Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER."— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER

2 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)2 Roztwory dielektryków ciekłych

3 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)3 Badania roztworów ciekłych dielektryków –roztwory cieczy dipolowych w rozpuszczalnikach niedipolowych i dipolowych Wypadkowa polaryzacja P 12 składa się z polaryzacji rozpuszczalnika P 1 i cieczy rozpuszczanej P 2 Zakłada się addytywność polaryzacji obu składowych f 1, f 2 – ułamki molowe (stężenie molowe) obu składników m i - masa, M i – masa drobinowa, N i – liczba drobin Roztwory dielektryków ciekłych

4 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)4 Polaryzacja cieczy dipolowej: Składowa niedipolowa (równanie Clausiusa-Mossottiego): n 2 – współczynnik załamania światła dla fali nieskończenie długiej Składowa dipolowa: Roztwory dielektryków ciekłych

5 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)5 Polaryzacja roztworu - przyjmując pole Lorenza: Składowa dipolowa - przyjmując pole Onsagera: Roztwory dielektryków ciekłych

6 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)6 Przyjmując pole Onsagera: x 12 – parametry dla roztworów Roztwory dielektryków ciekłych

7 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)7 Polaryzacja dipolowa roztworu Roztwory dielektryków ciekłych

8 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)8 Kondensator cieczowy do pomiarów temperaturowych Refraktometr w termostacie Roztwory dielektryków ciekłych

9 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)9 o-nitroanizol C 6 H 4 OCH 3 NO 2 benzen C 6 H 6 OCH 3 NO 2 moment dipolowy [D] 4,82 0 przenikalność elektryczna (293K) 47,912 2,282 gęstość (293K) [g/cm 3 ] 1,2549 0,8791 współczynnik załamania (293K, D) 1,5625 1,5014 temperatura wrzenia [ 0 C] 265 80,1 temperatura krzepnięcia [ 0 C] 9,4 5,5 ciężar cząsteczkowy 153,140 78,108 Roztwory dielektryków ciekłych

10 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)10 o-nitroanizol – benzen

11 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)11 o-nitroanizol – benzen

12 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)12 o-nitroanizol – benzen

13 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)13 o-nitroanizol – benzen

14 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)14 o-nitroanizol – benzen

15 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)15 - ciekłe dielektryki dipolowe wykazują nieliniowe zmiany przenikalności elektrycznej w silnych polach E = PE 2 - zmianę E w większości przypadków opisuje przybliżenie kwadratowe: P - parametr Piekary Zjawiska nieliniowe

16 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)16 1913 - S.Ratnowski próbował mierzyć wpływ pola elektrycznego na przenikalność elektryczną cieczy 1920 - J.Herweg do pomiaru przenikalności elektrycznej zastosował swego pomysłu metodę dudnieniową pomiaru pojemności elektrycznej Zjawiska nieliniowe

17 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)17 - Herweg w roku 1920 po raz pierwszy zbadał efekt NDE dla eteru etylowego - otrzymał zależność liniową współczynnika P - odmienne wyniki otrzymał w roku 1928 Kautsch - było to wynikiem niedostatecznego oczyszczenia cieczy 30 60 90 E 10 -6 [V/m] -60 -180 -300 Zjawiska nieliniowe w cieczach prostych

18 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)18 do roku 1936 - pomiary sugerowały, że wartość E jest ujemna dla czystych cieczy dipolowych i dla roztworów 1936 - Arkadiusz Piekara i Brunon Piekara, pierwsza krytyczna praca eksperymentalna - dla dobrze oczyszczonego nitrobenzenu wartość E jest dodatnia, roztwory w benzenie mają dla małych stężeń wartości E ujemne, które przechodzą w dodatnie dla większych stężeń 1939 - A.Piekara, Aleksander Łempicki – praca nie opublikowana – II wojna światowa) 1956 - A.Piekara, August Chełkowski, pomiary nasycenia w polu magnetycznym (w Paryżu) Zjawiska nieliniowe NDE 1962 – (A.Piekara), Tadeusz Hilczer, pomiary nasycenia pod ciśnieniem hydt=rostatycznym

19 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)19 1904 - urodził się w Warszawie Arkadiusz Piekara 1946 – profesor nadzwyczajny 1930 – doktorat (UW) 1922 -1925 studia fizyki (UW) 1937 – habilitacja (UJ) 1952 – profesor zwyczajny 1962 – członek PAN Arkadiusz Piekara

20 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)20 1923-1924 – Uniwersytet Powszechny 1925-1928 – Uniwersytet Warszawski 1928-1939 – Gimnazjum w Rydzynie 1937-1945 – Uniwersytet Jagielloński 1946-1952 – Politechnika Gdańska 1952-1966 – Uniwersytet Poznański 1966-1974 – Uniwersytet Warszawski 1954-1989 – Instytut Fizyki PAN Arkadiusz Piekara

21 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)21 Arkadiusz Piekara

22 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)22 - badania nieliniowych własności dielektryków ciekłych rozpoczęte w Poznaniu w roku 1952 (A.Chełkowski, T.Hilczer) były kontynuacją wcześniejszych prac Piekary - pierwszym badanym dielektrykiem ciekłym był nitrobenzen i jego roztwory głównie w benzenie - zmiennymi parametrami zewnętrznymi, oprócz pola E była temperatura T (A.Chełkowski) - konsekwentnym rozszerzeniem było uwzględnienie wpływu ciśnienia na własności dielektryków ciekłych - prace takie, z inspiracji A.Piekary, rozpoczęto w roku 1953 (T.Hilczer) - równolegle wpływ ciśnienia hydrostatycznego na własności ferroelektryków (również zainspirowane przez A.Piekarę) rozpoczął Jan Klimowski Zjawisko NDE w Poznaniu

23 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)23 August Chełkowski Jan Jóźwiak Stanisław Gorgolewski Tadeusz Hilczer 1952 Rok 1952

24 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)24 - podstawowe przebiegi ( /E 2 ) = f(f) - - /E 2 0 f 1 NDE dla roztworów

25 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)25 - etan C 2 H 6 Izomeria rotacyjna

26 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)26 - 1,2, dixxetan C 2 H 6 - - Izomeria rotacyjna

27 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)27 - 1,2, dixxetan C 2 H 6 U U U Izomeria rotacyjna

28 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)28 - teoria cieczy, mimo wielu sukcesów, nie pozwala dotąd na podanie ogólnego równania stanu ciekłego V(0) i V(p) - odpowiednio objętości cieczy bez ciśnienia w pod ciśnieniem p, parametry A i B nie zależą od ciśnienia do ciśnień rzędu 100 MPa - do opisu stosuje się równania empiryczne - stosunkowo proste równanie podane było w roku 1888 przez Taita: Równanie stanu ciekłego

29 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)29 - Owen i Brinkley (1943) zależność przenikalności elektrycznej (p) od ciśnienia opisali empirycznym równaniem, podobnym do równania Taita: parametr B(T) jest parametrem równania Taita Zależność przenikalności elektrycznej cieczy od ciśnienia

30 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)30 - do interpretacji wyników badań dielektrycznych konieczna jest znajomość zmian gęstości od ciśnienia - opracowano bardzo czułą metodę pomiaru d(p) - pierwsze prace wykonali ówcześni magistranci – Stanisław Tyszkiewicz (1959) i Roman Goc (1961) - zastosowano wagę hydrostatyczną - Zmiana wychylenia wagi rejestrowana była jako zmiana częstości układu RLC - Do jednego z ramion wagi umocowany był pręcik ferrytowy Pomiar gęstości cieczy od ciśnienia

31 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)31 Praca Romana Goca wykonana została bardzo sumiennie z dużym staraniem o dokładność trudnych pomiarów. Opis zawiera nieznaczne usterki, nie mające wpływu na ocenę, którą ustalam na b.dobrze. 29.5.1961. A.Piekara Praca magisterska

32 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)32 Waga hydrostatyczna do pomiaru zmiany gęstości cieczy pod ciśnieniem Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

33 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)33 ferryt cewka Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

34 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)34 Belka wagi Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

35 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)35 Regulacja czułości Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

36 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)36 badana ciecz Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

37 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)37 ciśnienie Ciśnieniowa waga hydrostatyczna

38 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)38 Aparatura do badania gęstości cieczy od ciśnienia (lata 60-te) Aparatura lat 60-tych

39 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)39 - zależność gęstości od ciśnienia nitrobenzen

40 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)40 Okładka izolowana Kondensator ciśnieniowy

41 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)41 izolator Kondensator ciśnieniowy

42 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)42 ciecz Kondensator ciśnieniowy

43 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)43 Elementy walcowego kondensatora ciśnieniowego Kondensator ciśnieniowy

44 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)44 Aparatura do badania liniowej i nieliniowej przenikalności elektrycznej (lata 60-te) Aparatura lat 60-tych

45 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)45 - zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia nitrobenzen

46 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)46 – zależność ciśnieniowych zmian przenikalności elektrycznej od ciśnieniowych zmian gęstości d nitrobenzen - benzen

47 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)47 – zależność / d od stężenia f nitrobenzen - benzen

48 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)48 – zależność stosunku stałych C/A od momentu dipolowego nitropochodne benzenu

49 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)49 - zależność ciśnieniowych zmian przenikalności elektrycznej od temperatury nitrobenzen

50 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)50 - zależność maksymalnej wartości przenikalności elektrycznej pod ciśnieniem w stanie ciekłym od temperatury [Hilczer] - zależność przenikalności elektrycznej (pod ciśnieniem normalnym) od temperatury [Piekara] nitrobenzen

51 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)51 – zależność parametru Piekary /E 2 od ciśnienia nitrobenzen - benzen

52 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)52 nitrobenzen – benzen – zależność parametru Piekary /E 2 od ciśnieniowych zmian liczby drobin w molu N nitrobenzen - benzen

53 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)53 ciecz ciało stałe - zależność względnej przenikalności elektrycznej od ciśnienia dla stanu ciekłego i stałego benzen

54 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)54 Zależność przenikalności elektrycznej od ciśnienia dla stanu ciekłego i stałego dla kilku stężeń benzen

55 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)55 Wykres fazowy (p,, f) ~ d czyli jest to wykres fazowy (p, d. f) nitrobenzen - benzen

56 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)56 Wykres fazowy (p,, f) ~ d czyli jest to wykres fazowy (p, d. f) nitrobenzen - benzen

57 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)57 Wykres fazowy (p,, T) nitrobenzen

58 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)58 Wykres fazowy (p,, T) Stan ciekły nitrobenzen

59 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)59 Wykres fazowy (p,, T) Stan ciekły nitrobenzen

60 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)60 Wykres fazowy (p,, T) Stan stały nitrobenzen

61 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)61 Zależność względnych zmian ciśnieniowej polaryzowalności od stężenia Zależność stosunku C/A od stężenia nitrobenzen - benzen

62 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)62 Dielektryki


Pobierz ppt "Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny)1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google