Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODUŁY NA STUDIACH LICENCJACKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODUŁY NA STUDIACH LICENCJACKICH"— Zapis prezentacji:

1 MODUŁY NA STUDIACH LICENCJACKICH
Uchwała Rady Instytutu Socjologii UW z 3 marca 2009 r. Dotyczy roczników rozpoczynających studia w roku 2008/09 Wprowadzenie zaprezentowanego modelu: semestr letni 2009/10 (czyli od 4 semestru studiów rocznika 2008/09) 24 marca 2017 PROJEKT

2 Wersja na marcową Radę Instytutu
LICENCJAT Podstawowe założenia Studia licencjackie (pierwszego stopnia) od II semestru 2009/10 (IV semestr studiów aktualnego I roku) uruchamiamy PONADZAKŁADOWE moduły tematyczne Student może podjąć decyzję o wyborze ITS zamiast modułu (warunek: średnia z pierwszego roku mieszcząca się w górnych 15% wyników dla danego roku). Wiąże się to z koniecznością znalezienia opiekuna naukowego i opracowania planu studiów. Wybierając ITS student rezygnuje z uczestnictwa w module (z ITS na moduł wrócić nie można) Zgody na wybór ITS udziela dyrektor ds. dydaktycznych na podstawie opinii opiekuna naukowego i wyliczonej przez sekretariat średniej ocen. Wyrażając zgodę, dyrektor zatwierdza plan studiów w ramach ITS (na IV semestr, potem na cały III rok). 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

3 Podstawowe założenia cd.
LICENCJAT Podstawowe założenia cd. Dwa tryby studiowania (od IV semestru): moduły i ITS (warunek: średnia mieszcząca się w górnych 15% wyników z pierwszego roku studiów) Wybór trybu studiów i modułu następuje do 10 listopada na II roku studiów Moduł można zmienić do końca drugiego tygodnia IV semestru Po IV semestrze można przejść z modułu na ITS (warunek: średnia z drugiego roku mieszcząca się w górnych 15% wyników dla drugiego roku, zaliczenie roku w czerwcu). Z ITS na moduł nie można przejść. 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

4 Podstawowe założenia – organizacja studiów
LICENCJAT Podstawowe założenia – organizacja studiów Wszystkie zajęcia podzielone na adresowane do studiów licencjackich albo magisterskich Studenci nie mogą zaliczać zajęć dla innego stopnia studiów (wyjątek wymaga zgody dyrektora) Brak możliwości zaliczania na studiach licencjackich fakultetów na poczet studiów magisterskich (koniec licencjatu zeruje ewentualną nadwyżkę ECTS) 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

5 Studia licencjackie – generalny podział zajęć
LICENCJAT Studia licencjackie – generalny podział zajęć OBOWIĄZKOWE (zgodnie z programem studiów, np. KTS, Antropologia, Statystyka, WF itp.) „FAKULTATYWNE” Należące do co najmniej jednego modułu tematycznego Zajęcia kierunkowe (obowiązkowe) w ramach modułu Zajęcia dowolne (do wyboru) w ramach modułu Nie należące do żadnego modułu tematycznego nie więcej niż 20% zajęć fakultatywnych dla studiów I stopnia ogółem; w tej puli mieszczą się m. in. zajęcia ze statystyki II, matematyki dyskretnej, dodatkowe zajęcia z SPSS i Atlas (warsztatowe zajęcia metodologiczne), dzięki czemu wszyscy studenci mają równe szanse dostania się na nie. 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

6 Wersja na marcową Radę Instytutu
LICENCJAT MODUŁY TEMATYCZNE Zajęcia przypisane do jednego modułu będą odpowiednio oznaczone w informatorze i w USOS Ukończenie studiów w ramach modułu dokumentowane jest suplementem do dyplomu (wykaz ukończonych przedmiotów z adnotacją o nazwie modułu) Student studiujący w ramach modułu ma pierwszeństwo wstępu na zajęcia przypisane do danego modułu 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

7 Wersja na marcową Radę Instytutu
LICENCJAT Studia w ramach modułu W ramach modułu student musi zaliczyć (od IV do VI semestru): wszystkie socjologie szczegółowe przypisane do modułu (łącznie 4 wykłady w module po 30 godz. w tym: dwa kierunkowe wykłady wprowadzające zakończone egzaminem (egzamin - 4 ECTS) dwa wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę (zaliczenie – 3 ECTS) seminarium badawcze przypisane do modułu (60 godz., do wyboru z oferty modułu – w założeniu min. 2 seminaria na moduł) seminarium licencjackie przypisane do modułu (60 godz. do wyboru z oferty modułu – w założeniu min. 2 seminaria) pięć przedmiotów dowolnych (5 fakultetów semestralnych lub np. dwa roczne i jeden semestralny w ramach modułu) cztery przedmioty dowolne (spoza modułu, w tym OG) 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

8 Wersja na marcową Radę Instytutu
Struktura modułu* Rodzaj zajęć Obowiązek zaliczenia przez studenta: Liczba oferowanych zajęć danego rodzaju (min.) w module Kierunkowe (obowiązkowe) w module: 6  8 w tym: Socjologie szczegółowe (wykłady 30 godzin) 4 Seminarium badawcze 1 2 Seminarium licencjackie Dowolne w module 5 10  Łącznie zajęć w jednym module 11 18 Łącznie zajęć w 4 modułach 72 Obecnie (sem. letni 2008/9) wszystkich fakultetów (dla obu typów studiów)  118 (zgłoszonych; w sem. zimowym zgłoszonych 131) Dla celów wyliczenia liczby potrzebnych zajęć przyjęto 120 studentów na roku i 4 moduły, zał. równego rozkładu studentów 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

9 POZA modułem (w tym z innego modułu i 9 ECTS OG)
Struktura modułu dla studenta ROK SEM KIERUNKOWE W module # Godzin ECTS DOWOLNE W module POZA modułem (w tym z innego modułu i 9 ECTS OG) II 4 Socjologia szczegółowa 1 1 30 Socjologia szczegółowa 2 Seminarium badawcze 1/2 III 5 2/2 7 Przedmiot dowolny 3 Fakultatywny Socjologia szczegółowa 3 Seminarium licencjackie 6 Socjologia szczegółowa 4 11 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

10 Wersja na marcową Radę Instytutu
Praca licencjacka Student studiujący w ramach modułu przygotowuje pracę na seminarium licencjackim w ramach modułu. Praca może być oparta na innej pracy pisemnej przygotowanej poprzednio przez studenta w czasie studiów . Student studiujący w ramach ITS może wskazać jako seminarium licencjackie dowolny przedmiot (za zgodą opiekuna i dyrektora). 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

11 Wersja na marcową Radę Instytutu
LICENCJAT KOORDYNATOR MODUŁU Koordynuje tworzenie oferty modułu Monitoruje zawartość modułu (zgłasza Dyrekcji potrzebę poprowadzenia zajęć na dany temat, sugeruje prowadzących, sygnalizuje problemy z obsadą zajęć kierunkowych w module) Ma dostęp do listy studentów zapisanych do modułu (zapisy prowadzi Sekretariat) Jest członkiem Komisji dydaktycznej Zatwierdza zaliczenie modułu 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

12 Moduły tematyczne na studiach licencjackich
LICENCJAT Moduły tematyczne na studiach licencjackich Konieczność ograniczenia liczby modułów: względy organizacyjne – konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby zajęć względy merytoryczne – potrzeba ukierunkowania studentów, dostarczenia generalnej wiedzy na poziomie podstawowym – licencjatu (wytyczne ministerialne) Uchwalone przez Radę moduły: Sprawy publiczne, problemy społeczne, lokalność, NGO (koordynator: Paweł Poławski) Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata (koordynator: Aleksandra Grzymała-Kazłowska) Polityka i demokracja (koordynator: Przemysław Sadura) Marketing, media, komunikacja (koordynator: Sławomir Mandes) 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu

13 Wersja na marcową Radę Instytutu
MODUŁY W ROKU 2009/10 W roku 2009/10 dla każdego modułu ruszą tylko dwie socjologie szczegółowe (tak wynika z planu zajęć) oraz pierwszy semestr seminariów badawczych Koordynatorzy i komisja dydaktyczna ustalą i przedstawią Radzie do końca bieżącego roku akademickiego proponowany rozkład zajęć w modułach na rok 2009/10 (koncepcję modułów) w oparciu o tegoroczną ofertę i sformułują wskazówki i sugestie odnośnie składania zgłoszeń zajęć na rok 2010/11 24 marca 2017 Wersja na marcową Radę Instytutu


Pobierz ppt "MODUŁY NA STUDIACH LICENCJACKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google