Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opiekun: Anna Jagiełło

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opiekun: Anna Jagiełło"— Zapis prezentacji:

1

2 opiekun: Anna Jagiełło
Współpraca MGP w ramach projektu „As kompetencji” między szkołami: Zespół szkół w Krzyżu Wlkp. I zespóŁ szkół ponaDgimnazjalnych w czarnkowie . 97_79_P_G1 opiekun: Anna Jagiełło 97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna kursanci: Monika Borkowska Krystyna Grenda Adrian Krawczyński Konrad Richert Anna Grygorcewicz Justyna Jóźwiak Magdalena Wawrzyn Andrzej Dąbrowski Marta Dubkiewicz Krzysztof Gapski Patrycja Pocheć Patrycja Kozłowska Małgorzata Gruczoł kursanci: Sonia Baczyńska Milena Szyc Julita Słabolepsza Joanna Gumna Maria Borowiecka Katarzyna Ceglarek Natalia Grośty Dominika Jarosz Angelika Stróżynska Malwina Radunz Marta Piątek Daria Nyklewicz

3 Współpraca MGP w ramach projektu „As kompetencji” między szkołami: Zespół szkół w Krzyżu Wlkp. I zespóŁ szkół ponaDgimnazjalnych w czarnkowie

4 Tworzenie profilu zawodowego w Internecie

5 Cele Projektu opracowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, profil zawodowy, ogłoszenie rekrutacyjne do umieszczenia na portalu dla poszukujących pracy) przeglądanie profesjonalnych profili zawodowych określenie własnych zainteresowań, doświadczeń i umiejętności symulacja rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca- pracownik konkurs na najlepsze CV i list motywacyjny i umieszczenie ich w projekcie

6 Plan Naszej prezentacji
Dokumenty aplikacyjne profil zawodowy CV list motywacyjny Błędy popełniane w trakcie pisania aplikacji do pracy Przykładowe profile zawodowe specjalistów ds. handlu Analiza SWOT własnej osoby Etapy rozmowy kwalifikacyjnej Stworzenie ogłoszenia osoby poszukującej pracy, który zostanie umieszczony na portalu internetowym

7 Dokumenty aplikacyjne
PROFIL ZAWODOWY: jest jednym z najważniejszych elementów CV. Jest to krótka charakterystyka, przedstawienie atutów i zalet w jednym miejscu. Umieszcza się go u góry CV, aby rekruter już po pierwszym spojrzeniu wiedział, kim jest osoba starająca się o pracę. Czym jest wspomniany profil i jaki jest cel jego tworzenia: •    Jest to streszczenie tego, kim jest ubiegający się o pracę, •    To podkreślenie dotychczasowych doświadczeń i umiejętności, •    To zachęta do wczytania się w dokument aplikacyjny, •    To omówienia cech osobowości, predyspozycji i aspiracji. Profil zawodowy może zachęcić rekrutera do zapoznania się z wybranym CV, a jednocześnie nastawić go odpowiednio do danej osoby. Nie należy , tworzyć zbyt długich profili. Wystarczy słów, większa ich ilość będzie wyglądała nie tylko niezbyt korzystnie pod względem estetycznym, ale także może być błędnie interpretowana jako list motywacyjny. O czym należy pamiętać przy tworzeniu profilu zawodowego: •    Tworząc go, należy zachęcić czytających - dlatego ważne jest, aby używać języka korzyści, pozytywnych stwierdzeń, •    Profil powinien być odpowiednio dostosowany do stanowiska, o które się stara dana osoba.

8 Zakres i podział zadań Grupa z Czarnkowa:
opracowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych analiza SWOT przeglądanie profesjonalnych profili zawodowych stworzenie profilu zawodowego przebieg rozmowy kwalifikacyjnej wyszukiwanie informacji konkurs na najlepsze dokumenty aplikacyjne

9 Zakres i podział zadań Grupa z Krzyża:
opracowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych analiza SWOT przeglądanie profesjonalnych profili zawodowych stworzenie profilu zawodowego przebieg rozmowy kwalifikacyjnej wyszukiwanie informacji stworzenie komiksu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem opracowanie ogłoszenia rekrutacyjnego do umieszczenia na portalu dla poszukujących pracy

10 Profil zawodowy- przykład

11 Curriculum Vitae Curriculum Vitae (CV), to inaczej życiorys zawodowy Podstawowe informacje na temat życiorysu: I. Dane osobowe - W lewym górnym rogu wpisujemy dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon. II. Miejscowość i data - Prawy górny róg to miejsce na zamieszczenie daty oraz miejsca. III. Napis “Życiorys”- Ważnym elementem życiorysu jest nagłówek, czyli napisane większymi literami i pogrubioną czcionką słowo “ŻYCIORYS”. IV. Co należy wypisać - Pod nagłówkiem zamieszczamy treść życiorysu. Podajemy najważniejsze fakty ze swojego życia: datę i miejsce urodzenia, następnie kilka słów o swojej rodzinie, jaki zawód wykonują rodzice, informacje o swoim wykształceniu, nazwę skończonej szkoły oraz zainteresowania i dodatkowe zajęcia. V. Nie zapomnij się podpisać - Bardzo ważny element życiorysu to nasz włosnoręczny podpis. Zamieszczamy go zawsze po prawej stronie, pod informacji zawartymi w życiorysie.

12 CV CV - wzór CV- Marty Cele Wykształcenie) Doświadczenie Umiejętności
Jestem zainteresowana pracą pozwalającą na ciągły rozwój zawodowy, ukierunkowaną na zdobywanie stanowiska odpowiedzialnego i kreatywnego, które pozwoli mi na samodzielne rozwiązywanie problemów zgodnych z moim zawodem i zainteresowaniami. Wykształcenie) Wydział Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (zaocznie) Technikum Handlowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Doświadczenie Praktyki zawodowe w Sklepie ,,Handel Artykułami Przemysłowymi’’- Dorota Bajsert Umiejętności Kurs języka angielskiego z otrzymaniem certyfikatu Rzetelność, punktualność, odpowiedzialność Umiejętność nawiązywania kontaktów Prawo jazdy kategorii B Umiejętność pracy w zespole Dobra znajomość obsługi komputera Języki obce: Angielski-rozszerzony Niemiecki-podstawowy

13 List motywacyjny List motywacyjny to dokument, pismo, które towarzyszy cv, kiedy wysyłamy swoją aplikację do potencjalnego pracodawcy. Bez listu motywacyjnego pracodawca musiałby domyślać się, jakie stanowiska nas interesują, do kogo kierujemy swoje cv, jakie są nasze oczekiwania oraz tego, co nas wyróżnia. Funkcje listu Informacyjna – list informuje pracodawcę o tym, na jakie stanowisko aplikujemy, streszcza nasze kwalifikacje Marketingowa – list pełni funkcję pisma „reklamowego”, mówi o naszej motywacji, unikalności, wyjątkowości, specjalnych cechach wyróżniających. Wstęp i zakończenie – mają głównie charakter informacyjny Treść główna – raczej przeważa charakter marketingowy, podkreślanie swoich zalet. W żadnym wypadku w liście nie piszemy o negatywnych stronach. Podstawowe informacje List motywacyjny jest naszym pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą. Powinien być napisany tak, żeby pierwsze wrażenie o nas było dobre. Zalecenia wstępne List motywacyjny piszemy zawsze na maksimum jedną stronę formatu A4. Tylko na wyraźną prośbę ze strony pracodawcy możemy odstąpić od tego standardu Powinniśmy wysilić się na przynajmniej kilka zdań od siebie

14 List motywacyjny Marty
Wzór Białężyn, r. Marta Piątek Białężyn 5 Czarnków Tel Szanowni Państwo, Jestem zainteresowana podjęciem pracy w Państwa firmie. Myślę, że będę miała tu możliwości wykazania swojej wiedzy i umiejętności. Zamierzam rozpocząć dalszą naukę na Wydziale Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. W tym roku zdałam maturę z dobrymi wynikami oraz ukończyłam Technikum Handlowe. Podczas dotychczasowej nauki zapoznałam się z zagadnieniami dotyczącymi handlu, przedsiębiorczości, rachunkowości. Prywatnie interesuję się branżą anglicystyczną. Sądzę, że doświadczenie, które nabyłam podczas praktyk pomoże mi w szybszym poznaniu metod i sposobu pracy w Państwa firmie. Ugruntowaniu mojej wiedzy z interesującej mnie dziedziny pogłębia certyfikat który zdobyłam kończąc kurs języka angielskiego. Jestem osobą ambitną i obowiązkową, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, czego dowodem jest ukończenie przeze mnie szkoły z dobrymi wynikami w nauce. Sądzę, że systematyczne uprawianie przez mnie sportu także pomaga w wyrabianiu takich cech charakteru jak odpowiedzialność, dobra organizacja i determinacja w realizacji celów. Moimi dodatkowymi atutami jest praktyczna umiejętność obsługi komputera, oraz prawo jazdy kategorii B. Wierzę, iż praca w Państwa firmie spełniłaby moje ambicje zawodowe oraz dała możliwość dalszego kształcenia, na czym bardzo mi zależy. Ufam, iż jako Państwa pracownik przyniosę firmie wymierne korzyści. Byłabym zobowiązana za poświęcenie uwagi mojej kandydaturze. Z poważaniem, Marta Piątek

15 Analiza swot Analiza SWOT to jedna z technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Często wykorzystywana w zarządzaniu strategicznym. Analiza SWOT jest metodą , która może zostać wykorzystana do znajdywania mocnych i słabych stron osoby starającej się o pracę , a tym samym przekonywania się o okazjach i zagrożeniach jakie na nią czekają. Przeprowadzenie analizy SWOT pomoże przyszłemu pracownikowi skupić się na aktywnościach w obszarach, w których jest mocny i w których leżą jego największe szanse i okazje. Aby przeprowadzić analizę SWOT należy sformułować pytania i udzielić na nie odpowiedzi w czterech obszarach mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Przykładowe pytania: Twoje mocne strony: Jakie są Twoje zalety? Co robisz dobrze? Jakie zalety widzą w Tobie inni? Okazje, szanse: Jakie są okazje, które na Ciebie czekają? Jakie są interesujące trendy, których jesteś świadom? Okazje mogą wynikać z: zmian w technologii i na rynku; zmian w polityce państwa związanych z Twoją dziedziną; zmian w stylu życia ludzi, itp.; innych, lokalnych wydarzeń. Zagrożenia: Jakie przeszkody Cię czekają? W jakich konkurencjach bierzesz udział? Czy w Twojej pracy, produktach lub usługach zmieniają się specyfikacje lub wymagania? Czy zmiany technologii zagrażają Twojej pozycji? Czy masz długi? problemy z gotówką? Przeprowadzenie tej analizy będzie często uświadamiające – pozwala dostrzec to co należy wykonać, pozwala też ujrzeć problemy w perspektywie.

16 Analiza SWOT- przykłady
Analiza SWOT - Julity Analiza SWOT- Asi Mocne Strony Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi Asertywność Kreatywność Optymizm Umiejętność przyjmowania porażki Szybkie przystosowanie się do nowych sytuacji Rzetelność Odporność na stres Zdolności negocjacyjne Słabe strony Brak pewności siebie i wiary w sukces Brak Cierpliwości Szanse Dobre okazje, które na mnie czekają  Zagrożenia Brak zdolności finansowej Brak wsparcia rodziny czy przyjaciół Zmiany dotyczące wykonywanej pracy Mocne Strony Rzetelna Uczciwa Potrafię współpracować z innymi Kreatywna Posiadam zdolność negocjacji Jestem optymistką Odpowiedzialna Jestem odporna na stres Kompetentna Słabe strony Lęk przed pająkami Strach przed ryzykiem Szybko się denerwuje Brak wiary w niektóre umiejętności Brak wiary w sukcesy  Szanse Dobra znajomość swojej branży Dużo miejsc pracy Wiele możliwości Możliwość podjęcia pracy np. sklepie Zagrożenia Brak zapotrzebowania na mój zawód Brak wsparcia Zmiany dotyczące wykonywania pracy Brak zaplecza finansowego Brak wsparcia fachowego

17 Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
Rozpoczęcie rozmowy Zasadnicza Część rozmowy Zakończenie rozmowy

18 Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
Rozpoczęcie I. Rozpoczęcie rozmowy Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu wprowadzenie pozytywnej atmosfery, która pozwoli na nieskrępowana rozmowę. Pierwsze wrażenie Na pierwsze wrażenie składają się takie cechy kandydata, jak: wygląd zewnętrzny i jego sposób zachowania (mowa ciała). Dane pochodzące z pierwszych minut rozmowy mogą pomóc w klasyfikacji kandydatów pod względem przynależności do danego kręgu społecznego czy zawodowego. Często początkowe odczucia pracodawcy mają duże znaczenie w dalszej części spotkania. II. Zasadnicza część rozmowy Rozmowa o faktach Rozmowa o faktach pozwala na ocenę kandydata pod kątem przydatności dla firmy. Ta część rozmowy pozwala określić podstawowe obszary doświadczeń, sukcesów i kompetencji zawodowych kandydata. Jest to najistotniejsza część spotkania, ponieważ toczy się wokół tematów ściśle zawodowych. Oprócz wnioskowania o kompetencjach zawodowych osoba przeprowadzająca wywiad wnioskuje również o cechach psychologicznych kandydata. III. Zakończenie rozmowy Na zakończenie spotkania kwalifikacyjnego kandydat często uzyskuje ostateczną odpowiedź, czy zdobył pracę. Zdarza się, że jest to zapowiedź otrzymania ostatecznej decyzji w późniejszym terminie. Jest to również dobry moment, aby kandydat przekazał pracodawcy zainteresowanie pracą w firmie. Na zakończenie rozmowy powinno się ustalić, kiedy ma nastąpić następny kontakt i przez kogo powinien zostać zainicjowany.

19 Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
Klasyczny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej Przykład Rozpoczęcie - nieformalne przełamanie lodów Przedstawienie się kandydata Praca zawodowa, przyczyny wyboru firmy Pytania nawiązujące do dostarczonych dokumentów Informacje o stanowisku pracy Pytania sytuacyjne Pytania kandydata do przeprowadzającego rozmowę, ew. negocjacje płacowe Informacja, co dalej Pytania w rozmowie kwalifikacyjnej Rozmowa kwalifikacyjna - najczęstsze pytania (*dla lepszej przejrzystości tekstu w poniższych przykładach zastosowano rodzaj męski) Proszę opowiedzieć o sobie. Jakie studia pan skończył? Dlaczego zdecydował się pan na taki kierunek studiów? Jakimi przedmiotami podczas studiów szczególnie się pan interesował? Czy był pan dobrym studentem? W jaki sposób wykształcenie przygotowało pana do pracy, o którą pan się stara? Co najmilej wspomina pan z okresu studiów? Czego dotyczyła pana praca magisterska/licencjacka? Dlaczego szuka pan pracy? Jak trafił pan do nas? Dlaczego chciałby pan pracować w naszej firmie? Jak ocenia pan produkty/usługi naszej firmy? Co sądzi pan o naszej konkurencji?

20 Rozmowa kwalifikacyjna

21 Patrycja udaje się na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy.
Uff, ale stres, oby wszystko się udało… Patrycja udaje się na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy.

22 Kandydatka przedstawia pracodawcy swoje dokumenty.
Dziękuję bardzo. Oto moje CV i list motywacyjny… Kandydatka przedstawia pracodawcy swoje dokumenty.

23 Pracodawca przegląda dokumenty ubiegającej się o pracę.
Owszem. Pracowałam już jako przedstawiciel handlowy. Widzę, że ma Pani duże doświadczenie w tej branży. Pracodawca przegląda dokumenty ubiegającej się o pracę.

24 Patrycja przekazuje pracodawcy swoje dokumenty.
Wypracować odpowiednie kontakty i zdobyć dużą bazę klientów. Jakie byłyby moje obowiązki i cele na danym stanowisku? Patrycja przekazuje pracodawcy swoje dokumenty.

25 CV i list motywacyjny kandydatki.

26 Pożegnanie. Dziękuję Pani za przybycie na rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, do widzenia. Pożegnanie.

27 Myślałam, że będzie gorzej. Trzeba być dobrej myśli.

28 Szukam pracy! Poszukuję pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Mam 30 lat. Jestem po studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, o specjalizacji handel i marketing. Posiadam doświadczenie w tej branży . Proszę o kontakt. Patrycja Rybak Ul. Kwiatowa 7/ Drawski Młyn Tel

29 Podsumowanie i wnioski
Internet jest dobrym miejscem do szukania pracowników i pracodawców, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych. Istnieje wiele serwisów specjalizujących się w zamieszczaniu ogłoszeń adresowych do osób poszukujących pracy lub pracodawców. Internet jest popularnym, ogólnodostępnym medium, które może rywalizować z prasą czy telewizją. Umieszczając ogłoszenie o pracę przestajemy być anonimowi, kontakt z nami ma wielu przedsiębiorców.

30 Dziękujemy za uwagę

31 Bibliografia Podstawy przedsiębiorczości, M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, OPERON 2010 Ekonomika , M. Pietraszewski, K. Potoczny, K. Strzelecka, eMPi2 ABC Przedsiębiorczości. Podręcznik, B. Majewski, WSiP Internet

32


Pobierz ppt "opiekun: Anna Jagiełło"

Podobne prezentacje


Reklamy Google