Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Fryderyk Gauss.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Fryderyk Gauss."— Zapis prezentacji:

1 Karol Fryderyk Gauss

2 Carl Friedrich Gauß (Gauss)
(ur. 30 kwietnia 1777 w Brunszwiku, zm. 23 lutego 1855 w Getyndze) - niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta. Uznawany jest za jednego z twórców geometrii nieeuklidesowej. Uważany jest za jednego z największych matematyków, przez sobie współczesnych określany był mianem „Księcia matematyków”. Jego podobizna widniała na dziesięciomarkowym banknocie.

3

4 W 1799 roku uniwersytet w Helmstedt nadał mu tytuł doktora in absentia, bez zwyczajowego egzaminu ustnego, na którym przedstawił napisaną pod naciskiem swojego dobroczyńcy rozprawę doktorską. Wykazał w niej prawdziwość zasadniczego twierdzenia algebry (był to pierwszy ścisły dowód tego twierdzenia).

5 Zasadnicze twierdzenie algebry
Stopień niezerowego wielomianu zespolonego jest równy sumie krotności jego zespolonych pierwiastków. Jest to równoważne temu, iż każdy wielomian zespolony stopnia n>0 można przedstawić w postaci iloczynu dla pewnych 

6 Pierwszym ważnym odkryciem matematycznym Gaussa było podanie konstrukcji siedemnastokąta foremnego przy użyciu cyrkla i linijki.

7 Gauss opisał geometrię dowolnej powierzchni, określając, które linie na danej powierzchni są odpowiednikami linii prostych oraz podając sposób pomiaru odległości na wybranej powierzchni. Podał definicję krzywizny powierzchni i udowodnił niezwykle ważne twierdzenie, któremu nadał nazwę twierdzenia wybornego (łaciński theorema egregium). Mówiło ono, że krzywizna powierzchni jest niezmiennikiem wszelkich przekształceń, które nie zmieniają odległości mierzonych na tej powierzchni. Z tego twierdzenia wynika na przykład, że żadnego obszaru sfery nie można spłaszczyć zachowując jednocześnie odległości punktów, ponieważ krzywizna sfery jest różna od krzywizny płaszczyzny.

8 Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski

9 (ur. 1 grudnia 1792 w Niżnym Nowogrodzie, zm
(ur. 1 grudnia 1792 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 24 lutego 1856 w Kazaniu) – rosyjski matematyk. Wykładał matematykę, fizykę oraz astronomię. Jest twórcą geometrii nieeuklidesowej. Zmarł w biedzie w 1856 roku.

10 Geometria nieeuklidesowa
geometria, która nie spełnia co najmniej jednego z aksjomatów geometrii euklidesowej. Może ona spełniać tylko część z nich, przy czym mogą również obowiązywać w niej inne, sprzeczne z aksjomatami i twierdzeniami geometrii Euklidesa. Przykładami geometrii nieeuklidesowych są: geometria hiperboliczna (geometria Łobaczewskiego),

11 Koniec Patrycja Pawluk kl. I „d”


Pobierz ppt "Karol Fryderyk Gauss."

Podobne prezentacje


Reklamy Google