Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTĘP Zmiany (drgania) natężeń pól elektrycznego i magnetycznego rozchodzą się w przestrzeni (w próżni lub w ośrodkach materialnych) w postaci fal elektromagnetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTĘP Zmiany (drgania) natężeń pól elektrycznego i magnetycznego rozchodzą się w przestrzeni (w próżni lub w ośrodkach materialnych) w postaci fal elektromagnetycznych."— Zapis prezentacji:

1 WSTĘP Zmiany (drgania) natężeń pól elektrycznego i magnetycznego rozchodzą się w przestrzeni (w próżni lub w ośrodkach materialnych) w postaci fal elektromagnetycznych Założenia Materia jest traktowana jako ośrodek ciągły. Pomija się fakt, że ma ona strukturę cząsteczkową.  Energia rozchodzi się w postaci fal. Pomija się zjawiska kwantowe. Zależność wszystkich wielkości polowych i obwodowych od czasu jest zdeterminowana. Na ogół przyjmuje się opis za pomocą funkcji cos  t.

2 Zastosowania przemysłowe (50Hz) Energetyka, Zasilanie urządzeń
Fale radiowe (  kmm) Radiokomunikacja, Radiodyfuzja, TV Mikrofale (dcmmm) Telekomunikacja i TV Satelitarna, Radiolokacja, Radionawigacja, Łączność naziemna (radiolinie) Fale świetlne (  < m) Łączność światłowodowa, Transmisja dużej ilości danych między komputerami Inne zastosowania fal elektromagnetycznych: - grzanie (suszenie, niszczenie szkodników) - ruch drogowy (radary antykolizyjne, pomiar prędkości) - precyzyjne pomiary geodezyjne - technika jądrowa (akceleratory) - medycyna (spektroskopia, tomografia, napromieniowanie)

3 ANALIZA WEKTOROWA. DEFINICJE
pseudo - wektor nabla jest zdefiniowany następująco: Poniżej podano wzory umożliwiające obliczanie operacji wektorowych we współrzędnych kartezjańskich: Gradient funkcji skalarnej U : Laplasjan funkcji skalarnej U:

4 Dywergencja pola wektorowego
: Rotacja pola wektorowego : Laplasjan pola wektorowego :

5 WYBRANE TOŻSAMOŚCI WEKTOROWE

6 TWIERDZENIA CAŁKOWE Tw. Gaussa:
gdzie S jest powierzchnią zamkniętą, otaczającą obszar V Tw. Stokesa: gdzie l jest linią zamkniętą, która jest brzegiem powierzchni S Twierdzenia całkowe zostaną bliżej przedstawione także przy omawianiu właściwości pól statycznych.

7 POLA WEKTOROWE (ilustracje)
krzywa całkowania Pole bezwirowe Pole wirowe Pole wirowe

8 RODZAJE PÓL WEKTOROWYCH
Pole bezwirowe Pole wirowe Pole bezźródłowe Pole źródłowe W punktach o niezerowej dywergencji zaczynają się (lub kończą) linie pola wektorowego.

9 Przykład 1 Pole wektorowe jest rotacją innego pola Pole jest więc zawsze bezźródłowe Przykład 2 Pole potencjalne jest bezwirowe Zachodzi też twierdzenie odwrotne. Jeśli to takie pole bezwirowe da się przedstawić w postaci Pole bezwirowe jest potencjalne. Powierzchnie f = const nazywają się powierzchniami ekwipotencjalnymi. Gradient  f pokazuje kierunek najszybszej zmiany potencjału f . Wektor ten jest prostopadły do powierzchni ekwipotencjalnej, a jego wielkość mówi o szybkości zmian potencjału f .

10 Właściwości pól bezwirowych:
- wartość całki nie zależy od drogi całkowania Jest to równoważne stwierdzeniu: Q l1 l2 Pole A B y x Całka po drodze zamkniętej z pola bezwirowego (tzw. wirowość pola) równa się zeru. Dowód wynika z twierdzenia Stokesa: gdyż

11 Właściwości pól bezźródłowych:
Z twierdzenia Gaussa wynika: Strumień pola przez powierzchnię zamkniętą S równa się zeru. Tyle samo linii pola wchodzi i tyle samo wychodzi z obszaru V ograniczonego powierzchnią S. Linie te są zamknięte lub idą do nieskończoności. Nie mogą one (jak w elektrostatyce) zaczynać się i kończyć na ładunkach.

12 Pole grawitacyjne Pole elektrostatyczne źródłowe, bezwirowe, potencjalne Pole magnetyczne (stałe lub zmienne) wirowe, bezźródłowe Pole elektryczne zmienne wirowe, źródłowe Pole wektora prędkości wody w rzece wirowe, nawet, gdy nie ma widocznych wirów, wystarczy uwzględnić zmniejszenie prędkości przy brzegach rzeki

13 UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH KRZYWOLINIOWYCH
Układ współrzędnych cylindrycznych x P y j r z iz i i i Współrzędne punktu: x =  cos , y =  sin  Składowe wektora: Bx = B cos  - B sin  By = B sin  - B cos  Przykład operacji wektorowej Wersory , pokazują kierunek najszybszego wzrostu współrzędnych  .

14 Układ współrzędnych sferycznych
Q P z y x r j i q ir Współrzędne punktu: x = r sin  cos , y = r sin  sin , z = r cos  Składowe wektora: Bx = (Br sin  + B cos )cos  +B sin  By = (Br sin  + B cos )sin  + B cos  Bz = Br cos  - B sin  Przykład operacji wektorowej


Pobierz ppt "WSTĘP Zmiany (drgania) natężeń pól elektrycznego i magnetycznego rozchodzą się w przestrzeni (w próżni lub w ośrodkach materialnych) w postaci fal elektromagnetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google