Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować"— Zapis prezentacji:

1

2 Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

3 Główny cel działań informacyjno-promocyjnych Obowiązek informowania o fakcie współfinansowania projektów ze środków unijnych wynika z art.46 Rozporządzenia Rady 1260/1999/WE oraz z Rozporządzenia Rady 1159/2000/WE. Mówi ono, iż EFS zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Obowiązek informowania o fakcie współfinansowania projektów ze środków unijnych wynika z art.46 Rozporządzenia Rady 1260/1999/WE oraz z Rozporządzenia Rady 1159/2000/WE. Mówi ono, iż EFS zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

4 Ogólne zasady dotyczące promocji projektu Sposobem na pokazanie wkładu UE i EFS jest zamieszczenie słownej informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS oraz umieszczenie logo EFS i logo UE. Sposobem na pokazanie wkładu UE i EFS jest zamieszczenie słownej informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS oraz umieszczenie logo EFS i logo UE. Niezbędne jest odpowiednie oznaczenie pomieszczeń, w których odbywają się projekty, oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Niezbędne jest odpowiednie oznaczenie pomieszczeń, w których odbywają się projekty, oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów.

5 Oznaczanie projektów Przykładowe sformułowania dotyczące współfinansowania projektu Przykładowe sformułowania dotyczące współfinansowania projektu

6 Podstawowe instrumenty promocyjne Plakaty powinny zawierać logo EFS, logo UE oraz informację o współfinansowaniu. Plakaty informujące o udziale EFS powinny znajdować się we wszystkich pomieszczeniach, w których realizowane są projekty. Nie należy stosować na tych materiałach skrótów UE i EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane, powinno się więc umieszczać pełne nazwy. Plakaty powinny zawierać logo EFS, logo UE oraz informację o współfinansowaniu. Plakaty informujące o udziale EFS powinny znajdować się we wszystkich pomieszczeniach, w których realizowane są projekty. Nie należy stosować na tych materiałach skrótów UE i EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane, powinno się więc umieszczać pełne nazwy.

7 Podstawowe instrumenty promocyjne cd. Publikacje powinny zawierać jasne wskazanie na udział Unii Europejskiej we współfinansowaniu publikacji – na stronie redakcyjnej należy umieścić logo EFS i UE. Logotypy mogą pojawić się również na okładce. W przypadku gdy materiały drukowane nie posiadają strony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, ulotki, foldery) powyższe informacje należy umieścić na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji. Publikacje powinny zawierać jasne wskazanie na udział Unii Europejskiej we współfinansowaniu publikacji – na stronie redakcyjnej należy umieścić logo EFS i UE. Logotypy mogą pojawić się również na okładce. W przypadku gdy materiały drukowane nie posiadają strony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, ulotki, foldery) powyższe informacje należy umieścić na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji.

8 Podstawowe instrumenty promocyjne cd. Oznaczanie sprzętu (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupione ze środków UE na potrzeby projektu należy oznakować – za pomocą naklejek Oznaczanie sprzętu (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupione ze środków UE na potrzeby projektu należy oznakować – za pomocą naklejek w widocznym miejscu. W przypadku małych przedmiotów jeśli nie ma możliwości zamieszczenia tekstu Zakup współfinansowany …wystarczy jedynie naklejka z logo EFS. Zakup współfinansowany …wystarczy jedynie naklejka z logo EFS.

9 Podstawowe instrumenty promocyjne cd. Pisma firmowe, zaproszenia, umowy, korespondencja powinny zawierać logo EFS Pisma firmowe, zaproszenia, umowy, korespondencja powinny zawierać logo EFS i logo UE. Informacja o wkładzie EFS i logo UE. Informacja o wkładzie EFS w realizowany projekt powinna się znaleźć na wszystkich dokumentach skierowanych do Ostatecznych Beneficjentów – broszurach, umowach, programach szkoleń, certyfikatach itp. w realizowany projekt powinna się znaleźć na wszystkich dokumentach skierowanych do Ostatecznych Beneficjentów – broszurach, umowach, programach szkoleń, certyfikatach itp.

10 Podstawowe instrumenty promocyjne cd. Gadżety ( balony, kubki, smycze, długopisy itp.) - również powinny być oznaczone w sposób zgodny z zasadami wizualizacji. Jednak nie zawsze jest możliwe zamieszczenie wszystkich wymaganych informacji, w związku z tym w takiej sytuacji należy zamieścić przynajmniej logo EFS Gadżety ( balony, kubki, smycze, długopisy itp.) - również powinny być oznaczone w sposób zgodny z zasadami wizualizacji. Jednak nie zawsze jest możliwe zamieszczenie wszystkich wymaganych informacji, w związku z tym w takiej sytuacji należy zamieścić przynajmniej logo EFS

11 Podstawowe instrumenty promocyjne cd. Strona internetowa w sytuacji, gdy jest dofinansowana ze środków przyznanych na realizacje projektu powinna zawierać – przynajmniej na stronie głównej logo EFS i logo UE. Na stronie należy umieścić również informacje o EFS i SPO RZL jak również linki do strony www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int. Strona internetowa w sytuacji, gdy jest dofinansowana ze środków przyznanych na realizacje projektu powinna zawierać – przynajmniej na stronie głównej logo EFS i logo UE. Na stronie należy umieścić również informacje o EFS i SPO RZL jak również linki do strony www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int.www.efs.gov.plwww.europa.eu.intwww.efs.gov.plwww.europa.eu.int

12 Logo Unii Europejskiej Czarne gwiazdki na białym tle Białe gwiazdki na granatowym tle Żółte gwiazdki na granatowym tle

13 Logo EFS Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie w procesie reprodukcji podstawowej wersji kolorystycznej (np. druk jednokolorowy) zaleca się używanie wersji jednokolorowych. W przypadku umieszczania symbolu na tle granatowym, zaleca się użycie koloru białego dla liter i żółtego dla gwiazdek


Pobierz ppt "Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować"

Podobne prezentacje


Reklamy Google