Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podyplomowe Studia Neurologopedii Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli 4-semestralne Pomagisterskie Studia Logopedyczne lub pięcioletnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podyplomowe Studia Neurologopedii Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli 4-semestralne Pomagisterskie Studia Logopedyczne lub pięcioletnie."— Zapis prezentacji:

1 Podyplomowe Studia Neurologopedii Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli 4-semestralne Pomagisterskie Studia Logopedyczne lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i zamierzają podjąć pracę w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji.

2 Podyplomowe Studia Naurologopedii Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Neurologopeda legitymuje się uprawnieniami do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym neurologopeda w praktyce prywatnej. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów o przypadki zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

3 Organizacja studiów Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry; 465 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktyk specjalistycznych; Termin, od którego mają być powołane studia: rok akademicki 2009/2010, od semestru zimowego Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry; 465 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktyk specjalistycznych; Termin, od którego mają być powołane studia: rok akademicki 2009/2010, od semestru zimowego

4 Organizacja studiów Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów: egzaminy, zaliczenia z oceną, zaliczenia. Forma zaliczenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów: egzaminy, zaliczenia z oceną, zaliczenia. Forma zaliczenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

5 Organizacja studiów Limity przyjęć – 30 osób Wymagane dokumenty: - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika, - opłata rekrutacyjna w wysokości 30,00 złotych, - 2 podpisane zdjęcia Limity przyjęć – 30 osób Wymagane dokumenty: - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika, - opłata rekrutacyjna w wysokości 30,00 złotych, - 2 podpisane zdjęcia

6 Organizacja studiów Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Specjalnej Pracowania Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną 87-100 Toruń ul. Fredry 7/9 Telefon: (056) 611 31 35; (056) 611 46 78 Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Specjalnej Pracowania Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną 87-100 Toruń ul. Fredry 7/9 Telefon: (056) 611 31 35; (056) 611 46 78

7 Organizacja studiów Termin składania dokumentów: do 25 września 2009 r. Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego: kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego: 25 września 2009 r. Z A P R A S Z A M Y! Termin składania dokumentów: do 25 września 2009 r. Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego: kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego: 25 września 2009 r. Z A P R A S Z A M Y!


Pobierz ppt "Podyplomowe Studia Neurologopedii Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli 4-semestralne Pomagisterskie Studia Logopedyczne lub pięcioletnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google