Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Przejścia fazowe Zjawiska transportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Przejścia fazowe Zjawiska transportu."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Przejścia fazowe Zjawiska transportu

2

3 Gaz van der Waalsa Dla 1 mola gazu:Równanie stanu gazu: objętość cząsteczek ciśnienie pochodzące od oddziaływań między cząsteczkami Ciśnienie kohezyjne p jest wprost proporcjonalne do gęstości gazu i sił działających między cząsteczkami Siły też są proporcjonalne do gęstości gęstość jest odwrotnie proporcjonalna do objętości

4 Gaz Van der Waalsa Gdzie: Izoterma krytyczna

5 Gaz Van der Waalsa Warunki na punkt przegięcia funkcji:

6 Gaz Van der Waalsa Dla n M moli gazu:

7 Parowanie i skraplanie W punkcie krytycznym mamy współistnienie pary nasyconej, cieczy i gazu Aby skroplić gaz trzeba obniżyć jego temperaturę poniżej temperatury krytycznej

8 Parowanie i skraplanie AB - para przesycona DC - ciecz przegrzana

9 Komora pęcherzykowa Ciekły propanTor jądra węglaTory cząstek naładowanych powstałych w zderzeniu Punkt zderzenia z jądrem ośrodkaPłytki tytanu

10 Topnienie i krystalizacja Ciepło topnienia Ciało krystaliczne Ciało amorficzne

11 Wykres stanu Trzy krzywe odpowiadają trzem typom przejść fazowych: parowaniu, topnieniu i sublimacji. W punkcie potrójnym P p współistnieją wszystkie trzy fazy (gazowa, ciekła i stała) w równowadze. Możliwe są także bezpośrednie przejścia ze stanu gazowego do stanu stałego, bez przejścia poprzez fazę cieczy. Taki proces nazywa się resublimacją.

12 Wykres stanu

13 Średnia droga swobodna Średnia droga swobodna to odległość przebyta przez cząsteczkę gazu między dwoma kolejnymi zderzeniami. Chaotyczny ruch cząsteczki w gazie d d przekrój czynny na zderzenie zderzenie cząsteczek liczba zderzeń w czasie 1 s

14 Średnia droga swobodna średnia droga swobodna przekrój czynny na zderzenie koncentracja cząsteczek

15 Zjawiska transportu Dyfuzja – transport masy Przewodnictwo cieplne – transport ciepła Lepkość – transport pędu Procesy nieodwracalne – entropia wzrasta

16 Zjawiska transportu Dyfuzja - wyrównanie się koncentracji składników w substancji, stanowiącej niejednorodną mieszaninę, w konsekwencji prowadzi do transportu (przenoszenia) masy. Dyfuzja jest następstwem ruchów cieplnych i zachodzi samorzutnie w ciałach stałych, cieczach i gazach bez oddziaływań zewnętrznych. z dS Dyfuzja w kierunku mniejszej gęstości n1n1 n2n2 Koncentracja względna:

17 Dyfuzja strumień masygradient gęstości pole powierzchni prostopadłej współczynnik dyfuzji:

18 Zjawiska transportu Przewodnictwo cieplne – to zjawisko przekazywania energii w postaci ciepła w kierunku zmniejszającej się temperatury będące rezultatem chaotycznego ruchu cząsteczek. z dS Przewodnictwo w kierunku mniejszej temperatury T + dT T strumień ciepła gradient temperatury współczynnik przewodnictwa cieplnego pole powierzchni

19 Przewodnictwo cieplne z dS Przewodnictwo w kierunku mniejszej temperatury T + dT T współczynnik przewodnictwa cieplnego: współczynnik dyfuzji gęstość średnia prędkość droga swobodna Ciepło molowe przy stałej objętości

20 Zjawiska transportu Lepkość (tarcie wewnętrzne) – zjawisko przekazywania pędu w kierunku zmniejszającej się prędkości będące rezultatem chaotycznego ruchu cząsteczek i uporządkowanego ruchu z daną prędkością. u u + du z Lepkość w kierunku mniejszej prędkości x dSP współczynnik lepkości gradient prędkości siła lepkości pole powierzchni

21 Lepkość u u + du z Rys. Lepkość w kierunku mniejszej prędkości x współczynnik lepkości: współczynnik dyfuzji gęstość średnia prędkość droga swobodna dSP


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Przejścia fazowe Zjawiska transportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google