Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD ZDJĘCIA W ALBUMIE RODZINNYM DO FOTOGRAFII PRASOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD ZDJĘCIA W ALBUMIE RODZINNYM DO FOTOGRAFII PRASOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 OD ZDJĘCIA W ALBUMIE RODZINNYM DO FOTOGRAFII PRASOWEJ
FENOMEN FOTOGRAFII OD ZDJĘCIA W ALBUMIE RODZINNYM DO FOTOGRAFII PRASOWEJ

2 FENOMEN FOTOGRAFII TERMIN FOTOGRAFIA POCHODZI Z GREKI OD FOS – ŚWIATŁO I GRAFO – RYSUJĘ. TWÓRCĄ TERMINU JEST WILHELM HERSCHEL, NIEMIECKI ASTRONOM I KOMPOZYTOR, POCZĄTKI FOTOGRAFII SIĘGAJĄ XIII WIEKU – WYNALAZKI ROGERA BACONA W DZIEDZINIE OPTYKI.

3 PREHISTORIA I HISTORIA FOTOGRAFII
Najstarsza zachowana fotografia, czyli heliografia Nicéphora Niepce’a z 1826 roku, przedstawiająca widok z jego pracowni. 6 Portret kardynała D’Amboise wykonana przez Nicéphora Niepce’a z 1826 roku.

4 Aparat fotograficzny używany przez Louisa Mande Daguerre’a

5 FOTOGRAFIA JAKO HOBBY W 1839 ROKU DAGUERRE POKAZAŁ DZIAŁANIE APARATU FOTOGRAFICZNEGO NA POSIEDZENIU FRANCUSKIEJ AKADEMII NAUK, POPULARNOŚĆ FOTOGRAFII: FOTOGRAFOWALI: CAR MIKOŁAJ II, LEWIS CAROLL, EMIL ZOLA, EDWARD MUNCH, RENE MAGRITTE, AUGUST STRINDBERG.

6 FOTOGRAFIA JAKO DOKUMENT
W RAMACH AMERYKAŃSKIEJ AKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ROLNIKÓW (FARM SECURITY ADMINISTRATION) W CIĄGU OŚMIU LAT WYKONANO 20 TYS. ZDJĘĆ.

7 WOKÓŁ PROBLEMU FOTOGRAFII
ROLAND BARTHES ŚWIATŁO OBRAZU, FRANçOIS SOULAGES ESTETYKA FOTOGRAFII.

8 FOTOGRAFIA W SZKOLE

9 FOTOGRAFIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
FOTOGRAFIE RODZINNE, DOKUMENTOWANIE: KLASOWEGO ŻYCIA, WAŻNYCH WYDARZEŃ, SZKOLNYCH WYCIECZEK.

10 FOTOGRAFIA PRASOWA

11 FOTOGRAFIA PRASOWA

12 LEWIS W. HINE THE SKY - BOY UNILITED

13 LEWIS W. HINE

14 CONTEXTS Tekst Wzory zachowania Obraz Warunki społeczne
1.Chłopiec prezentujący rozwarty pysk aligatora 2. Rybak na kutrze z połowem 3. Kobiety wygarniają wodę z domów 1. Polowanie na aligatory stało się ważnym źródłem dochodów w czasie kryzysu. 2. Utrzymanie się z rybołówstwa jest bardzo trudne na skutek przetrzebienia łowisk. 3. Sprzątanie domu po sztormie zgodnie ze starym cyklem utraty, zmiany, odbudowy i nadziei. Warunki społeczne 1.Dom na palach 2. Dom z krzyżem nad drzwiami 1. Dom rodziny żyjącej od wielu pokoleń w tym samym miejscu, przebudowywany trzykrotnie, dostępny jedynie z morza. 2. Jedyny kościół katolicki sprzedany ze względu na brak księdza i przekształcony w centrum rybackie.

15 CONTEXTS 1.Tablica o sprzedaży domu i gruntu
Zagrożenie 1.Tablica o sprzedaży domu i gruntu 2. Dom zanurzony w wodzie, pływające meble 1. Erozja obszarów nadbrzeżnych zagraża tradycyjnej gospodarce i mieszkańcom. 2. Wielkie straty (ziemia i domy) po huraganie Lili na Wyspie Jeana Charlesa. Rozwiązanie 1.Dziewczyny zapraszające na wiec polityczny 2. Domy (podtrzymywane częściowo na palach i samochody) 3. Starszy mężczyzna z dzieckiem 4. Rzeźba anioła z drewnianym motylem w dłoni 1.Walka polityczna o miejsca w stanowej izbie reprezentantów 2. Rozwój turystyki i formy wypoczynku przedstawicieli klasy średniej z sąsiednich stanów 3. Lokalny działacz społeczny, przedstawiciel ludności rodzimej, zdecydowany przetrwać wraz z wnukiem w miejscu urodzenia, pomimo coraz większej ilości sztormów. 4. Wierzenia rdzennych mieszkańców na temat symbolu błogosławieństwa

16 PROBLEMY SPOŁECZNE - DEFINICJA
WZORY MODELE ZACHOWAŃ WARUNKI SPOŁECZNE ROZWIĄZANIE

17 FOTOGRAFIA W DYSKURSIE PRASOWYM
PODWÓJNY TRYB DOCIERANIA WIADOMOŚCI DO ODBIORCY KOMUNIKATU PRASOWEGO, FOTOGRAFIA I NAGŁÓWEK UKIERUNKOWUJĄ ODBIÓR TEKSTU.

18 FOTOGRAFIA REKLAMOWA ANALIZA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH, W KTÓRYCH WSPÓŁISTNIEJĄ SŁOWO I OBRAZ, SAMODZIELNE WYBORY UCZNIÓW, ANALIZA KIEROWANA: WARSTWA INFORMACYJNA I PERSWAZYJNA REKLAMY, RELACJA SŁOWO – OBRAZ – WZAJEMNE WPŁYWANIE NA SIEBIE KODÓW, TWORZENIE KATALOGU CHWYTÓW WIZUALNYCH I JĘZYKOWYCH W REKLAMIE.

19 FOTOGRAFIA NA LEKCJACH O LITERATURZE
WPŁYW FOTOGRAFII NA KONWENCJĘ REALISTYCZNĄ I IMPRESJONISTYCZNĄ, WIERSZE ZAWIERAJACE MOTYW FOTOGRAFII (SZYMBORSKA, FOTOGRAFIA, 11 WRZEŚNIA), FOTOGRAFICZNA TWÓRCZOŚĆ WITKACEGO A JEGO TWÓRCZOŚĆ LITERACKA.

20 TYTUS CZYŻEWSKI, Mediumiczno – magnetyczna fotografia poety Brunona Jasieńskiego
(zdjęta przy świetle gilotynowym). taka-hu taka-hu palą się płomienie widmowe po przyległej ciemnej sali spacerują długie ręce mózg jest pełen wężów i znajduje się w tej chwili w kuchni na patelni ametystowe oczy wielkie pływają razem z wigilijnymi karpiami w wannie w łazience długie lunatyczne nogi schodzą z kanapy zbliżają się cichaczem do komody palce na klawiszach klawikordu grają w tej chwili god save the King kręgosłup jest pełen elektrycznego prądu w piersiach załamują się płuca i gnić poczynają włosy szukają przewodów dzwonków telefonu serce bić przestaje i jest w tej chwili w kielichu w tabernaculum ty opowiadasz mi przez sen że jesteś u stropu gotyckiej katedry i przestajesz żyć

21 kręgosłup jest pełen elektrycznego prądu
w piersiach załamują się płuca i gnić poczynają włosy szukają przewodów dzwonków telefonu serce bić przestaje i jest w tej chwili w kielichu w tabernaculum ty opowiadasz mi przez sen że jesteś u stropu gotyckiej katedry i przestajesz żyć toniesz w pomarańczowej wodzie ja budzę cię ja budzę cię ustawiam aparat zapalam światło magnetycznej zorzy i widzę twoje czoło oświecone z boku łuną pożarów kąpię kliszę w złotej wodzie kopiuję na bromopapierze i wywołuję twą widmową twarz (z medio – magnetycznego fotograficznego atelier Tytusa Czyżewskiego)

22 STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ

23 STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ

24 STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
Witkiewicz fotografował w owym czasie siebie ze skrupulatnością kogoś, kto chce przeprowadzić coś oczywiście niemożliwego – przez grymasy dojść do znajomości siebie i przez wyraz „naturalny” nauczyć się wprowadzać partnera w błąd, jak w pokerze. U. Czartoryska, Laboratorium „psychologii nieuklidesowej” w: Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne, red. L. Brogowski, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2006, t. 3, s. 35.

25 ZAMIAST ZAKOŃCZENIA PUNCTUM
... to nie ja go szukam (...), to on wybiega ze sceny jak strzała i przeszywa mnie. Po łacinie znów istnieje słowo dla wyrażenia tej rany, tego użądlenia, tego znaku uczynionego przez zaostrzony przedmiot . R. Barthes, op. cit., s. 15.

26 RELACJA UTWÓR LITERACKI – OBRAZ W EDUKACJI WIZUALNEJ
TEKSTY I OBRAZY RELACJA UTWÓR LITERACKI – OBRAZ W EDUKACJI WIZUALNEJ

27 PROBLEM EKFRAZY Ekfrazą w perspektywie genologicznej określa się utwór literacki opisujący dzieło sztuki plastycznej. Zakłada się zatem uprzedniość dzieła plastycznego wobec literackiego, czyli sytuację, kiedy artysta zafascynowany nim pisze utwór.

28 PROBLEM EKFRAZY Ekfraza jest figurą retoryczną (ekphrasis), która polegała na szczegółowym opisie postaci lub przedmiotu tak, aby odbiorca mógł wyobrazić sobie opisywany obiekt. Z czasem figura retoryczna przekształciła się w unaoczniający opis, by niekiedy stać się sposobem opisu w warstwie narracyjnej.

29 PROBLEM EKFRAZY Seweryna Wysłouch w rozdziale Literatury i semiotyki poświęconym malarskości literatury zwraca uwagę na konieczne kompetencje odbiorcy. Jego rola polega na rozpoznaniu dzieła sztuki, do którego utwór nawiązuje. Istnieją dwa typy takich nawiązań: nawiązania metatekstualne (przywołanie nazwiska twórcy i tytułu dzieła z reguły w tytule), nawiązania intertekstualne (werbalizacja świata przedstawionego i opis cudzego tekstu, czyli wyjaśnienie, co przedstawia obraz).

30 PROBLEM EKFRAZY Nie ulega kwestii, że badaczowi korespondencji sztuk więcej możliwości daje kategoria intersemiotycznego przekładu. Jest bardziej uniwersalna, ponieważ umożliwia badanie komunikatów różnokodowych. Obejmuje nie tylko teksty pisane, ale najróżniejsze adaptacje – radiowe, teatralne, filmowe. W przeciwieństwie do ekfrazy, skierowanej na naśladowanie wzorca, koncentruje uwagę na procesach, które wzorzec modyfikują, jak konceptualizacja i symbolizacja. Zwraca uwagę na relacje intertekstualne i przemieszczenia w polisystemie kultury.

31 PRACA Z TEKSTEM I OBRAZEM
I ETAP – WYŁĄCZENIE OPISYWANEGO DZIEŁA SZTUKI Z KONTEKSTU UTWORU I UMIESZCZENIE GO W KONTEKŚCIE MACIERZYSTYM. II ETAP – UMIESZCZENIE OBRAZU W POLU TEKSTU I ANALIZA ODNIESIEŃ. III ETAP – SKUPIENIE UWAGI NA TEKŚCIE POETYCKIM I POSZUKIWANIE SENSU UŻYTEJ SYMBOLIKI, ANALIZA ŚRODKÓW WYRAZU, ZWRÓCENIE UWAGI NA SPOSÓB ODDANIA WRAŻEŃ WIZUALNYCH PRZEZ AUTORA.

32 PRACA Z TEKSTEM I OBRAZEM
III ETAP – SKUPIENIE UWAGI NA TEKŚCIE POETYCKIM I POSZUKIWANIE SENSU UŻYTEJ SYMBOLIKI, ANALIZA ŚRODKÓW WYRAZU, ZWRÓCENIE UWAGI NA SPOSÓB ODDANIA WRAŻEŃ WIZUALNYCH PRZEZ AUTORA. IV ETAP – USYTUOWANIE OBRAZU I TEKSTU W PŁASZCZYŹNIE OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ ODBIORCY.

33 PRACA Z TEKSTEM I OBRAZEM
BAZYLIKA SAN VITALE RAWENNA

34 MOZAIKA BIZANTYJSKA

35 MOZAIKA BIZANTYJSKA

36 MOZAIKA BIZANTYJSKA

37 - Małżonko Teotropio. - Małżonku Teodendronie
- Małżonko Teotropio. - Małżonku Teodendronie. - O jakżeś piękna, wąskolica moja. - O jakżeś urodziwy, sinousty mój. - Wdzięcznieś znikoma pod szatą jak dzwon, którą zdejmować hałas na całe cesarstwo. - Wybornieś umartwiony, mężu mój i panie, wzajemny cieniu cienia mego. - Upodobałem sobie w dłoniach pani mej, jako w suchych palemkach do opończy wpiętych. - Aliści wznieść je chciała do nieba i błagać dla synaczka naszego litości, iż nie jest jako my, Teodendronie. - Wszelki duch, Teotropio. Jakiż by miał być spłodzon w godziwym dostojeństwie naszym? - Wyznamć, a ty posłuchaj. Grzeszniczka zrodziłam. Naguśki jak prosiątko, a tłusty a żwawy, cały w fałdkach przegubkach przytoczył się nam. Pyzaty-li? - Pyzaty. - Żarłoczny-li? - Żarłoczny. - Krew-li z mlekiem? - Tyś rzekł. - Co na to archimandryta, mąż przenikliwej gnozy? Co na to eremitki, szkielecice święte? Jakoż im diablęcego rozwinąć z jedwabi? - Wszelako w bożej mocy cud metamorfozy. Widząc tedy szpetotę dziecięcia onego, nie zakrzykniesz, a licha za wcześnie nie zbudzisz? - Bliźniętamiśmy w zgrozie. Prowadź, Teotropio. WISŁAWA SZYMBORSKA, MOZAIKA BIZANTYJSKA

38 PODSUMOWANIE Usankcjonowanie obrazu jako elementu praktyki komunikacyjnej, poszerzenie repertuaru obrazów o formy służące porozumieniu, dostrzeżenie roli obrazu w nowych mediach, nie zdeprecjonowanie roli słowa w kulturze, poszukiwanie śladów ciągłości.

39 PODSUMOWANIE Podstawą rozumienia stechnicyzowanego świata jest poznanie mechanizmów widzenia i rozumienia znanych od dawna środków przekazu. Zajść musi jednak pewna modyfikacja. Dostrzec należy w większym stopniu obraz jako element komunikacji społecznej. Zauważyć, że odbioru obrazów też trzeba nauczyć, bo to one nas otaczają. To pozwoli na osiągnięcie ważnego edukacyjnego celu: uczeń widząc obrazy wokół siebie, będzie je lepiej rozumiał.

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "OD ZDJĘCIA W ALBUMIE RODZINNYM DO FOTOGRAFII PRASOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google