Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROGRAMY WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH JANKO MUZYKANT ORGANIZOWANY PRZEZ MENiS ORAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROGRAMY WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH JANKO MUZYKANT ORGANIZOWANY PRZEZ MENiS ORAZ."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROGRAMY WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH JANKO MUZYKANT ORGANIZOWANY PRZEZ MENiS ORAZ CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE

2 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM TERMIN REALIZACJI PROGRAMU MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU 2 września – 15 listopada 2004r. faza realizacji zajęć przygotowujących do świętowania. Świętowanie zakończenia projektu – 17 grudnia 2004r. - Jarosław - Kraków Szkoły współuczestniczące w projekcie: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Ujkowicach Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Pawłosiowie

3 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM OSIĄGNIĘCIA W INNOWACYJNYCH DZIAŁANIACH DOTYCZACYCH OŚWIATY, EDUKACJI KULTURALNEJ, PROMOCJI ZDROWIA Nasza Szkoła od 1997 działa w sieci szkół promujących zdrowie, od czerwca 2002 roku posiada certyfikat wojewódzki Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 2003 roku otrzymała tytuł Szkoła z klasą będący wynikiem udziału w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Od kilku lat nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu uczestniczą w projektach edukacyjnych programu Janko Muzykant: Małe jest piękne – przedstawiamy swoją miejscowość, Piękno ocali świat, Z zapiecka do sławy, Nie święci garnki lepią, Biegiem po zdrowie, Czarodziejskie ogrody.

4 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM OSIĄGNIĘCIA W INNOWACYJNYCH DZIAŁANIACH DOTYCZACYCH OŚWIATY, EDUKACJI KULTURALNEJ, PROMOCJI ZDROWIA W 2003 szkoła była realizatorem projektu Sport i zabawa na Rynku Miejskim Jarosławia. Po doświadczeniach ubiegłorocznych postanowiliśmy ponownie pokierować pracą innych nauczycieli i uczniów z pozycji autorstwa oraz koordynacji zaplanowanych działań. Uczniowie szkoły uczestniczą i odnoszą sukcesy w różnych przedsięwzięciach artystycznych: coroczne miejskie i wojewódzkie konfrontacje artystyczne: Wojewódzki konkurs Krasomówczy, Artystyczne spotkania dzieci i młodzieży, Spotkania Teatralne – Jasełka, konkurs recytatorski, inscenizacji plastyczny, wokalny Poeci i pisarze dzieciom, konkurs recytatorski Wawrzynek. Prace naszych uczniów wielokrotne prezentowano na wystawach prac plastycznych w galeriach.

5 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM Realizatorzy projektu zaprosili do współpracy nauczycieli i uczniów z 2 szkół noszących imię Adama Mickiewicza. Szkoły te znajdują się w gminach powiatów: jarosławskiego i przemyskiego. Adresatami działań byli nauczyciele i uczniowie reprezentujący samorządy uczniowskie. Projekt obejmował działania przygotowujące do zorganizowania uroczystości kulturalnych o zasięgu szkolnym i środowiskowym. Kadrę prowadzącą zajęcia stanowili oprócz nauczycieli aktorzy z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i Teatru Ludowego w Krakowie. OBSZAR DZIAŁANIA

6 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM LICZBA UCZESTNIKÓW (DZIECI I MŁODZIEŻ, NAUCZYCIELE, RODZICE, INNI UCZESTNICY) W pierwszym etapie projektu, do 15 XI zaangażowanych było: - uczniowie – 45 osób – grupa aktorska, ok.100 osób – udział w eliminacjach konkursów. - 18 nauczycieli - rodzice i inni uczestnicy 10 osób. W świętowaniu zakończenia projektu oraz podczas wizyt grupy teatralnej w szkołach uczestniczących w projekcie – ok.600 osób.

7 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM ZAJĘCIA I WARSZTATY Przydział zadań dla realizatorów projektu Spotkanie integracyjne Zajęcia organizacyjno –programowe Zajęcia związane z projektowaniem mapy Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie Spektakl teatralny Królowa Śniegu Lekcja teatralna w Teatrze Ludowym w Krakowie Próby spektaklu Wycieczka Posiedzenia komisji konkursowych Spotkania zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej

8 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM PRZEPROWADZONE SZKOLENIA Szkolenie uczestników w zakresie technik aktorskich odbyło się w trakcie warsztatów i lekcji teatralnej – 45 uczniów + 5 nauczycieli. IMPREZY I WYCIECZKI Wycieczka do Krakowa - zwiedzanie miasta, obejrzenia spektaklu teatralnego Królowa śniegu, udział w lekcji teatralnej, połączonej z próbą wspólnego przedstawienia.

9 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM PRAKTYCZNE EFEKTY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU Uczestnicy zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz rodzice stworzyli zespół o dużym potencjale, dzięki wspólnie zrealizowanemu projektowi wzmocniły się więzi pomiędzy szkołami. Organizatorzy zyskali możliwość sprawdzenia się w roli gospodarzy zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele ze szkół wzbogacili swoje umiejętności w zakresie warsztatu aktorskiego. Uczestnicy zapoznali się z ciekawymi formami spędzania czasu. Realizacja projektu stworzyła możliwość rozwijania zainteresowań, doskonalenia warsztatu aktorskiego oraz odkrywania talentów. Nawiązanie kontaktu ze szkołami wiejskimi daje możliwość skorzystania z bazy tych szkół do zajęć plenerowych. Dzieci ze szkół wiejskich będą miały okazje częściej uczestniczyć w imprezach organizowanych w mieście. Dzięki temu, że SP 11 w Jarosławiu jest szkoła promującą zdrowie uczestnicy projektu z pozostałych dwóch szkół mieli okazję zapoznać się z ideą i efektami promocji zdrowia w szkole.

10 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU Dzieci zaproszone do udziału w projekcie nie miały do tej pory okazji do udziału w warsztatach teatralnych. Bezpośredni kontakt z profesjonalistami zachęci do korzystania z dóbr kultury. Wielu rodziców nie ma środków na wyjazdy dzieci - wycieczka do Krakowa w ramach projektu stworzyła możliwość zwiedzenia miasta, pobytu w teatrze, obejrzenia spektaklu, nawiązania przyjaźni z rówieśnikami, była jednocześnie nagrodą za ich wkład pracy. Dzieci utalentowane nie zawsze mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na szerszym forum. Udział w konkursach oraz inscenizacjach i świętowaniu da szansę pokazania się na scenie.

11 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU Grudniowa data świętowania związana jest z urodzinami, imieninami patrona i wieloletnią tradycją naszej szkoły. Organizacja programu Janko Muzykant powinna mieć szersze ramy czasowe. Nasze doświadczenie pozwala na przygotowywanie dużych projektów, których realizacja w krótkim czasie jest niemożliwa. Wraz z podsumowaniem projektu nie kończy się praca, ponieważ pewne wypracowane formy są nadal kontynuowane.

12 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM OSIĄGNIĘCIA PROGRAMU NA PODSTAWIE OCENY UCZESTNIKÓW Na podstawie wyników ewaluacji przeprowadzonej po realizacji programu można stwierdzić, że: uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w programie, w większości nie stwierdzali żadnych trudności w realizacji programu, uczniowie nabyli nowych umiejętności niezbędnych dla dalszego rozwoju talentów aktorskich, tj. między innymi umiejętność oddychania przeponą, modulowanie głosem, odgrywanie ról i inne, większość uczestniczyła w przynamniej jednej formie realizacji programu (wybrany konkurs, przedstawienie, warsztaty, wycieczka), dowiedzieli się więcej o pracy aktorów, mieli okazję poznać kulisy teatru, w wielu wypowiedziach uczniowie wyrazili radość z powodu możliwości spotkania się uczniów z różnych szkół, mogli miło spędzić czas w Jarosławiu, największe zainteresowanie wzbudziła wycieczka do Krakowa w czasie, której uczestnicy obejrzeli przedstawienie teatralne i mieli możliwość odbycia próby swojego przedstawienia.

13 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM OSIĄGNIĘCIA PROGRAMU NA PODSTAWIE OCENY UCZESTNIKÓW Nauczyciele w swoich wypowiedziach stwierdzili, że: zaciekawił ich pomysł programu i różnorodność form realizacji, mogli rozwinąć zainteresowania swoich uczniów i zaangażować ich do twórczej pracy, mieli okazję wymienić doświadczenia zawodowe z nauczycielami szkół pracujących w różnych warunkach, po każdym spotkaniu uczniowie mogli nabyć nowych umiejętności, odczuwali wielką radość z postępów swoich podopiecznych, mieli możliwość współpracy ze społecznościami różnych szkół, uczestniczyli w profesjonalnie przygotowanych zajęciach warsztatowych, których elementy wykorzystają w swojej pracy, nabyli przekonania i motywacji do udziału w następnych projektach, czas na realizację tak obszernego projektu powinien być znacznie dłuższy.

14 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM TRUDNOŚCI I SŁABE STRONY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU ograniczenia czasowe ograniczenia finansowe OCENA MOŻLIWOŚCI I KONTYNUACJI PROGRAMU W ROKU PRZYSZŁYM Nawiązana współpraca jako stały zasób szkół – uczestników projektu. Udział w świętach szkół. Wymiana młodzieży na ciekawe zajęcia. Pisanie wspólnych projektów. Zapraszanie do udziału w konkursach. Organizacja wspólnych przedsięwzięć plenerowych.

15 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu SPOTKANA Z WIESZCZEM NA REALIZACJĘ MARZEŃ POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE Pomysł Burza mózgów CEL Co jest nam potrzebne? Po co i dla kogo robimy to? Z kim pracujemy?Co nam to da? Jak to sprawdzimy? Jak to udokumentować? Jak to zaplanować?

16


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROGRAMY WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH JANKO MUZYKANT ORGANIZOWANY PRZEZ MENiS ORAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google