Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Biblioteki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Biblioteki."— Zapis prezentacji:

1 18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Biblioteki

2 18/11/2002 2 Plan Biblioteki Definiowanie odwołań Oglądanie obiektów Obiekt Connection Obiekt Recordset

3 18/11/2002 3 Biblioteki Przez biblioteki (Dynamic Link Library DLL) rozumiemy zbiory obiektów. Biblioteka służy najczęściej do pewnego celu (np. obsługi baz danych). Korzystanie z obiektów biblioteki jest możliwe po zdefiniowaniu w programie odwołania (Reference) do niej.

4 18/11/2002 4 Definiowanie odwołania 1.Menu Projects/Reference (VB) lub Tools/References (VBA). 2.Zaznaczamy bibliotekę np. Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library. 3.Naciskamy guzik OK.

5 18/11/2002 5 Okno References

6 18/11/2002 6 Oglądanie obiektów 1.Polecenie menu View/Object Browser. 2.W oknie Object Browser wybrać bibliotekę. 3.Poniżej zostaną pokazane wszystkie obiekty wybranej biblioteki. Jeśli nie wiadomo która nazwa biblioteki odpowiada opisowi wybranemu w oknie References (np. Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library). Należy wybrać tę nazwę, która najbardziej przypominałaby skrót opisu (tu: ADODB). Jak przekonać się, czy dana nazwa odpowiada opisowi – patrz następny slajd.

7 18/11/2002 7 Oglądanie obiektów cd.

8 18/11/2002 8 Obiekt Connection Obiekt Connection pozwala łączyć się z bazą danych. Do połączenia może wykorzystywać Connection String i DSN. Baza danych np. MS Access ConnectionRecordset Sterownik np.. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Kontrolki Pokazujące Dane

9 18/11/2002 9 Typy połączenia z bazą danych DSN Connection String Connection DSN Connection String

10 18/11/2002 10 Łączenie z bazą danych – metoda Open Skladnia metody Open obiektu Connection: Open connection_string,userid,password,options connection_string – definicja połączenia: Przez Connection String np. cn.Open _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\TEMP\Liga_mistrzow_2.mdb;Persist Security Info=False" Przez DSN np. cn.Open "Data Source='MojaBaza'"

11 18/11/2002 11 Używanie obiektu Connection

12 18/11/2002 12 Obiekt Recordset Obiekt Recordset może manipulować za pomocą połączenia z bazą danych (Connection) rekordami. Do manipulacji danymi wykorzystujemy język DML SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Baza danych np. MS Access ConnectionRecordset Sterownik np.. Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Kontrolki Pokazujące Dane

13 18/11/2002 13 Manipulacja danymi – metoda Open Skladnia metody Open obiektu Recordset: Open mdl_statement,connection_object mdl_statement– polecenie MDL SQL: Wybranie rekordow np. rs.Open "SELECT x FROM DRUZYNA", cn itd. Najczęściej wybieramy rekordy za pomocą polecenie Open SELECT..., a manipulacji rekordami dokonujemy za pomocą metod i właściwości obiektu Recordset: Delete (kasuje rekord) Field(nazwa_pola).Value (modyfikuje wartość pola) Add (dodaje rekord) Update (zapisanie zmian do bazy w celu zakończenia wykonywanej w danej chwili operacji np.. Dodawania rekordu)

14 18/11/2002 14 Używanie obiektu Recordset

15 18/11/2002 15 Literatura www.vba.matrix.pl vb4all.canpol.pl Microsoft Visual Basic 6.0 Professional, Michael Halvorson, Wydawnictwo RM 1998 Poznaj Visual Basic 6 w 10 minut, Lowell Mauer, Wydawnictwo Intersoftland 1999 Po prostu Visual Basic 6, Harold Davis, Wydawnictwo Helion 2000


Pobierz ppt "18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Biblioteki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google