Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pary Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość parowania. Siły wzajemnego przyciągania cząstek przeciwdziałają

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pary Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość parowania. Siły wzajemnego przyciągania cząstek przeciwdziałają"— Zapis prezentacji:

1 Pary Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość parowania. Siły wzajemnego przyciągania cząstek przeciwdziałają przejściu cząstek w parę. Aby cząstka mogła opuścić powierzchnię cieczy, musi mieć dostatecznie dużą energię kinetyczną dla wykonania pracy przeciwko siłom przyciągania tej cząstki przez inne cząstki.

2 Praca ta odbywa się na drodze nie większej od promienia działania molekularnego. Ponieważ wzrost temperatury jest równoważny wzrostowi średniej energii kinetycznej cząstek, więc w wyższej temperaturze będzie więcej cząstek, które będą miały wystarczającą energię kinetyczną dla wyparowania. Podczas parowania z cieczy uciekają cząstki najszybsze, czyli ciecz ochładza się. (dlatego odczuwamy chłód kiedy się pocimy).

3 Gdy odpowiednio dużo cieczy zamkniemy w szczelnym naczyniu, pewna jej ilość przejdzie do fazy gazowej, a pozostała część pozostanie w fazie ciekłej – ustali się pewna równowaga. W stanie równowagi dynamicznej cząstki w dalszym ciągu będą opuszczać ciecz, ale część cząstek będzie do niej wracać, czyli para będzie ulegać kondensacji. W stanie równowagi szybkość parowania będzie równa szybkości kondensacji. Faza gzowa zawierająca cząstki cieczy, będąca w stanie równowagi dynamicznej z cieczą nazywa się parą nasyconą.

4 Gęstość pary nasyconej szybko rośnie ze wzrostem temperatury. Dla każdej temperatury przy ustalonym ciśnieniu istnieje pewna charakterystyczna gęstość pary nasyconej. Oznacza to, że w określonych warunkach w równowadze z cieczą w fazie gazowej nie może się zmieścić już więcej cząstek pochodzących z cieczy. Jeżeli w danej temperaturze gęstość cząstek cieczy jest mniejsza niż gęstość pary nasyconej, to mówimy, że mamy do czynienia z parą nienasyconą.

5 Wilgotność bezwzględna powietrza – masa pary wodnej zawarta w 1m 3 powietrza w określonych warunkach, czyli gęstość pary wodnej. Może być wilgotność bezwzględna pary nasyconej i nienasyconej. Np. w temp. 10 o C stan pary nasyconej powietrza odpowiada wilgotności bezwzględnej = 10g/m 3. Tzn. że para w powietrzu w temp wyższej np. 20 o C, mającym wilgotność bezwzględną 10g/m 3 jest w stanie pary nienasyconej.

6 Punkt rosy – temperatura powietrza, przy której para wodna zawarta w powietrzu zacznie kondensować się w postaci kropelek rosy. Poniżej punku rosy występuje już tylko para nasycona. Przyrząd do pomiaru wilgotności powietrza nazywa się higrometrem. (referat?) Wilgotność względna – stosunek wilgotności bezwzględnej do gęstości pary nasyconej w danej temperaturze.[%]

7 T: Punkt potrójny wody. Punkt krytyczny. Plazma Punkt potrójny wody – punkt przecięcia się krzywych fazy gazowej, ciekłej i stałej. Punkt o charakterystycznym ciśnieniu i temperaturze. W tym punkcie wszystkie 3 fazy mogą współistnieć w stanie wzajemnej równowagi. Punkt potrójny wody – 273,16 K.

8 Punkt krytyczny - C Np. naczynie zamknięte tłokiem, w którym przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu 2 fazy, gazowa i ciekła, znajdują się w równowadze.

9 Przejście po krzywej do punktu C, oznacza wzrost ciśnienia wywołanego przesuwaniem tłoka przy równoczesnym wzroście temperatury i zmniejszaniu objętości pary nasyconej. Para nasycona staje się coraz gęstsza, aż jej gęstość stanie się równa gęstości cieczy. W tym stanie nie można odróżnić już cieczy od gazu (a nawet kryształu). Jest to stan krytyczny. Dla wody Tkr=374 o C, pkr=218atm, 329kgcm 3. Przy bardzo wysokich temperaturach i bardzo wysokich ciśnieniach możliwe jest istnienie tylko stanu całkowicie nieuporządkowanego substancji (bardziej stan gazowy i ciekły) – na białych karłach, z powodu olbrzymich oddziaływań grawitacyjnych. Stan taki nz. Plazmą.

10 W plazmie - w której jądra atomowe pozbawione są swoich otoczek elektronowych. Rozmiary są około 10 tys razy mniejsze od atomów. Jądra i elektrony tworzą bardzo gesty gaz o całkowicie nieuporządkowanym ułożeniu cząstek. Gęstość takiej substancji jest rzędu kg/m 3. dm takiej substancji ma masę około 100 ton.


Pobierz ppt "Pary Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość parowania. Siły wzajemnego przyciągania cząstek przeciwdziałają"

Podobne prezentacje


Reklamy Google