Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Zespole Szkół w Otorowie ID grupy: 98/28_mf_g2 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 CO TO JEST GĘŚTOŚĆ ? Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.

4 WZÓR NA GĘSTOŚĆ Gęstość można wyrazić wzorem: Gęstość można wyrazić wzorem: ρ =m/v ρ =m/v Przyjęto tu oznaczenia: ρ (grecka litera "ro") - gęstość ρ (grecka litera "ro") - gęstość m - masa m - masa V - objętość V - objętość

5 JEDNOSTKI PODSTAWOWE W UKŁADZIE SI GĘSTOŚĆ- kg/m3 MASA- kg OBJĘTOŚĆ- m3

6 CO TO JEST MASA? MASA MASA – poj ę cie fizyczne okre ś laj ą ce bezw ł adno ść i oddzia ł ywanie grawitacyjne cia ł MASA ATOMOWA MASA ATOMOWA– poj ę cie fizyczne i chemiczne, cecha atomu danego pierwiastka MASA CZ Ą STECZKOWA MASA CZ Ą STECZKOWA– poj ę cie chemiczne, cecha cz ą steczki danego zwi ą zku chemicznego MASA KRYTYCZNA MASA KRYTYCZNA – poj ę cie fizyczne (atomistyka)

7 PODSTAWOWE JEDNOSTKI MASY 1dag=10g 1kg=100dag=1000g 1t=1000kg

8 Objętość jest miarą przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm 3 = 0,001 m³).

9 JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI

10 Przykładowe współczynniki do przeliczania zwyczajowych jednostek objętości: 1 galon angielski = 4,564 l = 0, m³ 1 galon amerykański = 3,785 l = 0, m³ 1 łyżka = 15 ml = 15 cm 3 = 15 * m³ 1 łyżeczka = 5 ml = 1/3 łyżki = 5 * m³ 1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l = 0, m³ 1 szklanka = 250 ml = 0,25 l = 0,00025 m³ W krajach anglosaskich układ jednostek SI nie jest stosowany. W niektórych sytuacjach (np. w przepisach kulinarnych) również w Polsce stosowane są pozaukładowe jednostki objętości. INNE JEDNOSTKI OBJETOŚCI

11 PRZYKŁADY GĘSTOŚCI CIAŁ

12 PRAWO ARCHIMEDESA Prawo Archimedesa to podstawowe prawo hydro- i aerostatyki. Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży płyn (ciecz lub gaz) wyparty przez to ciało. Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu). Siła jest przyłożona w środku ciężkości wypartej cieczy (gazu). Legenda głosi, że Archimedes sformułował to prawo wchodząc do wanny pełnej wody, po czym wybiegł nago na ulicę krzycząc Eureka! Archimedes z Syrakuz (ok p.n.e.) - najwybitniejszy grecki fizyk i matematyk, urodzony w Stagirze, większość spędził w Syrakuzach.Wykształżyciacenie zdobył w Aleksandrii.

13 GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRAWA ARCHIMEDESA Na każde ciało zanurzone w cieczy (w gazie) działa siła wyporu zwrócona do góry, a jej wartość jest równa wartości ciężaru cieczy (gazu) wypartego przez to ciało nie zależy ani od kształtu ciała zanurzonego w cieczy(w gazie), ani od rodzaju substancji, z której jest ono wykonane.

14 CIEKAWOSTKI O GĘSTOŚCI Dlaczego Titanic zatonął? W swej podróży Titanic natrafił na niepozornie wyglądającą górę lodową. Okazało się jednak, że niemal cała masa potężnej góry lodowej znajdowała się tuż pod powierzchnią wody – ukryta przed wzrokiem marynarzy. Jak to możliwe, by olbrzymia, a co za tym idzie ciężka bryła lodu pływała w wodzie i nie tonęła? Cała tajemnica kryje się w gęstości. Żeby ciało pływało w wodzie jego gęstość musi być mniejsza od gęstości wody. Substancja gęstsza zawsze opadnie na dno, wypychając ku górze substancję o mniejszej gęstości.

15 CIEKAWOSTKI O GĘSTOŚCI Gęstość drewna W praktyce leśnej konieczna jest znajomość gęstości poszczególnych gatunków w stanie bezpośrednio po ścince, głównie ze względu na zagadnienia załadowczo-transportowe. Najwyższą gęstość wykazuje drewno w części odziomkowej, w miarę posuwania się ku wierzchołkowi obniża się, a następnie wzrastaz uwagi na większą ilość zdrowych sęków o wyższej gęstości występującychu nasady korony. W drzewach o normalnej słoistości gęstość rośnie w miarę posuwania się od rdzenia ku obwodowi, gdyż na obwodzie rozmieszczone są słoje o najmniejszej szerokości. W praktyce rozpowszechnione jest stwierdzenie że słoistość jest uważana za wskaźnik gęstości. W przypadku drzew iglastych, o większej gęstości uważane jest drewno wąskosłoiste, w drzewach liściastych drewno szerokosłoiste.

16 CIEKAWOSTKI O GĘSTOŚCI Pływać każdy może Siła wyporu słonej wody morskiej jest tak duża, że unosi człowieka.

17 Ρ= 2700kg/m3= 2700* = =2700* =2.7g/cm3 Gęstość aluminium wynosi 2700kg/m3. Wyraźmy tę gęstość w g/cm3.

18 Oblicz masę dębowej deski w kształcie prostopadłościanu wymiarach: 20cm, 4cm, 1,20m. Gęstość drewna dębowego wynosi 0,8g/cm3. Dane: szerokość 20cm, grubość 4 cm, długość 1,2m= 120cm, ρ= 0,8g/cm3 Szukane: m Rozwiązanie: V= 20cm*4cm*120cm=9600cm3 m= p*V m= 0,8g/cm3*9600cm3= 7680g= 7,68kg Odpowiedź: Deska ma masę 7,68kg.

19 SKĄD TYLE WIEMY? POPROSTU PRACUJEMY!!

20 KARTY PRACY

21 KONIEC WYKONAŁA GRUPA 98/28_MF_G2 W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTALIŚMY - STRONY INTERNETOWE: pl.wikipedia.org - ORAZ WŁASNE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ.

22 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google