylko otwarte konkursy ofert

4 Mecenat Małopolski w roku 2010 Rok zł: - I edycja – rozstrzygnięta -II edycja – – nierozstrzygnięta zł - Chopin wśród Małopolan zł – Ochrona dóbr kultury Przykładowe dofinansowane projekty: Jeszcze polska muzyka… Orkiestra Akademii Beethovenowskiej w XX-lecie Polski samorządowej realizowany przez Stowarzyszenie im. Ludwiga Van Beethovena – zł 20 Festiwal Kultury Żydowskiej realizowany przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – zł Krakowski Festiwal Filmowy realizowany przez Krakowską Fundację Filmową – zł Festiwal Kultury Żydowskiej Festiwal Piosenki Studenckiej

5 Konserwacja ścian kościoła pw. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach Parafia Rzymskokatolicka pw. Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach Konserwacja techniczna i estetyczna malowideł stropu i fryzu podstropowego (XVII w.). Dwór w Laskowej – kontynuacja Piotr Michałowski, Laskowa Klasztor Sióstr Norbertanek w Ibramowicach – remont dachu klasztoru – kontynuacja skrzydła zachodnio-północnego i część skrzydła wschodniego Klasztor Sióstr Norbertanek w Ibramowicach Remont dachu Kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Żegocinie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie Prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach Program ochrony zabytków w 2010 r zł Program ochrony zabytków Przykładowe dofinansowania w 2010 r.

6 Polichromia fryzu podstropowego w dworze w Laskowej Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach Program ochrony zabytków

7 Małopolska gościnna Małopolska gościnna w 2010 r zł Małopolska Organizacja TurystycznaOtwarty Szlak Architektury Drewnianej Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II – renowacja szlaku i jego promocja PTTK Oddział Ziemi TarnowskiejSzlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Stowarzyszenie Willa DecjuszaSzlak Renesansu w Małopolsce – etap Sądecka Organizacja TurystycznaMarkowe produkty małopolskiej wsi – stworzenie oferty gospodarstw produktowych Przykładowe dofinansowania w 2010 r.

8 Małopolska gościnna Tablice informacyjne Stowarzyszenie Beskid Zielony, Parafia Sękowa, Parafia Lipnica Murowana Kwoty dotacji: mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł

9 Kultura fizyczna Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju Organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U - 18 I Dywizji hokeju na lodzie Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Krakowie Przygotowania i udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach systemu sportu młodzieżowego Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Krakowie VIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Zakopane Kultura fizyczna w 2010 r zł Upowszechnianie kultury fizycznej – zł Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zł Przykładowe dofinansowania w 2010 r.

10 Pozostałe obszary 1.Polityka społeczna (ROPS) zł 2.Profilaktyka uzależnień zł 3.Edukacja: Małopolska WIE zł Regionalny Program Stypendialny zł 4. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego zł 5. Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora: Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych zł Promocja i organizacja wolontariatu zł

11 Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

12 Pożyczki, gwarancje, poręczenia Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

13 Wieloletnie Programy Współpracy Rozszerzone zostały zapisy dotyczące Programu Współpracy – obowiązkowym jest nadal przyjmowanie rocznego Programu, natomiast fakultatywnie wprowadzona została możliwość przyjęcia wieloletniego Programu na okres od roku do 5 lat. Ustawa wymaga konsultacji Programu z organizacjami pozarządowymi, wskazuje jego obowiązkowe elementy (m.in. cele, zasady współpracy, formy oraz przewidywane środki). Program musi być przyjęty do 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania Programu. Organy wykonawcze mają obowiązek przedłożyć sprawozdanie z wykonania Programu organowi stanowiącemu do 30 kwietnia roku następnego.

14 Zmiana zasad otwartych konkursów ofert ogłoszenia konkursowe mogą wskazywać krótszy termin składania ofert – 21 dni, ogłoszeń nie trzeba publikować w prasie, obowiązek powołania komisji konkursowej, w której zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, tzw. małe dotacje przyznawane poza otwartym konkursem ofert po spełnieniu określonych warunków,

15 Małe granty Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1.wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty zł; 2.zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

16 Powiatowe i gminne rady pożytku publicznego W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań

17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego tel , 009, 020


Pobierz ppt "Działania na rzecz rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google