Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu ID grupy: 97/39_MF_G1 Opiekun: Karolina Grzesińska Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Pomiar i miara Semestr/rok szkolny: V/2011-2012 2

3 SPIS TREŚCI 1) Co to jest pomiar? 2) Co to jest miara? 3) Narzędzia pomiarowe – przykłady 4) Jednostki układu SI 5) Objętość 6) Pole powierzchni 7) Temperatura 8) Wysokość 9) Masa 10) Bibliografia 3

4 CO TO JEST POMIAR? Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. 4

5 CO TO JEST MIARA? Pojęcie to wyrosło z potrzeby bardziej usystematyzowanego spojrzenia na zagadnienia długości, pola powierzchni czy objętości w pracach Lebesgue'a nad jego miarą. Nie wszystkie zastosowania miar muszą mieć związek z wielkościami fizycznymi. Nieformalnie, dla danego zbioru, miara jest dowolnym spójnym przypisaniem wielkości (pewnym) podzbiorom tego zbioru. 5

6 NARZĘDZIA POMIAROWE Służą wykonywaniu pomiarów i ich zapisu. Wzorce miar Przyrządy pomiarowe Sprawdziany Ze względu na przeznaczenie dzielimy na: Użytkowe kontrolne - do wzorcowania Ze względu na możliwości pomiarowe: Jednomiarowe oraz wielomiarowe. 6

7 CO MIERZYMY? Czas, objętość, dźwięk, temperaturę, prędkość, gęstość, masę, powierzchnię itd… 7

8 PRZYKŁADY NARZĘDZI POMIAROWYCH 8 Wielomiarowy wzorzec użytkowy objętości Model wzorca inkrementalnego do pomiaru kąta Materialny etalon kreskowy metra obowiązujący do roku 1960 sprawdzian dwugraniczny do kontroli średnicy wałków Jednomiarowe wzorce kontrolne - płytki wzorcowe czujnik do pomiaru małych przemieszczeń

9 JEDNOSTKI WIELKOŚCI MIERZALNYCH W UKŁADZIE SI JEDNOSTKI WIELKOŚCI MIERZALNYCH W UKŁADZIE SI TABELA WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH UKŁADU SI: Wielkości fizyczne Nazwa jednostkiOznaczenie jednostki Masakilogramkg Długośćmetrm Czassekundas Natężenie prądu elektrycznego amperA Temperatura termodynamiczna kelwinK Światłośćkandelacd Liczność materii (ilość substancji) mol 9

10 TABELA WIELKOŚCI UZUPEŁNIAJĄCYCH UKŁADU SI: Wielkości fizyczneNazwa jednostkiOznaczenie jednostki Kąt płaskiradianRad Kąt bryłowysteradiansr 10

11 OBJĘTOŚĆ Jest miarą przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm3 = 0,001 m³). 11

12 PRZYKŁADOWE WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA ZWYCZAJOWYCH JEDNOSTEK OBJĘTOŚCI: 1 galon angielski = 4,564 l = 0,004564 m³ 1 galon amerykański = 3,785 l = 0,003785 m³ 1 łyżka = 15 ml = 15 cm3 = 15 * 10-6 m³ 1 łyżeczka = 5 ml = 1/3 łyżki = 5 * 10-6 m³ 1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l = 0,158987 m³ 1 szklanka = 250 ml = 0,25 l = 0,00025 m³ 12

13 OBJĘTOŚĆ POWIETRZA W PŁUCACH Pojemność płuc - czyli objętość powietrza zawartego w płucach. Objętość płuc mierzy się za pomocą aparatu zwanego spirometrem w badaniu zwanym spirometrią, a zapis spirometrii nazywany jest spirogramem. Do pomiaru wszystkich składowych objętości płuc służy spirometr wyposażony w analizator gazowy, wypełniony 10% mieszanką helu. U dorosłego człowieka TLC wynosi ok. 5-6l powietrza. 13

14 DOŚWIADCZENIE 1 Mierzymy obwód klatki piersiowej przy wdechu. Wynik doświadczenia: Obwód klatki piersiowej w momencie wydechu: 80 cm. W maksymalnym momencie wdechu zwiększa się o 5 cm i wynosi 85 cm. 14

15 POLE POWIERZCHNI (Potocznie po prostu powierzchnia figury lub pole figury) - miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar. Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy. 15

16 POMIAR TEMPERATURY Temperatura jest wielkością termodynamiczną charakteryzującą stan cieplny ciała i określającą zdolność ciała do przekazywania ciepła. Pojęcie temperatury wprowadza się często w powiązaniu z pojęciem równowagi termicznej i zasadą tranzytywności. Zasada ta mówi, że jeżeli dwa ciała znajdują się w równowadze termicznej z trzecim ciałem to są również w równowadze pomiędzy sobą. 16

17 DOŚWIADCZENIE 2 Do zlewki wlewamy 250 ml wody o temperaturze pokojowej (około 20°C), wkładamy termometr a następnie podgrzewamy ją. Odczytujemy co 60 sekund temperaturę. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli. L.P.Czas ogrzewania (s) Temperatura (°C) 250ml 500ml 1.O sekund33°C39°C 2.60 sekund43°C39°C 3.120 sekund50°C44°C 4.180 sekund54°C48°C 5.240 sekund57°C52°C 6.300 sekund63°C57°C 7.360 sekund67°C61°C

18

19 DOŚWIADCZENIE 3 Zlewka z gorącą wodą i druga zlewka z zimną wodą. Wyznaczamy masy obu wód i mierzymy ich temperatury. Wlewamy je obie do kalorymetru i mierzymy temperaturę końcową mieszaniny. Rozwiązanie: Zlewka – 102,70g Gorąca woda – 123,20g -> temp. 65°C Zimna woda – 130g -> temp. 22°C Temperatura końcowa mieszaniny - 34°C

20

21 DOŚWIADCZENIE 4 Pomiar wysokości budynku naszej szkoły. Dane: Długość cienia budynku szkoły: 420 cm Długość cienia chłopca: 68 cm Wzrost chłopca: 184 cm Na podstawie twierdzenia Talesa obliczyliśmy, że wysokość budynku naszej szkoły to około 11,5 metra. 21

22 MASA Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna)obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego[1]. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m. W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram. 22

23 BIBLIOGRAFIA www.wikipedia.pl http://epoznan.pl http://www.matematyka.pl/ http://www.zdrowie.med.pl/uk_oddech/badania/spirome tria.html http://www.google.pl 23

24 24

25 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie 25


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google