Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)"— Zapis prezentacji:

1

2 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010 Lp.Grupy dochodówK W O T A PlanWykonanie% 1DOCHODY WŁASNE255 885 423252 383 867,44 98,6% 1.1wpływy z podatków i opłat82 762 69685 185 018,31 102,9% 1.2dochody z majątku miasta17 316 40418 530 442,24 107,0% 1.3dotacje z budżetów innych JST4 056 5234 144 480,46 102,2% 1.4udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)127 485 019118 857 560,00 93,2% 1.5inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.)24 264 78125 666 366,43 105,8% 2SUBWENCJA OGÓLNA128 047 583128 047 583,00 100,0% 2.1część oświatowa122 404 876122 404 876,00 100,0% 2.2część równoważąca5 642 7075 642 707,00 100,0% 3DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA50 286 61346 873 255,76 93,2% 3.1na zadania zlecone33 997 77533 852 320,96 99,6% 3.2na zadania powierzone5 4555 455,00 100,0% 3.3na zadania własne16 283 38313 015 479,80 79,9% 4ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH199 700166 694,97 83,5% 5ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE51 455 58240 108 973,17 77,9% 5.1środki unijne47 153 51135 943 690,96 76,2% OGÓŁEM485 874 901467 580 374,34 96,2%

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010

5 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010

6 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010 Poz.Grupy wydatków K W O T A % PlanWykonanie 12345 1WYDATKI BIEŻĄCE414 266 919401 531 264,95 96,9% 1.1 wydatki jednostek budżetowych, z tego na: 298 723 908288 521 835,43 96,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane189 557 616188 305 156,35 99,3% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań109 166 292100 216 679,08 91,8% 1.2dotacje69 069 59168 249 280,37 98,8% 1.3świadczenia na rzecz osób fizycznych36 825 02535 841 257,03 97,3% 1.4obsługa długu miasta9 648 3958 918 892,12 92,4% w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej14 596 13412 578 338,19 86,2% 2WYDATKI MAJĄTKOWE152 200 382132 851 627,54 87,3% 2.1inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje148 623 382129 274 627,54 87,0% 2.2wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów3 577 0003 577 000,00 100,0% w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta 94 560 96180 058 269,56 84,7% OGÓŁEM566 467 301534 382 892,49 94,3%

7 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010

8 ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)

9 INWESTYCJE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010 INWESTYCJE DROGOWE w tym: 30 001 000 Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze8 240 747 Przebudowa ciągu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniami8 001 555 Rozbudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (droga powiatowa nr F4409) - na odcinku od ul.Ptasiej do ul.Botanicznej 6 522 997 Modernizacja dwóch wiaduktów na ul.Sulechowskiej - na odcinku od ul.Stanisława Wyspiańskiego do ul.Towarowej wraz z ul.Sulechowską do ul.Trasa Północna 4 071 078 Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała - na odcinku od ul.Wojska Polskiego do ul.Jaskółczej 1 575 630 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na projekt budowy obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 490 000 Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze (basen + hala widowiskowa + parking z infrastrukturą) 37 922 689 Rewitalizacja Miasta Zielona Góra15 645 663 Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III 12 692 419 Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze – Etap II 10 200 000 Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowy9 226 000

10 INWESTYCJE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010 Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze4 158 189 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na termomodernizację budynku głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 1 488 132 "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Gimnazjum Nr 7 przy ul.Zachodniej w Zielonej Górze 1 280 732 "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ekologicznych przy ul.Francuskiej w Zielonej Górze 1 028 820 Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej1 066 833 Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry500 000 Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze398 900 Zakup sprzętu dla ZOZ MSWiA w Zielonej Górze - "Poliklinika"300 000 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze 299 955 Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej279 000 Zakup samochodów do celów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji200 000 Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na:3 487 000 Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - etap II odgałęzienia boczne od sieci na os.Kolorowym i os.Uczonych 400 000 Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na os.Kolorowym2 787 000 Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną 300 000

11 Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej W 2010r. w mieście Zielona Góra oddano do użytku nowoczesne Centrum Rekreacyjno- Sportowe, dzięki któremu mieszkańcy zyskali kolejną-nową możliwość spędzania wolnego czasu w mieście. Wartość inwestycji150 000 000, 00 zł

12 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego budowało budynki mieszkalne wielorodzinne, powstające na Osiedlu Mazurskim. W każdym z budynków zaprojektowano po 54 mieszkania zarówno 1, 2 i 3 – pokojowe. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Poręczenie przez Miasto kredytu 2 841 000, 00 zł

13 Wymiana nawierzchni zielonogórskiego Deptaka Koszt realizacji9 750 018 wkład Miasta5 266 633 środki zewnętrzne4 483 385 Odnowa zabytkowych ciągów pieszych na Starówce 1)Starówka Miejska - prace polegające na wymianie nawierzchni deptaka, nawiązanie układem płyt do zabytkowego układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem ulic: Pod Filarami, Jana III Sobieskiego, Stary Rynek, Adama Mickiewicza, Mariackiej, Stefana Żeromskiego, Krawieckiej, Masarskiej, Kościelnej, Plac Wilhelma Pluty 2) plac Pod Topolami - likwidacja starego targowiska i wykonanie nowego placu rekreacyjno-targowego, elementów małej architektury i zieleni.

14 Rozbudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (droga powiatowa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej Koszt realizacji8 001 555 wkład Miasta5 001 555 środki zewnętrzne3 000 000 Realizacja zadania objęła: budowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej wraz z ekranami akustycznymi, budowę oświetlenia ulicznego. Wybudowane zostały ronda na skrzyżowaniach z ulicami Stefana Wyszyńskiego - Ptasia i Botaniczna.

15 Rozbudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (droga powiatowa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej

16 Przebudowa ul. Jędrzychowskiej Wykonano: -kanalizacją deszczową, - ciągi piesze, - nowe warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem - prace instalacyjne na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zawiszy Czarnego a ul. Winną, - prace przy remoncie ciągów pieszych na wymienionym odcinku począwszy od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Jagodowej. - realizacja odcinka od ul. Zbożowej do granicy Miasta.

17 Przebudowa ul. Sulechowskiej (na odcinku przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym) Remont konstrukcji wiaduktów, dylatacji, odwodnienia wiaduktów, barier i oświetlenia oraz rozbudowa ulicy z remontem sieci, wymianą nawierzchni, chodników, oświetlenia, budową ścieżki rowerowej i dodatkowych pasów do połączenia z drogami budowanego kompleksu sportowego przy ul. Sulechowskiej W roku 2010 zrealizowana została przebudowa na odcinku od ul. Urszuli do ul. Trasa Północna. Wykonano podjazd na wiadukt dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowano schody terenowe od strony Stanisława Wyspiańskiego. Koszt realizacji4 071 078 wkład Miasta2 074 648 środki zewnętrzne1 996 430

18 Przebudowa ul. Sulechowskiej (na odcinku przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym)

19 Przebudowa ul. Jaskółczej i ul. Ogrodowej Realizacja zadania objęła: wymianę nawierzchni, chodników, remont i regulację sieci sanitarnych, wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę trzech rond na skrzyżowaniach ulic: 1. Jaskółcza – Ogrodowa 2. Jaskółcza – 1 Maja 3. Ogrodowa – Fabryczna Koszt realizacji8 001 555 wkład Miasta5 001 555 środki zewnętrzne3 000 000

20 Rewitalizacja Deptaka - odnowa zabytkowych ciągów pieszych na Starówce, - odsłonięcie i ekspozycja reliktów kamienic przy Ratuszu, - renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego Zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej, - zagospodarowanie placu ul. Pod Topolami. Koszt realizacji2 778 850 wkład Miasta1 129 868 środki zewnętrzne1 648 982

21 Trasa rowerowa Zielona Strzała Koszt realizacji1 575 629 wkład Miasta1 575 629 środki zewnętrzne0 Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej z miejscami postojowymi, ławkami i oświetleniem wraz z ciągiem pieszym o długości około 6 km, dodatkowo budowa kładki nad ul. Kożuchowską. W roku 2010 został zrealizowany I etap budowy trasy rowerowej. Wybudowany odcinek ścieżki rowerowej połączył się z innymi ścieżkami istniejącymi już w Mieście. Długość odcinka 1.200 m.

22


Pobierz ppt "DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google