Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)"— Zapis prezentacji:

1

2 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010 Lp.Grupy dochodówK W O T A PlanWykonanie% 1DOCHODY WŁASNE ,44 98,6% 1.1wpływy z podatków i opłat ,31 102,9% 1.2dochody z majątku miasta ,24 107,0% 1.3dotacje z budżetów innych JST ,46 102,2% 1.4udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) ,00 93,2% 1.5inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.) ,43 105,8% 2SUBWENCJA OGÓLNA ,00 100,0% 2.1część oświatowa ,00 100,0% 2.2część równoważąca ,00 100,0% 3DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,76 93,2% 3.1na zadania zlecone ,96 99,6% 3.2na zadania powierzone ,00 100,0% 3.3na zadania własne ,80 79,9% 4ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH ,97 83,5% 5ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE ,17 77,9% 5.1środki unijne ,96 76,2% OGÓŁEM ,34 96,2%

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010

5 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010

6 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010 Poz.Grupy wydatków K W O T A % PlanWykonanie WYDATKI BIEŻĄCE ,95 96,9% 1.1 wydatki jednostek budżetowych, z tego na: ,43 96,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,35 99,3% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,08 91,8% 1.2dotacje ,37 98,8% 1.3świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 97,3% 1.4obsługa długu miasta ,12 92,4% w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,19 86,2% 2WYDATKI MAJĄTKOWE ,54 87,3% 2.1inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje ,54 87,0% 2.2wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 100,0% w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta ,56 84,7% OGÓŁEM ,49 94,3%

7 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010

8 ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)

9 INWESTYCJE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010 INWESTYCJE DROGOWE w tym: Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze Przebudowa ciągu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniami Rozbudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (droga powiatowa nr F4409) - na odcinku od ul.Ptasiej do ul.Botanicznej Modernizacja dwóch wiaduktów na ul.Sulechowskiej - na odcinku od ul.Stanisława Wyspiańskiego do ul.Towarowej wraz z ul.Sulechowską do ul.Trasa Północna Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała - na odcinku od ul.Wojska Polskiego do ul.Jaskółczej Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na projekt budowy obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze (basen + hala widowiskowa + parking z infrastrukturą) Rewitalizacja Miasta Zielona Góra Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze – Etap II Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowy

10 INWESTYCJE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2010 Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na termomodernizację budynku głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Gimnazjum Nr 7 przy ul.Zachodniej w Zielonej Górze "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ekologicznych przy ul.Francuskiej w Zielonej Górze Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze Zakup sprzętu dla ZOZ MSWiA w Zielonej Górze - "Poliklinika" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodów do celów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - etap II odgałęzienia boczne od sieci na os.Kolorowym i os.Uczonych Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na os.Kolorowym Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną

11 Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej W 2010r. w mieście Zielona Góra oddano do użytku nowoczesne Centrum Rekreacyjno- Sportowe, dzięki któremu mieszkańcy zyskali kolejną-nową możliwość spędzania wolnego czasu w mieście. Wartość inwestycji , 00 zł

12 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego budowało budynki mieszkalne wielorodzinne, powstające na Osiedlu Mazurskim. W każdym z budynków zaprojektowano po 54 mieszkania zarówno 1, 2 i 3 – pokojowe. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Poręczenie przez Miasto kredytu , 00 zł

13 Wymiana nawierzchni zielonogórskiego Deptaka Koszt realizacji wkład Miasta środki zewnętrzne Odnowa zabytkowych ciągów pieszych na Starówce 1)Starówka Miejska - prace polegające na wymianie nawierzchni deptaka, nawiązanie układem płyt do zabytkowego układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem ulic: Pod Filarami, Jana III Sobieskiego, Stary Rynek, Adama Mickiewicza, Mariackiej, Stefana Żeromskiego, Krawieckiej, Masarskiej, Kościelnej, Plac Wilhelma Pluty 2) plac Pod Topolami - likwidacja starego targowiska i wykonanie nowego placu rekreacyjno-targowego, elementów małej architektury i zieleni.

14 Rozbudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (droga powiatowa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej Koszt realizacji wkład Miasta środki zewnętrzne Realizacja zadania objęła: budowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej wraz z ekranami akustycznymi, budowę oświetlenia ulicznego. Wybudowane zostały ronda na skrzyżowaniach z ulicami Stefana Wyszyńskiego - Ptasia i Botaniczna.

15 Rozbudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (droga powiatowa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej

16 Przebudowa ul. Jędrzychowskiej Wykonano: -kanalizacją deszczową, - ciągi piesze, - nowe warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem - prace instalacyjne na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zawiszy Czarnego a ul. Winną, - prace przy remoncie ciągów pieszych na wymienionym odcinku począwszy od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Jagodowej. - realizacja odcinka od ul. Zbożowej do granicy Miasta.

17 Przebudowa ul. Sulechowskiej (na odcinku przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym) Remont konstrukcji wiaduktów, dylatacji, odwodnienia wiaduktów, barier i oświetlenia oraz rozbudowa ulicy z remontem sieci, wymianą nawierzchni, chodników, oświetlenia, budową ścieżki rowerowej i dodatkowych pasów do połączenia z drogami budowanego kompleksu sportowego przy ul. Sulechowskiej W roku 2010 zrealizowana została przebudowa na odcinku od ul. Urszuli do ul. Trasa Północna. Wykonano podjazd na wiadukt dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowano schody terenowe od strony Stanisława Wyspiańskiego. Koszt realizacji wkład Miasta środki zewnętrzne

18 Przebudowa ul. Sulechowskiej (na odcinku przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym)

19 Przebudowa ul. Jaskółczej i ul. Ogrodowej Realizacja zadania objęła: wymianę nawierzchni, chodników, remont i regulację sieci sanitarnych, wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę trzech rond na skrzyżowaniach ulic: 1. Jaskółcza – Ogrodowa 2. Jaskółcza – 1 Maja 3. Ogrodowa – Fabryczna Koszt realizacji wkład Miasta środki zewnętrzne

20 Rewitalizacja Deptaka - odnowa zabytkowych ciągów pieszych na Starówce, - odsłonięcie i ekspozycja reliktów kamienic przy Ratuszu, - renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego Zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej, - zagospodarowanie placu ul. Pod Topolami. Koszt realizacji wkład Miasta środki zewnętrzne

21 Trasa rowerowa Zielona Strzała Koszt realizacji wkład Miasta środki zewnętrzne0 Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej z miejscami postojowymi, ławkami i oświetleniem wraz z ciągiem pieszym o długości około 6 km, dodatkowo budowa kładki nad ul. Kożuchowską. W roku 2010 został zrealizowany I etap budowy trasy rowerowej. Wybudowany odcinek ścieżki rowerowej połączył się z innymi ścieżkami istniejącymi już w Mieście. Długość odcinka m.

22


Pobierz ppt "DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2010)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google