Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badania nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Wyniki analiz makroekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badania nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Wyniki analiz makroekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badania nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Wyniki analiz makroekonomicznych oraz przekrojowych Warszawa, 10.09.2007 r.

2 Badanie Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie Wykonane na zlecenie Krajowej Jednostki Oceny – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w okresie luty – lipiec 2007 Realizatorzy: konsorcjum firm PAG Uniconsult i Pentor RI Analizy makroekonomiczne wykonywali eksperci z Katedry Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego

3 ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

4 Dwa podejścia występujące w ocenie wpływu funduszy unijnych na zatrudnienie (por. Measuring Structural Funds Employment Effects Working Document No.6, January 2007 r. ) Bottom-up Top-down

5 Podejście top-down 1. Jednorównaniowe modele ekonometryczne l_prac=1.6+0.78*l_pkbr-0.13*l_wynr-0.15*l_wyd-0.007*t+0.07dq1+0.05*dq2+0.05*dq3 2. Wielorównaniowe modele ekonometryczne - modele strukturalne - modele szeregów czasowych

6 Wielorównaniowe modele strukturalne Brak bieżących danych statystycznych Konieczność tworzenia wielu założeń wstępnych (dynamika wzrostu produkcji przemysłowej, stawki podatkowe, kursy wymiany, liczba osób pracujących na poziomie z roku 2004, stały wzrost wydajności w rolnictwie itp.) Duże różnice w prognozach w zależności od założeń oraz postaci równań strukturalnych; www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Kalibracja parametrów Odwzorowanie struktury powiązań pomiędzy zmiennymi ekonomicznymi – identyfikacja parametrów strukturalnych

7 Wielorównaniowe modele szeregów czasowych VAR i VECM Proponowane jako alternatywa strukturalnych modeli rynku pracy (np. W. Welfe, twórca modeli klasy W) Stworzone do prognozowania Brak założeń wstępnych Odzwierciedlenie opóźnień w powiązaniach pomiędzy zmiennymi o częstotliwości wyższej niż roczna

8 Modele wektorowej autoregresji VAR oraz wektorowej korekty błędu VECM: wady i zalety Idea: informacje o powiązaniach pomiędzy zmiennymi można wydobyć poprzez badanie historycznych wartości szeregów czasowych (teoria nie musi wyprzedzać postaci modelu, tylko może wynikać z badania powiązań pomiędzy zmiennymi) Wymagania: długie szeregi czasowe Zalety: mniejsze kłopoty ze zdobyciem aktualnych danych (dane o wyższej, niż roczna, częstotliwości), brak konieczności stawiania założeń wstępnych, wygoda prognozowania Wady: teoria nie wyprzedza empirii, brak dostatecznie długich szeregów danych w przypadku niektórych zmiennych

9 WYNIKI EMPIRYCZNE

10 I kwartał 2003: 13 348 tys. osób pracujących, 20% stopę bezrobocia; II kwartał 2004: 13 682 tys. osób pracujących, 19% stopa bezrobocia; II kwartał 2006: wzrost o 777 tys. osób - 5.7%, 14% stopa bezrobocia; IV kwartał 2006: wzrost o 853 tys. osób - 6,1%, 12% stopa bezrobocia.

11 Układ równań opisujący rynek pracy VECM dla 4 równań: zatrudnienia, wydajności pracy, PKB i stopy bezrobocia Zmienne egzogeniczne: liczba osób w wieku 15 lat i więcej, współczynnik Kaitza, wynagrodzenia realne Liczba opóźnień: 4 +kwartalne zmienne sezonowe Okres estymacji: I kwartał 1995 – II kwartał 2005 (42 obserwacje) Prognozy: III kwartał 2005 – IV kwartał 2006 (6 obserwacji)

12 Wpływ funduszy na zatrudnienie IV kw. 2006 – 319 tys. osób średnio dla 2006 – 222 tys. osób

13 Liczba utworzonych miejsc pracy w 3 sektorach: rolnictwo: - 280 tys. przemysł: +448 tys., usługi: + 685

14 Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1995-2006

15 Ewolucja przekształceń trójsektorowej struktury zatrudnienia wg J. Fourastiego

16 Udziały 3 sektorów w zatrudnieniu poszczególnych krajów UE (średnia dla 3 kwartałów 2006 r. wg Eurostatu)

17 Udziały poszczególnych sektorów gospodarczych w ogólnym zatrudnieniu według województw w kolejnych kwartałach lat 1995 - 2006

18

19

20

21 Układ równań opisujący zatrudnienie w 3 sektorach: czterorównaniowy model VAR ( liczba pracujących w rolnictwie, przemyśle i usługach, liczba bezrobotnych)

22 PODAŻ PRACY

23 Liczba osób w typologicznych grupach wieku wraz z prognozami GUS z 2002 r.

24 Współczynnik tendencji rozwojowej aktywności zawodowej ludności Polski w dwóch podokresach ( na żółto zaznaczono wartości nieistotne statystycznie dla poziomu istotności 5%)

25 Ilorazy lokacyjne: udział współczynnika aktywności dla województwa we współczynniku aktywności dla Polski

26 Ilorazy lokacyjne: udziały współczynnika zatrudnienia w województwie do zmian w całym kraju

27 A. Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w latach 1995-2006 (ze szczególnym uwzględnieniem podokresów: II kwartał 2002 – II kwartał 2004 i II kwartał 2004 – II kwartał 2006): 1. Liczba pracujących według wykształcenia 2. Liczba pracujących według wieku 3. Liczba pracujących według płci B. Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 roku i według badania CAWI: 1. Struktura pracujących według wykształcenia 2. Struktura pracujących według wieku 3. Struktura pracujących według płci 4. Struktura pracujących według wielkich grup zawodowych

28 C. Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych: 1. Dynamika zmian liczby bezrobotnych według województw 2. Stopa bezrobocia według województw 3. Rozdysponowanie środków unijnych według województw D. Analiza skuteczności interwencji z środków unijnych E. Wpływ funduszy na rozwój gospodarki opartej na wiedzy: 1. Liczba pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych 2. Liczba pracujących w przekroju dużych grup zawodowych 3. Liczba pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych w poszczególnych województwach F. Podsumowanie wyników analiz przekrojowych

29 Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w latach 1995-2006

30

31

32 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 roku i według badania CAWI

43 Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych

44

45

46

47 Analiza skuteczności interwencji z środków unijnych

48

49

50 Wpływ funduszy na rozwój gospodarki opartej na wiedzy

51

52

53 Podsumowanie wyników analiz przekrojowych

54 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badania nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Wyniki analiz makroekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google