Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej

2 Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Na mocy tzw
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

3 Państwa które przystąpiły do UE w 2004r.
Cypr Czechy Litwa Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry Estonia

4 Osiągnięcia dzięki UE Swoboda przekraczania granic w ramach Układu z Schengen Powstają nowe zakłady przemysłowe : przemysłu spożywczego i wysokich technologii (powstały nowe fabryki) Otwarcie unijnych rynków pracy spowodowało spadek bezrobocia

5 Młodzież podejmuje studia wyższe w krajach Unii, ze względu na niższe opłaty dla obywateli Unii.
Z programów unijnych wspomagani są bezrobotni oraz rolnicy Do Polski trafiło 29,5 mln Euro z budżetu UE w latach

6 Europejski Fundusz Społeczny - finansuje projekty mające na celu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zwiększaniu szans na rynku pracy. Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych - jego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - pomaga osobom, które straciły pracę wskutek zmian zachodzących w światowej strukturze handlu, w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia.

7 Cele Unii Europejskiej
promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,

8 rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, polepszenie standardów życia.

9 Instytucje, organy, agencje UE
Unia Europejska wykształciła specyficzny dla siebie system rządzenia. Opiera się na wykształceniu odrębnej od władz krajowych administracji wykonawczej szczebla unijnego na czele z Komisją Europejską. Funkcje prawodawcze skupia Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych sektorów. Ten szczebel zapewnić ma ochronę narodowych interesów państw członkowskich. W procesie legislacji bierze także udział wybierany w wyborach powszechnych Parlament Europejski. Trójpodział władzy dopełnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący swoistym Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym. Bada on zgodność przepisów unijnych z Traktatami oraz poprawne wykonywanie prawa UE w państwach członkowskich. Charakterystycznym dla organizacji międzynarodowej są spotkania szefów rządów i głów państw – tutaj w formie zinstytucjonalizowanej Rady Europejskiej. W systemie prawnym nie spełnia żadnych funkcji poza „wyznaczaniem celów i kierunków działań”, de facto jest najważniejszą z instytucji.

10 Co mamy dzięki funduszom z Unii Europejskiej
Zmodyfikowano transport ( nowe drogi, linie kolejowe) Inwestycje w gminach Wsparcie dla rolników, firm, przedsiębiorstw Pomoc dla uczących się, finansowanie kształcenia się Wybudowano sieci kanalizacyjne, wodociągowe, ściekowe Dostęp do Internetu Różnego rodzaju wsparcia dla osób

11 Symbole Unii Europejskiej
Hymn europejski Flaga UE 9 maja - Dzień Europy Motto UE - Zjednoczona w różnorodności

12


Pobierz ppt "10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google