Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1

2 Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

3 Główny cel działań informacyjno-promocyjnych
Obowiązek informowania o fakcie współfinansowania projektów ze środków unijnych wynika z art.46 Rozporządzenia Rady 1260/1999/WE oraz z Rozporządzenia Rady 1159/2000/WE. Mówi ono, iż EFS zapewnia „pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

4 Ogólne zasady dotyczące promocji projektu
Sposobem na pokazanie wkładu UE i EFS jest zamieszczenie słownej informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS oraz umieszczenie logo EFS i logo UE. Niezbędne jest odpowiednie oznaczenie pomieszczeń, w których odbywają się projekty, oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów.

5 Oznaczanie projektów Przykładowe sformułowania dotyczące współfinansowania projektu

6 Podstawowe instrumenty promocyjne
Plakaty powinny zawierać logo EFS, logo UE oraz informację o współfinansowaniu. Plakaty informujące o udziale EFS powinny znajdować się we wszystkich pomieszczeniach, w których realizowane są projekty. Nie należy stosować na tych materiałach skrótów UE i EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane, powinno się więc umieszczać pełne nazwy.

7 Podstawowe instrumenty promocyjne cd.
Publikacje powinny zawierać jasne wskazanie na udział Unii Europejskiej we współfinansowaniu publikacji – na stronie redakcyjnej należy umieścić logo EFS i UE. Logotypy mogą pojawić się również na okładce. W przypadku gdy materiały drukowane nie posiadają strony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, ulotki, foldery) powyższe informacje należy umieścić na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji.

8 Podstawowe instrumenty promocyjne cd.
Oznaczanie sprzętu (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupione ze środków UE na potrzeby projektu należy oznakować – za pomocą naklejek w widocznym miejscu. W przypadku małych przedmiotów jeśli nie ma możliwości zamieszczenia tekstu „Zakup współfinansowany …”wystarczy jedynie naklejka z logo EFS.

9 Podstawowe instrumenty promocyjne cd.
Pisma firmowe, zaproszenia, umowy, korespondencja powinny zawierać logo EFS i logo UE. Informacja o wkładzie EFS w realizowany projekt powinna się znaleźć na wszystkich dokumentach skierowanych do Ostatecznych Beneficjentów – broszurach, umowach, programach szkoleń, certyfikatach itp.

10 Podstawowe instrumenty promocyjne cd.
Gadżety (balony, kubki, smycze, długopisy itp.) - również powinny być oznaczone w sposób zgodny z zasadami wizualizacji. Jednak nie zawsze jest możliwe zamieszczenie wszystkich wymaganych informacji, w związku z tym w takiej sytuacji należy zamieścić przynajmniej logo EFS

11 Podstawowe instrumenty promocyjne cd.
Strona internetowa w sytuacji, gdy jest dofinansowana ze środków przyznanych na realizacje projektu powinna zawierać – przynajmniej na stronie głównej logo EFS i logo UE. Na stronie należy umieścić również informacje o EFS i SPO RZL jak również linki do strony i

12 Logo Unii Europejskiej
Białe gwiazdki na granatowym tle Czarne gwiazdki na białym tle Żółte gwiazdki na granatowym tle

13 Logo EFS Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie w procesie reprodukcji podstawowej wersji kolorystycznej (np. druk jednokolorowy) zaleca się używanie wersji jednokolorowych. W przypadku umieszczania symbolu na tle granatowym, zaleca się użycie koloru białego dla liter i żółtego dla gwiazdek


Pobierz ppt "Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google