Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o Unii Europejskiej Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993r. na mocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o Unii Europejskiej Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993r. na mocy."— Zapis prezentacji:

1

2 Kilka słów o Unii Europejskiej

3 Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993r. na mocy podpisanego 7 lutego 1992r. traktatu z Maastricht, jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009r. Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską. Unia Europejska

4 Austria (1995) Belgia (1952) Bułgaria (2007) Chorwacja (2013) Cypr (2004) Czechy (2004) Dania (1973) Estonia (2004) Finlandia (1995) Francja (1952) Grecja (1981) Hiszpania (1986) Holandia (1952) Irlandia (1973) Litwa (2004) Luksemburg (1952) Łotwa (2004) Malta (2004) Niemcy (1952) Polska (2004) Portugalia (1986) Rumunia (2007) Słowacja (2004) Słowenia (2004) Szwecja (1995) Węgry (2004) Wielka Brytania (1973) Włochy (1952) Państwa członkowskie

5 Promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, Wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego, mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej, poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, Dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli, poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, Rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, Ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, Polepszenie standardów życia. Cele UE

6

7 Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym. Polska w Unii

8 Data wyborów Europarlamentarnych

9

10 Unia w naszej szkole

11 Projekt Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

12

13


Pobierz ppt "Kilka słów o Unii Europejskiej Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993r. na mocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google