Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał Lubuszan – siły jednostkowe i społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał Lubuszan – siły jednostkowe i społeczne"— Zapis prezentacji:

1 Kapitał Lubuszan – siły jednostkowe i społeczne
Marcin Szumigraj Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Zielonogórski Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Kapitał definicja pojęć
Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Siły jednostkowe

4 Kapitał ekonomiczny 47,3% praca najemna 48,1% świadczenia społeczne
7,5% działalność gospodarcza 3,2% uprawa gospodarstwa rolnego 5,3% dochodów nieudokumentowany Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Kapitał ekonomiczny/dochód netto w przeliczeniu na członka rodziny
6% poniżej kwot stanowiących wskaźnik minimum egzystencji 6 % pomiędzy minimum egzystencji a minimum socjalnym 20,6% minimum socjalne 24,3% minimalne wynagrodzenie 19,6% poziom wynagrodzenia przeciętnego 22,4% dochód powyżej średniej krajowej na osobę Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Subiektywna ocena potencjału ekonomicznego
45% przeciętna 33,7% dobra 15,7% zła 73,3% jest zmuszonych stale lub czasami kupować najtańszą żywność Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Przygotowanie zawodowe
73,6% posiada zawód 26,4% respondentów jest bez zawodu 45% reprezentuje zawody realne 36% reprezentuje zawody zorientowane na ludzi 11,2% wykonuje zawody zorientowane na dane 3,7% reprezentuje zawody zorientowane na środowisko naturalne i przyrodę 1,1% to zawody artystyczne 70 % posiada prawo jazdy 70% posiada umiejętność obsługi komputera 50,3% deklaruje znajomość języka zachodniego

8 Przygotowanie zawodowe cd.
52,9% wysoko ocenia własne kwalifikacje zawodowe 36,6% przeświadczona o wystarczających kompetencjach 4,3% wyraża wątpliwości dotyczące swoich kwalifikacji zawodowych 29,3% nie podejmuje dokształcania 19% badanych bezrobotnych podejmuje wysiłki na rzecz podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych

9 Stabilność ekonomiczna/Sytuacja mieszkaniowa
67,2% zadowolonych ze standardu lokalu bardzo dobry lub dobry 28,1% przeciętny stopień zadowolenia 5,4% brak zadowolenia 60% zajmuje domy i lokale nie obciążone hipoteką 1,3% zajmuje mieszkania socjalne 81,9% nie ma zaległości z tytułu użytkowania mieszkania 3,2% miewa sporadyczne opóźnienia w tytułach płatności za czynsz, energię i gaz. 53,7% nie ma żadnych oszczędności Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Etos Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Etos Pochodzenie społeczne a sytuacja materialna
Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Mobilność 40,7% mieszka w swojej miejscowości od urodzenia
34,9 % nigdy nie wyjeżdża poza miejsce zamieszkania Blisko połowa respondentów nie korzysta wcale z Internetu 18,5% sporadycznie korzysta z zasobów Internetu 14,3% korzysta z Internetu około 1 godziny dziennie 11,3% spędza „dużo czasu” w Internecie 70% pracuje na terenie swojego zamieszkania 70% deklaruje gotowość dojeżdżania do pracy poza miejsce zamieszkania 32,8% deklaruje gotowość przeniesienia się za pracą do innej miejscowości 31,7% deklaruje gotowość podjęcia pracy za granicą Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Obyczajowość Kobiety głównymi organizatorkami życia rodzinnego
Preferencja tradycyjnego modelu rodziny Spędzanie czasu poza pracą głównie na pracach domowych i zakupach Rzadko czas dyspozycyjny przeznacza na naukę własną czy pracę charytatywną Prowadzenie biernego trybu życia (oglądanie TV, czytanie książek) W większości Lubuszanie sporadycznie wykorzystują czas wolny na świeżym powietrzu W niewielkim stopniu korzystają z rozrywek kulturalnych i realizacji własnego hobby Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Ideowość Troska o zapewnienie bytu rodzinie
Brak widocznego konsumpcjonizmu Postępująca laicyzacja Niska aktywność społeczna na rzecz środowiska zamieszkania Dominujący wpływ lokalnych mediów i telewizji Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Siły społeczne

16 Środowisko rodzinne

17 Środowisko rodzinne jako wsparcie
Rodzina (najbliżsi, dorosłe dzieci i krewni) jest najważniejszym miejscem wsparcia i rozwiązywania życiowych problemów 5,5% ogółu badanych w sytuacjach trudnych zwraca się po pomoc do instytucji wspomagających rodzinę

18 Środowisko rodzinne/rozpad więzi
Budżet rodzinny Podział obowiązków w gospodarstwie domowym i opiece nad dziećmi pomiędzy partnerów Praca zawodowa partnera Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Środowisko pracy Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Środowisko lokalne Najczęściej wybieranym przez badanych obszarem działalności społecznej była parafia i grupy parafialne 53% oraz stowarzyszenia 27,8%. Udział badanych w stowarzyszeniach rósł wraz ze wzrostem dochodu na jednego członka w rodzinie. Niechętne zaangażowanie w pomoc osobom, które były podopiecznymi innych organizacji i stowarzyszeń. Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Kapitał Lubuszan - cechy charakterystyczne
Koncentracja na potrzebach materialnych Ambiwalentna stabilizacja ekonomiczna Ukierunkowanie na awans społeczny Orientacja na tradycyjne grupy społeczne (rodzinę) Umiarkowana aktywność mieszkańców poza pracą zawodową Umiarkowany poziom mobilność geograficznej i mentalnej Względnie dobry poziom przygotowania zawodowego Brak zaufania (kryzys) w środowisku pracy i wobec organizacji i instytucji w środowisku zamieszkania Zaufanie do mediów lokalnych Brak nowych orientacji aksjologicznych przy postępującej laicyzacji Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kapitał Lubuszan – siły jednostkowe i społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google