Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER."— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER

2 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 2 Zjawiska nieliniowe

3 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 3 przenikalność elektryczna ε zależy od natężenia pola elektrycznego E zjawisko nieliniowe teorie Onsagera, Kirkwooda, Fröhlicha dotyczą tylko zjawisk liniowych Debye próbował uwzględnić w swojej teorii zjawiska w silnych polach elektrycznych, ale uzyskane wyniki były całkiem niezgodne z doświadczeniem do rozwoju nieliniowej teorii dielektryków przyczyniły się prace Van Vlecka, Piekary, Anselma, Kielicha, Małeckiego i innych Zjawiska nieliniowe

4 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 4 Teoria Piekary teoria Piekary i Kielicha wykorzystuje wnioski z klasycznej mechaniki statystycznej dielektryk składa się z N anizotropowych oddziałujących ze sobą drobin dipolowych, ulegających deformacji w zewnętrznym polu elektrycznym E i magnetycznym B całkowita energia potencjalna układu N drobin składa się z energii potencjalnej drobiny U(,F,B) w wewnętrznym polu F i B oraz energii U N oddziaływania wzajemnego drobin: u - współrzędne kartezjańskie danej drobiny, – jej współrzędne orientacyjne, wyrażone za pomocą kątów Eulera

5 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 5 energia układu w polach E i B: energię q-tej drobiny można zapisać w postaci szeregu - tensory polaryzowalności elektrycznej i magnetycznej, - tensory nieliniowej deformacji elektrycznej, - tensory nieliniowej deformacji elektryczno-magnetycznej, - kosinusy kierunkowe kątów, jaki tworzą kierunki pól elektrycznego i magnetycznego q-tej drobiny z jej głównymi osiami polaryzowalności. Teoria Piekary

6 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 6 dla pola elektrycznego moment dipolowy w kierunku pola ma wartość: całkowity moment dipolowy układu N drobin w kierunku pola E Teoria Piekary

7 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 7 średnia statystyczna momentu - kąty Eulera, d q – element objętości q-tej drobiny Teoria Piekary

8 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 8 ostatecznie: R P, R CM, R K i R S - kolejno czynniki korelacji oddziaływań: anizotropii polaryzowalności, momentu dipolowego i anizotropii polaryzowalności, momentów dipolowych Teoria Piekary

9 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 9 kolejne wyrazy są związane z określona anizotropią: –Q 1em - polaryzowalności elektro-magnetycznej, –Q 1ee - elektryczno-elektryczną, –Q 2ee - polaryzowalności elektrycznej i momentu dipolowego, –Q 2me - polaryzowalności magnetycznej i momentu dipolowego, –Q 3ee - momentów dipolowych; –wyrazy D 1ee, D 2ee, D 1em, D 2em związane są z deformacją drobin pod wpływem odpowiednich pól. Zjawiska nieliniowe

10 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 10 - dla zbioru N jednakowych drobin: - mamy ostatecznie: e - średnia polaryzowalność drobin w polu elektrycznym Teoria Piekary

11 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 11 - polaryzacja dielektryka jest również funkcją nieliniową: - trzeba stosować różniczkową postać molekularnej definicji przenikalności elektrycznej: - opuszczając część deformacyjną: Teoria Piekary

12 Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 12 - w silnym polu elektrycznym dominuje czynnik: - jeżeli nie ma oddzi aływ ań: - liniowa część ogólnego równania sprowadza się, w zależności od przyjętego modelu, do równania pola lokalnego Lorentza czy Onsagera. Teoria Piekary


Pobierz ppt "Tadeusz Hilczer - Dielektryki (wykład monograficzny) 1 DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google