Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim"— Zapis prezentacji:

1 Debata Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim
„Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej”

2 Kilka słów o Unii Europejskiej

3 Unia Europejska Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993r. na mocy podpisanego 7 lutego 1992r. traktatu z Maastricht, jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009r. Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską.

4 Państwa członkowskie Austria (1995) Grecja (1981) Portugalia (1986)
Belgia (1952) Hiszpania (1986) Rumunia (2007) Bułgaria (2007) Holandia (1952) Słowacja (2004) Chorwacja (2013) Irlandia (1973) Słowenia (2004) Litwa (2004) Cypr (2004) Szwecja (1995) Luksemburg (1952) Czechy (2004) Węgry (2004) Dania (1973) Łotwa (2004) Wielka Brytania (1973) Estonia (2004) Malta (2004) Włochy (1952) Finlandia (1995) Niemcy (1952) Francja (1952) Polska (2004)

5 Cele UE Promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, Wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego, mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej, poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, Dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli, poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, Rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, Ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, Polepszenie standardów życia.

6

7 Polska w Unii Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

8 Data wyborów Europarlamentarnych

9

10 Unia w naszej szkole

11 Projekt „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim’’ Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

12

13


Pobierz ppt "Debata Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google