Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa ELEKTROWNIE JĄDROWE korzyści i zagrożenia Andrzej T. Mikulski Państwowa Agencja Atomistyki Polskie Towarzystwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa ELEKTROWNIE JĄDROWE korzyści i zagrożenia Andrzej T. Mikulski Państwowa Agencja Atomistyki Polskie Towarzystwo."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa ELEKTROWNIE JĄDROWE korzyści i zagrożenia Andrzej T. Mikulski Państwowa Agencja Atomistyki Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Akademicki Klub Myśli Społeczno-Polityczne VADE MECUM Lublin, 22 kwiecień 2009 r. Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 1

2 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Państwowa Agencja Atomistyki - urząd dozoru jądrowego - działa na podstawie Prawa atomowego - odpowiedzialny za bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną - wydaje licencje na budowę, eksploatacje i likwidację obiektów jądrowych jedyny obiekt w Polsce: reaktor MARIA dodatkowo: Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych przechowalniki wypalonego paliwa w Ośrodku Świerk Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 2

3 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 3 Generacja I Generacja II 1950 197019902010203020502070 2090 Generacja III Pierwsze reaktory Obnińsk Shippingpor Calder Hall Współczesne reaktory LWR: PWR, BWR CANDU AGR ABWR, APWR PBMR Zaawansowane reaktory Systemy przyszłościowe Generacja IV Przegląd typów reaktorów energetycznych (podział na generacje)

4 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 4 Uzasadnienie konieczności podjęcia rozwoju energetyki jądrowej w Polsce trzy aspekty – tzw. 3 x E » energetyczny – potrzeba pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy zróżnicowanej strukturze źródeł zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne » ekonomiczny – konieczność uzyskania takiej struktury źródeł energii elektrycznej, która zapewnia najniższe zdyskontowane koszty wytwarzania w całym systemie w warunkach występujących ograniczeń oraz zaostrzających się wymagań ekologicznych » ekologiczny – przestrzeganie prawnych wymogów ekologicznych oraz zapewnienia minimalnego poziomu zanieczyszczenia środowiska (Marecki/Duda: referat na konferencję NPPP-2006)

5 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 5 Reaktor wodno- ciśnieniowy PWR (WWER)

6 6 Bariery bezpieczeństwa (przed wydostaniem się radioaktywnych produktów rozszczepienia): 1. materiał paliwowy 2. osłona (koszulka) pręta 3. zbiornik reaktora 4. obudowa bezpieczeństwa (pojedyncza lub podwójna) Bezpieczeństwo jądrowe - gwarancje układu wielu barier Awaria ze stopieniem rdzenia EJ Three Mile Island (USA) w 1979 r. Utrata barier 1 i 3 (materiał paliwowy i koszulka) Działanie bariery 3 i 4 (zbiornik i obudowa) Brak skutków zdrowotnych Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa

7 7 Bezpieczeństwo jądrowe – kultura techniczna pojęcie wprowadzone po awarii w Czarnobylu definicja: dbałość o zachowanie wszelkich wymagań i zasad na każdym etapie projektu, wykonania i eksploatacji elektrowni jądrowej - wykorzystanie naturalnych praw fizyki w projektowaniu (grawitacja, konwekcja naturalna, właściwości materiałów … - analiza wszelkich scenariuszy awaryjnych na etapie projektu - przygotowanie weryfikacji procesu budowy - szkolenie personelu (symulatory) - brak tolerancji uchybień (nie ma małych uchybień) - wykorzystanie doświadczeń eksploatacyjnych z innych elektrowni - nauczenie odpowiedzialności w praktycznym działaniu i w każdych okolicznościach personelu operacyjnego Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa

8 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 8 REAKTORY JĄDROWE NA ŚWIECIE PRACUJĄCE

9 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 9 UDZIAŁ REAKTORÓW JĄDROWYCH W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

10 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 10 DYSPOZYCYJNOŚĆ REAKTORÓW JĄDROWYCH

11 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 11 LICZBA PRACUJACYCH REAKTORÓW JĄDROWE WEDŁUG LAT PRACY

12 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 12 REAKTORY JĄDROWE NA ŚWIECIE W BUDOWIE

13 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 13 Zalety energetyki jądrowej (1) - wykorzystanie surowców energetycznych przydatnych tylko do produkcji energii elektrycznej (uran i tor) - wysoka koncentracja energii w uranie (1 kg uranu naturalnego jest równoważny wartości energetycznej 20 ton węgla kamiennego) - swoboda wyboru dostawcy paliwa (wiele krajów posiada zasoby rudy uranu i toru) - zaniedbywalne koszty transportu paliwa - możliwości składowania paliwa (okres kilku lat paliwo zajmuje mało miejsca)

14 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 14 Zalety energetyki jądrowej (2) - udział surowca (uranu) w łącznym koszcie produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej wynosi zaledwie 3-5% - koszt uranu naturalnego stanowi ok. 30% kosztów paliwa (reszta to koszt wzbogacenia oraz produkcji elementów paliwowych) a z tego wynika: - niska wrażliwość kosztów produkcji energii elektrycznej na wahania cen tego surowca (dla węgla i gazu koszty energii są silnie wrażliwe na ceny surowców) - stabilność kosztów produkcji elektryczności w dłuższej perspektywie czasu

15 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 15 Zagrożenia od energetyki jądrowej promieniowanie (w czasie normalnej eksploatacji) (pomijalne w czasie normalnej eksploatacji, porównanie w promieniotwórczością popiołów z elektrowni węglowej) możliwość awarii jądrowej (rozwój zabezpieczeń przed awarią wykorzystanie praw fizyki w III generacji reaktorów jedyny przemysł nastawiony od początku na likwidacje zagrożeń) wytwarzanie odpadów promieniotwórczych (b. ograniczona ilość i zawsze pozostająca pod kontrolą) możliwość proliferacji materiałów jądrowych (do produkcji bomby atomowej, tylko w specjalnym typie reaktora, zapobieganie przez inicjatywę GNEP)

16 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 16 Energetyka jądrowa w Polsce umożliwiłaby: wzrost niezależności energetycznej poprzez dywersyfikację źródeł energii spełnienie wymagań protokołu z Kioto (limity emisji gazów cieplarnianych) oszczędzanie innych surowców energetycznych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) i zaoszczędzenie dla przyszłych pokoleń wykorzystanie tych zasobów w przemyśle chemicznym (są niezastąpione) rozwiązanie problemów składowania odpadów promieniotwórczych z zastosowań w medycynie i przemyśle (to trzeba koniecznie zrobić)

17 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 17 Projekcja obciążenia elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz planowane moce netto

18 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 18 Optymalne kosztowo nowe moce wytwórcze elektrowni w Polsce dla referencyjnych warunków rozwoju gospodarczego

19 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 19 10 elektrowni jądrowych, 27 reaktorów, ogólna moc 19 GWe

20 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 20

21 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 21

22 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 22 Jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej netto [Energoprojekt, Katowice, 2005] Koszt wytwarzania: Elektrownie węglowe - 285 - 304 zł/MWh (wliczona emisja CO2) 210 - 230 zl/MWh (bez kosztów emisji CO2) Elektrownie jądrowe - 155 - 177 zł/MWh- (EPR i AP1000)

23 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 23 Koszty produkcji energii elektrycznej według Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii Koszty wytwarzania (szacunki z 2009 r.) - istniejące elektrownie węglowe - 146 zł/MWh (bez kosztów emisji CO2) - przyszłe elektrownie węglowe 214 zł/MWh - elektrownie jądrowe - 257 zl/MWh

24 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 24 Elektrownia jądrowa w Olkiluoto w Finlandii (makieta)

25 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 25 Elektrownia jądrowa w Olkiluoto w Finlandii (widok aktualny) (montaż ostatniego pierścienia ochronnego w obudowie bezpieczeństwa, wysokość 40 m, pozostała pokrywa obudowy bezpieczeństwa - wszystko wykonane w Polsce)

26 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 26 Awaria w Czarnobylu - pierwotne określenie przyczyn (INSDAG-1, MAEA, 1986) karygodne błędy operatorów wyłączenie wszystkich zabezpieczeń - rzeczywista przyczyna: (INSAG-7, MAEA, 1992) niedopuszczalna usterka projektowa (znana konstruktorom od co najmniej 2 lat nie wprowadzona zmiana w konstrukcji prętów bezpieczeństwa - decyzja operatora wyłączenia reaktora spowodowała nagły wzrost mocy i wybuch pary - inne niedociągnięcia: * brak w wyszkoleniu kierownika zmiany (operatorów) * odstąpienie od pierwotnej instrukcji przeprowadzenia doświadczenia bezpośrednio po obniżeniu mocy związanej z wyłączeniem reaktora przed wymianą paliwa (koniec cyklu paliwowego)

27 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 27 Podsumowanie (1) nie ma obecnie rozsądnej alternatywy dla zaopatrzenia w energię elektryczną niż energetyka jądrowa - wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną - nie zwiększymy wydobycia węgla kamiennego, - kosztowne dotarcie do nowych złóż węgla brunatnego - wykorzystanie importowanego gazu pozbawione racjonalnych podstaw (2) technologia jądrowa jest na wysokim poziomie (3) stałe działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa (4) istnieje światowy rynek elektrowni jądrowych Działania: (a) rozpoczęcie szkolenia kadr od zaraz (b) zorganizowanie szerokiego programu informacji społecznej (c) podjęcie kroków inicjujących i stymulujących udział polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 28 CZY POLSKA BYŁA PRZYGOTOWANA DO URUCHOMIENIA PROGRAMU ENERGETYKI JĄDROWEJ W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH? TAK, gdyż istniały wtedy: rozwinięte instytucje naukowe, zespoły i programy naukowo-badawcze, instytucje i programy edukacyjne i szkoleniowe, dwustronna międzyrządowa umowa z ZSRR, kontrakty z dostawcami, podstawa prawna i struktury w zakresie bezpieczeństwa jądrowegio i ochrony radiologicznej, system totalitarny...

29 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 29 CZY POLSKA JEST OBECNIE PRZYGOTOWANA DO POWROTU DO PROGRAMU ENERGETYKI JĄDROWEJ? TAK, gdyż z istnieją: krajowy system prawny + właściwe wdrożenie traktatów i konwencji międzynarodowych, krajowe struktury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ogólna strategia w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi bogaty rynek oferujący różne konkurencyjne projekty elektrowni jądrowych, rosnąca akceptacja energetyki jądrowej przez polityków, przemysłowców i...

30 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 30 CZY POLSKA JEST OBECNIE PRZYGOTOWANA DO POWROTU DO PROGRAMU ENERGETYKI JĄDROWEJ? NIE, bo brak w Polsce: zaplecza przemysłowego (wtedy oprócz reaktora i pomp głównych i paliwa produkowaliśmy wymienniki ciepła rurociągi, turbinę, generator, systemy pomiarowe) wyspecjalizowanej kadry naukowo-technicznej!!! (przeszła do innych branż, rozjechała się po świecie, przerwa w kształceniu) wystarczającego poziomu akceptacji społecznej (tak było i przedtem) odpowiedniej infrastruktury oraz programów i zespołów badawczo-rozwojowych badawczej instytucji i programów edukacyjno-szkoleniowych

31 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 31 Polsce nie będzie grozić uzależnienie energetyczne od monopolistycznego dostawcy paliwa - zasoby uranu są rozproszone (Kanada, Australia, Rosja, Kazachstan, Namibia, USA oraz Brazylia, Chiny, Indie) - wzbogacanie uranu realizowane jest na zasadach rynkowych przez USA, Rosję, Francję oraz wspólnie przez Holandię, Niemcy i Anglię - dostawcami elektrowni są firmy francusko-niemieckie, amerykańskie, kanadyjskie, rosyjskie; do wejścia na rynek przygotowują się konsorcja japońskie, koreańskie

32 Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa Andrzej T. Mikulski SEP a współczesna energetyka - 21.09.2006 32 Nowe moce w elektrowniach jądrowych oraz produkcja energii elektrycznej (wg MAEA) GW

33 Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa Andrzej T. Mikulski SEP a współczesna energetyka - 21.09.2006 33 Zmiany zachodzące w światowej energetyce jądrowej » modernizacyjne zwiększenia mocy nominalnej wymiana zestarzałego wyposażenia (wytwornice pary, turbiny) > Szwajcaria - 12,3% > USA - 20% (96 modernizacji od 1977 r.) > Finlandia: EJ Olkiluoto o 23% EJ Loviisa o 11% > Hiszpania - 11% (istnieje program) > Francja - 3,5% w blokach 900 MW (zapowiedziane w latach 2008-10) > Szwecja: EJ Oskarshamn-3 o 20% (zapowiedziane) EJ Forsmark-1 o 5% (zrealizowane) » przedłużanie zezwolenia na eksploatację > USA - 39 reaktorów z 40 do 60 lat > Japonia – rozważane zezwolenia na 70 lat > Rosja 12 reaktorów z 30 do 45 lat Wprowadzone innowacje i usprawnienia dla globalnej floty reaktorów faktycznie odpowiadają ponad 34 nowym blokom o mocy 1000 MWe pomiędzy 1990 a 2004 rokiem

34 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 34 Czynniki postępu w dziedzinie bezpieczeństwa energetyki jądrowej: - doskonalenie metod projektowania - nauka na błędach - uzyskiwanie doświadczeń eksploatacyjnych - wymiana informacji między użytkownikami (WANO) - sformułowanie zaleceń międzynarodowych (MAEA) Reaktory Generacji III: - standaryzowany projekt - większa dyspozycyjność - zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii połączonej ze stopieniem rdzenia - zmniejszone oddziaływanie na środowisko - zwiększony stopień wypalenia paliwa - przedłużenie czasu użytkowania paliwa

35 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 35 Projekty zaawansowanych reaktorów jądrowych: - EPR - Francja/Niemcy - AP1000 - USA - ESBWR - USA - WWER-1500 - Rosja - CANDU (ACR-1000) - Kanada Reaktory wysokotemperaturowe: - produkcja ciepła technologicznego i energii elektrycznej

36 Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa Andrzej T. Mikulski SEP a współczesna energetyka - 21.09.2006 36 Plany budowy nowych bloków » elektrownie w budowie (łączna moc 19 MW w 16 blokach) > Indie - 8 bloków > Rosja - 4 bloki > Tajwan, Chiny, Ukraina - 2 bloki > Finlandia, Iran, Japonia, Argentyna, Rumunia, Pakistan – 1 blok razem 24 bloki o mocy 18,7 GW » plany > Chiny do 2030 roku 5-krotny wzrost z 6,6 do 30-40 GW > Indie do 2100 roku 100-krotny > Japonia o 14,7 GW w okresie 20 lat > Republika Korei o 9,2 GW w okresie 20 lat > Rosja o 30,0 GW w okresie 20 lat wnioski: - zmiana percepcji energetyki jądrowej - ambitny rozwój

37 Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa Andrzej T. Mikulski SEP a współczesna energetyka - 21.09.2006 37 Zagadnienia prawne energetyki jądrowej w Polsce: - Polska przystąpiła do wielu konwencji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego - Prawo atomowe wymaga rozbudowania (były elektrownie jądrowe ale zlikwidowano) - rozdział inwestora i dozoru (musi być zapewniony) Kadry dla energetyki jądrowej: - największy problem w sytuacji Polski - możemy liczyć na pomoc międzynarodową w kształceniu - wykorzystać istniejącą kadrę krajową

38 Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa Andrzej T. Mikulski SEP a współczesna energetyka - 21.09.2006 38 Podsumowanie konferencji NPPP-2006 dyskusja panelowa: - według panelistów nie ma alternatywy dla zaopatrzenia w energię elektryczną niż energetyka jądrowa - technologia jądrowa jest na wysokim poziomie - niezbędna stała troska o bezpieczeństwo - istnieje światowy rynek elektrowni jądrowych - korzystanie z doświadczeń budowy Żarnowca - rozpoczęcie szkolenia kadr od zaraz - zorganizowanie szerokiego programu informacji społecznej - podjęcie kroków inicjujących i stymulujących udział polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej

39 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa Andrzej T. Mikulski Lublin, 22.04.2009 39 ENERGETYKA JĄDROWA – KORZYŚCI? BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE (nieporównywalnie większe niż dla wszystkich innych opcji energetycznych) OCHRONA ŚRODOWISKA (poza wypalonym paliwem i niewielką ilością innych odpadów promieniotwórczych oraz ciepłem odpadowym – brak innego wpływu na środowisko, technologia przyjazna środowisku) WZGLĘDY EKONOMICZNE (przy założeniu 50-60 lat eksploatacji – najtańsza energia elektryczna, stabilna cena paliwa pozwala na przewidywalne rachunki ekonomiczne) LOGISTYKA ZARZĄDZANIA (np. elektrownia o mocy 1000 MWe zużywa 30 ton paliwa rocznie, w porównaniu z 3 pociągami węgla kamiennego dziennie)


Pobierz ppt "Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Warszawa ELEKTROWNIE JĄDROWE korzyści i zagrożenia Andrzej T. Mikulski Państwowa Agencja Atomistyki Polskie Towarzystwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google