Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER."— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER

2 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)2 Roztwory dielektryków ciekłych

3 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)3 Badania roztworów ciekłych dielektryków –roztwory cieczy dipolowych w rozpuszczalnikach niedipolowych i dipolowych Wypadkowa polaryzacja P 12 składa się z polaryzacji rozpuszczalnika P 1 i cieczy rozpuszczanej P 2 Zakłada się addytywność polaryzacji obu składowych f 1, f 2 – ułamki molowe (stężenie molowe) obu składników m i - masa, M i – masa drobinowa, N i – liczba drobin Roztwory dielektryków ciekłych

4 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)4 Polaryzacja cieczy dipolowej: Składowa niedipolowa (równanie Clausiusa-Mossottiego): n 2 – współczynnik załamania światła dla fali nieskończenie długiej Składowa dipolowa: Roztwory dielektryków ciekłych

5 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)5 Polaryzacja roztworu - przyjmując pole Lorenza: Składowa dipolowa - przyjmując pole Onsagera: Roztwory dielektryków ciekłych

6 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)6 Przyjmując pole Onsagera: x 12 – parametry dla roztworów Roztwory dielektryków ciekłych

7 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)7 Polaryzacja dipolowa roztworu Roztwory dielektryków ciekłych

8 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)8 Kondensator cieczowy do pomiarów temperaturowych Refraktometr w termostacie Roztwory dielektryków ciekłych

9 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)9 o-nitroanizol C 6 H 4 OCH 3 NO 2 benzen C 6 H 6 OCH 3 NO 2 moment dipolowy [D] 4,82 0 przenikalność elektryczna (293K) 47,912 2,282 gęstość (293K) [g/cm 3 ] 1,2549 0,8791 współczynnik załamania (293K, D) 1,5625 1,5014 temperatura wrzenia [ 0 C] ,1 temperatura krzepnięcia [ 0 C] 9,4 5,5 ciężar cząsteczkowy 153,140 78,108 Roztwory dielektryków ciekłych

10 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)10 o-nitroanizol – benzen

11 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)11 o-nitroanizol – benzen

12 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)12 o-nitroanizol – benzen

13 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)13 o-nitroanizol – benzen

14 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)14 o-nitroanizol – benzen

15 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)15 - ciekłe dielektryki dipolowe wykazują nieliniowe zmiany przenikalności elektrycznej w silnych polach E = PE 2 - zmianę E w większości przypadków opisuje przybliżenie kwadratowe: P - parametr Piekary Zjawiska nieliniowe

16 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) S.Ratnowski próbował mierzyć wpływ pola elektrycznego na przenikalność elektryczną cieczy J.Herweg do pomiaru przenikalności elektrycznej zastosował swego pomysłu metodę dudnieniową pomiaru pojemności elektrycznej Zjawiska nieliniowe

17 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)17 - Herweg w roku 1920 po raz pierwszy zbadał efekt NDE dla eteru etylowego - otrzymał zależność liniową współczynnika P - odmienne wyniki otrzymał w roku 1928 Kautsch - było to wynikiem niedostatecznego oczyszczenia cieczy E [V/m] Zjawiska nieliniowe w cieczach prostych

18 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)18 do roku pomiary sugerowały, że wartość E jest ujemna dla czystych cieczy dipolowych i dla roztworów Arkadiusz Piekara i Brunon Piekara, pierwsza krytyczna praca eksperymentalna - dla dobrze oczyszczonego nitrobenzenu wartość E jest dodatnia, roztwory w benzenie mają dla małych stężeń wartości E ujemne, które przechodzą w dodatnie dla większych stężeń A.Piekara, Aleksander Łempicki – praca nie opublikowana – II wojna światowa) A.Piekara, August Chełkowski, pomiary nasycenia w polu magnetycznym (w Paryżu) Zjawiska nieliniowe NDE 1962 – (A.Piekara), Tadeusz Hilczer, pomiary nasycenia pod ciśnieniem hydt=rostatycznym

19 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) urodził się w Warszawie Arkadiusz Piekara 1946 – profesor nadzwyczajny 1930 – doktorat (UW) studia fizyki (UW) 1937 – habilitacja (UJ) 1952 – profesor zwyczajny 1962 – członek PAN Arkadiusz Piekara

20 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) – Uniwersytet Powszechny – Uniwersytet Warszawski – Gimnazjum w Rydzynie – Uniwersytet Jagielloński – Politechnika Gdańska – Uniwersytet Poznański – Uniwersytet Warszawski – Instytut Fizyki PAN Arkadiusz Piekara

21 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)21 Arkadiusz Piekara

22 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)22 - badania nieliniowych własności dielektryków ciekłych rozpoczęte w Poznaniu w roku 1952 (A.Chełkowski, T.Hilczer) były kontynuacją wcześniejszych prac Piekary - pierwszym badanym dielektrykiem ciekłym był nitrobenzen i jego roztwory głównie w benzenie - zmiennymi parametrami zewnętrznymi, oprócz pola E była temperatura T (A.Chełkowski) - konsekwentnym rozszerzeniem było uwzględnienie wpływu ciśnienia na własności dielektryków ciekłych - prace takie, z inspiracji A.Piekary, rozpoczęto w roku 1953 (T.Hilczer) - równolegle wpływ ciśnienia hydrostatycznego na własności ferroelektryków (również zainspirowane przez A.Piekarę) rozpoczął Jan Klimowski Zjawisko NDE w Poznaniu

23 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)23 August Chełkowski Jan Jóźwiak Stanisław Gorgolewski Tadeusz Hilczer 1952 Rok 1952

24 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)24 - podstawowe przebiegi ( /E 2 ) = f(f) - - /E 2 0 f 1 NDE dla roztworów

25 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)25 - etan C 2 H 6 Izomeria rotacyjna

26 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)26 - 1,2, dixxetan C 2 H Izomeria rotacyjna

27 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)27 - 1,2, dixxetan C 2 H 6 U U U Izomeria rotacyjna

28 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)28 - teoria cieczy, mimo wielu sukcesów, nie pozwala dotąd na podanie ogólnego równania stanu ciekłego V(0) i V(p) - odpowiednio objętości cieczy bez ciśnienia w pod ciśnieniem p, parametry A i B nie zależą od ciśnienia do ciśnień rzędu 100 MPa - do opisu stosuje się równania empiryczne - stosunkowo proste równanie podane było w roku 1888 przez Taita: Równanie stanu ciekłego

29 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)29 - Owen i Brinkley (1943) zależność przenikalności elektrycznej (p) od ciśnienia opisali empirycznym równaniem, podobnym do równania Taita: parametr B(T) jest parametrem równania Taita Zależność przenikalności elektrycznej cieczy od ciśnienia

30 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)30 - do interpretacji wyników badań dielektrycznych konieczna jest znajomość zmian gęstości od ciśnienia - opracowano bardzo czułą metodę pomiaru d(p) - pierwsze prace wykonali ówcześni magistranci – Stanisław Tyszkiewicz (1959) i Roman Goc (1961) - zastosowano wagę hydrostatyczną - Zmiana wychylenia wagi rejestrowana była jako zmiana częstości układu RLC - Do jednego z ramion wagi umocowany był pręcik ferrytowy Pomiar gęstości cieczy od ciśnienia

31 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)31 Praca Romana Goca wykonana została bardzo sumiennie z dużym staraniem o dokładność trudnych pomiarów. Opis zawiera nieznaczne usterki, nie mające wpływu na ocenę, którą ustalam na b.dobrze A.Piekara Praca magisterska

32 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)32 Waga hydrostatyczna do pomiaru zmiany gęstości cieczy pod ciśnieniem Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

33 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)33 ferryt cewka Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

34 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)34 Belka wagi Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

35 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)35 Regulacja czułości Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

36 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)36 badana ciecz Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

37 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)37 ciśnienie Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

38 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)38 Aparatura do badania gęstości cieczy od ciśnienia (lata 60-te) Aparatura lat 60-tych

39 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)39 - zależność gęstości od ciśnienia nitrobenzen

40 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)40 Okładka izolowana Kondensator ciśnieniowy

41 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)41 izolator Kondensator ciśnieniowy

42 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)42 ciecz Kondensator ciśnieniowy

43 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)43 Elementy walcowego kondensatora ciśnieniowego Kondensator ciśnieniowy

44 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)44 Aparatura do badania liniowej i nieliniowej przenikalności elektrycznej (lata 60-te) Aparatura lat 60-tych

45 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)45 - zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia nitrobenzen

46 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)46 – zależność ciśnieniowych zmian przenikalności elektrycznej od ciśnieniowych zmian gęstości d nitrobenzen - benzen

47 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)47 – zależność / d od stężenia f nitrobenzen - benzen

48 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)48 – zależność stosunku stałych C/A od momentu dipolowego nitropochodne benzenu

49 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)49 - zależność ciśnieniowych zmian przenikalności elektrycznej od temperatury nitrobenzen

50 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)50 - zależność maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej pod ciśnieniem w stanie ciekłym od temperatury [Hilczer] - zależność przenikalności elektrycznej (pod ciśnieniem normalnym) od temperatury [Piekara] nitrobenzen

51 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)51 – zależność parametru Piekary /E 2 od ciśnienia nitrobenzen - benzen

52 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)52 nitrobenzen – benzen – zależność parametru Piekary /E 2 od ciśnieniowych zmian liczby drobin w molu N nitrobenzen - benzen

53 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)53 ciecz ciało stałe - zależność względnej przenikalności elektrycznej od ciśnienia dla stanu ciekłego i stałego benzen

54 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)54 Zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia dla stanu ciekłego i stałego dla kilku stężeń benzen

55 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)55 Wykres fazowy (p,, f) ~ d czyli jest to wykres fazowy (p, d. f) nitrobenzen - benzen

56 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)56 Wykres fazowy (p,, f) ~ d czyli jest to wykres fazowy (p, d. f) nitrobenzen - benzen

57 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)57 Wykres fazowy (p,, T) nitrobenzen

58 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)58 Wykres fazowy (p,, T) Stan ciekły nitrobenzen

59 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)59 Wykres fazowy (p,, T) Stan ciekły nitrobenzen

60 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)60 Wykres fazowy (p,, T) Stan stały nitrobenzen

61 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)61 Zależność względnych zmian ciśnieniowej polaryzowalności od stężenia Zależność stosunku C/A od stężenia nitrobenzen - benzen

62 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)62 Dielektryki


Pobierz ppt "Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google