Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY KONKURS HUMANISTYCZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY KONKURS HUMANISTYCZNY"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY KONKURS HUMANISTYCZNY
Beata Gizińska-Gigoła

2 Organizator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, tel strona internetowa:

3 Konkurs humanistyczny
Konkurs interdyscyplinarny Obejmuje swoim zakresem treści podstaw programowych z języka polskiego i historii dla II etapu edukacyjnego Trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki

4 Cele konkursu Rozwijanie uzdolnień humanistycznych i zainteresowań uczniów Inspirowanie działań twórczych dzieci Rozbudzanie uczniowskich potrzeb czytelniczych Pogłębianie wiedzy historycznej uczniów

5 Organizacja i przebieg konkursu
I stopień – zawody szkolne – do 1 grudnia 2009 r. II stopień – zawody rejonowe – 9 stycznia 2010 r. (sobota, godz.11.00, SP nr 10, Gorzów Wlkp. ,ul. Towarowa 21) III stopień – zawody wojewódzkie –27 lutego 2010 – Szkoła Podstawowa nr w Międzyrzeczu

6 Organizacja i przebieg konkursu
Na zawodach wszystkich stopni obowiązuje test zawierający zadania zamknięte i otwarte. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Wzorem sprawdzianu – uczeń maksymalnie może zdobyć 40 punktów.

7 Regulamin konkursu Zawody szkolne przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powoływane w szkołach przez właściwych dyrektorów szkół.

8 Regulamin konkursu Dyrektorzy szkół zobowiązani są do:
wyznaczenia terminów organizacji zawodów szkolnych; ustalenia zadań obowiązujących uczestników zawodów szkolnych; zapoznania nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem Konkursu; przekazania wyników zawodów szkolnych do właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej.

9 Regulamin konkursu Po przeprowadzeniu zawodów szkolnych, dyrektor szkoły przekazuje protokół zawodów i prace konkursowe uczestników, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia, do właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia zawodów. Dyrektor szkoły zgłasza do zawodów rejonowych tych uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia.

10 Wymagany zakres wiedzy i umiejętności. Uczeń:
odczytuje różne teksty kultury; rozpoznaje cechy charakterystyczne różnych tekstów kultury; dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne tekstów kultury; określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu; wskazuje źródła informacji;

11 Wymagany zakres wiedzy i umiejętności. Uczeń:
przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk; wykazuje się wiedzą o wydarzeniach i osobach o zasadniczym znaczeniu dla losów narodu i państwa polskiego (wymienionych w podstawie programowej); posługuje się odpowiednimi pojęciami opisującymi świat literatury i sztuki;

12 Wymagany zakres wiedzy i umiejętności. Uczeń
wyraża własne opinie i uzasadnia je; formułuje pytania dotyczące zjawisk zachodzących w środowisku regionalnym; odczytuje dane z tabeli, wykresu, drzewa genealogicznego i mapy; posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń;

13 Wymagany zakres wiedzy i umiejętności. Uczeń:
formułuje wypowiedzi ze świadomością celu; redaguje wypowiedzi oparte na treściach historycznych z obrazowym ujmowaniem epizodów, postaci i scenek historycznych redaguje formy wypowiedzi określone standardami wymagań egzaminacyjnych, poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym; dba o właściwy układ graficzny i estetykę zapisu pracy.

14 Rejony konkursów Rejon 1 – powiaty: Gorzów Wlkp. (miasto i powiat ziemski) oraz powiat strzelecko – drezdenecki Rejon 2 – powiaty: międzyrzecki oraz świebodziński Rejon 3 – powiaty: sulęciński oraz słubicki

15 Rejony konkursów Rejon 4 – powiaty: nowosolski oraz wschowski
Rejon 5 – powiaty: Zielona Góra( miasto i powiat ziemski) oraz krośnieński Rejon 6 – powiaty: żarski oraz żagański

16 Konkurs Humanistyczny
Interdyscyplinarny ( w szkole podstawowej zamiast 4 konkursów są 2) Zbliżony formułą do sprawdzianu szóstoklasisty Treści zadań połączone wspólnym motywem, wydarzeniem historycznym itp. Przyjazny dla ucznia

17 Refleksje po konkursach humanistycznych
Niepoprawnie wypełnione karty kodowe! Praca literacka – połowa wyznaczonego miejsca? Rażące błędy ortograficzne Brak oryginalności w pracach literackich – odtwórcze, przeciętne, poprawne Nieporadność językowa w konstrukcji zdań

18 Refleksje po konkursach humanistycznych
Prace niepoprawne kompozycyjnie Zaburzone formalnie (opis, opowiadanie, list, sprawozdanie) Ubogi język

19 Jak pracować z uczniem przygotowującym się do konkursu?
praca nauczyciela historii i nauczyciela języka polskiego systematyczna praca motywująca i ucznia, i nauczyciela różne sposoby komunikowania się z uczniem (np., poczta elektroniczna) szkolny etap konkursu = diagnoza ucznia zdolnego?

20 Jak pracować z uczniem przygotowującym się do konkursu?
Wyposażenie ucznia w uniwersalną wiedzę historyczną Wiedza historyczna, konkretne odwołania do epoki – w pracy literackiej Pojęcia z historii sztuki Gramatyka Ciekawe, niebanalne tematy prac literackich

21 Uniwersalne kryteria Treść Kompozycja Styl Język Zasady ortograficzne
Walory

22 Rodzaje testów Ze względu na rodzaj pomiaru: sprawdzające
jednostopniowe wielostopniowe (układ odniesienia dla wyniku ucznia: jednostopniowe i wielostopniowe wymagania programowe)

23 Rodzaje testów różnicujące układem odniesienia dla wyniku ucznia są wyniki innych uczniów Ze względu na zaawansowanie konstrukcyjne: nieformalny standaryzowany

24 TEST STANDARYZOWANY to test, który przeszedł proces prób, ulepszeń i normowania. Wystandaryzowanie testu wymaga szczegółowego określenia procedury badawczej po to, by ujednolicić warunki mogące mieć wpływ na wynik badania, w tym także dokładne określenie zasad oceniania i interpretacji otrzymanych wyników po to, by zmniejszyć do minimum zależność wyników od osoby badającej.

25 Zasady konstruowania nieformalnego testu nauczycielskiego
Wybór zakresu treści i rodzaju testu Analiza treści nauczania; materiał, ale w odniesieniu do wymagań programowych Propozycje zadań, konstrukcja testu Analiza testu (np. w grupie nauczycieli – humanistów)

26 Cechy dobrego testu Bogaty w zadania umiejętnościowe (kategorie celu C i D, ale na konkursie – także A i B) Wyposażony w mapki, ilustracje, tabele itp. Interesujący dla ucznia O sensownym wymiarze czasowym O umiarkowanych normach ilościowych (równowaga między zadaniami otwartymi i zamkniętymi) Kartoteka, schemat punktowania

27 KATEGORIE CELU: WIADOMOŚCI
A –Zapamiętywanie: przypominanie sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii naukowych. Wiąże się z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomości; uczeń nie powinien ich mylić ani zniekształcać. B –Zrozumienie wiadomości: przedstawienie wiadomości w innej formie niż były zapamiętane; porządkowanie i streszczanie, proste wnioskowanie.

28 KATEGORIE CELU: UMIEJĘTNOŚCI
C - Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Praktyczne posługiwanie się wiadomościami według podanych uprzednio wzorów. D - Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Formułowanie problemów, dokonywanie analizy i syntezy nowych zjawisk; wartościowanie

29 Błędy w konstrukcji wg Jamesa
Niejasne polecenie Wieloznaczne wyrażenia Niezamierzone podpowiedzi Trudne słownictwo Skomplikowana składnia

30 Czas rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
OTWARTE: rozszerzonej odpowiedzi: min. krótkiej odpowiedzi: 3 min. z luką: 1 min. ZAMKNIĘTE: wielokrotnego wyboru:1,5 min. na dobieranie: 1-2 min.; prawda-fałsz: 0,5min

31 Czas rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
Jeżeli nauczyciel rozwiązuje test 10 minut , uczeń – 3 razy dłużej! (30 min.)


Pobierz ppt "SZKOLNY KONKURS HUMANISTYCZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google