Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prostokątny układ współrzędnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prostokątny układ współrzędnych"— Zapis prezentacji:

1 Prostokątny układ współrzędnych
Autor: Anna Miecznik

2 GRA BITWA MORSKA – WERSJA 1
H G F E D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 GRA BITWA MORSKA - WERSJA 2
9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 11 12 13 14

4 CZY KOLEJNOŚĆ ODCZYTYWANIA LICZB Z OSI JEST ISTOTNA?
Tak, ponieważ jednoznacznie określa położenie punktu na płaszczyźnie W przypadku mieszania kolejności odczytywania współrzędnych, mogłoby się zdarzyć, że dwa różne punkty mają ten sam „adres” – co byłoby mylące! Najpierw odczytujemy współrzędną z osi poziomej, potem dopiero z osi pionowej.

5 CO TO JEST PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH?
Oś rzędnych Y 4 3 Początek układu współrzędnych - punkt O 2 1 Oś odciętych X O -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4

6 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, TO:
Układ dwóch przecinających się prostopadle osi Oś pozioma to oś odciętych – oznaczamy ją X Oś pionowa to oś rzędnych – oznaczamy ją Y Punkt przecięcia osi nazywamy początkiem układu współrzędnych

7 OSIE UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH DZIELĄ PŁASZCZYZNĘ NA 4 CZĘŚCI – TZW
OSIE UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH DZIELĄ PŁASZCZYZNĘ NA 4 CZĘŚCI – TZW. ĆWIARTKI Oś rzędnych Y II I 1 Oś odciętych X -1 1 -1 IV III

8 CO TO SĄ WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU?
Każdy punkt w układzie współrzędnych ma swój "adres" - dwie liczby, które opisują jego położenie: ( x ; y ) Tę parę liczb nazywamy współrzędnymi tego punktu. P = ( x ; y ) x – odcięta, y - rzędna

9 JAK ODCZYTYWAĆ WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW?
Oś rzędnych Y 4 B A = (3,4) (-3,4) 3 2 1 Oś odciętych X -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 C D = (5,-3) (-5,-3) -4

10 JAK ZAZNACZAĆ PUNKTY O DANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH?
B = (-2,1) C = (-4,-2) D = (5,-2) Oś rzędnych Y 4 3 A 2 B 1 Oś odciętych X -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 -1 C -2 D -3 -4

11 JAKIE WSPÓŁRZĘDNE MAJĄ PUNKTY LEŻĄCE W POSZCZEGÓLNYCH ĆWIARTKACH?
W ćwiartce I leżał punkt A(4;2) – obie współrzędne dodatnie W ćwiartce II leżał punkt B(-2;1) – pierwsza współrzędna ujemna, druga dodatnia W ćwiartce III leżał punkt C(-4;-2) – obie współrzędne ujemne W ćwiartce IV leżał punkt D(5;-2) – pierwsza dodatnia, druga ujemna

12 JAKIE WSPÓŁRZĘDNE MAJA PUNKTY LEŻĄCE NA OSIACH?
Punkty leżące na osiach nie należą do żadnej z ćwiartek!

13 Y 1 A1(-7;0) A3(-3;0) A4(3;0) X A2(-5;0) -1 1 2 A5(5;0) -1

14 Wszystkie punkty leżące na osi poziomej (odciętych) - X - drugie współrzędne mają równe 0

15 Y B5(0;4) B4(0;2) 1 X 1 -1 -1 B3(0;-2) B2(0;-3) B1(0;-4)

16 Wszystkie punkty leżące na osi pionowej (rzędnych) - Y - pierwsze współrzędne mają zawsze równe 0

17 TWÓRCĄ PROSTOKĄTNEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH BYŁ:
Francuski matematyk René Descartes ( ) (czytamy: Dekart), nazywany w Polsce Kartezjuszem Kartezjusz wynalazł prostokątny układ współrzędnych w XVII wieku Na jego cześć układ współrzędnych bywa też nazywany kartezjańskim

18 Kartezjusz interesował się filozofią , fizyką i matematyką.
Połączył geometrię z algebrą, wprowadzając osie współrzędnych i dzięki nim liczbowy opis figur geometrycznych. Dlatego płaszczyznę z układem współrzędnych nazywamy płaszczyzną kartezjańską.

19 „Cogito, ergo sum” „Myślę, więc jestem”
Znany jest także ze swego słynnego powiedzenia: „Cogito, ergo sum” Co znaczy „Myślę, więc jestem”

20 Prezentację przygotowała Anna Miecznik
Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała Anna Miecznik


Pobierz ppt "Prostokątny układ współrzędnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google