Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) ID grupy: B5 Lokalizacja: Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku Opiekun: dr Marcin Makowski Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Zbliża się godzina zero Semestr/rok szkolny: III/

4 MATEMATYKA W PRZYRODZIE

5 O tym, że matematyka jest wszędzie wokół nas nie trzeba nikogo przekonywać. Ale można pokazać to w ładnej formie, tak jak w poniższym video: e=player_embedded e=player_embedded

6 Matematyka w przyrodzie to przede wszystkim symetria Symetria jest wszechobecna. Ze zjawiskiem tym ludzie spotykają się codziennie w swoim życiu, a więc nie mogli przejść mimo niego obojętnie, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wszystkich sferach życia i działalności człowieka - sztuce, architekturze, technice, życiu codziennym.

7 Nauką, która symetrii poświęca wiele uwagi jest matematyka, a więc nie ma w tym nic dziwnego, że i inne nauki przywiązują do tego zagadnienia wagę. Symetrie są obecnie podstawowym narzędziem fizyki: z ich istnienia można wywnioskować zasady zachowania (twierdzenie Noether) oraz wszystkie własności cząstek elementarnych, takie jak ładunki, masy i oddziaływania, w których uczestniczą.

8

9 Fraktale - abstrakcja matematyczna czy opis przyrody? Fraktal to krzywa lub powierzchnia powstająca w procesie kolejnego dzielenia figury. Dokładne zrozumienie mechanizmu powstawania fraktali wymaga znajomości liczb zespolonych. Generalnie fraktale to interpretacja graficzna pewnych abstrakcyjnych równań lub raczej ciągów i nie mające żadnych odniesień do rzeczywistości. Ich tworzenie polega na powtarzaniu w nieskończoność określonych czynności, na liczeniu kolejnych elementów pewnych ciągów i dobieraniu koloru rysowanego punktu w zależności od wyniku.

10 Chmura i jej fraktal

11 Złoty podział Najprościej mówiąc złoty podział to podział odcinka na dwie części w taki sposób, że cały odcinek ma się do dłuższej części tak, jak dłuższa do krótszej. Taki podział tworzy proporcję nazywaną złotą, którą oznaczamy liczbą FI [gr. Φ; ang. Phi]. Z obliczeń wynika, że wartość liczbowa tego stosunku wynosi 1,

12 Przykład kości dłoni pozostających względem siebie w złotej proporcji.

13

14 Ciąg Fibonacciego Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych określonych w taki oto sposób: F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2, dla n Pierwsze jego wartości to: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,... Jakie są własności tego ciągu? Między innymi jest to ciąg resurcyjny, inaczej mówiąc – rekurencyjny, definiujący sam siebie. Każda z liczb w ciągu Fibonacciego (poza wartościami stałymi 0 i 1) jest sumą dwóch poprzednich, = 8, = 55, = Do interesujących właściwości ciągu należy również ta, że jeżeli podzielimy dowolną liczbę ciągu przez jej poprzednik, za każdym razem otrzymany wynik waha się w okolicach 1,618 – w miarę zwiększania się liczb iloraz zbliża się do tej wartości, 21 : 13 = 1,615, 987 : 610 = 1, Natomiast wynik podzielenia każdej z liczb przez następną w ciągu waha się wokół odwrotności 1,618, czyli 0,618, 34 : 55 = 0,618, 377 : 610 = 0,618

15 Ciąg Fibonacciego należy do ulubionych ciągów spotykanych w przyrodzie – można go odnaleźć w wielu jej aspektach Rozmnażanie się króliczków jest przykładem ciągu Fibonacciego

16 Phi i Ciąg Fibonacciego w Naturze


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google