Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i tryb doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Opracowała: Iwona Nowicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i tryb doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Opracowała: Iwona Nowicka."— Zapis prezentacji:

1 Zasady i tryb doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Opracowała: Iwona Nowicka

2 Etap I Wstępne zgłoszenia kandydatów na ekspertów 1.Członkowie Grupy Inicjatywnej ds. Foresight zostają nominowani na ekspertów. 2.Pismo z prośbą o wytypowanie 3 kandydatów na ekspertów wraz z kwestionariuszem do wypełnienia. 3.Kandydaci na ekspertów powinni być zgłaszani w kilku wyodrębnionych kategoriach.

3 Etap II Selekcja i dodatkowe zgłoszenia kandydatów na ekspertów 1.Powołanie przez Komitet Sterujący wąskiej grupy ekspertów z listy członków zespołów KBN – 4 osoby. 2.Selekcja kandydatów na ekspertów w kilku podetapach:

4 selekcja wstępna merytoryczna, dodatkowe zgłoszenia kandydatów na ekspertów, powtórna selekcja wstępna merytoryczna, selekcja zasadnicza statystyczna, selekcja końcowa statystyczna, uzupełnienie listy ekspertami wiodącymi. 3. Komitet Sterujący powołuje główny panel tematyczny w dziedzinie Zdrowie i Życie.

5 Etap III Określenie obszarów szczegółowych i powołanie dla nich paneli 1.Główny panel tematyczny określi obszary szczegółowe. 2.Podział ekspertów bezpośredniego udziału na obszary szczegółowe według zasad zawartych w etapie II. 3.Rozpoczęcie pracy w poszczególnych panelach.

6 4.Rezultatem prac ekspertów w poszczególnych panelach będzie przygotowanie raportów cząstkowych. 5.Eksperci należący do wąskiej grupy ekspertów Komitetu Sterującego nie powinni być członkami paneli tematycznych, ale mają prawo uczestniczyć w ich pracach. 6.Komitet Sterujący może angażować wąską grupę ekspertów w charakterze recenzentów przebiegu i wyników procesu Foresight.

7 Etap IV Udział ekspertów w konsultacjach społecznych 1.Selekcja kandydatów, przez wąską grupę ekspertów, spośród których wyłoniona zostanie instytucja przeprowadzającą konsultacje społeczne. 2.Udział całej listy pozytywnie zweryfikowanych ekspertów w procesie konsultacji społecznych.

8 Etap V Raport końcowy z pola badawczego Zdrowie i Życie przygotowany zostanie na podstawie raportów cząstkowych i ich weryfikacji w trakcie konsultacji społecznych


Pobierz ppt "Zasady i tryb doboru ekspertów w pilotażowym projekcie Foresight Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Opracowała: Iwona Nowicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google